Офисная техника

ДШСшпор

әрекетке үйрету, оны меңгеру

туғаннан бастап 1 жасқа дейін

1 жастан бастап 3 жасқа дейін

3 жастан бастап 5 жасқа дейін

5 жастан бастап 6 жасқа дейін

1 жастан бастап 2 жасқа дейін

2 жастан бастап 3 жасқа дейін

3 жастан бастап 4 жасқа дейін

4 жастан бастап 5 жасқа дейін

5 жастан бастап 6 жасқа дейін от 5 до 6 лет

Бала денсаулығының және психикасының мүддесін қорғау мақсатында

әрбір жас кезеңдеріне арналған

Эстетикалық, мөлшерлiк, хабарламалық

Дене тәрбиесi жағынан адамның үйлесiмдi дамуы, жан-жақты жетiлуi, белсендiлiгi, түтастығы

В) Бiлiм жүйесi мен қимыл-әрекетке үйрету, оны меңгеру

С) Мәдениетке тән жалпы мiндеттер

Д) Эстетикалық, мөлшерлiк, хабарламалық

Е) Жан-жақты жетiлуi

15. Заң дегенiмiз не?

А) Табиғат пен қоғам құбылыстары арасындағы қажеттi, маңызды туралы қайталанатын қарым қатынастар

В) Тұтынудың үзақ жеке өлшемi құрамына топтасқан жұмыс

С) Педагокикалық, биохимиялық басқа да жайларға жер ықпалын анықтап, жаттығу барысындағы негiз

Д) Дене тәрбиесi жағынан адамның үйлесiмдi дамуы, жан-жақты жетiлуi, белсендiлiгi, түтастығы

Е) Қоғам құбылыстарының қайталанатын қарым қатынастары

 

16. Заң жаттығулары

А) Тұтынудың үзақ жеке өлшемi құрамына топтасқан жұмыс

В) Көп

С) Педагокикалық, биохимиялық басқа да жайларға жер ықпалын анықтап, жаттығу барысындағы негiз

Д) Табиғат пен қоғам құбылыстары арасындағы қажеттi, маңызды турауты қайталанатын қарым қатынастар

Е) Үйлесiмдi даму, жан-жақты жетiлу

 

17. Дене жаттығуларының мазмұны

А) Педагокикалық, биохимиялық басқа да жайларға жер ықпалын анықтап, жаттығу барысындағы негiз

В) Табиғат пен қоғам құбылыстары арасындағы қажеттi, маңызды турауты қайталанатын қарым қатынастар

С) Тұтынудың үзақ жеке өлшемi құрамына топтасқан жұмыс

Д) Iшкi және сыртқы құрылыс

Е) Ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет

 

18. Дене жаттығуларының iшкi құрылыс түрi

А) Өзара байланыс, ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет

В) Iшкi және сыртқы құрылыс

С) Кеңiстiк, уақыт, көзге көрiнетiн

Д) Үшеу

Е) Бiр-бiрiмен әрекет

 

19. Дене жаттығуларының сыртқы құрылыс түрi

А) Кеңiстiк, уақыт, көзге көрiнетiн

В) Өзара байланыс, ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет

С) Iшкi және сыртқы құрылыс

Д) Үшеу

Е) Ара қатынас, өзара байланыс

 

20. Дене жаттығуларының тәсiлi

А) Жетiлдiру процесiнде қозғалыс iс-әрекеттiң орындалуы

В) Iшкi және сыртқы құрылыс

С) Өзара байланыс, ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет

Д) Кеңiстiк, уақыт, көзге көрiнетiн

Е) Бiр-бiрiмен әрекет, iс-әрекеттiң орындалуы

 

 

21. Көрнекiлiк принципi

А) Қозғалысқа үйретудi көру арқылы емес бұлшық ет түйсiгi арқылы түсiну

В) Дене тәрбиесi процесiнде жаттығушылардың сапалы, белсендi әрекеттерi

С) Дене қуаты қасиетiн дамыту

Д) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

Е) Көру арқылы емес бұлшық ет түйсiгi арқылы түсiну, қозғалысқа үйрету

 

22. Жүйелiлiк принципi

А) Дене қуаты қасиетiн дамыту, үйрету

В) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

С) Қозғалысқа үйретудi көру арқылы емес бұлшық ет түйсiгi аруылы түсiну

Д) Дене тәрбиесi процесiнде жаттығушылардың сапалы, белсендi әрекеттерi

Е) Дене қуаты қасиетiн дамыту, үйрету

 

23. Бiртiндеушiлiк принципi

А) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

В) Қимыл-әрекетке үйрету, дамыту

С) Дене қуаты қасиетiн дамыту, үйрету

Д) Жеңiлден қиынға үйрету

Е) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

 

i

әрекетке үйрету, дамыту

н күрделету

н дамыту, үйрету

ға үйрету

Е) Дене тәрбиесiнде оқытушылардың жеке ерекшелiктерiн ескеруді үйрету

 

25. Даралық принципi

А) Дене тәрбиесi процесiнде оқытушылардың жеке ерекшелiктерiн ескерту

н дамыту, үйрету

н күрделету

әрекетке үйрету, дамыту

лден қиынға үйрету

 

26. Оқытушылардың дене тәрбиесi арнайы ұйымдастырылған жолдары

әне жаттықтыру

В) Жасу және сызу

С) Айту және жаттығу

ру

Қимыл-әрекетке үйрету

 

. Оқу сабағы

i

В) Жаттықтырушының айтуымен

i

Д) Аулада немесе суда

Е) Қалаулары бойынша

 

28. Жаттықтыру сабағы

А) Таңертенгiлiк бой жазудан басталады.

жатардан

С) Жаттықтырушының айтуымен

i

Е) Қалаулары бойынша

 

i

, қортынды

В) Жәй қортынды

спе

i

Е) Қорытынды

 

30. Дене тәрбиесiне оқыту

А) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

В) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады.

С) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Адамның дене қуатына бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

 

31. Теориялық материалдарды оқыту

А) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Оқушының мiндетi бiр сабақта орындауды ұғынуы

 

32. Қимыл әрекетiн таныстыру кезеңi

А) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Оқытушы қимыл тәжiрибесi мен бiлiмiн үсынады

 

33. Үйрену мiндеттерiн ұғыну

А) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

Д) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

Е) Оқушының мiндетi бiр сабақта сабаққа орындауды ұғынуы

 

34. Орындау жобасын құру

А) Оқытушы қимыл тәжiрибесi мен бiлiмiн ұсынады

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Оқытушы қимыл тәжiрибесiн ұсынады

 

35. Қимылды бөлiп немесе түтас орындау

А) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы элементi

лу

п айту арқылы

ру

Е) Қимылды есту арқылы

 

36. Қимыл әрекетке үйрету кезеңi

А) Оқушыларға тәсiл негiзiн үйрету, оны орындау

лу

п айту арқылы

ру

Е) Қимылды айту арқылы

 

37. Қимыл ептiлiгi дегенiмiз не

А) Оқушының әрбiр қозғалысқа ықылас сала орындайтын қимыл әрекетi

В) Оқушыларға тәсiл негiзiн үйрету, оны орындау

С) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы елементi

Д) Қимылды орындап, бастапқы қалыпқа келтiру

Е) Қимылды орындап көру

 

38. Қимыл ептiлiгiнiң жетiлуi

А) Қимыл әрекетiн орындау тәсiлi меңгертедi

лу

п айту арқылы

ң бастапқысы

Е) Қимыл әрекетiн меңгеру

 

39. Тынығу аралықтарының жиiлiгi

А) Сирек ұзақ тынығу аралығына қаралғанда организмнiң қабiлеттiлiгi қысқарады.

В) Оқушының әрбiр қозғалысқа ықылас сала орындайтын қимыл әрекетi

С) Оқушыларға тәсiл негiзiн үйрету, оны орындау

Д) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы елемектi

Е) Қимылды орындап көру

 

40. Дағды дамуының ақырындауы

А) Жетiлу деңгейiне жеткен кезi

В) Дағды неғұрлым жетiлген сайын

С) Дағды дамуының тоқталуы

Д) Дағдылардың бiр-бiрiнен әрекетi

Е) Дағды қалыптаса келе

 

41. Дағды дамуының тоқталуы

А) Үйрету әдiстерi қате болғанда

В) Дағды дамуының тоқталуы

С) Дағдылардың бiр-бiрiнен әрекетi

Д) Үйрету әдiстерi дұрыс болғанда

Е) Дағдының қалыптасуы

 

42. Қимыл дағдыларының ауысымы

А) Дене тәрбиесiнiң тәжiрибесiнде қалыптасар қимыл дағдылары бiр-бiрiмен әрекеттенуi

В) Ертерек қалыптасқан дағды

С) Дағды дамуының тоқталуы

i

Е) Дағдының дамуы

 

43. Ертерек қалыптасқан дағды

А) Келесi дағдының қалыптасу процесi

В) Жетiлу деңгейiне жеткен кезi

С) Үйрету әдiстерi қате болғанда

Д) Келесi дағдының қалыптаспау процесi

Е) Келесі дағдының қалыптасуы

 

44. Жағымды ауысу дегенiмiз не

А) Қалыптасу процесiн жеңiлдетуiн

н ауырлатуы

i

i

қате болғанда

 

з не

н қиындатуын

н

н ауырлатуын

н

Е) Қалыптасу процесінің түсуі

 

i

з

к құндылығы

С) Дағдының қалыптасуы

Д) Қимыл дағдыларының ауысымы

Е) Қимыл дағдыларының қалыптасуы

 

i

к

к, тындырымды

С) Ақылдылық, данышпандық

мталдық, талыдық

Е) Данышпандық, сезiмталдық, көнүшiлiк

 

48. Жылдамдық дегенiмiз не

А) Белгiлi бiр уақыт iшiндегi жылдам қозғалыс

В) Адамның жұмысты ұзақ, қарқының азайтпай орындау

С) Тез басқаша құра алу қабiлеттiлiгi

Д) Үлкен амплитудамен орындай алуы

Е) Адамның жұмысты ұзақ орындау

 

49. Төзiмдiлiк дегенiмiз не

А) Адамның жұмысты ұзақ, қарқынын азайтпай орындай алуы

В) Белгiлi бiр уақыт iшiндегi жылдам қозғалыс

С) Тез басқаша құра алу қабiлеттiлiгi

Д) Үлкен амплитудамен орындай алуы

Е) Белгiлi бiр уақыт iшiндегi жылдам қозғалыс

 

50. Ептiлiк дегенiмiз не

А) Тез басқаша құра алу қабiлеттiлiгi

В) Белгiлi бiр уақыт iшiндегi жылдам қозғалыс

С) Адамның жұмысты ұзақ, қарқының азайтпай орындау

Д) Үлкен амплитудамен орындай алуы

Е) Адамның жұмысты ұзақ ретімен орындау

 

51. Жылдамдық неше түрде пайда болады

А) Үш

п

i

Д) Жарты

Е) Жүз

 

52. Қарапайым жауап дегенiмiз не

А) Алдын ала белгiлi қозғалыспен, бiрақ кенеттен берiлетiн дыбыс

тару

қозғалыс жауабы

i

Е) Есту, жауап қайтару

 

. Жалғыз қимыл жылдамдығы

ұлшық ет жұмысы

н дыбыс

i

i

Е) Тез құра алу қабiлеттiлiгi

 

54. Қимыл жиiлiгi

А) Қиынды сипаттағы жаттығулар

В) Жүгiрудегi өте көп қадам саны

С) Өте төмен шалшақдықта жүгiру

Д) Аз қашықтықтағы жүгiрiс

Е) Уақытпен қадағалау

 

55. Төзiмдiлiктi анықтау әдiсi

А) Түзу және жанама

зын және қысқа

С) Түзу және өте түзу

Д) Қисық және доға

Е) Белгiлi уақытқа жүгiру

 

56. Түзу әдiсi дегенiмiз не

i

қадам саны

ру

ққа жету

Е) Түзу және өте түзу

 

57. Төзiмдiлiк түрлерi

А) Жалпы және арнайы

В) Түзу және жанама

С) Қисық және доға

ру

Е) Ұзақ қашықтыққа жүгiру

 

58. Жалпы төзiмдiлiк дегенiмiз не

А) Спортшының ұзақ уақытқа, жәй қарқынды бұлшық ет қабiлеттiлiгi

В) Қиынды сипаттағы жаттығулар

С) Сыналатын спортшыға бiр тапсырма берiлуi

Д) Ұзақ уақыт ұстап тұру

Е) Белгiлi уақытқа жүгiру

 

59. Төзiмдiлiк өлшемi дегенiмiз не

А) Болдыруға қарсылық ете алу уақыты

В) Қарсылық уақыты

С) Мүмкiншiлiктерiн пайдалана бiлу

Д) Адамның жұмысты ұзақ орындауы

Е) Ұзақ уақыт ұстап тұру

 

60. Арнайы төзiмдiлiк дегенiмiз не

А) Спорт түрiне бейiмделген төзiмдiлiк

В) Ойын түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

С) Жаттығу түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

Д) Адам түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

Е) Адамның жұмысты ұзақ орындауы

 

61. Ептiлiктi тәрбиелеудiң негiзгi амалдары

А) Жаңа немесе жаңадан пайда болған элементтерi бар спорттық қозғалмалы ойындары

ға қарсылық ете алу уақыты

i

Д) Жақсы үйренген жаттығуларды қайталау

Е) Адамның жаттығуды жылдам орындай алу

 

62. Икемдiлiк дегенiмiз не

А) Адамның жаттығуды үлкен амплитудамен орындай алу қабiлеттiлiгi

В) Жаңа немесе жаңадақ пайда болған элементтерi бар спорттық қозғалмалы ойындары

ға қарсылық ете алу уақыты

Д) Жақсы үйренген жаттығуларды қайталау

у

 

i

А) 15-16 жаста

В) 20-27 жаста

С) 30-45 жаста

Д) 9-12 жаста

Е) 5-9 жаста

 

64.Икемдiлiк қандай болады

А) Белсендi және бәсең

ақымақ

С) Жылдам және тез

i

Е) Ақымақ және ақылды

 

з не

орындау

мен

мен

мен

Е) Сырттан көмек беру арқылы

 

66. Икемдiлiк жаттығулары арасындағы үзiлiс

А) 2-3 апта

В) 1 апта

н

н

Е) 4 апта

 

67. Икемдiлiктi дамытудың негiзгi әдiсi

А) Қайталау

В) Тоқтату

С) Жоқтау

рден

Е) Бірден

 

сабақ

А) Оқу сабағы

В) Жаттықтыру сабағы

рибе сабағы

Д) Класс сабағы

Е) Жүгiру, жүзу секiру

 

69. Оқу сабағы дегенiмiз не

А) Мұғалiмнiң басшылығымен арнайы бағдарлама

В) Жаттықтырушы басшылығымен

С) Спортшылар бағдарламасы

Д) Мұғалiмнiң бiлiмi

Е) Жүгiру, жүзу, секiру

 

70. Жаттықтыру топтары

спе гимнастика, тынығу жарыстар

ру

р сүру

Д) Күнге қыздырыну

, жүгіру

 

71. Қандай жаста қыздарда жыныстық даму негізгі кезеңі басталады

13-15 жас

10-11жас

15-16 жас

16-17 жас

11-12 жас

 

72. Ұлдардың өзіндік -пубертатты негізгі жыныстық даму кезеңі басталатын жас кезі

15-17 жас

11-12 жас

12-13 жас

13-14 жа

17-18 жас

 

73. Қандай жаста қыздарда толық биологиялық жетілу болады

18-21 жас

16 жас

17 жас

18 жас

19 жас

 

74. Жасөспірім ұлдардың толық биологиялық жетілу жасы

21-23 жас

19 жас

18 жас

17 жас

20 жас

 

75. Мектеп жасындағы балалар жас тобы қанша

3

2

4

5

6

 

76. Қай жасқа дейін ұлдар мен қыздар арасында бой мен салмақ өзгеруінің айтарлықтай айырмашылығы болмайды

10 жас

11 жас

12 жас

14 жас

13 жас

 

77. Қай жаста ұлдарда қыздармен салыстырғанда бұлшық ет кұштілігі және қимыл шапшаңдығы басым болады

15 жаста

13 жаста

14 жаста

17 жаста

16 жаста

 

78. Қай жаста қыздарда қимыл-қозғалысы қарқынды өсуі байқалады

7-12 жас

8 жас

9 жас

10 жас

11 жас

 

79. Қай жаста ұлдарда қимыл-қозғалысы қарқынды өсуі байқалады

10-12 жас

7 жас

8 жас

9 жас

7-9 жас

 

80. Сабақтың мазмұнының негiзi қанша элементтен турады

А) Төрт

В) Алты

р

п

Е) Он

 

. Сабақ мазмұны

лу

стеу, демалу

С) Сұранып кету, келмей қалу

Д) Ұйықтау

Е) Жаттығу орындау

 

з не

мен байланысты орналасқан сабақ мазмұны

i

ғалау

н бағалауды

Е) Дайындалу

 

мнен тұрады

А) Үш

В) Алты

п

Д) Болмайды

Е) Жеті

 

мнен тұрады

А) Дайындық және таза

к және жазу

тынды

ңалау

Е) Кіріспе

 

85. Дене тәрбиесiнiң принциптерi

А) Саналылық, көркенелiк, жүйелiлiк, бiртiндеушiлiк, реттiлiк, даралық

н зерттеу

ру, лақтыру спорттық ойындар

н сипаттамасын

Е) Жүйелiлiк, бiртiндеушiлiк

 

86. Жаттығушылардың сапалы, белсендi және шығармашылық әрекеттерiн педагогикалық түрғыдан бағыттау

А) Саналылық және белсендiлiк принципi

В) Адамдар нерв жүйелерiне байланысты мықты және әлсiз психологиясы

С) Организмнiң қозғалысын ғана емес, вегетативтiк мүшесiн сипаттамасын

Д) Саналылық, көркенелiк, жүйелiлiк, бiртiндеушiлiк, реттiлiк, даралық

Е) Реттiлiк, даралық, жүйелiлiк, бiртiндеушiлiк

 

87. Қозғалысқа үйретудi көру арқылы емес, бұлшық ет түйсiгi арқылы да түсiну

А) Көрнекiлiк принципi

В) Организмнiң қозғалысын ғана емес, вегетативтiк мүшесiн сипаттамасын

з психологиясы

н зерттеу

арыс, жаттықтыру

 

88. Дене тәрбиесi жаттығуларын жарыс, бәсеке түрiнде орындалуы

А) Жарыс әдiсi дегенiмiз

В) Қозғалысқа үйрету процесiнде жеке

С) Сапқа түрғызу және тарату

Д) Келешек спортшымен танысу, оны жан-жақты зерттеу

Е) Қозғалысқа үйрету

 

89. Сөз қолдану әдiсi дегенiмiз не

нде жеке сөз

нде орындалуы

меңгере алуы, ұнатуы

ғызу және тарату

Е) Қабiлеттiлiк, аннатоциялық-физиологиялық

 

90. Баланың өзi таңдап алған спорт түрiнiң қимыл-әрекеттерiн тез және нәтижелi меңгере алуы, ұнатуы

А) Спорттағы қабiлеттiлiк дегенiмiз

В) Дене тәрбиесi жаттығуларын жарыс, бәсеке түрiнде орындалуы

нде жеке сөз

i

Е) Арнайы жаттығуларды меңгеру

 

91. Спорттағы дарындылық дегенiмiз не

А) Қабiлеттiлiк, аннатоциялық-физиологиялық ерекшелiктерiмен үйлесуi

В) Дене тәрбиесi жаттығуларын жарыс, бәсеке түрiнде орындалуы

нде жеке сөз

Д) Келешек спортшымен танысу, оны жан-жақты зерттеу

нде жеке сөз

 

з не

не бағыттау шаралары

нде орындалуы

меңгере алуы, ұнатуы

мен үй.

Е) Қимыл-әрекеттерiн тез және нәтижелi меңгере алуы, ұнатуы

 

93 Оқушылардың қабiлеттiлiгiне байланысты iрiктеу

А) Спорттағы және екiншi

В) Ойындағы және бiрiншi

С) Жүгiру және жүзу

Д) Сапқа түрғызу және тарату

Е) Секіру, жүзу және жүгіру

 

з не

А) Келешек спортшымен танысу, оны жан-жақты зерттеу

ктер

i

нде жеке сөз

Сапқа түрғызу және тарату

 

з не

ктер

В) Келешек спортшымен танысу, оны жан-жақты зерттеу

ғызу және тарату

нде жеке сөз

к, даралық

 

ктер

н сипаттамасын

з психологиясы

к, даралық

н зерттеу

Е) Реттiлiк, даралық, көркенелiк, жүйелiлiк, бiртiндеушiлiк

 

97. Психологиялық ерекшелiктер

А) Адамдар нерв жүйелерiне байланысты мықты және әлсiз психологиясы

В) Организмнiң қозғалысын ғана емес, вегетативтiк мүшесiн сипаттамасын

С) Саналылық, көркенелiк, жүйелiлiк, бiртiндеушiлiк, реттiлiк, даралық

Д) Ресми және әр түрлi бәсеке түрiнде

Е) Көркенелiк, жүйелiлiк, бiртiндеушiлiк, саналылық

 

98. Жаттықтырушылар iрiктеу мен бағдарлау кезiндегi түрлi амалдар

н зерттеу

к, ждаралық

н сипаттамасын

ру, лақтыру спорттық ойындар

Е) Жүзу, жүгуру, секіру

 

i

нде

нде

нде

нде

Е) Көп түрлі бәсеке түрінде

 

100 Жаттықтыру амалы

А) Спортшының қабiлетілiгiн жаттықтыру сабақтары кезiнде бақылау

В) Жаттықтыру кезiнде қолданылатын негiзгi жаттығу түрлерiне сынақтар алу

С) Адамның қабiлеттiлiгiн әтүрлi аппараттар арқылы тексеру

Д) Жарыс кезiнде орындалатын негiзгi жаттығулар

Е) Негiзгi жаттығулар өткізу барысында сынақтар алу

 

101. Бақылау сынақтар амалы

А) Жаттықтыру кезiнде қолданылатын негiзгi жаттығу түрлерүнен сынақтар алу

В) Спортшының қабiлетлiгiн жаттықтыру сабақтары кезiнде бағалау

С) Адамның қабiлетілiгiн әр-түрлi аппаратар арқылы тексеру

Д) Жарыс кезiде орындалатын негiзгi жаттығулар

аппаратар арқылы тексеру

 

н зерттеу амалы.

аппаратар арқылы тексеру.

жаттығулар.

нде бағалау.

нен сынақтар алу.

нен сынақтар алу.

 

з не

жаттығулар

нен сынақтар алу

аппаратар арқылы тексеру

нде бағалау

Е) Жаттықтыру кезiнде сынақтар алу

 

104. Арнайы дайындық жаттығулары

А) Спортшыларды жарыс жаттығуларына дайындау

В) Жарыс кезiнде орындалатын негiзгi жаттығулар

С) Адамның қабiлетiлiгiн әр-түрлi аппаратар арқылы тексеру

Д) Спортшының қабiлеттiлiгiн жаттықтыру кезiнде бағалау

Е) Жаттықтыру кезiнде қолданылатын негiзгi түрлерiнен сынақтар алу

 

105. Арнайы дайындық жаттығулары неше топқа бөлiнедi

Бес топқа

В) Үш топқа

топқа

Д) Жәй топқа

Е) Жүз топқа

 

106. Жақындататын жаттығулар

А) Игерудi жеңiлдететiн қимыл әрекеттер

н дамытады

кке бейнелеу орындалады

Д) Спорттшыларды жарыс жаттығуларын дайындау

Е) Жаттықтыру кезiнде

 

107. Дайындық жаттығулары

А) Менгеруге қажет дене қуаты қасиетiн дамытады

В) Игерудi жеңiлдететiн қимыл әрекететерi

С) Кенiстiкке бейнелеу түрiнде орындалады

Д) Спортшыларды жарыс жаттығуларына дайындау

Е) Спортшының жеке өзiне байланысты

 

108. Бейнелеу жаттығулары

А) Кенiстiкке бейнелеу түрiнде орындалады

В) Игерудi жеңiлдететiн қимыл әрекетерi

С) Менгеруге қажет дене қуаты қасиетерiн дамытады

Д) Спортшыларды жарыс жаттығуларына дайындау

Е) Жүктеменi жоғарғы денгейге дейiн бiртiндеп өсiру

 

109. Басқа спорт түрлерiнiң жаттығулары жататындар

жасаудағы суға секiрушiнiң қолдануы

ру

i

лу ойыны

не байланысты

 

кке жету мақсатын қалыптастыру

i

ру

не байланысты

кке мақсаты

i

 

ру

i

не байланысты

кке жету мақсатын қалыптастыру

кке мақсаты

к жұмысы

 

112. Спортшының талантына жаттықтыру әдiстемесiнiң жеке басына байланысты өзгеруi

А). Даралық принципi

В) Спортшының сапасына жоғары спортттық шеберлiкке жету мақсатын қалыптастыру

С) Жүктеменi жоғары денгейге дейiн бiртiндеп өсiру

Д) Спортшының жеке өзiне байланысты

Е) Спортшының сапасының жоғары спорттық шеберлiктігі

 

113. Спортшының органiзiмiне шынықтырып жақсы жетiстiктерге жетуi

А) Жүйелi принципi

В) Спортық жаттығулар түрлерi

С) Спортшының өзiндiк жұмысы

Д) Спортшыға берiлген тапсырма

Е) Спортшының өзіне байланысты

 

114. Жүйелiк және бiртiндеушiлiк құрғанда айқын бiлiнедi

А). Цикiлдiк принцiпi

В) Бөлiмдерiнiң аяқталған жиынтығы

С) Спортшының өзiндiк жұмысы

Д) Дене қуатына күш түсуру

Е) Белгiлi бiр қуат жаттықтыру

 

115. Цикiлдiк дегенiмiз не

А) Белгiлi бiр қуат жаттықтыру бөлiмдерiнiң аяқталған жиынтығы

В) Спортшының өзiндiк жұмысы

С) Спортық жаттықтыру түрлерi

Д) Бөлiмдердiң аяқталған жиындығы

Е) Спортшыға берiлген тапсырма

 

ктен тұрады

ктен

ктен

к

к

Е) 4-бөліктен

 

117. Цикiлдер бөлiгi

А) Апталық, айлық, жылдық

В) 10-күн, 1 жыл

С) Апталық

Д) Жылдық

Е) Айлық, апталық

 

118. Цикiлдардың аты

А) Микроцикл, мезецикл және макроцикл

В) Мезоцикл

С) Споротық ойын

с

Е) Микроцикл

 

119. Дене қуаты күш түсiру толқындары

, орта, үлкен

В) Орта, және орта

п

i

Е) Улкен, кіші

 

120. Кiшi толқын дегеннiмiз не

А) Апталық күш түсiру, қозғалысының толқын түрiнде өзгеруi

В) Айлық күш тiсiру қззғалысының толқын түрi

С) Жылдық күш түсiру толқын өзгеруi

Д) Көп айлық түрлерi

Е) Көп жылдық түрлері

 

121. Орта толқын дегенiмiз не

А) Айлық көлемiндегi күш түсiру қозғалысының өзгеруi

В) Апталық күш түсiру, қозғалысынң толқын түрiнде өзгерүi

С) Жылдық күш түсiру толқын өзгеруi

Д) Айлық күш түсiру қозғалысының толқын түрi

Е) Бір күндегі күш түсіру толқын өзгеруі

 

122. Үлкен толқын дегенiмiз не

А) Жылдық кезеңдерiндегi күш түсiру, қозғалысының өзгеру сипаты

В) Апталық күш түсiру, қозғалысынң толқын түрүнде өзгерүi

С) Айлық көлемiндегi күш түсiру қозғалысының өзгеруi

Д) Айлық күш түсiру қозғалысының толқын түрi

Е) Кварталдық күш түсіру қозғалысының толқын түрі

 

123. Тәсiлдiк дайындық дегенiмiз не

А) Жарыс жаттығуларын орындау әдiстерiн менгеру процесi

i

С) Спортық жаттығу

лген уақыт

Е) Спортшының жеке өзіне байланысты

 

124. Тактикалық байлық дегенiмiз не

А) Жарыс кезiндегi жеңiске жетуге айла тәсiл қолдана бiлу

В) Спортық жаттығу

i

лген уақыт

Е) Уақытты дұрыс пайдалану

 

з не

i

лу

i

i

i

 

ктен тұрады

i

В) Көп.

i

Д) Төрт

Е) Бес

 

127. Тиянақты жаттығу әдiсi дегенiмiз не

А) Жаттығулар көмегiмен жаттығуға керек психологиялық күйге түсiру

тық жаттығу

i

лген уақыт

Е) Уақытты дұрыс пайдалану

 

128. Психикалық реттеу жаттығуларының әдiсi

А) Қөңiл күйдi көтеру, көңiлдену

у

л

с

Е) Асып-сасып қалу

 

з не

ға бар ықылыс аудару

лдену

с

стеме бойынша еске сақтау

Еске сақтау, ықылас, қозғалыс

 

130. Спортағы психодиагностика әдiсi

А) Еске сақтау, ықылас, қозғалыс жылдамдығын аспаптар, тәсiлдер арқылы анықтау

В) Жаттығуларды ойша қайталау негiзгi қимылдарға бар ықылыс аудару

С) Қөңiл күйдi көтеру, көңiлдену

Д) Қөңiл белсендiлiк, сергектiлiк

Е) Негiзгi қимылдарға бар ықылыс аудару

 

131. Балаларда қимыл шапшаңдығының дамуына әсер ететін арнайы жаттығуларды атаңыз

тіреніп тұрып орында жүгірі

әртүрлі жүгірудің алмасуы әртүрлі кедергілерден өту арқылы жүгіру

қозғалыс ойындары

спорт ойындары

шалқалай жатып жүгіру

 

132. Жігерлік қаблеттілігі қашан қалыптасады

қиындық пен шаршауды жеңуде

тактиканы оқу барысында

техникалық әрекетті талдау барысында

теориялық білім беру арқылы

қалыпқа келу кезеңінде

 

133. Ұлдарды спорттық гимнастикаға қабылдаудың қолайлы жасы

6-9 жас

3-5 жас

1-3 жас

10-12 жас

13-15 жас

 

134. Қыздарды спорттық гимнастикаға сұрыптау жасын атаңыз

5-7 жас

1-2 жас

2-4 жас

8-10 жас

13 өлкен жас

 

135. Салыстырмалы көш дегеніміз – ол:

салмаққа шаққандағы көш

бір адамды басқа адаммен салыстырғанда көрінетін көш

бұлшық еттің 1 см² кесіндісіне шақ келетін күш

бір дене жаттығуын екінші дене жаттығуымен салыстырып орындалатын күш

жарысу кезінде көрінетін күш

 

136. Балалар мен бозбалалардың күш дамуындағы ең қолайлы (сенситивті) кезең деп саналады:

17-18-ден 19-20 жасқа дейін

8-9 жас

11-12 жас

10-11 жас

13-14-тен 17-18 жасқа дейін

 

137. Қыздар мен бойжеткендердің күш дамуындағы ең қолайлы (сенситивті) кезең деп саналады:

18-19 жас

8-9 жас

11-12-ден 15-16 жасқа дейін

13-14-тен 17-18 жасқа дейін

10-11 жас

 

138. Түрлі бұлшық ет топтарындағы салыстырмалы күштің өсу қарқыны едәуір байқалады:

үлкен мектеп жасында (16-18 жас)

мектепке дейінгі 5-6 жастағы балаларда

кіші мектеп жасындағыларда, 9-11 жаста

орташа мектеп жасында (12-15 жас)

28-30 жаста

 

139. Берілген қысқа уақыттың ішінде қозғалыс қимылдарын орындауды қамтамасыз ететін адамның мүмкіндіктері:

жылдамдық қабілеттері

қимыл жиілігі

қозғалыс реакциясы

жылдамдық-күш қабілеттері

қозғалыс шапшаңдығы

 

140. Алдын ала танымал белгіге (көру, есту, тактилдік) танымал қимыл арқылы жауап беру

қарапайым қимыл жауабы

жеке қозғалыс жылдамдығы

жылдамдық қабілеттері

қозғалыс шапшаңдығы

қозғалыстың қайталануы

 

141. Қол жеткізген жоғары жылдамдықты ұзағырақ ұстап тұру қабілеті аталады:

жылдамдыққа төзімділік

жылдамдықтың абсолюттік қоры

жылдамдық индексі

жылдамдық қабілетін көрсету коэффициенті

қозғалыстың жылдамдық ритмі

 

142. Теориялық дайындық әдiсi

А) Спортшыларды дайындаудың дене тәрбиесiнiң зандылықтарын әдiстемесiне оқыту

В) Еске сақтау, ықылас, қозғалыс жылдамдығын аспаптар, тәсiлдер арқылы анықтау

С) Жаттығуларды ойша қайталау арқылы негiзгi қимылдарға бар ықылыс аудару

Д) Қөңiл белсендiлiк, сергектiлiк

Е) Сергектiлiк, негізгі қимылдарға бар ықылас аудару

 

143. Жоғарғы жетiстiктерге жету үшiн неше жыл жаттығу керек

з

В) 1-2 жыл

р бойы.

Д) Анда-санда.

Е) 1-3 жыл

 

144. Көп жылдық жаттығу неше кезенге бөлiнедi

А) Төрт

i

рнеше

Д) Көпше

Е) Спортшыға байланысты

 

мен спортпен айналысқысы келген

i

м жас шағына сәйкес

не сай

н төмендетпеген кезге созылады

Е) Спорттық деңгейін жетілдіру

 

146. Жас өспiрiм жас шағына сәйкес.

Бастапқы мамандану кезеңi

мен спортпен айналысқысы келген

не сай

Спорттық деңгейін жетілдіру

Е) Дайындалған деңгейiн төмендетпеген кезге созылады

 

147. Тереңдете жетiлдiру кезеңi

А) Спортшының есейген кезенiне сай

мен спортпен айналысқысы келген

зеңі

м жас шағына сәйкес

i

 

i

н

мен спортпен айналысқысы келген

м жас шағына сәйкес

не сай

не байланысты

 

149. Спортшы өзiнiң негiзгi жарыстарына қатысу

А). Жарыс кезеңi

В) Жаттықтыру және жарыстын алған әсерiн жоғалтпау

С) Жарысқа қатысу жиiлiгi

Д) Спотшы дәрежесiне байланысты.

Е) Спортшының есейген кезенi

 

150. Жатықтырумен жарыстардан алған әсерiн жоғалтпау

А) Өтпелi кезен

В) Спортшы өзiнiң негiзгi жарыстарына қатысу

С) Спортшы дәрежесiне байланысты

Д) Жарысқа қатысу жиiлiгi

Е) Спортшының жеке өзіне байланысты

 

151. Жоспарлау оспарлау шеберлiгi

А) Мұғалiмге келешек iс- әрекет жоспарлауға көмектеседi

В) Өз қызметiн ұйымдастыру

С) Мұғалiмнiң өзiнiнің оқышылырын жан-жақты тануы

Д) Мұғалiмнiң дене тәрбиесi, жаттығуларының әсерiн орындауы

Е) Өз-қызметiн және оқушылардың iс әрекетiн ұйымдастыру

 

152. Ұйымдастыру шеберлiгi

А) Өз-қызметiн және оқушылардың iс әрекетiн ұйымдастыру

В) Мұғалiмге келешек iс әрекет жоспарлауға көмектеседi

С) Мұғалiмнiң өзiнiң оқышылырын жан-жақты тануы

Д) Мұғалiмнiң дене тәрбиесi, жаттығуларының әсерiн орындауы

Е) Өз қызметiн ұйымдастыру

 

153. Диагностикалық шеберлiк

А) Мұғалiмнiң өзiнiң оқушыларын жан-жақты тануы

В) Мұғалiмге келешек iс әрекет жоспарлауға көмектеседi

С) Өз-қызметiн және оқушылардың iс әрекетiн ұйымдастыру

Д) Өз қызметiн ұйымдастыру

Е) Батылдық, жылдамдылық

 

154. Саяси-идеялық қасиеттi

А) Мұғалiмнiң дүние тануын, қозғалысын көрсетедi

В) Мұғалiмнiң өзi жан-жақты өнегелi қасиетiне ие болуы

С) Тәрбие жұмысына жетiстiкке жетуi

Д) Жылдамдылық, батылдық

Е) Өз қызметiн ұйымдастыру

 

155. Өнегелiк қасиетi

А) Мұғалiмнiң өзi жан-жақты өнегелiк қасиетiне ие болуы

В) Жылдамдылық, өтетiн

С) Тәрбие жұмысына жетiстiкке жетуi

Д) Жылдамдылық, батылдық

Е) Батылдық, жылдамдылық

 

156. Тәрбие жұмысында жетiстiкке жету

А) Коммуникативтiк қасиет

В) Мұғалiмнiң өзi жан-жақты өнегелiк қасиетiне ие болуы

С) Мұғалiмнiң дүние тануын, қозғалысын көрсетедi

Д) Жылдамдылық, батылдық

Е) Жорамалдау, өнер, тапқыштық

 

157. Жiгерлiк қасиетi

А) Жылдамдық, өжеттiк, батылдықты талап етедi

В) Айқындық және қисынды ойлау

С) Жорамалдау, өнер, тапқыштық

Д) Тәрбие жұмысында жетiстiкке жетiу

Е) Тапқыштық, өнер, жорамалдау

 

158. Айқындық және қисында ойлау

Ақылдылық қасиетi

В) Көпшiлдiк және iзетiлiк

С) Адапмгершiлiк және адалдық

Д) Тарқырлық және ықылыс

Е) Өнерлік және тапқыштық

 

159. Психоқозғалыс қасиет.

А) Мұғалiм көрсететiн көптеген жаттығулар күштi икемдiлiктi керек етедi.

В) Айқындық және қисында ойлау

С) Мұғалiмнiң дүние тануын, қозғалысын көрсетедi

Д) Мұғалiмнiң өзi жан-жақты өнегелiк қасиетiне ие болуы

Е) Күштi икемдiлiктi керек етедi

 

160. Күш түсiру дегенiмiз не

А) Органiзiмге белгiлi бiр мөлшердегi жаттығулармен әсер етедi

В) Шаршау шалдығу

С) Кұлау және жылау

ру

Е) Орындалған жұмысқа жауап

 

161. Күш түсiру көлемi дегенiмiз не

А) Орындалған дене қуаты жұмысының саны

В) Орындалған жұмыс көлемi

С) Күш түсiру қалпының көрсеткiшi

Д) Орындалған жұмысқа жауап

Е) Шаршау, шалдығу

 

162. Күш түсiру қарқыны

А) Орындалған жұмыс көлемiне жұмсалған уақыт

В) Орындалған жұмысқа жауап

С) Орындалған дене қуаты жұмысын саны

Д) Шаршау, демалыс

Е) Күш түсiру қалпының көрсеткiшi

 

163. Күш түсiру қарқының көрсеткiшi

А) Жүректiн соғуы жиілiгiнiң шамасы

ң соғуы

С) Қан тамырлары

ң бұзулуы

Е) Шаршап шалдығу

 

164. Сабақтың жалпы тығыздығы дегенiмiз не

А) Педагогикалық тұрғыдан дұрыс пайдаланған уақыт

В) Сабақтын жетiспеуi

С) Дұрыс пайдаланған оқулық

Д) Ұйымдастыру кемшiлiгі

Е) Сабақ кезiнде жаттығулар жасау

 

165. Қозғалтушы тығыздық дегенiмiз не

А) Сабақ кезiнде дене тәрбие жаттығуларын орындауға кеткен уақыт

В) Педагогикалық тұрғыдан дұрыс пайдаланған уақыт

С) Дұрыс пайдалынған оқулық.

Д) Сабақ кезiнде жаттығулар жасау

Е) Ұйымдастыру кемшiлiгі

 

166. Петр Францевич Лесгафт қай жылдары өмiр сүрдi

А) 1837-1909

В) 1901-1973

С) 1827-1899

Д) 1937-2009

Е) 1817-1827

 

не оқыту

i

мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады.

к беру және үйренуге ынта

рнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру

 

168. Теориялық материалдарды оқыту

А) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Оқушылардың үйренуіне ынта беру

 

169. Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

А) Қимыл әрекетiн таныстыру кезеңi

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Оқытушы тәжiрибесi мен бiлiмiн ұсынады

 

170. Үйрену мiндеттерiн ұғыну

А) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

Д) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

Е) Оқытушылардың үйренулеріне ынта беру

 

171. Орындау жобасын құру

А) Оқытушы қимыл тәжiрибесi мен бiлiмiн ұсынады

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

 

172. Қимылды бөлiп немесе тұтас орындау

А) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы элементi

лу

п айту арқылы

ру

Е) Қимылды көріп қайталау арқылы

 

173. Қимыл әрекетке үйрету кезеңi

А) Оқушыларға тәсiл негiзiн үйрету, оны орындау

лу

п айту арқылы

ру

Е) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы элементi

 

174. Қимыл ептiлiгi дегенiмiз не

А) Оқушының әрбiр қозғалысқа ықылас сала орындайтын қимыл әрекетi

В) Оқушыларға тәсiл негiзiн үйрету, оны орындау

С) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы элементi

Д) Қимылды орындап, бастапқы қалыпқа келтiру

Е) Қимылды естiп қайталап айту

 

175. Қимыл ептiлiгiнiң жетiлуi

А) Қимыл әрекетiн орындау тәсiлi меңгертедi

лу

п айту арқылы

ң бастапқысы

Е) Қимылды орындап, бастапқы қалыпқа келтiру

 

176. Дене тәрбиесi процесiнде жаттықтырушылардың белсендi әрекеттерi.

А). Саналық және белсендiлiк принципi

В) Қозғалысқа үйретудi, көру арқылы емес бұлшықет емес түйсiк арқылы түсiну

н дамыту.

н күрделету.

Е) Қозғалысқа үйрету, естіп және көру арқылы

 

Тынығу аралықтарының жиiлiгi

А) Сирек ұзақ тынығу аралығына қарағанда организмнiң қабiлеттiлiгi қысқарады.

В) Оқушының әрбiр қозғалысқа ықылас сала орындайтын қимыл әрекетiн

С) Оқушыларға тәсiл негiзiн үйрету, оны орындау

Д) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы элементi

Е) Қимылды орындап көрген сайын

 

178. Дағды дамуының ақырындауы

А) Жетiлу деңгейiне жеткен кезек

В) Дағды неғұрлым жетiлген сайын

С) Дағды дамуының тоқталуы

Д) Дағдылардың бiр-бiрiнен әрекетi

Е) Дағдының неғұрлым жетiлуі

 

179. Үйрету әдiстерi қате болғанда

А) Дағды дамуы тоқталлады

В) Дағды дамуының тоқталмауы

С) Дағдылардың бiр-бiрiнен әрекетi

Д) Үйрету әдiстерi дұрыс болғанда

Е) Дағды неғұрлым жетiлген сайын

 

180. Дене тәрбиесiнiң тәжiрибесiнде қалыптасар қимыл дағдылары бiр-бiрiмен әрекеттенуi

А) Қимыл дағдыларының ауысымы

В) Ертерек қалыптасқан дағды

С) Дағды дамуының тоқталуы

Д) Дағдылардың бiр-бiрiнен әрекетi

Е) Үйрету әдiстерi дұрыс болғанда

 

181. Ертерек қалыптасқан дағды.

А) Келесi дағдының қалыптасу процесi

В) Жетiлу деңгейiне жеткен кезi

С) Уйрету әдiстерi қате болғанда

Д) Келесi дағдының қалыптаспау процесi

Е) Уйрету әдістеріне баланысты

 

182. Жағымды ауысу дегенiмiз не

лдету

н ауырылатуы

i

i

Е) Уйрету әдiстерi қате болғанда

 

183. Жағымсыз ауысу дегенiмiз не

А) Қалыптасу процесiн қиындатуын

В) Қалыптасу процесiн жеңiлдетуiн

С) Қалыптасу процесiн ауырлатуын

Д) Қалыптасу процесiн көтеруiн

Е) Дағдының қалыптасуы

 

184. Жоғары қимыл ептiлiгi

з

к құндылығы

С) Дағдының қалыптасуы

Д) Қимыл дағдыларының ауысымы

н

 

i

к

к, тындырымды

С) Ақылдылық, данышпандық

мталдық, талыдық

к

 

з не

жылдам қозғалыс

В) Адамның жұмысты ұзақ, қарқының азайтпай орындау

i

Д) Үлкен амплитудамен орындай алуы

азайтпай орындау

 

з не

А) Адамның жұмысты ұзақ, қарқынын азайтпай орындай алуы

жылдам қозғалыс

i

Д) Үлкен амплитудамен орындай алуы

ылдам қозғалыс

 

188. Ептiлiк дегенiмiз не

А) Тез басқаша құра алу қабiлеттiлiгi

В) Белгiлi бiр уақыт iшiндегi жылдам қозғалыс

С) Адамның жұмысты ұзақ, қарқының азайтпай орындау

Д) Үлкен амплитудамен орындай алуы

Е) Жылдам қозғалыс

 

189. Икемдiлiк дегенiмiз не

А) Үлкен амплитудамен орындай алу қабiлеттiлiгi

В) Адамның жұмысты ұзақ, қарқының азайтпай орындау

С) Белгiлi бiр уақыт iшiндегi жылдам қозғалыс

Д) Тез басқаша құра алу қабiлеттiлiгi

Е) Қарқынын азайтпай орындау және жылдам қозғалыс

 

. Үш түрде пайда болады

А) Жылдамдық

Икемділік

птілік

Д) Қарқындық

Е) Біртіндеушілік

 

Өлкен амплитудалы қимыл-қозғалыс орындау қабілеті деп аталады:

икемділік

стретчинг

созылғыштық

созылмалы

максималды созылғыштық

 

192. Қарапайым жауап дегенiмiз не

А) Алдын ала белгiлi қозғалыспен, бiрақ кенеттен берiлетiн дыбыс

ару

қозғалыс жауабы

i

тару

 

. Жалғыз қимыл жылдамдығы

жаттығулар бұлшық ет жұмысы

н дыбыс

i

i

н дыбыс

 

i

А) Қиынды сипаттағы жаттығулар

өте көп қадам саны

ру

с

Тез басқаша құра алу

 

195. Дене тәрбиесiнiң теориясы мен әдiстемесi неше бөлiмнен тұрады

А) Үш

В) Бес

i

Д) Көп.

Е) Шексіз

 

i

i

р саласы

i

олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

олардың жүзеге асу

 

р саласы не?

з

н саналы қоғам мүшес

олардың жүзеге асу

р құрылды пайдалану жолы

р сапасы

 

не?

з

i

р сапасы

олардың жүзеге асу

i

 

i

олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

i

р сапасы

i

үзеге асу жолдары мен сатылары

 

з не?

р құрылды пайдалану жолы

р сапасы

i

олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

i

 

201. Ғылыми зерттеу

А) Жаңа ғылыми бiлiмдердi жасап шығару процессiн табу қызметiнiң бiр түрi

В) Iс әрекеттердi олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

С) Алға қойылған мақсатқа жету үшiн әйтеуiр бiр құрылды пайдалану жолы

Д) Алға қойлған мақсатқа жетүге көмектесетiн құралдар мен әдiстеррдi пайдалану жүйесi

Е) Тәрбие жүйесiнiң негiзгi бiр саласы

 

202. Мiндеттерi өзiне тек ерекшелiктерiнiң адамға қатынасы, дамуға дүрыс ықпал етуi.

А). Дене тәрбиесi мәдениетiнiң қызметi

В) Түсiнiктi сөз сөйлей бiлетiн саналы қоғам мүшесi

С) Тәрбие жүлесiнiң негiзгi бiр сапасы

Д) Алға қойлған мақсатқа жетүге көмектесетiн құралдар мен әдiстердi пайдалану жүйесi

Е) Алға қойылған мақсатқа жету үшiн әйтеуiр бiр құралды пайдалану жолы

 

203. Байқа.

А) Ғылыми зерттеу әдiсi

В) Iс әрекеттердi олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

С) Алға қойылған мақсатқа жету үшiн әйтеуiр бiр құрылды пайдалану жолы

Д) Жаңа ғылыми бiлiмдердi жасап шығару процессiн табу қызметiнiң бiр түрi

Е) Жүйке жүйесiнiң қызметiнiң бузылуы

 

204. Адам денсаулығы дегенiмiз не?

А) Жан-тән, көңiл-күйiнiң жоғары болуы, ауру сырқаудан сау болу

В) Жарақаттану мен аурудың бузылуы

С) Жүйке жүйесiнiң қызметiнiң бузылуы

Д) Денсаулықты сақтауға және нығайтуға арналған шараларды орындау

Е) Дұрыс тамақтану

 

205. Денсаулықты сақтауға және нығайтуға арналған шараларды орындау туралы не айтамыз?

А). Салауатты өмiр тiршiлiгi

В) Дүрыс тамақтану

С) Күнделiктi жаттығу жасау

Д) Денсаулықтың бүзылуы

Е) Жарақаттану мен аурудың бузылуы

 

206. Дене жаттығулары, сабақтары денсаулыққа әсерiн тигiзетiні не?

А) Көңiл күйдiң жоғары, жақсы болуына әсер етедi

В) Денсаулықты нығайтады

С) Жұмыс iстеу қабiлетiн жоғарлатады

Д) Шаршаудың алдын алады

Е) Денсаулықты бұзады

 

не неше рет тамақтану дұрыс

А) 4 мәрте

В) 3 мәрте

С) 2 мәрте

Д) 1 мәрте

Е) Қажет еткенше, неше рет

 

208. Өсiмдiк тектi тамақтарды қалай қолдануға болады?

А) Күнде

В) Аптасына 2-3 мәрте

С) Айына 1-2 мәрте

Д) Қолданбаймыз

Е) Жылына 1-2 мәрте

 

209. Дене шынықтыру бiлiмi

А) Қозғалыстарға үйретудың негiзгi мазмұнын құрайды, меңгередi

В) Адам жеке өмiрiнiң ұзақ жолында өз денесi қызметiнiң табиғи қасиеттерi

С) Белгiлi бiр iс-әрекетке байланысты мақсатты орындауға бағытталған дене тәрбиесiнiң мамандаидырылған процессi

Д) Бұл белгiлi бiр қызметке дене жағынан әзiр болудың қал жағдайы

Е) Қозғалыстарға үйрету

 

210. Дене дамуы

А) Адам жеке өмiрiнiң ұзақ жолында өз денесi қызметiнiң табиғи қасиеттерi

В) Қозғалыстарға үйретудың негiзгi мазмұнын қурайды, меңгередi

С) Бұл белгiлi бiр қызметке дене жағынан әзiр болудың қал жағдайы

Д) Бұл ұғым дененiң жан-жақты дамуын үйлесiмдi шарасы туралы түсiнiктердiң

Е) Жан-жақты дамуын үйлесiмдi шарасы туралы түсiнiктер

 

211. Дене дайындығы

А) Белгiлi бiр iс-әрекетке байланысты мақсатты орындауға бағытталған дене тәрбиесiнiң мамандандырылған процессi

В) Қозғалыстарға үйретудың негiзгi мазмұнын қурайды, меңгередi.

С) Адам жеке өмiрiнiң ұзақ жолында өз денесi қызметiнiң табиғи қаскеттерi.

Д) Бұл белгiлi бiр қызметке дене жағынан әзiр болудың қал жағдайы.

Е) Бiр қызметке дене жағынан әзiр болудың қал жағдайы.

 

212. Дене пiшiнiнiң дайындығы.

А) Бұл белгiлi бiр қызметке дене жағынан әзiр болудың қал жағдайы

В) Белгiлi бiр iс-әрекетке байланысты мақсатты орындауға бағытталған дене тәрбиесiнiң мамандандырылған процессi

С) Қозғалыстарға үйретудың негiзгi мазмұнын қурайды, меңгередi

Д) Адам жеке өмiрiнiң ұзақ жолында өз денесi қызметiнiң табиғи қаскеттерi

шарасы

 

213. Дене шынығуын жетiлдiру

А) Бұл ұғым дененiң жан-жақты дамуын үйлесiмдi шарасы туралы түсiнiктер

В) Белгiлi бiр iс-әрекетке байланысты мақсатты орындауға бағытталған дене тәрбиесiнiң мамандандырылған процессi

С) Адам жеке өмiрiнiң ұзақ жолында өз денесi қызметiнiң табиғи қасиеттерi

Д) Бұл белгiлi бiр қызметке дене жағынан әзiр болудың қал жағдайы

Е) Мақсатты орындауға бағытталған дене тәрбиесiнiң мамандандырылған процессi

 

214. Адам қай қоғам мүшесi

А) Түсiнiктi сөз сөйлей бiлетiн саналы қоғам мүшесi

В) Тәрбие жүйесiнiң негiзгi бiр саласы

С) Алға қойылған мақсатқа жетуге құралдар мен әдiстердi пайдалану жүйесi

Д) Iс әрекеттердi олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

Е) Спорт қоғамы мүшесі

 

215. Бейнелеу жаттығулары

А) Кенiстiкке бейнелеу түрiнде орындалады

В) Игерудi жеңiлдететiн қимыл әрекетерi

н дамытады

Д) Спортшыларды жарыс жаттығуларына дайындау

р саласы

 

216. Басқа спорт түрлерiнiң жаттығуларына жататындар

А) Акрабатика сальто жасаудағы суға секiрушiнiң қолдануы

ру

i

лу ойыны

Е) Баскетболдағы допты түсіру

 

217. Саналық принциптерi

А) Спортшының санасында жоғары спортық шеберлiкке жету мақсатын қалыптастыру

В) Жүктеменi жоғарғы денгейге дейiн бiртiндеп өсiру

С) Спортшының жеке өзiне байланысты

Д) Спорттық шеберлiкке мақсаты

Е) Шеберлiкке жету мақсатын қалыптастыру

 

218. Бiртiндеушiлiк принципi

А) Жүктеменi жоғары денгейге дейiн бiртiндеп өсiру.

В) Спортшының жеке ззiне байланысты

С) Спортшының сапасыне жоғары спортық шеберлiкке жет умақсатын қалыптастыру

Д) Спорттық шеберлiкке мақсаты

Е) Спорттық шеберлiкке жету мақсатын қалыптастыру

 

219. Даралық принципi

А) Спортшының талантына жаттықтыру әдiстемесiнiң жеке басына байланысты өзгеруi

В) Спортшының сапасына жоғары спорттық шеберлiкке жету мақсатын қалыптастыру

С) Жүктеменi жоғары денгейге дейiн бiртiндеп өсiру

Д) Спортшының жеке өзiне байланысты

Е) Спортшының өзiндiк жұмысы

 

220. Жүйелi принципi

А) Спортшының органiзiмiн шынықтырып жақсы жетiстiктерге жетуi

В) Спортық жаттығулар түрлерi

С) Спортшының өзiндiк жұмысы

Д) Спортшыға берiлген тапсырма

Е) Спортшының жеке өзiне байланысты

 

221. Цикiлдiк принцiпi

А) Жүйелiк және бiртiндеушiлiк құрғанда айқын бiлiнедi

В) Бөлiмдерiнiң аяқталған жиынтығы

С) Спортшының өзiндiк жұмысы

Д) Дене қуатына күш түсуру

Е) Спортшыға берiлген тапсырма

 

222. Цикiлдiк дегенiмiз не

А) Белгiлi бiр қуат жаттықтыру бөлiмдерiнiң аяқталған жиынтығы

В) Спортшының өзiндiк жұмысы

С) Спорттық жаттықтыру түрлерi

Д) Бөлiмдердiң аяқталған жиындығы

Е) Қозғалысқа үйрету

 

з не?

мен қимыл-әрекетке үйрету, оны меңгеру

i

үйрету

Д) Практикаға баулу

i

 

224. Дене тәрбиесi мәдениетiнiң мiндеттерi

А) Эстетикалық, мөлшерлiк, хабарламалық

i

ндеттер

, түтастығы

, түтастығы

 

ң мақсаты.

, түтастығы.

мен қимыл-әрекетке үйрету, оны меңгеру.

ндеттер.

к, хабарламалық.

i

 

226. Табиғат пен қоғам құбылыстары арасындағы қажеттi, маңызды туралы қайталанатын қарым қатынастар не?

А). Заң дегенiмiз

В) Тұтынудың үзақ жеке өлшемi құрамына топтасқан жұмыс.

С) Педагокикалық, биохимиялық басқа да жайларға жер ықпалын анықтап, жаттығу барысындағы негiз.

Д) Дене тәрбиесi жағынан адамның үйлесiмдi дамуы, жан-жақты жетiлуi, белсендiлiгi, түтастығы.

Е) Жан-жақты жетiлуi, белсендiлiгi, түтастығы.

 

227. Заң жаттығулары.

А) Тұтынудың ұзақ жеке өлшемi құрамына топтасқан жұмыс.

В) Көп.

С) Педагокикалық, биохимиялық басқа да жайларға жер ықпалын анықтап, жаттығу барысындағы негiз.

Д) Табиғат пен қоғам құбылыстары арасындағы қажеттi, маңызды турауты қайталанатын қарым қатынастар

Е) Жоқ.

 

228. Дене тәрбиесiнде жаттығулар заңы неше?

реу

В) Үшеу

С) Жоқ

Д) Көп

Е) Төртеу

 

. Дене жаттығуларының мазмұны.

з.

, маңызды турауты қайталанатын қарым қатынастар.

құрамына топтасқан жұмыс.

және сыртқы құрылыс.

.

 

230. Дене жаттығуларының түрi.

А) Iшкi және сыртқы құрылыс.

В) Өзара байланыс, ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет.

С) Кеңiстiк, уақыт, көзге көрiнетiн

Д) Педагокикалық, биохимиялық басқа да жайларға жер ықпалын анықтап, жаттығу барысындағы негiз.

Е) Төртеу.

 

Белсенді икемділікті дамытуға арналған қолайлы (сенситивті) кезең болатын жас:

10-14 жас

5-7 жас

8-9 жас

15-17 жас

18-19 жас

 

232. Төмен икемділікті дамытуға арналған қолайлы (сенситивті) кезең болатын жас:

5-6 жас

7-8 жас

9-10 жас

11-15 жас

8-10 жас

 

233. Дене сапаларының қайсысы күшті дамытқан кезде икемділікке кері әсерін тигізеді:

күш

төзімділік

жылдамдық

йлестіру қабілеті

ептілік

 

234. «Стретчинг» деген не

бұлшық еттің икемділігін дамытуға ықпал ететін статикалық жаттығулар жүйесі

сүйеніш-қозғалыс аппаратының морфофункциялық сапалары

қозғалыста көрінетін икемділік

бұлшық ет ширығуы

бұлшық ет созылғыштығы

 

235. Төзімділікті дамытудың негізгі әдісі болып табылады:

ауыспалы-өздіксіз жаттығулар әдісі

қайталау әдісі

жоғары көш салу әдісі

статикалық көш салу әдісі

стандартты-қайталау әдісі

 

236. Икемділікті дамытудың тәсілдері ретінде пайдаланылады:

созылмалы жаттығулар

жылдамдық-көш жаттығулары

«жедел соққы» жаттығуларының әдісі

шекті жылдамдықты қозғалыс жаттығулары

түзімділікке арналған жаттығулар

 

237. Өзара байланыс, ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет

А). Дене жаттығуларының iшкi құрылыс түрi

В) Iшкi және сыртқы құрылыс

С) Кеңiстiк, уақыт, көзге көрiнетiн

Д) Үшеу

Е) Біреу

 

238. Дене жаттығуларының сыртқы құрылыс түрi.

А) Кеңiстiк, уақыт, көзге көрiнетiн.

В) Өзара байланыс, ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет.

С) Iшкi және сыртқы құрылыс.

Д) Үшеу.

Е) Төртеу

 

239. Дене жаттығуларының тәсiлi.

А) Жетiлдiру процесiнде қозғалыс iс-әрекеттiң орындалуы.

В) Iшкi және сыртқы құрылыс.

С) Өзара байланыс, ара қатынас, бiр-бiрiмен әрекет.

Д) Кеңiстiк, уақыт, көзге көрiнетiн.

Е) Іс-әрекеттiң орындалуы.

 

240. Саналау және белсендiлiк приниціпi

А) Дене тәрбиесi процесiнде жаттығушылардың сапалы, белсендi әрекеттерi

В) Қозғалысқа үйретудi көру арқылы емес бұлшық ет түйсiгi арқылы түсiну

С) Дене қуаты қасиетiн дамыту

Д) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

Е) Жеңiлден қиынға үйрету

 

241. Көрнекiлiк принципi

А) Қозғалысқа үйретудi көру арқылы емес бұлшық ет түйсiгi арқылы түсiну

В) Дене тәрбиесi процесiнде жаттығушылардың сапалы, белсендi әрекеттерi

С) Дене қуаты қасиетiн дамыту

Д) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

Е) Төртеу

 

242. Жүйелiлiк принципi

А) Дене қуаты қасиетiн дамыту, үйрету

В) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

С) Қозғалысқа үйретудi көру арқылы емес бұлшық ет түйсiгi арқылы түсiну

Д) Дене тәрбиесi процесiнде жаттығушылардың сапалы, белсендi әрекеттерi

Е) Қимыл-әрекетке үйрету, дамыту

 

243. Бiртiндеушiлiк принципi

А) Орындайтын жаттығулар тәсiлiн күрделету

В) Қимыл-әрекетке үйрету, дамыту

н дамыту, үйрету

лден қиынға үйрету

ну

 

i

А) Қимыл-әрекетке үйрету, дамыту

н күрделету

н дамыту, үйрету

лден қиынға үйрету

м, спорт

 

245. Дене шынықтыру дегенiмiз не.

А) Адамның күш-жiгер қабiлетiн дамыту, және денсаулығын жақсарту

м, спорт

п отырған ортаысының байланысты.

-мықты адам.

лден қиынға үйрету

 

246. Денсаулықты нығайту, шынықтыру үшiн не тиiмдi.

А) Күн мен ауаны, суды пайдалану.

В) Жел мен суды пайдалану.

С) Отпен құмды пайдалану.

пайдалану.

м, спорт

 

.

м, спорт

к спорт.

.

н қолдану.

.

 

248. Дене шынықтырудың негiзi.

А) Адам баласының өмiр сүрiп отырған ортасына байланысты

В) Адамның күш-жiгер қабiлетiн дамыту, және денсаулығын жақсарту

м, спорт

м гигиена.

н қолдану.

 

249. Дене шынықтыру қандай қызмет атқарады.

А) Даму, тәрбие, ғылыми, гигиеналық.

м, спорт.

н қолдану.

н жүйелеу.

.

 

250. Дене тәрбиесiнiң негiзi.

А) Дене шынықтыру, жаттығулар, түрлi спорт, сабақ, жарыс.

м, спорт.

к қолдану.

н жүйелеу.

н қолдану.

 

ң құралы.

ң құралы.

В) Адам құралы.

м беру құралы.

Д) Жаттығу құралы.

інің

 

з не.

ң жиынтығы.

спорт, сабақ, жарыс.

ң құлы.

.

і

 

з не.

ң құлы.

ң жиынтығы.

.

лген құжат.

Дене шынықтыру, жаттығулар

 

з не.

.

ң жиынтығы.

ң құлы.

лген құжат.

ң жиынтығы

 

з не.

лген құжат.

ң жиынтығы.

ң құлы.

.

.

 

з не.

.

лген құжат.

к.

лген құжат.

ң құлы.

 

257. Еңбек тәрбиесiнiң негiзгi түрлерi, мiндетерi.

к.

лген құжат.

.

ң құлы.

.

 

258. Еңбек тәрбиесi дегенiмiз не.

А) Енбекпен бiлiм беру, iскерлiкте қызмет жасауға сауатты араласуға мүмкiндiк жасау.

лген құжат.

.

лу, даму, тәрбие.

ғы

 

.

ң дамыту жолы

.

к адалдық

Д) Тәрбие беру ошағы.

.

 

з не.

.

В) Отан және мектеп.

С) Оқу орны, интернат.

ата-ана.

Тәрбие беру ошағы.

 

261. Икемділік (қимыл амплитудасы) өлшенеді:

бұрыш градусы мен сызықты үлшем (см) арқылы арнайы аппаратура немесе педагогикалық тест арқылы

созылмалы көйде белгілі қалыпты ұстап тұру уақыты мен параметрі арқылы

белсенді және пассив икемділік шамасының айырмасы көрсеткіші арқылы

жалпы және арнайы икемділік (икемділік қоры) қосындысының күрсеткіші арқылы

дұрыс жауабы жоқ

 

262. Белсенді және пассивті икемділіктің шамалары арасындағы айырма деп аталады:

қимыл амплитудасы

қозғалғыштық индексі

белсенді икемділіктің жетіспеуі

икемділік индексі

буындар қозғалмалылығы

 

263. Шаршау кезінде координациялық қозғалысты жетілдіруге бола ма Жауапты таңдаңыз:

болмайды, үйткені шаршау кезінде бұлшық ет сезімталдығының айқындылығы үте түмендейді

болады, үйткені шаршаумен бірге қозғалысты барынша тиімді орындау өшін объективті қажеттілік туады

болады, үйткені шаршау координациялық күшеюді жояды

болады, үйткені шаршау кезінде қозғалыс әрекеттерін басқаруға қатысушы сенсорлық жөйелердің сезімталдығы жоғарылайды

болады, үйткені шаршау бұлшық ет ширығуын жояды

 

264. Қандай спорт түрінде иілгіштікті игеруге болады

Гимнастика

Биатлон

Арместлинг

Баскетбол

Велоспорт

 

265. Эстетикалық тәрбие дегенiмiз не.

А) Болмыстағы және өнердегi сұлулық пен әсемдiктi дұрыс қабылдау.

В) Табиғат, қоғам өмiрдегi және өнер сұлулығын қабылдау.

С) Тәқлiм тәрбиенiң ықпалы әсерi, адамгершiлiк сезiмнiң дамыту жолы

Д) Мәдениет ошағы, тәрбие мектебi.

Отан және мектеп.

 

з не.

және өнер сұлулығын қабылдау.

дұрыс қабылдау.

.

ң дамыту жолының

.

 

. Эстетикалық мұрат.

к денгей

В) Мұратта жүзеге асыру

С) Шындықтты бейнелеу

Д) Эстетикалық қабылдауды тәрбиелеу

i

 

268. Эстетикалық сезiм дегенiмiз не

А) Шындықты бейнелеудi оның сулылығын, сәндiлiгiн қабылдауға туатын көңiл күйi

В) Адамның рухани өмiрiне жоғары да әр тарпта дамытудың қажеттi шарты

С) Өмiрдегi, еңбектегi, табиғаттағы сыртқы әдемiлiк

Д) Өмiрдегi табиғат, өнер

Е) Шындықты бейнелеу

 

269. Эстетикалық қабылдау дегенiмiз не

А) Әсемдiктi қабылдау процесi

В) Эстетиаклық таным

м қабылдау

табиғат, өнер

к

 

270. Сезiм байлығы дегенiмiз не

А) Адамның рухани өмiрiне жоғарыда әр тарапты дамытудың қажеттi шарты

В) Шындықты бейнелеудi оның сулылығын, сәндiлiгiн қабылдауға туатын көңiл күйi

С) Өмiрдегi, еңбектегi, табиғаттағы сыртқы әдемiлiк

Д) Өмiрдегi табиғат, өнер

Е) Эстетиаклық таным

 

271. Ұстаз дегенiмiз не

А) Арнайы дайындығы бар мамандар, жалпы ұрпақ тәрбиелейтiндер

В) Қоғам мүшесi

С) Адамгершшiлiк тұрғыдан дайындаушы

Д) Тәрбиелеудi үйрету

Е) Өмiрдегi, еңбектегi, табиғаттағы сыртқы әдемiлiк

 

272. Ұстаздың негiзгi мақсатары

А) Жас өспiрiмдердi өмiрге тәрбиелеу, оқыту, үйрету

с-әрекет жасату

С) Педагогикалық тәрбие

нде

үйрету

 

273. Ұстаздық ой дегенiмiз не

А) Ұстаз бен шәкiрттiғі қарым-қатынастың реттеу барысы

В) Тәрбиеге қосылған үйлестерi

С) Өнеге, өсиеттiң орындалуы

Д) Тәрбиеде ұстаздық ойы

Е) Iс-әрекет жасату

 

274. Рессейде дене тәрбиесiне көп көңiл бөлген, еңбек жазған ғалым.

т

В) В.И. Кениню

С) А.С. Макаренко

Д) И.Ф. Харламов

Е) К.Д.Ушинский

 

ертеде қай елде дамыған

А) Грецияда, Римде

В) Ресейде, Чехияда

С) Францияда, Англияда

урцияда

Е) Түркияда, Қазақстанда

 

276. Алғашқы қауымдастықта дене тәрбиесi көздеген мақсаттары

А) Аңшылар мен жауынгерлер даярлау

лер мен басшылар даярлау

С) Күресуге даярлау

ойлайды

асшылар даярлау

 

277. Мектептегi дене тәрбиесiнiң басты мiндетерi

А) Дене шынықтыру, спорт, бiлiм беру, үйрету, денсаулығын нығайту, отан қорғау

В) Жүрыс тұрыс, мiнез-құлықтар.

С) Өнегелi, сымбатты қызықтар

Д) Отандлық борышты орындау

Е) Келешекті ойлайды

 

278. Сауалатты тәрбие ұстаған бағыт.

А) Ағартушылық, тәрбие, денсаулықты сақтау.

рге жетелеу.

С) Фильмдер, ойындар.

ң тазалығын сақтау.

Отандлық борышты орындау.

 

279. Арнайы төзiмдiлiк дегенiмiз не.

А) Спорт түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

В) Ойын түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

С) Жаттығу түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

Д) Адам түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

Е) Оқушыларды өмiрге жетелеу

 

280. Жаңа немесе жаңадан пайда болған элементтерi бар спорттық қозғалыс ойындары

А) Ептiлiктi тәрбиелеу негiзгi амалдары

В) Болдыруға қарсылық ете алу уақыты

С) Спорт түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

Д) Жақсы үйренген жаттығуларды қайталау

Е) Адам түрiне бейiмделген төзiмдiлiктi

 

281. Икемдiлiк дегенiмiз не

А) Адамның жаттығуды үлкен амплитудамен орындай алу қабiлеттiгi

В) Жаңа немесе жаңадан пайда болған элементтерi бар спорттық қозғалыс ойындары

С) Болдыруға қарсылық ете алу уақыты

Д) Жақсы үйренген жаттығуларды қайталау

i

 

282. Қай жаста икемдiлiктiң көп кезi

А) 9-12 жаста

В) 20-27 жаста

С) 30-45 жаста

15-16 жаста

Е) 5-9 жаста

 

283. Белсендi және бәсең

Икемдiлiк болады

В) Ақылды және ақымақ

С) Жылдам және тез

i

Е) Ақымақ және тез

 

284. Өз бұлшық ет күшiмен орындалу

А) Белсендi икемдiлiк дегенiмiз

мен

мен

мен

Е) Адам табиғат күшімен.

 

285. Икемдiлiк жаттығулары арасындағы үзiлiс

А) 2-3 апта

В) 1 айда

С) 4 күн

Д) 12 күн

Е) 1 жыл

 

i

А) Қайталау

В) Тоқтату

С) Жоқтау

рден

Е) Бірден

 

287. Дене тәрбиесi процесiн орындайтын негiзгi сабақ

А) Оқу сабағы

В) Жаттықтыру сабағы

сабағы

Д) Класс сабағы

Е) Тәжірибе практика сабағы

 

з

орындалады

орындалмайды

С) Спортшылар бағдарламасы

Д) Мұғалiмнiң бiлiмi

Е) Спортшының өз бетінше

 

289. Жаттықтыру топтары

спе гимнастика, тынығу жарыстар

ру

р сүру

Д) Күнге қыздырыну

Е) Тынығу жарыстары

 

 

290. Сабақтың мазмұны қанша элементтен турады.

А) Төрт

В) Алты

р

Д) Көп

Е) Он

 

з не

мен байланысты орналасқан сабақ мазмұны

В) Талдау, күш түсiрудi

С) Орындауың бағалау

Д) Әрекетiн бағалауды

Е) Күш түсіру, талдау

 

292. Дене тәрбиесi жүйесiнде оқу сабағы неше бөлiмнен турады

мнен

мнен

мнен

Д) Болмайды

Е) Он бөлімнен

 

293. Спорттық жаттығуларды қандай құралдар анықтайды:

А) Жарыстың жаттығулары, арнаулы дайындық жаттығулар, жалпы дайындық жаттығулары

В) Бөлшектеп оқу, бiрге түгел оқу

м беру, тәрбиелеу

i

м беру, тәрбиелеу

 

.

стер

i

стер

стер.

стер

 

аныктайды.

к психологиялык және итегралдык дайындык

к, алғашкы дайындык

нмен кездесумен анда-санда катысуымен карсыласын басуымен

мелесу.

Е) Анда-санда катысуымен карсыласын басуымен

 

296. Мектеп окушылардың спорттык жарыстары калай болады.

өзара жарыс, калалық, аудандық, облыстық.

В) Калалык( аудандык.

өзара жарыс Республикалық.

Д) Олимпиадалық евра азиалық.

Е) Қалалық, аудандық, облыстық.

 

лдер болады

А) Микроцикл, мезоцикл, макроцикл

В) Техникалык, тактикалык, интегралдык

к, базалык, психологиялык

к, педагогикалық, психологиялық.

Е) Педагогикалық, психологиялық.

 

 

298. ЖБСМ (ДЮСШ) кандай дайындык топтары болады

А) Оқу-жаттығу тобы, дайындық

топтар, дайындык топтары

ктеу команда жеке топтар

Д) Оқудан тыс жұмыстар

топтар, дайындык топтары

 

болады

А) Жаттығу сабағы, лекция, классификациялық жарыстар,жеке дайындық жоспарымен

гимнастика, спорттық сағат

с

Д) Оқу-жаттығу тобы, дайындық тобы

Е) Дайындық тобы

 

7 күн

“Микроцикл” уақыты

н.

С) 30 күн.

Д) 1 жыл.

Е) 1 күн

 

Спорттық жаттығуда 30 күн

ң” уақыты

н.

7 күн

Д) 2 күн.

Е) 10 күн.

 

н

“Макроцикл” уақыты

В) 7 күн

С) 30 күн.

Д) 40 күн.

Е) 1 ай.

 

болады.

пқой спорт

В) Баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, бокс

) Аудан, қалалық, облыстық, Республикалық

i

Е) Веллоспорт, баскетбол, волейбол, күрес

 

мнен тұрады

м

м

м

м

Е) 5 Бөлім

 

БЖСМ (ДЮСШ) қандай болады

к

м беру

i

м беру

 

неше (циклде) жылда болады

А) 2 Жылда.

В) 3 Жылда.

) 4 Жылда.

Е) 5 Жылда.

 

307. Ойынды жарыстың жоғары нәтижеге жету бағыты

i

В) Дене жаттығулары арқылы демалу

ру

ру

 

даярлық

н анықтайды

В) Адамның дене жаттығуының дайындығы қоғамдық нәтижеге жету.

С) Дене жаттығулары арқылы дем алу

Д) Спорт арқылы

Е) Адамның әрекетіне байланысты.

 

i

i

i

i

Адамның әрекетіне байланысты

i

 

мнен тұрады.

м

м

м

1 Бөлім

Е) 10 бөлім

 

311. Бұл тестің тиімділігі

А) Тест қайталанған кездегі сәйкестілік деңгейі

В) Әр төрлі спортсмендердің күрсеткен уақыттарының біркелкілігі

С) Әр төрлі жарыс кезіндегі спортсмендердің уақыттарының біркелкілігі

Д) Әр төрлі көйдегі күрсеткен уақыттың біркелкілігі

Е) Әр бір мезгілдегі спортсмендердің күрсеткен нәтижесінің біркеліктілігі

 

312. Арнайы дене-кїш дайындыєыныѕ міндеттері

А) спорт тїрі ретінде жаттыќтыру їшін дене-кїш ќасиетін дамыту

В) дене-кїш ќасиетін дамыту

С) баќылау нормативтерін тапсыру

D) жаѕа жаттыєуларды меѕгеру

Е) тґзімділікке жаттыєулар орындау

 

313. Сабаќтыѕ ќай бґлімінде арнайы тґзімділікті дамытќан дўрыс

А) ќорытынды

В) кіріспе

С) дайындыќ бґлімініѕ басында

D) негізгі

Е) дайындыќ

 

314. Спорт тїрініѕ јдіс-тјсілін їйрету барысында білім беру їшін ќандай негізгі јдістер ќолданылады

А) сґзбен жеткізу жјне кґрсету

В) аралыќ

С) ќайталама

D) ауыспалы

Е) жаттыєу јдісі

 

315. Ќандай дидактикалыќ принципті ќолданєан кезде оќытылып отырєан јрекет туралы кґзќарас пайда болады

А) кґрнекілік

В) жїйелілік

С) ќол жетерлік

D) беріктік

Е) єылымилыќ

 

316. Балалар мен ќыздарды оќытќан кезде нені ескеру керек

А) жыныстыќ даму ерекшеліктері

В) салмаєын

С) бойын

D) кїш ќасиеті

Е) шыдамдылыќ

 

317. Жаттыќтыру сабаєыныѕ ќай бґлімінде јдіс-тјсілдік ќозєалысќа їйретеді

А) негізгі

В) дайындыќ

С) кіріспе

D) ќорытынды

Е) дайындыќ кезеѕініѕ екінші бґлігінде

 

318. Жаттыќтыру сабаєына ќандай жоспарлау ќўжаты јзірленеді

А) план-конспект

В) жўмыс жоспары

С) сабаќты жоспар-кестесі

D) жарыс кїнтізбесі

Е) песпективті жоспар

 

319. Ќай сабаќта тек ќана жаѕа жаттыєулар мен јдіс-тјсілдік јрекеттерге їйретеді

А) оќу

В) жаттыќтыру

С) оќу-жаттыќтыру

D) жарыс

Е) кґрсету жарыстары

 

Ќай сабаќта тек ќана јдіс-тјсілдік јрекеттерді жетілдіреді жјне ќайталайды

А) жаттыќтыру

В) оќу-жаттыќтыру

С) оќу

D) жарыс

Е) кґрсету жарыстары

 

321. Ќай сабаќта жаѕа жјне їйренген јдіс-тјсілдік јрекеттерді ќайталайды

А) оќу-жаттыќтыру

В) жаттыќтыру

С) оќу

D) жарыс

Е) кґрсету жарыстары

 

322. Ќозєалыс ќабілетін жетілдірген кезде ќай јдіс ерекше мјнге ие

А) вариациялыќ жаттыєу јдісі

В) жаттыєуды стандартты-ќайталау јдісі

С) ойын јдісі

D) кґрнекілік јдіс

Е) интервалды јдіс

 

323. Ќозєалыс ќабілетін ауыстыруєа не јсер етеді

А) тјсілдік јрекеттіѕ ќўрылымына ўќсастыєы

В) ќозєалысты аяќтайтын ортаєа ўќсастыєы

С) јрекетті орындау ўќсастыєы

D) ќозєалысты даярлайтын ортаєа ўќсастыєы

Е) јрекеттіѕ бґлшектерініѕ ўќсастыєы

 

324. Оќытудыѕ ќай принципі орындалатын јрекетті ойлап істеуді талап етеді

А) саналылыќ жјне белсенділік принципі

В) кґрнекілік принципі

С) ќол жетерлік принцип

D) жекеленген принцип

Е) біртіндеу принципі

 

325. Оќытудыѕ ќай принципі спортшыныѕ ґз стилініѕ ќалыптасуына мїмкіндік береді

А) жекеленген принцип

В) саналылыќ жјне белсенділік принципі

С) ќол жетерлік принцип

D) кґрнекілік принципі

Е) біртіндеу принципі

 

326. Кїшті дамытуєа арналєан жалпы дамыту жаттыєуларды бере бастайтын жаc

А) 10 жас

В) 5 жас

С) јр тїрлі жас

D) 19 жас

Е) 22 жас

 

327. Жылдамдыќ тґзімділігін дамытуєа ўсынылатын ўтымды жас

А) јр тїрлі жаста

В) 7-8 жас

С) 10-16 жас

D) 13-18 жас

Е) 20-22 жас

 

328. Ќандай жаста абсолюттік кїш кґрсеткіші пайда болады.

А) 25-30 жас

В) 16-18 жас

С) 20-22 жас

D) 10-12 жас

Е) 35 жастан кейін

 

329. Белсенді икемділік ќай жаста жетіледі

А) 8-10 жас

В) 5-6 жас

С) 13-15 жас

D) 16-18 жас

Е) 20-22 жас

 

330. Ќандай жаста жалпы дене шыныќтыру дайындыєы басталады

А) бастапќы айналысудан бастап

В) 11-14 жас

С) 16-18 жас

D) 20-25 жас

Е) 9-10 жас

 

331. Жалпы тґзімділікті ќай жаста дамыту ќажет

А) 10-12 жас

В) 5-6 жас

С) 18-20 жас

D) 22-25 жас

Е) 26-30 жас

 

332. Ќай жастан бастап ќимыл-ќозєалыс ќабілеттерін ќалыптастырады

А) 5-7 жас

В) 10-12 жас

С) 14-16 жас

D) 18-20 жас

Е) 25-27 жас

 

333. Максималдыќ кїш жїктемесін пайдалануєа болатын жас кезі

А) 15-18 жас

В) 8-9 жас

С) 10-11 жас

D) 12-14 жас

Е) 5-6 жас

 

334. Негізгі ќозєалыс ќабілеттерініѕ негізін ќалыптастыруєа ќолайды жас кезі

А) кіші мектеп жасы

В) нјресте кезі

С) мектепке дейін

D) орта мектеп жасы

Е) жоєары мектеп жасы

 

335. Икемділік ќасиетін жетілдіру ќандай жаста бастау керек

А) кіші мектеп жасы

В) мектепке дейін

С) нјресте кезі

D) орта мектеп жасы

Е) жоєары мектеп жасы

 

336. Ќай жастан бастап ўлдар ќыздардыѕ кїш жаєынан басым бола бастайды

А) орта мектеп жасы

В) нјресте кезі

С) кіші мектеп жасы

D) мектепке дейін

Е) жоєары мектеп жасы

 

337. Ќандай жаста кїш ќабілетін жетілдірген тиімді

А) орта мектеп жасы

В) нјресте кезі

С) кіші мектеп жасы

D) мектепке дейін

Е) жоєары мектеп жасы

 

338. Жыныстыќ жетілу кезеѕініѕ аяќталатын жас кезі

А) жоєары мектеп жасы

В) нјресте жасында

С) кіші мектеп жасы

D) орта мектеп жасы

Е) мектепке дейін

 

339. Ќандай жаста кїш, кїш жылдамдыєы, ептілік, тґзімділік ќабілеттері жаќсы машыќтандырылады

А) орта мектеп жасы

В) нјресте кезі

С) кіші мектеп жасы

D) мектепке дейін

Е) жоєары мектеп жасы

 

340. Ќандай жаста дене шыныќтыру сабаєы ўлдар мен ќыздарда бґлек ґткізіледі

А) орта мектеп жасы

В) емшек жасындаєы

С) кіші мектеп жасы

D) мектепке дейін

Е) жоєары мектеп жасы

 

341. Фитнес сабаєында јйелдер топтарында ќойылатын негізгі міндеттер

А) сауыќтырулыќ

В) косметикалыќ

С) ойындыќ

D) єылыми

Е) спорттыќ

 

342. Кіші мектеп жасында ќандай дене ќабілеттерін дамыту керек

А) барлыќ дене ќабілеті

В) икемділік

С) кїш

D) жылдамдыќты-кїштілік

Е) ептілік

 

343. Препубертаттыќ кезеѕ (жыныстыќ жетілуге дейін) немен сипатталады

А) баланыѕ бойыныѕ ќарќынды ґсуімен

В) толыќ биологиялыќ жетілумен

С) ќарќынды морфо функционалдыдыќ аєзадаєы жјне ўлпадаєы ґзгерістермен

D) дамып жетілу ќалпымен

Е) аєзаныѕ ќалыптасуы

 

344. Ќандай жаста ќыздарда Препубертатыќ (жыныстыќ жетілген дейін) кезеѕ басталады

А) 9-10 жас

В) 8-9 жас

С) 10-11 жас

D) 11-12 жас

Е) 12-13 жас

 

345. Ќандай жаста ўлдарда Препубертатыќ (жыныстыќ жетілу кезеѕіне дейін) кезеѕ басталады

А) 11-12 жас

В) 9-10 жас

С) 10-11 жас

D) 8-9 жас

Е) 12-13 жас

 

346. Ќыздарда «бойжеткен » кезеѕі ќай жаста болады

А) 16 жаста

В) 15 жаста

С) 14 жаста

D) 17 жаста

Е) 18 жаста

 

347. Ўлдарда «бозбала» кезеѕі ќай жаста

А) 17 жаста

В) 15 жаста

С) 16 жаста

D) 14 жаста

Е) 18 жаста

 

348. Ќай жасќа дейін ўлдар мен ќыздар арасында бой мен салмаќ ґзгеруініѕ айтарлыќтай айырмашылыєы болмайды

А) 10 жас

В) 11 жас

С) 12 жас

D) 13 жас

Е) 14 жас

 

349. Дене дайындыєыныѕ бір компоненті болып ќайсысы табылады

А) функционалдыќ дайындыќ

В) жеке дайындыќ

С) ґз бетімен дайындыќ

D) базалыќ дайындыќ

Е) Модельдік

 

350. Ќалыпќа келуге тез ыќпал ететін жаттыєулар

А) босаѕсыту жаттыєулары

В) творчествалыќ тапсырмалар жјне ойындар

С) саптыќ жаттыєулар

D) арнайы дамыту жаттыєулары

Е) акробатикалыќ жаттыєулар

 

351. Балаларда ќимыл шапшаѕдыєыныѕ дамуына јсер ететін арнайы жаттыєуларды атаѕыз

А) тіреніп тўрып орында жїгірі

В) јртїрлі жїгірудіѕ алмасуы јртїрлі кедергілерден ґту арќылы жїгіру

С) ќозєалыс ойындары

D) спорт ойындары

Е) шалќалай жатып жїгіру

 

352. Бастауыш мектеп жасында їйлесімділік ќабілетініѕ дамуы ќандай ќимыл сипаттарымен аныќталады

А) Кеѕістік, уаќыт жјне кїштік мінездемесін басќару

В) Ґз-ґзін тану сабаєын пайдалану

С) жігерлік тјрбиелеу

D) жауапкершіліке тјрбиелеу

Е) жїктемені кґтері

 

353. Спорттыќ резервке жасґспірімдер мен ќыздар дайындайтын мекеме

А) жалпы білім беретін мектеп

В) ойын-сауыќ клубы

С) мамандадырылєан балалар мен жасґспірімдер мектебі

D) балалар спорт мектебі

Е) сауыќтыру кешені

 

354. БЖСМ топтарына балаларды ќандай кґрсеткіштерге ќарап ќабылдайды

А) баќылау нормативтерін орындау ќорытындысы

В) ата-ана ўсынысы бойынша

С) тїсушініѕ ынтасы бойынша

D) іріктеу жарнамасы

Е) оќытушыныѕ ўсынысы бойынша

 

355. Ќозєалыс (дене) ќабілеттері дегеніміз – ол:

А) адамныѕ ќозєалыс мїмкіндіктері деѕгейін аныќтайтын жеке-дара ерекшеліктер

В) адамєа тјн дене сапалары

С) белгілі бір ќозєалыс іс-јрекеттерін орындай білу

D) маќсатќа сай ќимыл-ќозєалысты ќамтамасыз ететін жеке-дара ерекшеліктер

Е) кїнделікті тїрліше ќозєалыс ќимылдарын тез јрі жеѕіл меѕгеру біліктілігі

 

356. Адамныѕ ќозєалыс ќабілетініѕ негізін ќўрайтындар:

А) ќозєалыс даѕдылары

В) дене сапалары

С) ќозєалыс біліктіліктері

D) психодинамикалыќ нышандар

Е) тірек-ќимыл аппараты

 

357. Адамныѕ ќозєалыс ќабілетініѕ даму деѕгейі аныќталады:

А) тесттер арќылы (баќылау жаттыєулары)

В) жекелей спорттыќ нјтижелер арќылы

С) бірыѕєай спорттыќ біліктіліктіѕ разрядты нормативтері

D) сыртќы (стандартты) жїктемеге организмніѕ жеке реакциясы

Е) бўлшыќ еттіѕ статистикалыќ тјртіпте еѕ жоєары бўлшыќ ет ширыєуыныѕ кґрінісі, адамныѕ белсенді жігер кїші есебінен байќалатын кїш

 

358. Мектепте спорттық-көпшiлiк, дене сауықтыру жұмыстарын кiмдер iске асырады?

, мектеп директоры

мектептер

С) ДТМ ұжымы, (КФК)

Дене тәрбиесі мұғалімі, ата-ана.

Е) Құрбы-құрдастары.

 

359. Дене сапаларыныѕ ќайсысы кїшті дамытќан кезде икемділікке кері јсерін тигізеді:

А) кїш

В) жылдамдыќ

С) тґзімділік

D) їйлестіру ќабілеті

Е) ептілік

 

360. «Стретчинг» деген не

А) бўлшыќ еттіѕ икемділігін дамытуєа ыќпал ететін статикалыќ жаттыєулар жїйесі

В) сїйеніш-ќозєалыс аппаратыныѕ морфофункциялыќ сапалары

С) ќозєалыста кґрінетін икемділік

D) бўлшыќ ет ширыєуы

Е) бўлшыќ ет созылєыштыєы

 

361. Спорттыќ дайындыќ ќандай функцияны баќылайды

А) Спортсмен дайындыќ деѕгейін аныќтау

В) Жаттыєу процессін таѕдау јдісінде аныќтайды

С) Жаттыєу процесінде баєдар кґрінісін баєыттайды

D) Жаттыєу керекті тјсілдерді аныќтау

Е) Перспективті спортсмендер іріктеу їшін ќызмет етеді

 

362. Спортсмен дайындыєын тексеру їшін тестќа ќандай талап ќойылады

А) Біркеліктілік, шкала баєасы, сенімділік, информативті

В) Салыстырылатындыєы, ґлшемділігі, салыстыру

С) Метрологиялыќ ќамтамасыздыру

D) Аныќтау перспективалыќ, тўраќтылыќ, мейірімділік

Е) Ќарапайымдыќ, тиімділік, ќўрал-жабдыќпен ќамтамасыздандыру

 

363. Спортыќ дайындыќты этаппен басќару

А) Дайындыќ мерзімінде жарысќа дайындалатын немесе этаптыѕ маќсатын шешу

В) Спорттыќ техникалыќ толыќ жетілдіру тапсырмасын шешу

С) Физикалыќ дайындыќ толыќ жетілдіруін ќамтамасыздандыру

D) Еѕ жоєары нјтижесін ќол жетерлік маќсатпен кґрсету

Е) Спортсменніѕ психологиялыќ дайындыєын жетілдіру

 

364. Спорттыќ дайындыќта микроцикілді басќару міндеті-бўл

A) Жарыс кезіндегі жеке микроцикілдегі оптималдыќ ќўрылымы

B) Жаттыєу кезіндегі ќысымдылыќты баќылау, орындау

C) Ќозєалу кезінде техниканы жалєастыру

D) Спортсменніѕ физикалыќ дапйындыєыныѕ дјрежесін кґтеру

E) Спорттаєы жоєары нјтижеге жету

 

365. Жылдам басќару дайындыєын ќамтамасыздандыру

А) Жеке жаттыќтырудыѕ орындалуында меѕгеруі, функциалды жїйеніѕ денесіне јсер етуі жјне берілген тапсырманы орындалуы

В) Негізгі жарыстар мерзім кезіндегі жоєары дјрежеде кґрсету

C) Ќатты ќысымнан кейінгі кїшті јсерінен кейін денені ќайта ќалпына келтіру

D) Жаттыєу кезіндегі кумулятивті ќысымныѕ кїшті јсері

E) Спорттыќ жетістіктердіѕ ќалыптылыєы

 

366. Спорттыќ дайындыєын баќылау тїрлері

А) Кезенділік, этапты, аєымдылыќ

В) Функциалды, ауыспалы, ґтпелі

С) Кїнделікті, жедел, ўзаќтылыќ

D) Модельді, баєалау, ўєымдылыќ

Е) Дјрігерлік, медециналыќ, біркелкілік

 

367. Аєымдыќ арќылы дайындыќты баќылау жјне ќамтамасыздандыру

А) Спортсмендердіѕ аєым ќалпын баєалау

В) Спорсмендердіѕ дайындыєын баєалау

С) Фиизкалыќ дайындыєын баєалау

D) Психологиялыќ дайындыєын баєалау

Е) Дененіѕ функциональды ќалпын баєалау

 

368. Тау деѕгейіндегі спортсменіѕ денсаулыєына ќандай фактор јсер етеді

А) Атмосфераныѕ ќысымын тґмендеуі

В) Кїн сјулесі

С) Ауаныѕ ылєалдылыєы

D) Кґрініс табиєаты

Е) Отырєан халыќтан алыстау

 

369. Тау деѕгейіндегі спортсменніѕ болу мерзімін ќалай атайды

А) Акклиматизация

В) Ќысым тґмендеу мерзімі

С) Ќысым жоєарлау мерзімі

D) Жарыс алдындаєы мерзімі

Е) Реакциялы

 

370. Оқытушылардың дене тәрбиесi арнайы ұйымдастырылған жолдары

А) Оқу және жаттықтыру

В) Жасу және сызу

С) Айту және жаттығу

ру

Қимыл-әрекетке үйрету

 

371. Оқытушыларға үйренетiн жаттығу туралы түсiнiк беру және үйренуге ынта

А) Қимыл әрекетiн таныстыру кезеңiнде

В) Адамның дене қуатына, жетiлуiне бағытталған арнаулы бiлiм жүйесi

С) Теориялық мағлуматтық көлемi мен мазмұны жалпы педагогтық принциптермен анықталады

Д) Оқушының мiндетi бiр сабақта немесе бiрнеше сабаққа орындауды ұғынуы

Е) Оқытушы қимыл тәжiрибесi мен бiлiмiн үсынады

 

372. Жарыс мерзіміндегі негізгі тапсырыс

Негізгі жылдық жарыстарда спорттық форманы нақтылы пайдалану

Жарыста утуды бақылау

Жарыстарға мөмкіндігінше күбірек қатысу

Медика-биологиялық зерттеу жөргізу

Техникалық дайындық

 

373. Ауыспалы мерзімінің мақсаты

Денсаулықты жақсарту шаралары

Психологиялық дайындық

Қысымдылықты ұлғайту

Тактикалық дайындық

Көштік мінез өстемін орындау

 

374. Дайындық мерзімінің мақсаты

Жоғары деңгейдегі спорттық формаға келуі

Теориялық дайындық

Жарыстарға қатысу

Төзімділік қысымын орындау

Иілгіштің қысымын орындау

 

375. Берілген ќысќа уаќыттыѕ ішінде ќозєалыс ќимылдарын орындауды ќамтамасыз ететін адамныѕ мїмкіндіктері:

А) жылдамдыќ ќабілеттері

В) ќимыл жиілігі

С) жылдамдыќ-кїш ќабілеттері

D) ќозєалыс реакциясы

Е) ќозєалыс шапшаѕдыєы

 

376. Ќол жеткізген жоєары жылдамдыќты ўзаєыраќ ўстап тўру ќабілеті аталады:

А) жылдамдыќќа тґзімділік

В) жылдамдыќтыѕ абсолюттік ќоры

С) жылдамдыќ ќабілетін кґрсету коэффициенті

D) жылдамдыќ индексі

Е) ќозєалыстыѕ жылдамдыќ ритмі

 

377. Д\Т сабағының құрылымы неше бөлiмнен неден тұрады.

А) Дайындық бөлiм, негiзгi бөлiм, қорытыңды бөлiм

В) Дайындық бөлiм, негiзгi бөлiм

С) Дайындық бөлiм

Д) Қорытынды бөлім

Е) Сабақты жоспарлау.

 

378. “Техника” түсiнiктемесiн анықтау.

А) Қозғалыс қимылдарын нақтылы орындау

В) Қозғалыс орындалуының нәтiжесi

С) Қимылдардың орналу уақыты

Д) Адамның қозғалысы

Е) Сабақты жоспарлау.

 

379. Бiлiм жүйесi мен қимыл-әрекетке үйрету, оны меңгеру не?

Дене тәрбиесiне оқыту дегенiмiз

.

С) Қозғалысқа үйрету.

Д) Практикаға баулу.

.

 

380. Тынығу аралықтарының жиiлiгi

А) Сирек ұзақ тынығу аралығына қаралғанда организмнiң қабiлеттiлiгi қысқарады.

В) Оқушының әрбiр қозғалысқа ықылас сала орындайтын қимыл әрекетi

С) Оқушыларға тәсiл негiзiн үйрету, оны орындау

Д) Қимылды орындап көру танысу кезеңнiң бастапқы елемектi

Е) Қимылды орындап көру

 

381. Кiшi толқын дегеннiмiз не

А) Апталық күш түсiру, қозғалысының толқын түрiнде өзгеруi

В) Айлық күш тiсiру қззғалысының толқын түрi

С) Жылдық күш түсiру толқын өзгеруi

Д) Көп айлық түрлерi

Е) Көп жылдық түрлері

 

382. Орта толқын дегенiмiз не

А) Айлық көлемiндегi күш түсiру қозғалысының өзгеруi

В) Апталық күш түсiру, қозғалысынң толқын түрiнде өзгерүi

С) Жылдық күш түсiру толқын өзгеруi

Д) Айлық күш түсiру қозғалысының толқын түрi

Е) Бір күндегі күш түсіру толқын өзгеруі

 

383. Үлкен толқын дегенiмiз не

А) Жылдық кезеңдерiндегi күш түсiру, қозғалысының өзгеру сипаты

В) Апталық күш түсiру, қозғалысынң толқын түрүнде өзгерүi

С) Айлық көлемiндегi күш түсiру қозғалысының өзгеруi

Д) Айлық күш түсiру қозғалысының толқын түрi

Е) Кварталдық күш түсіру қозғалысының толқын түрі

 

384. Тактикалық байлық дегенiмiз не

А) Жарыс кезiндегi жеңiске жетуге айла тәсiл қолдана бiлу

В) Спортық жаттығу

i

лген уақыт

Е) Уақытты дұрыс пайдалану

 

385. Психологиялық дайындық дегенiмiз не

А) Жарыс жаттығуларын орындау кезiнде кездесетiн қиындықтарды жеңу процессi

В) Жарыс кезiндегi жеңiске жетуге айла тәсiл қолдана бiлу

i

i

i

 

386. Жоғарғы жетiстiктерге жету үшiн неше жыл жаттығу керек

з

В) 1-2 жыл

р бойы.

Д) Анда-санда

Е) 1-3 жыл

 

387. Жоспарлау шеберлiгi:

А) Мұғалiмге келешек iс- әрекет жоспарлауға көмектеседi

В) Өз қызметiн ұйымдастыру

С) Мұғалiмнiң өзiнiнің оқышылырын жан-жақты тануы

Д) Мұғалiмнiң дене тәрбиесi, жаттығуларының әсерiн орындауы

Е) Өз-қызметiн және оқушылардың iс әрекетiн ұйымдастыру

 

388. Ұйымдастыру шеберлiгi:

А) Өз-қызметiн және оқушылардың iс әрекетiн ұйымдастыру

В) Мұғалiмге келешек iс әрекет жоспарлауға көмектеседi

С) Мұғалiмнiң өзiнiң оқышылырын жан-жақты тануы

Д) Мұғалiмнiң дене тәрбиесi, жаттығуларының әсерiн орындауы

Е) Өз қызметiн ұйымдастыру

 

389. Диагностикалық шеберлiк:

А) Мұғалiмнiң өзiнiң оқушыларын жан-жақты тануы

В) Мұғалiмге келешек iс әрекет жоспарлауға көмектеседi

С) Өз-қызметiн және оқушылардың iс әрекетiн ұйымдастыру

Д) Өз қызметiн ұйымдастыру

Е) Батылдық, жылдамдылық

 

390. Саяси-идеялық қасиеттi-

А) Мұғалiмнiң дүние тануын, қозғалысын көрсетедi

В) Мұғалiмнiң өзi жан-жақты өнегелi қасиетiне ие болуы

С) Тәрбие жұмысына жетiстiкке жетуi

Д) Жылдамдылық, өтетiн, батылдық

Е) Өз қызметiн ұйымдастыру

 

391. Өнегелiк қасиетi-

А) Мұғалiмнiң өзi жан-жақты өнегелiк қасиетiне ие болуы

В) Жылдамдылық, өтетiн

С) Тәрбие жұмысына жетiстiкке жетуi

Д) Жылдамдылық, өтетiн, батылдық

Е) Батылдық, жылдамдылық

 

392. Әдiстеме дегенiмiз не?

А) Алға қойылған мақсатқа жетуге көмектесетiн құралдар мен әдiстердi пайдалану жүйесi

В) Түсiнiктi сөз сөйлей бiлетiн саналы қоғам мүшесi

С) Тәрбие жүлесiнiң негiзгi бiр сапасы

Д) Iс әрекеттердi олардың жүзеге асу

Е) Әдiстердi пайдалану жүйесi

 

393. Әдiстеменiң бейнеленуi-

А) Iс әрекеттердi олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

В) Түсiнiктi сөз сөйлей бiлетiн саналы қоғам мүшесi

С) Тәрбие жүлесiнiң негiзгi бiр сапасы

Д) Алға қойлған мақсатқа жетүге көмектесетiн құралдар мен әдiстердi пайдалану жүйесi

үзеге асу жолдары мен сатылары

 

з не?

р құрылды пайдалану жолы

р сапасы

i

олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

i

 

5. Ғылыми зерттеу:

i

олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

р құрылды пайдалану жолы

i

асы

 

- бұл:

i

олардың жүзеге асу жолдары мен сатылары

р құрылды пайдалану жолы

i

ң бузылуы

 

з не?

ң жоғары болуы, ауру сырқаудан сау болу

В) Жарақаттану мен аурудың бузылуы

ң бузылуы

Д) Денсаулықты сақтауға және нығайтуға арналған шараларды орындау

рыс тамақтану

 

:

А) Даму, тәрбие, ғылыми, гигиеналық

м, спорт

н қолдану

н жүйелеу

н дамыту

 

399. Ептiлiктi тәрбиелеу негiзгi амалдары:

А) Жаңа немесе жаңадан пайда болған элементтерi бар спорттық қозғалыс ойындары

В) Болдыруға қарсылық ете алу уақыты

i

Д) Жақсы үйренген жаттығуларды қайталау

i

 

Күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстары:

сергектік сәттері, ұзартылған үзіліс, спорттық сағат

В) қалпына келтіру шаралары

сергектік сәттері, спорттық сағат

үйірмелері

дене жаттығулары, ойындар

1 вариант

Қимылдау құрылымының негізгі жиынтығы – бұл

техникасының негізгі буыны

В) қимылдар техникасының бөлшектері

С) қимылдау техникасының негізі

D) қимылдаудың негізгі фазасы

Е) қимылдаудың соңғы фазасы

 

002 Қимылдаудың жалпы сапалық сипаттамасы

А) қимылдаудың рығағы

В) қимылдаудың динамикалық сипаттамасы

С) кеңістік, күш, уақыт, кеңістік-уақыт белгілері

D) қимыл натылығы, үнемділігі

Е) қимылдау бағыты

 

003 Келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруін айқындайтын демалу аралығы

А) ординарлық

В) қатты

С) шағын-барынша аралығ

D) толық

Е) экстремалдық

 

004 Жаттықтыру кезінде ең бірінші қолданылатын үйрету әдісі

А) стандартты-қайталау жаттығу әдісі

В) вариативті-аралық жаттығу

С) вариативті-біркелкі жаттығу әдісі

D) стандартты-қайталау аралық жаттығу әдісі

Е) біркелкі жаттығу әдісі

 

005 Саналылық және белсенділік қағидаларының талаптары

А) Қиындық өлшемін тану

В) міндеттерді шешу бірлестігі

С) өзіндік тәрбиені қамтамасыз ету

D) айналысушыларды қиындықтан өту үшін қамтамасыз ету

Е) қиын жағдайды қамтамасыз ету

 

006 Қай қағида дене тәрбиесін құруда келесі сабақ, өткен сабақтың жалғасын табуды айқындайды

А) динамикалық қағида

В) жүйелік қағида

С) қолайлылық қағида

D) көрнекілік қағида

Е) ерекшелік қағида

 

007 Динамикалық қағиданың мәні (өскелең-өсу)

А) Жаңа тапсырмалардың көлемінің және жүктеменің талабын орындау

В) дене тәрбиесі процесінде белсенділікті көрсету

С) дене тәрбиесіндегі белгіленген процесті іске асыру

D) оқушылардың мүмкінділігін қамтамасыз ету

Е) жүктемені төмендету

 

008 Жаттығу техникасының сипаттамасы

А) қимылды орындаудың тұрақсыздығы

В) қимыл стереотипінің айқындалуы

С) қимыл басқаруда авоматтықтың өте төмен дәрежесін көрсету

D) қимыл тұрақтылығы

Е) автоматты түрде орындау

 

009 Қимыл әрекетіне үйретудің бірінші кезеңінің мақсаты

А) қимыл әрекеттерін орындау

В) қимыл әрекеттерін бөлшектеп орындау

С) қимыл әрекеттерін біркелкі орындау

D) қимыл тәжірибесін қалыптастыру

Е) қимыл тәжірибесін толықсыз қалыптастыру

010 Қимыл әрекеттеріне үйретудің үшінші кезеңінің мақсаты

А) қимыл әрекетінің дағдысын белгіленген деңгейіне жеткізбеу

В) қимыл әрекетін өсіру

С) қимыл әрекетін ауыспалы түрде орындау

D) қимыл әрекеттерінің техникасын жетілдіру

Е) қимыл әрекеті дағдысының тұрақсыздығы

 

011 Қимыл дағдысын тұрақтылығы немен анықталады

А) қимыл-қозғалыс техникасының тұрақтылығы

В) қимыл-қозғалыс техникасының тұрақсыздығы

С) қимыл-қозғалыс элементтерін орындау тұрақсыздығы

D) қимыл-қозғалыс техникасының өзгерістігі

Е) қимыл-қозғалыс техникасының жетілдеру

 

012 Үйлесімділік қабілетін дамыту кезіндегі жаттығуларды қайталау аралығының қандай түрі қолданылады

А) экстремалды

В) толық

С) қатаң

D) ұзарған

Е) қықыртылған

 

013 Иілгіштік қабілетінің негізгі түсінігі

А) қимылдаудың кең амплитудасына жету

В) қүштер көрсеткіштерінің дамуы

С) тірек-қимыл көрсеткіштерінің даму дәрежесі

D) бұлшық еттің созылмалы қасиеті

Е) шпагат жасау мүмкіншілік

 

014 Мүсіннің қанша түрі бар

А) үш

В) бір

С) төрт

D) екі

Е) бес

 

015 Жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қай әдіс қолданылады

А) қайталу, аралық

В) аралық, қайталау-ауыспалық

С) біркелкілік, ауыспалы, фортлек

D) аралық

Е) қатаң реттелген

 

016 Қай түсінік жылдамдықты толық анықтайды (дене қабілеті ретінде)

А) қимылды берілген уақытта орындау

В) қимылды өте аз уақытта орындау

С) қимыл реакциясының уақыты

D) берілген күш жүктемесін тез орындау

Е) жылдам жүру уақыты

 

017 Қимыл шапшандығы қандай көрсеткішпен байланысты

А) жалғыз қимылдау жылдамдылығы

В) қимылдау жиілігі

С) қимылдау реакциясының жылдамдылығы

D) кешенді қимылдардың шапшандығы

Е) бірнеше қозғалыс жылдамдылығы

 

018 Қай көрсеткіш ептілікті сипаттайды

А) қуат

В) жылдамдық қуаты

С) қимылды үйлестіру

D) тепе-теңдік сезімі

Е) күш

 

2 Вариант

019 Бұлшық етті дамыту үшін жүктеме көлемі қандай болу керек

А) 1-3 (барынша қайталау)

В) 4-10 (барынша қайталау)

С) 11-20 (барынша қайталау)

D) 21-25 (барынша қайталау)

Е) 25-жоғары (барынша қайталау)

 

020 Дене дайындығы үрдісінің негізгі шаралары

А) таңертенгілік гимнастика

В) жаяусеруен

С) спорттық жарыс

D) дене шынықтыру сабағы

Е) туристік серуен

 

021 Дене шынықтыру сабағында жарақаттану мүмкіншілігін болжау үшін

А) тұрақты түрде сабақтың мазмұнын анықтау

В) сабақ бөлімдерін салыстыру

С) жаттығуды орындау тәртібін сақтау

D) оқушылардың өзара қарым-қатынасын байқау

Е) оқушылардың ұжымдық жұмыстарын бақылау

 

022 Қажуды айқындау

А) шаршау сезімі

В) жұмысты жалғастыруға ынтасы жоқ

С) сенсорлық шаршау

D) дене шаршауы

Е) жергілікті қажу

 

023 Жаңа сабақты игеру кезінде, сабақ бөлімдерінің біркелкілігі

А) 20/75/5

В) 30/65/5

С) 25/70/5

D) 20/70/10

Е) 30/6010

 

024 Дене шынықтыру білімі – бұл

А) жалпы білім алу

В) өзіндік қозғалыс басқаруын жүйелі үйрену

С) дене жүктемесін асыра орындау

D) дағдыны қалыптастыру

Е) денсаулықты нығайту

 

025 Педагогикалық эксперимент (бақылау) дегеніміз

А) зертеуге лайықты жағдай жасау

В) ғылыми-әдістемелік зерттеу

С) шет жағдайларды орнына келтіру

D) жетелеу әрекеттерін қалыптастыру

Е) қайта қарастыру мүмкіндігі

 

026 Қимыл-қозғалыс дағдыларын үйгергенде кездесетін қиыншылықтар

А) техникалық

В) қимыл-қозғалыс тәжірибесі

С) қимыл қозғалыс үйлесімділігі

D) әсершеңге байланысты

Е) қорқыныс сезімділігі

 

027 Дене жаттығуды үйгерудің бірінші кезеңінде қандай мүмкіншіліктер пайда болады

А) жалпы түрде жаттығу техникасын үйгеру

В) қимылдың негізгі құрамын үйгеру

С) жаттығу техникасын тереңдеп ұғу

D) жаттығу техникасын біртіндеп орындау

Е) жаттығу элементтері байқау ретінде орындау

028 Өркендетіп үйрету қағидасы немен сипатталады

А) қимыл дағдыларын жетілдіру

В) қимыл дағдыларының тұрақтылығы

С) дене қабілеттілігін дамыту

D) үйрену мазмұнын абстракциялау

Е) көпшілікке арналған спорт түрлерін игеру

 

029 Дене жаттығуына үйретудің тиімді басқаруы немен байланысты

А) нақты жаттығуларға үйретудің бағдарламасы

В) көпшілікке арналған спорт жаттығуларын игеру

С) үйретудің жеке міндеттерін орындау

D) қимыл әрекеттерін қайталап орындау

Е) қимыл әрекеттерінің тұрақтылығы

 

030 Спорттық ойын түрлерінде жоғары жетістікке жету қандай дене сапасымен байланысты

А) күш

В) күш шапшаңдығы

С) күш көрсеткішінің жоғары дамуы

D) үйлесімділік

Е) дене қаблеттілігі

 

031 Төменгі көрсетілген әдістердің ішінен сабақты ұйымдастыру әдісін көрсет

А) ағынды

В) бір мезгілді

С) кезекпен

D) алдынғы қатарлы

Е) қайталау

 

032 Сабаққа ұйымдастыру әдісінің қайсысы 1-4сыныптарда қолданылады

А) топты

В) алдынғы қатарлы

С) өзіндік тапсырма әдісі

D) айналмалы жаттығу

Е) топты және алдынғы қатарлы

 

033 Сабаққа ұйымдастыру әдісінің қайсысы 5-9 сыныптарда қолданылады

топты

В) алдынғы қатарлы

С) өзіндік тапсырма

D) айналмалы жаттығу

Е) кезекпен

 

034 Сабақтың мотторлық тығыздығы мынадан тәуелді

А) организмнің жас ерекшелігі

В) дене дайындықтың деңгейі

С) сабақта шешілетін тапсырма

D) организмнің жас ерекшелігі

Е) дене дамуының деңгейі

 

035 Арнайы медициналық топқа жататын балалар

А) денсаулықтары өте нашар

В) дене даму көрсеткішері орташа

С) дене сапаларының көрсеткіштері төмен

D) дене дайындақтары нашар

Е) спорттық жарыстарға қатыспайтындар

 

036 Сaбақ жоспарын талдау арқылы оқытушы бірінші мынаны талдайды

А) дайындық бөлімі

В) негізгі бөлім

С) қорытынды бөлім

D) кіріспе бөлім

Е) кіріспе дайындық бөлімі

 

3 вариант

037 Өткізілген сабақтың сапасы қандай белгімен анықталады

А) қойылған тапсырманың шешім дәрежесімен

В) жаттығу эмоциясымен

С) оқушылардың ұйымдасуымен

D) сабақтың жалпы моторлы тығыздығы көрсеткішімен

Е) сабақтың моторлы тығыздық көрсеткіші

 

038 Сабақта дайындаушыларға ұйымдастырудың топты әдістері сипатталады

А) әр дайындалушының өзінің жеке сабағының орындалуы

В) кластың топқа бөлінуі, олардың өз беті мен тапсырманы тікелей топтың жетекшісі басшылығымен орындауы

С) бәріне жалпы тапсырманың біреуін оқытушының басшылығымен оырндауы

D) оқушыларды топтарға бөлу және жалпы тапсырманы орындау

Е) топтарда бірдей тапсырманы бір мезгілде орындау

 

039 Сабақтың жалпы тығыздығы былай түсіндіріледі

А) барлық сабақ уақытында педагогикалық ақталу жиындарында жіберілген уақытқа қатынасы

В) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты жаттығу орындалуына жіберілген уақытқы қатысты

С) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты негізгі жаттығулардың орындалуына жіберілген уақытқа қатысты

D) ұйымдастыруға жіберілген уақытқа қатысты

Е) сабақтың негізгі бөліміне жіберілген уақытқа қатысты

 

040 Сабақтың маторлы тығыздығын сипаттайтын қатынас

А) сабақтың негізгі бөлімі

В) барлық сабақта педагогикалық ақталу жиындар уақыты

С) барлдық сабақта негізгі жаттығуларды орындауға жұмсалған

D) барлық сабақта қозғалыс әрекетін орындауға жұмсалған

Е) барлық сабақты дене жаттығуларын орындауға жұмсалған

 

041 Келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруге пайдалы қолданылатын демалыс түрі

А) ординарлық

В) қатаң

С) шағын-барынша аралық

D) толық

Е) экстремалдық

 

042 Жаттықтыру кезінде көбірек қолданылатын үйрету әдісі

А) стандартты-қайталау, жаттығу әдісі

В) вариативті-аралық жаттығу

С) вариативті-біркелкі жаттығу әдісі

D) қайталаусыз әдісі

Е) біркелкі жаттығу әдісі

 

043 Іс – қимыл құрылымының негізгі жиынтығы – бұл

А) қимылдау техникасының негізгі буыны

В) қимылдау техникасының бөлшектері

С) қимылдау техникасының негізі

D) қимылдаудың алғашқы фазасы

Е) қимылдаудың соңғы фазасы

 

044 Саналық және белсенділік қағидаларының талаптары

А) қиындық өлшемін тану

В) міндеттерді шешу бірлестігі

С) өзіндік тәрбиені қамтамасыз ету

D) айналысушыларды қиындықтан өту үшін қамтамасыз ету

Е) қиын жағдайды қамтамасыз ету

045 Қай қағида дене тәрбиесінде келесі сабақ, өткен сабақтың жалғасы болуын міндеттейді

А) динамикалық қағида

В) жүйелік қағида

С) қолайлылық қағида

D) көрнекілік қағида

Е) ерекшелік қағида

046 Іс – қимыл шеберлігінің сипаттамасы

А) қимылды орындаудың тұрақсыздығы

В) қимыл стереотипінің айқындалуы

С) қимыл басқаруда өте төмен дәрежесін көрсету

D) қимыл тұрақтылығы

Е) қимылды автоматты түрде орындау

 

047 Үйлесімділік қабілетін дамыту кезіндегі жаттығуларды қайталау арасында демалудың түрі қолданылады

А) экстремалды

В) толық

С) қатаң

D) ұзартылған

Е) қысқартылған

 

048 Дене шынықтыру білімі – бұл....

А) жалпы білім алу

В) өзіндік қозғалыс басқаруын жүйелі үйрену

С) дене жүктемесін асыра орындау

D) дағдыны қалыптастыру

Е) денсаулықты нығайту

 

049 Жалпы төзімділікті тәрбиелеу кезінде қандай әдіс қолданылады

А) қайталу, аралық

В) аралық, қайталау-ауыспалық

С) біркелкілік, ауыспалы, фортлек

D) аралық

Е) қатаң реттелген

 

050 Педагогикалық эксперимент дегеніміз

А) ғылыми зерттеуге керекті жағдай жасау

В) ғылыми-әдістемелік зерттеу жүргізу

С) ғылыми зерттеудің бастамасы

D) ғылыми зерттеудің нәтижесі

Е) ғылыми зерттеулерді қалыптастыру

 

051 Жылдамдықты толық анықтайтын (дене қабілеті ретінде)

А) қимылды керекті уақытында орындау

В) қимылды өте аз уақытта орындау

С) мақсатқа сай қимыл реакциясының уақыты

D) күш қимылын шапшаң орындау

Е) ауыр атлетика жаттығуларын тез арада орындау

 

052 Динамикалық қағиданың мәні

А) жаңа тапсырмалардың өсу көлемін және жүктемені орындаудың жалпы талабын көрсетеді

В) дене тәрбиесі кезіндегі белсенділікті білдіреді

С) дене тәрбиесінде белгіленген іске асырылған шараларды белгілейді

D) дене тәрбиесінің міндеттері, құралдары, фомалары тура келуін қамтамасыз етеді

Е) дене жүктемесін реттеуді қалайды

 

053 Жалпы төзімділіктің дамуы спорттық жаттығуларының қандай түрі мен тығыз байланысты

А) қашық дистанцияға жүгіру

В) гимнастика

С) акробатика

D) үйлесімдік жаттығулар

Е) ауыр атлетика жаттығулары

 

054 Дене дайындығы үрдісінің негізгі бағыты

А) таңертенгілік гимнастика

В) жаяу серуен

С) спорттық жарыс

D) дене шынықтыру сабағы

Е) туристік серуен

 

4 вариант

055 Ептіліктің жалпы сипаттамасы

А) қимылдаудың рығағы

В) қимылдаудың динамикалық тұрақтылығы

С) қимылдың уақыт- кеңістігін сезу

D) қимылдың күш кеңестігін сезу

Е) қимылдаудың бағытын анықтау

 

056 Қимыл дағдысын қайта құру мүмкіншілігі немен қамтамасыз етіледі

А) қимыл дағдысының тұрақтылық өлшемімен

В) қимыл дағдысының тұрақсыздығымен

С) рефлекторлық реакцияның ұзаруы

D) қимыл әрекеттерінің қалыптасуымен

Е) ағзаның қажауымен

 

057 Сабақтың типтік түрі сипатталады....

А) сабақта шешілетін міндеттермен

В) бағдарлама материалдарының мазмұндарымен

С) бала ұйымдастыру әдістерімен

D) тапсырмаларды тексеру әдістерімен

Е) жаттығу әдістерімен

 

058 Қай сабақ түрлерінде дене жаттығуының моторлы тығыздығы төмен болады

А) спорттық ойын түрлері

В) циклдық спорт түрлері

С) күрделі координациялық қозғалыс спорт түрлері

D) жекпе-жек

Е) спорттық ойын түрлері мен жекпе-жек

 

059 Дене дайындығының негізгі әдіс есебіне кіреді

А) тесттер, техника бағасы антропометриялық әрекетінің нәтиже өлшемі

В) техника бағасы, антропометриялық көрсеткіштер қозғалыс әрекетінің нәтиже өлшемі

С) тесттер, өлшеу, бақылау, сұрау

D) тесттер, морфо-функционалды көрсеткіштер

Е) біркелкі әдіс

 

060 Адамның қозғалыс функциясының сенситивті кезең дамуы немен сипатталады

А) сыртқы ортаға жоғарғы сезімммен әсер ету

В) қозғалыс қабілеттерінің жоғарғы деңгеймен дамуы

С) дeне қабілеттерінің тест нәтижесінің орта жылдық жоғары деңгейінің өсуі

D) Іс – қимыл функциясының жоғарғы деңгеймен дамуы

Е) қозғалыс қабілеттерінің төмен деңгейі

 

061 Дене шынықтыру сабағында бастауыш сыныпта қандай міндеттердің шешілуіне көп уақыт бөлінеді

А) мүсінді қалыптастыру

В) Іс – қимыл әрекеттереніне

С) дене қабілетінің дамуы

D) теориялық дайындық

Е) қозғалыс қызмет техникасын меңгеруді тереңдету

 

062 1-4 сыныптарда сабақ бөлімдеріне керекті уақыт мерзімі (минут) сабақтың дұрыс уақыт бөлімін көрсетіңіз

А) 7-10; 30-35; 2-3

В) 10-12; 28-30; 3-5

С) 12-15; 23-25; 5-7

D) 10-12; 30-35; 2-3

Е) 12-15; 30-35; 5-7

 

063 5-9 сыныптарда сабақ бөлімдеріне керекті уақыт мерзімі (минут) дұрыс уақыт бөлімін көрсетіңіз

А) 7-10; 30-35; 2-3

В) 10-12; 28-30; 3-5

С) 12-15; 23-25; 5-7

D) 10-12; 30-35; 2-3

Е) 12-15; 30-35; 5-7

 

064 10-11 сыныптар бөлімдеріне керекті уақыт мерзімі (минут) сабақтың дұрыс уақыт бөлімін көрсетіңіз

А) 7-10; 30-35; 2-3

В) 10-12; 28-30; 3-5

С) 12-15; 23-25; 5-7

D) 10-12; 30-35; 2-3

Е) 12-15; 30-35; 5-7

 

065 Орта сыныптардағы сабақтың дене қабілетінің дамуы және іс – қимыл әрекеттеріне үйретуге бөлінетін пайызын көрсетіңіз

А) 30%-70%

В) 50%-50%

С) 70%-30%

D) 10%-90%

Е) 90%-10%

 

066 Қозғалыс функциясы көбінесе көтеріңкі дамиды

А) 8-10 жасқа дейін

В) 10-12 жасқа дейін

С) 12-14 жасқа дейін

D) 14-16 жасқа дейін

Е) 16-18 жасқа дейін

 

067 Баcтауыш және орта сыныптарда дене шынықтыру сабағында бұлшық етті дамыту қандай себептермен байланысты

А) күштің шектелу даму кезеңі

В) жоғарғы қарқындылықпен өсу және даму

С) бұлшықеттің гетерохромдық дамуы

D) сүйек қатаю процесінің жалғасуы

Е) жылдамдық дамуының синситивтік кезеңі

 

068 Бастауыш сыныптардың дене шынықтыру сабағында дене қабілетінің дамуына қандай құралдар қолданылады

А) арнайы дамыту жаттығулары

В) қозғалыс ойындары, эстафеталар

С) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары

D) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары

Е) негізгі жарыстық жаттығулар

 

069 Орта сыныптардың дене шынықтыру сабағында дене қабілетінің дамуына қандай құралдар қолданылады

А) арнайы дамыту жаттығулары

В) қозғалыс ойындары, эстафеталар

С) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары

D) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары

Е) негізгі жарыстық жаттығулар

 

070 Жоғары сыныптарда дене шынықтыру сабағында қандай құралдар көбінесе дене қабілетінің дамуына қолданылады

А) арнайы дамыту жаттығулары

В) қозғалыс ойындары, эстафеталар

С) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары

D) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары

Е) негізгі жарыстық жаттығулар

071 Мектептерде дене тәрбиесі бойынша күнделікте пайдаланылатын жоспарлау құжатын көрсет

А) күнделікті жұмыс жоспары

В) күнтізбелік - тақырып жоспары

С) программмалық бағдарлама графигін бөлу жоспары

D) сабақ жоспары – конспектісі

Е) қосымша жұмыс жоспары және күнделікті сабақ жоспары

072 Іс – қимылдарының жалпы сипаттамасы

А) қимылдаудың ырғағы

В) қимылдаудың динамикалық сипаттамасы

С) кеңістік, күш, уақыт, кеңістік-уақыт

D) тура, үнемдеу энергетикалық, эластикалы

Е) қимылдау бағыты

5вариант

073 Педагогикалық эксперимент дегеніміз

А) зерттеуге лайықты жағдай жасау

В) ғылыми-әдістемелік зерттеу

С) шет жағдайларды орнына келтіру

D) жетелеу әрекеттерін қалыптастыру

Е) орындалған нәтижені қайта құрастыру мүмкіндігі

 

074 Қажетті қимылдар міндеттерін шешу,қимылдау құрылымының негізгі жиынтығы – бұл

А) қимылдаудың техникасының негізгі буыны

В) қимылдардау техникасының бөлшектері

С) қимылдау техникасының негізі

D) қимылдау техникасы

Е) қимылдау соңғы фазасы

 

075 Уақыт сезімділігі қандай көрсеткішпен байланысты

А) жалғыз қимылдау жылдамдылығы

В) қимылдау жиілігі

С) қимылдау реакциясының жылдамдылығы

D) кешенді қимылдардың шапшандығы

Е) бірнеше қозғалыс жылдамдылығы

 

076 Іс – қимыл шеберлігінің сипаттамасы

А) қимылды орындаудың тұрақсыздығы

В) қимыл құрамының айқындалуы

С) қимыл меңгерудің дәрежесін көрсету

D) қимыл ұрақтылығы

Е) қимылды тез уақытта орындау орындау

 

077 Жаңа сабақты игеру кезінде, сабақ бөлімдерінің пайыздық көлемдері

А) 20/75/5

В) 30/65/5

С) 25/70/5

D) 20/70/10

Е) 30/6010

 

078 Келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіру үшін қандай демалу түрі қолданылады

А) ординарлық

В) қатаң

С) шағын-барынша аралығы

D) толық

Е) экстремалдық

 

079 Мектепте дене тәрбиесі бойынша оқу процесін жоспарлаудың қандай құжат негізінде сабақтың күнделікті жоспары жасалынады

программалық бағдарламаны бөлу графигінің жоспары

В) жалпы білім беру мектептеріндегі 1-11 сынып оқушыларының дене тәрбиесінің программасы

С) қосымша жұмыс жоспары

D) график жоспары және қосымша жұмыс жоспары

Е) жоғарыдағылардың негізінде

 

080 Оқу жұмыс жоспары нені анықтайды (оның функциясы)

А) іс – қимыл әрекеттерін игеру жолдары

В) қойылған міндеттердің шешілу жолы

С) сабақтың жалпы мазмұнының құрамы

D) программалық материалдарды жалғастыру

Е) мемлекеттік бағдарлама бойынша орындалатын міндеттер

 

081 Бағдарламалық мәліметтерінің жоспар графигі нені анықтайды

А) бағдарлаиалық мәліметтерді өту жалғасы

В) сабақ міндеттерінің шешілі

С) сабақтың жалпы мазмұны

D) сабақтың жалпы мазмұны және бағдарламалық мәліметтерді өту жалғасы

Е) мемлекеттік программа

082 Мектепте дене шынықтыру сабағына қанша сағат бөлінеді

66 сағат

68 сағат

70 сағат

72 сағат

74 сағат

 

083 Жоғары сыныптар сабағында өтетін дене қабілетін дамытуға және үйретуге бөлінетін уақыттардың пайыздық қатынастарын көрсетіңдер

А) 30% - 70%

В) 50 % - 50 %

С) 70 % - 30 %

D) 10 % - 90 %

Е) 90 % - 10 %

 

084 Oрта сыныптар сабағында дене қабілетін дамытуға және үйретуге бөлінетін уақыттардың пайыздық қатынастарын көрстетіңдер

30% - 70%

50 % - 50 %

70 % - 30 %

10 % - 90 %

90 % - 10 %

 

085 Дене шынықтыру сабағында айналмалы жаттықтыру не үшін қолданылады

А) дене қабілетінің дамуы

В) қозғалыстың анықтау формасын жетілдіру

С) күш қабілетінің дамуы

D) іс – қимыл дағдыларын қалыптастыру

Е) ерік-жігер қабілетін тәрбиелеу

 

086 Қандай балалар негізгі медициналық топқа жатады

денесі жақсы дамыған, денсаулығы ауытқусыз

денесі жақсы дамыған, денсаулығы кішкене нашарлау

денсаулығы ауытқусыз, дене дамуы нашарлау

D) денесі жақсы дамыған

Е) денсаулығы ауытқусыз

 

087 Қандай балалар дайындық медициналық топқа жатады

А) денсаулық жағдайы кішкене ауытқыған

В) денсаулық жағдайы және дене дамуы кішкене ауытқыған

дене дамуы кішкене ауытқыған

D) денесі жақсы дамыған

Е) денсаулық жағдайы жақсы

 

088 Қандай балалар арнайы медициналық топқа жатады

А) денсаулық жағдайы кішкене ауытқыған

В) дене дамуы уақытша кішкене ауытқыған

денсаулық жағдайы және дене дамуы кішкене ауытқыған

D) денесі жақсы дамыған

Е) денсаулық жағдайы жақсы

 

089 Арнайы медициналық топта қанша сабақ қажет

А) аптасына 3 рет 45 мин

В) күнделікте 20 мин

С) аптасына 1 рет

D) аптасына 2 рет 45 мин

Е) аптасына 2 рет 30 мин

 

090 Арнайы медициналық топтағы оқушыларға сабақ өткізілуі керек

А) негізгі және дайындық мед. топтан бөлек

негізгі медициналық топпен бірге

С) дайындық мед. топпен бірг

D) негізгі және дайындық мед. топпен бірге

Е) айырмашылығы жоқ

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=1.10

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

091 Сыныптан тыс дене тәрбие жұмысы қай кезде, қай жерде жүргізіледі

мектеп сабақтары біткен кезде

мектептен тыс кәсіпорындарында

С) таза ауада

D) БЖСМ мекемелерінде

Е) мәдениет сая бақтарында, демалыс орындарында

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.7

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

092 Сыныптан тыс дене тәрбиесінің мәні

А) негізгі міндеттің сапалы және толық шешіміне мүмкіндік жасайды

В) бос уақытты пайдалы өткізуге мүмкіндік жасайды

С) оқушылардың өзіндік қызығушылығын қанағаттандыруға мүмкіндік жасайды

D) сүйікті спорт түрлерін әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік жасайды

Е) осының бәрі де

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.7

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

093 Сабақ түрі сипатталады

А) сабақтағы шешілетін міндеттермен

В) бағдарлама мәліметтерінің мазмұнымен

С) оқушыларды ұйымдастыру әдісімен

D) тапсырманы орындау әдісімен

Е) машықтану әдісімен

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

094 Қайталау жүктемесі негізінде әртүрлі демалу аралығында қолданылатын үйрету әдісі

А) стандартты-қайталау, жаттығу әдісі

В) вариативті-аралық жаттығу

С) вариативті-біркелкі жаттығу әдісі

D) стандартты-қайталау аралық жаттығу әдісі

Е) біркелкі жаттығу әдісі

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=3.6

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

095 Жаңа сабақты игеру кезінде, сабақ бөлімдеріне берілетін пайыздық уақыт көлемдері

А) 20/75/5

В) 30/65/5

С) 25/70/5

D) 20/70/10

Е) 30/6010

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

096 Уақыт сезімділігі қандай көрсеткіштермен байланысты

А) жалғыз қимылдау жылдамдылығы

В) қимылдау жиілігі

С) қимылдау реакциясының жылдамдылығы

D) кешенді қимылдардың шапшандығы

Е) бірнеше қозғалыс жылдамдылығы

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.8

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

097 ті қимылдар міндеттерін шешу,қимылдау құрылымының негізгі жиынтығы – бұл

А) қимылдаудың техникасының негізгі буыны

В) қимылдардау техникасының бөлшектері

С) қимылдау техникасының негізі

D) қимылдау техникасы

Е) қимылдау соңғы фазасы

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=1.5

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

098 Іс - қимылдың жалпы сипаттамасы

А) қимылдаудың ырғағы

В) қимылдаудың динамикалық белгілері

С) кеңістік, күш, уақыт, кеңістік-уақыт белгілері

D) тура, үнемдеу энергетикалық белгілері

Е) іс – қимыл бағыты

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=1.7

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

099 Сабақ түрі (үлгісі) сипатталады

А) сабақтағы шешілетін міндеттермен

В) бағдарлама мәліметтерінің мазмұнымен

С) оқушыларды ұйымдастыру әдісімен

D) тапсырманы орындау әдісімен

Е) машықтану әдісімен

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

100 Мүсіннің қанша түрі (үлгісі) болады

А) үш

В) бес

С) төрт

D) екі

Е) алты

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.1

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

101 Орта сыныптардың дене шынықтыру сабағында қандай міндеттің шешіміне көбірек уақыт бөлінеді

А) жалпы төзімділікті өсіру

В) күш қабілеттерін дамыту

С) теориялық дайындықты күшейту

D) іс – қимылдарына үйрету, дене қабілеттілігін дамыту

Е) ертеректе үйренген жаттығуларды қайталау

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

102 Жоғарғы сыныптардың дене шынықтыру сабағында қандай міндеттің шешіміне көбірек уақыт бөлінеді

А) ертеректе үйренген жаттығуларды қайталау

В) дене қабілеттерін дамыту

С) теориялық дайындықты күшейту

D) қолданбалы қозғалыс дағдыларын қалыптастыру

Е) іс – қимылдарына үйрету

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

103 Еңбек етушілердің дене тәрбиесін қалай түсінуге болады

А) адамның дене даму процестерін басқарудың жалпы заңдылығын тұрақтандыратын педагогикалық ғылым

В) адам дене тәрбтесінің міндетін, қағидасын , құралын, әдіс мен формасын анықтайтын ғылым

С) дене тәрбиесінің жеке жүйелері

D) жалпы дене дайындығы жүйелері

Е) спортпен терең шұғылдану

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.12

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

104 Тұрмыстағы дене тәрбиесі неден құралады

А) өндірістік гимнастика, шынығу

В) демалыс және еңбек режимі, өзіндік және қоғамдық гигиена, гигиеналық гимнастика, шынығу, белсенді демалыс, ЖДД және спортпен шұғылдану

С) спорттық жарыстар

D) туристік серуендер

Е) көпшілік спорт жиындары

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.12

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

105 Ересектер дене тәрбиесінің бағыты қандай

А) гигиеналық, ЖДД, спорт, кәсіпті-еңбекті, әскери, емдік, бос уақыт

В) ЖДД, спорттық гигиеналық

С) бос уақыт, емдік, әскери

D) кәсіптік

Е) еңбек

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.12

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

106 Бағдарламалық мәліметтерінде жеке жоспары нені анықтайды

А) бағдарламаның өту кезектілігін

В) қозғалыс міндеттерін өту кезектілігін

С) сабақтың жалпы мазмұны

D) бағдарламаның өту кезектілігі мен сабақтың жалпы мазмұны

Е) мемлекеттік бағдарлама

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.3

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

107 Студенттердің дене тәрбиесі үшін қандай оқу бөлімдері құралады

А) негізгі, дайындық, арнайы

В) дайындық, спорттық жетілдіру, арнайы

С) спорттық, негізгі, арнайы

D) арнайы, негізгі

Е) негізгі, спорттық

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.10

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

108 ЖОО-да дене тәрбиесінде қандай академиялық сабақ формасы қолданылады

А) оу бөлімдеріндегі факультативтік сабақтар

В) оқу бөлімдеріндегі міндетті сабақтар

С) қосымша сабақтар

D) өз бетінше жүргізілетін сабақтар

Е) туристік серуендер

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.10

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

109 55- жастағы және одан үлкен адамдардың дене тәрбиесінің ең басты әлеуметтік функциясы

А) білімдік

В) тәрбиелілік

С) сауықтырмалы

D) білімдік, тәрбиелілік

Е) тәрбиелілік, сауықтырмалы

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.12

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

110 Жастары үлкен адамдардың дене дайындық кезіндегі сабақтардың ұтымды формасы

А) кешенді және пәнді

В) кешенді

С) пәнді

D) пәнді және сабақты

Е) кешенді және сабақтан тыс

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.12

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

111 Мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі сабақтарының ең керекті түрлері

А) жеке қозғалыс

В) бастапқы топтың сабақ түрі

С) топтағы міндетті сабақ түрі

D) қозғалыс ойын сабағы

Е) жарыс сабағы

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.1

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

112 Орта және жоғары сынып оқушылардың дене қабілеттерін тәрбиелеуде қандай жаттығулар қолданылады

А) қозғалыс әрекетін үйрету

В) арнайы-дайындық жаттығулар

С) жетелу жаттығулары

D) ойын жаттығулар

Е) бөлшектеп оқыту жаттығулары

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.2

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

113 Жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру сабағы қандай бағытта өтеді

А) машықтану

В) оқыту

С) оқыту-машықтану

D) тәрбиелілік

Е) сауықтыру

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.2

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

114 Іс – қимылдардың жалпы сипаттамасы

А) қимылдаудың рығағы

В) қимылдаудың динамикалық сипаттамасы

С) қимылдаудың уақыт- кеңістік әсерлерін сезу

D) қимылдаудың қуаттық жүктемесін азайту

Е) қимылдау бағыты

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.7

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

115 Іс - қимыл шеберлігінің сипаттамасы

А) қимылды орындаудың тұрақсыздығы

В) қимыл құрамын анықтау

С) қимыл басқарудың өте төмен дәрежесін көрсету

D) қимыл техникасының тұрақтылығы

Е) қимылдаудың ырғағын камтамасыз ету

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.7

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

116 Жаңа жаттығуларды игеру кезінде, сабақ бөлімдерінекеректі пайыздық уақыт көлемдері

А) 20/75/5

В) 30/65/5

С) 25/70/5

D) 20/70/10

Е) 30/6010

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

117 Уақыт сезімділігімен қандай көрсеткіштер байланысты

А) жалғыз қимылдау жылдамдылығы

В) қимылдау жиілігі

С) қимылдау реакциясының жылдамдылығы

D) қүш қимылдарының шапшандығы

Е) бірнеше қозғалыс жылдамдылығы

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=1.8

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

118 Жаттықтыру кезінде көбірек қолданылатын үйрету әдісі

А) стандартты-қайталау, жаттығу әдісі

В) вариативті-аралық жаттығу

С) вариативті-біркелкі жаттығу әдісі

D) стандартты-қайталау аралық жаттығу әдісі

Е) біркелкі жаттығу әдісі

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=1.6

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

119 Орта сынып оқушыларының дене қабілеттерін дамытуда қандай міндеттер шешіледі

А) дене қабілеттерін жан-жақты тәрбиелеу

В) шапшаңдық-күш қабілеті

С) тепе-теңдік қабілеті

D) иілгіштікті тәрбиелеу

Е) мүсінді тәрбиелеу

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

120 Жоғары сынып оқушыларының дене қабілеттерін дамытуда қандай міндеттер шешіледі

А) тепе-теңдік қабілеттерін дамыту

В) қабілеттерді жан-жақты дамыту

С) төзімділікті дамыту

D) мүсінді тәрбиелеу

Е) шапшаңдықты дамыту

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

121 Орта сынып оқушыларының дене қабілеттерін дамытуда қандай әдіс қолданылады

А) біркелкі, айқала

В) қайталау, біркелкі

С) біркелкі, қайталау, айналмалы

D) орайластық

Е) тұтастық

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

122 Жоғары сынып оқушыларының дене қабілеттерін дамытуда қандай әдіс қолданылады

А) арақашықтық

В) біркелкі, қайталау, айналмалы, нарақашықтық

С) біркелкі

D) тұтас

Е) ауыспалы

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

123 Оқушылардың оқу-тәрбие үрдісінде қандай бақылау түрі қолданылады

А) алдын-ала

В) алдын-ала, қорытынды

С) алдын-ала күнделікті

D) айналмалы

Е) ауыспалы

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.2

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

124 Мектептегі арнайы медициналық топтағы сабақ аптасына неше рет жүргізіледі

А) 3-рет 45-минуттан

В) 4-рет 34-минуттан

С) 4-рет 30-минуттан

D) 2-рет 45-минуттан

Е) 3-рет 30-минуттан

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.2

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

125 Дайындық медициналық топта сабақ жүргізіледі

А) негізгі топтан бөлек

В) негізгі медициналық топпен бірге

С) негізгі топпен бірге

D) дене шынықтыру сабағында

Е) сабақтың негізгі бөлімінде

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.2

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

126 Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру түрі

А) топтық сабақтар

В) көпшілік дене шынықтыру

С) топтық сабақтар мен көпшілік дене шынықтыру

D) дене шынықтыру сабағы

Е) сабақтың негізгі бөлімі

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.7

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

127 Сыныптан тыс жұмыстардың топтық сабағын ұйымдастыру түрлері

А) дене шынықтыру кружогы, секциялар, ПТ-сынағын тапсыруға дайындық

В) туристік серуендер

С) жарыстар

D) дене шынықтыру мерекелері

Е) серуен

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.7

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

128 Көпшілік дене тәрбиесінің шаралары

А) туристік сапар

В) дене шынықтыру мейрамы, туристік сапар, жарыстар

С) дене шынықтыру үйірме

D) спорттық секция

Е) спорттық жаттығу

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.7

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

129 Мектептен тыс дене шынықтыру жұмысын кімдер атқарады

А) мектеп

В) сырттай мекемелер және мектеп

С) мектептен тыс мекемелер

D) класс жетекшілер

Е) дене шынықтыру мұғалімі

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.7

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

130 Дене шынықтыру шараларын мектептен тыс ұйымдастыру жұмысының түрлері

А) балалардың тұрақты құрамы мен жұмыс істеу

В) балалардың тұрақты құрамы мен тұрақсыз жұмыс істеу

С) балалардың тұрақты құрамы мен күнделікті жұмыс

D) үзілістегі ойындар

Е) сыныптар арасында өткізілетін жарыстар

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.3

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

131 От басында қолданылатын сауықтыру дене тәрбиесінің міндеттері

А) демалысты парасатты түрде ұйымдастыру

В) қимыл-әрекеттерін қалыптастыру

С) қимыл дағдыларын жетістіру

D) дене тәрбиесінің білім жағын игеру

Е) дене сапаларын дамыту

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.12

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

132 Елу бес (55) жастағы адамдарға арналған дене тәрбиесінің әлеуметтік қызметтері

А) білім беру

В) тәрбие беру

С) денсаулық

D) білім беру

Е) дене сапасын дамыту

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.12

050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

133 Үлкен жастағы адамдармен дене шынықтыру сабағын ұйымдастыру түрі

А) кешенді және пәнді

В) кешенді

С) пәнді

D) бір бағытты

Е) білім беру

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.12

(Мамандық коды)=050108

Аманбаев Р.Р. Дене тәрбиелеу мәдениеті ілімін оқып үйрену жөніндегі әдістік нұсқаулар. ҚДТМИ. – Алматы, 1992 ж.; 6) Уанбаев Е.Қ. Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. – Өскемен, ШҚМУ, 2006 ж.

 

001 Дене тәрбиесінің оқу-спорттық жұмысы қайда ұйымдастырылып, жүргізіледі.

А) көпшілік тұратын аудандарда

В) бекітілген бағдарламма

С) білім мекемелерінде

D) түрлі үйірмелерде

Е) мектептерде

(Дұрыс жауабы)=C

 

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=3.6

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

002 үйрету дегеніміз

спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру процесі

В) түрлі әдіс пайдаланып,қоғамдық білімдер мен дағдыларды үйрету

С) дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

D) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен әдәстерді даярлау

B

 

3

(Тақырыбы)=1.7

=050108

Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

Секциядағы сабақ құрылымы

даярлық, қорытындылау, кіріспе

кіріспе, даярлық және негіздеу

түсіндіру, қорытындылау, кіріспе

әңгімелеу, түсіндіру, кіріспе

кіріспе, даярлық, негізгі, қорытынды

E

 

2

(Тақырыбы)=1.10

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

Спорттық машықтану дегеніміз.

түрлі әдіс пайдаланып, білімдер мен дағдыларды үйрету

дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру процесі

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

D

 

3

(Тақырыбы)=1.10

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

005 Баланың дамуына іс – қимылдардың әсер етуін қамтамасыз ету

А) дене дамуының дұрыс қалыптастыруын толық қадағалау,бақылау

В) спорттық секцияларда жүргізілетін үйрету мен машықтану сабақтарын жүргізу

С) артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

D) дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін толығымен қалыптастыру

Е) қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды біріктіру

(Дұрыс жауабы)=A

 

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.5

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

006 Жалпы машықтану дегеніміз

А) спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру процесі

В) түрлі әдіс пайдаланып, білімдер мен дағдыларды үйрету

С) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

E

 

3

(Тақырыбы)=3.6

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

Бастауыш мектептердегі дене тәрбиесінің тиімділігін арттыру жолдары

баланың қызығушылығын арттыру жаттығуларын, ойындарын күнделікті қолдану

B) күш көрсеткіштерін өсіру

C) бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

D) дене дайындығы мен іс – қимыл дағдыларын нақтылай қалыптастыру

E) іс – қимыл дағдыларын жетілдіру

(Дұрыс жауабы)=A

 

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.1

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

008 Машықтанудың бірінші кезеңі

А) қозғалысты жетілдіру, қателерді жою, қозғалыстағы дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

B) артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық меңгертен жою

C) жаттығудың жеке бөліктерін иегру, жекелеген қимылдарды біріктіру

D) дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін толығымен нақтылай қалыптастыру

E) іс – қимыл дағдыларын жетілдіру

(Дұрыс жауабы)=C

 

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=3.6

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Қасымбекова С., Мырзамед Д. “Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

009 Сыныптан тыс жұмыстың мазмұны мен міндеті.

А) спорттық секцияны ұйымдастыру және сабақ кестесі бойынша әрдайым жұмыс жүргізу

B) қозғалысты жетілдіру, қателерді жою, қозғалыстағы дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

C) артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық меңгертен жою

D) дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін толығымен нақтылай қалыптастыру

E) қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды толық біріктіру

(Дұрыс жауабы)=A

 

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.7

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Қасымбекова С., Мырзамед Д. “Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

010 Машықтанудың үшінші кезеңі

А) артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

дене дайындығын өсіру

іс – қимыл дағдыларын жетілдіру

жекелеген іс - қимылдарын біріктіру

) жаттығудың бөліктерін игеру

C

 

2

(Тақырыбы)=3.6

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

Тепе-теңдік жаттығулары.

ағзаны қыздыру, оқушы назарын шоғырландыру

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік қасиеттерін дамыту

гимнастикалық орындықта, бөрене үстінде жүру

спортта бұлшық еттер мен сіңірлерді тыс даярлау

реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру жаттығулары

C

 

1

(Тақырыбы)=1.5

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

012 Машықтануды құрылымына қарай бөлеміз

А) жеке, жалпы

В) топтық, жекелей

С) арнайы, тікелей

спорттық секция

жалпы, арнайы

(Дұрыс жауабы)=E

 

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=3.6

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Қасымбекова С., Мырзамед Д. “Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

013 Спорттық секцияға қатысушыларды топтастыру

А) таңдаған спорт түрінің техникасын меңгеру

В) дайындық, негізгі және өтпелі қезең

спорт техникасы мен тактикасын меңгеру

дайындық,ересек, кіші және орта жастағылар

ересектер мен жастар тактикасын дамыту

D

 

3

(Тақырыбы)=3.3

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

Машықтанудың жалпы түрі

спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру процесі

түрлі әдіс пайдаланып,қоғамдық білімдер мен дағдыларды үйрету

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

E

 

2

(Тақырыбы)=3.6

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

Саптық жаттығулары

бір лекте жүру. Бір лектен екі, үш лекке тура жүру

жүру, босаңсыту жаттығулары, назар аудару жаттығулары

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік, икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер, сіңірлерді даярлау

реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру, лақтыру жаттығулары

A

 

1

(Тақырыбы)=1.5

=050108

Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

Секцияның қосалқы сабақ түрлері

реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру жаттығулары

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік, икемділік жаттығулары

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттерді даярлау

спорт түрінің техникасын үйрену, қалыптастыру

экскурсия, өзіндік жұмыс, үйге берілетін машықтану

E

3

(Тақырыбы)=3.6

=050108

. “Дене тәрбиесі ”

 

017 Спорттық жаттығу дегеніміз

А) спорттық жарыс, жаттығу, жарыс пен жаттығуды толықтыру факторлары

В) қатаюды түсіруде демалу, тынығу үшін іс әрекет жұмыстарына дайындау

С) спортшының теориялық білімін, ойын дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекет

D) әртүрлі қимыл қозғалысты жаттығулар қолдана отырып спортшы дайындау

Е) спорттық дайындықтың әсерінен биологиялық қалыптасу және өзгерістер

(Дұрыс жауабы)=D

 

(Күрделілігі)= 3

(Тақырыбы)=01

(Мамандық коды)= 050108

(Оқулық)= Тлеуғалиев Ю. “Дене тәрбиесі ”

 

Спортты ұйымдастыру жолы

шаруашылық жұмыс

ұйымдастыру жұмысы

жаттығу сабақтары

спорттық секциялар

оқу - жаттығу сабағы

D

 

1

1.10

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

 

019 Спорттық үйірменің жұмыс жоспары қанша бөлімнен тұрады

4-5 бөлімнен

В) 5-6 бөлімнен

С) 3-5 бөлімнен

D) 1-2 бөлімнен

Е) 3-6 бөлімнен

(Дұрыс жауабы)=C

 

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=3.6

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

020 «Жаттықтыру» дегеніміз

А) спорттық жарыс, жаттығу, жарыс пен жаттығуды толықтыру факторлары

В) қатаюды түсіруде демалу, тынығу үшін іс әрекет жұмыстарына дайындау

С) спорттық дайындықтың әсерінен биологиялық қалыптасу және өзгерістер

D) спортшының теориялық білімін дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекет

Е) спорттық іс әрекеттің барлық жағдайына ағзаның дайын болуы айтылады

(Дұрыс жауабы)=C

 

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=1.3

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

021 үйірменің бірінші бөлімі

А) шаруашылық жұмыстары

ұйымдастыру жұмыстары

оқу спорттық жұмыстар

жаттығу сабақтары

оқу - жаттығу сабағы

B

 

1

(Тақырыбы)=1.10

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

022 Спортшының жоғарғы нәтижеге жету жолдарын жүйелеу

жаттығу, тынығу іс - әрекет жұмыстарына дайындау

спорттық жарыс пен жаттығуды толықтыру шаралары

спортшының теориялық білімін, ойын дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекеттері

спорттық дайындықтың ыңғайлы өзгерістерін бақылау

спорттық жаттықтырудың теориялық мазмұнын жетілдіру

B

3

(Тақырыбы)=3.6

=050108

. “Дене тәрбиесі ”

 

 

Тепе-теңдік жаттығуларне үшін орындалады

ағзаны қыздыру, оқушы назарын шоғырландыру

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, қасиеттерін дамыту

бұлшық еттер мен сіңірлерді тың даярлау

жүру, жүгіру, секіру жаттығуларын игеру

гимнастикалық орындықта, бөрене үстінде жүру

E

2

(Тақырыбы)=01

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

024 «Дайын болу» дегеніміз

биологиялық, әлеуметтік, жағдайларға дайын болу

ойлы қырлы жерлермен өткізілетін жүгіру жағдайына дайын болу

спорттық іс әрекеттің барлық жағдайына ағзаның дайын болуы

адамның дағдыға айналған жүріс тұрыс, қимылдау мәнері

спортшының теориялық білімін дамыту

C

3

(Тақырыбы)=1.4

=050108

“Дене тәрбиесі сыныптан тыс жұмыстар ”

 

025 «Сымбаттылық» дегеніміз

А) кедергілері көп, ойлы қырлы жерлермен жүгіру

В) биологиялық, әлеуметтік, экологиялық жағдайлар

С) спорттық- көпшіліктік, үгіт насихат жұмыстары

гимнастика спорттының жеке бір түрі

адамның дағдыға айналған жүріс тұрыс мәнері

E

3

(Тақырыбы)=1.5

=050108

“Дене тәрбиесі”

 

Спорттық машықтану қалай бөлінеді.

жеке, жалпы

топтық, жекелей

жалпы, арнайы

арнайы, тікелей

техникасын меңгеру

C

2

(Тақырыбы)=3.6

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

027 «Акробатка» дегеніміз

кедергілері көп, ойлы қырлы жерлермен жүгіру

гимнастика спорттының жеке бір түрі

биологиялық, әлеуметтік, экологиялық жағдайлар

спорттық- көпшіліктік, үгіт насихат жұмыстары

адамның дағдыға айналған жүріс тұрыс мәнері

B

3

(Тақырыбы)=1.5

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

 

Арнайы машықтану мақсаты

спорт техникасы мен тактикасын меңгеру

дайындық, негізгі және өтпелі қезең

таңдаған спортт түрінің техникасын меңгеру

дайындық,ересек, кіші және орта жастағылар

таңдаған спорт техникасын меңгеру

A

2

(Тақырыбы)=3.6

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

029 Машықтану ұғымын қалай түсінесіз

спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру процесі

түрлі әдіс пайдаланып,қоғамдық білімдер мен дағдыларды үйрету

дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

A

3

(Тақырыбы)=3.5

=050108

Ұзақ жүгіру қашықтығы

30м-400м

500м-2000м

2400м-5000м

400м-8000м

3000м.-10000м

E

1

(Тақырыбы)=1.5

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

031 Машықтану мен үйрету қай салада қалданылады.

спорттық секция

В) бекітілген бағдарламма

С) спорттық үйірмелерде

D) түрлі ұйірмелер

Е) ұйымдастырылған жиналыс

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=3.6

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

032 Айрықша қашықтық (марафон жүгірісі)

А) 3000м.-10000м

30м-400м

42км-195км

500м-2000м

2400м-5000м

C

1

1.5

)=050108

“Дене тәрбиесі”

 

033 Екінші кезеңдік машықтану сатысы

қозғалысты жетілдіру, қателерді жою, қозғалыстағы дәлдіктің пайда болуы

дене дайындығын тұрақтандыру

қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды біріктіру

іс – қимыл дағдыларын тұрақтандыру

іс – қимыл бөлшектерін біртұтас қимылға біріктіру

D

3

(Тақырыбы)=3.6

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

жаттығу сабағы қайда ұйымдастырылады

білім мекемелерінде

кәсіптік орындарында

үйірмелерде

секцияларында

тұрғын аудандар маңайында

D

2

3.4

)=050108

Бірінші кезеңдік машықтану сатысы

қозғалысты жетілдіру, қателерді жою, қозғалыстағы дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

B) артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық D) меңгертен жою

C) дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін толығымен нақтылай қалыптастыру

D) қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды толық біріктіру

E) қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылдарды біртұтас қимылға біріктіру

(Дұрыс жауабы)=E

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=01

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=

 

036 Үйрету ұғымын қалай түсінесіз

А) спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру процесі

В) дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

С) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

түрлі әдіс пайдаланып,қоғамдық білімдер мен дағдыларды игеру

(Дұрыс жауабы)=E

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.7

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=

 

037 Дене жаттығуларын жүргізу әдістемесі.

А) жоғарыдан төмен беріле орындатылады және жасатылады

дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін қалыптастыру

ұйымдастыру, ағзаны қыздыру, оқушы назарын шоғырландыру

) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

A

1

(Тақырыбы)=1.6

=050108

Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

Үшінші кезеңдік машықтану сатысы

артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін толығымен қалыптастыру

қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды біріктіру

қимылдың жеке бөліктерін үйренуден біртұтас қимылға біріктіру

іс – қимыл дағдыларын жетілдіру

E

3

(Тақырыбы)=3.6

=050108

“Дене тәрбиесі”

 

Машықтанудың арнайы түрі

дайындық, негізгі және өтпелі қезең

таңдаған спортт түрінің техникасын меңгеру

дайындық,ересек, кіші және орта жастағылар

спорт техникасын ескеріп даярлау

спорт техникасы мен тактикасын меңгеру

E

2

(Тақырыбы)=3.6

=050108

Сабақ жазба жоспарының құрылымы.

даярлық, қорытындылау, кіріспе

кіріспе, даярлық және негіздеу

түсіндіру, қорытындылау, кіріспе

әңгімелеу, түсіндіру, кіріспе

кіріспе, негізгі, қорытынды

E

1

2.3

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

041 Секцияға қатысушыларды жас ерекшелігіне қарай топтастыру

таңдаған спортт түрінің техникасын меңгеру

дайындық,ересек, кіші және орта жастағылар

дайындық, негізгі және өтпелі қезең

спорт техникасы мен тактикасын меңгеру

қимылдың жеке бөліктерін үйрену біріктіру

B

3

(Тақырыбы)=3.5

=050108

=

 

042 Машықтану қанша кезеңнен тұрады

4-ке жіктеледі

5-ке бөлінеді

3-ке бөлінеді

2-ге топтасады

1-ге жиналады

C

2

(Тақырыбы)=3.6

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=

 

043 Сабақ жазба жоспарының талаптары.

бірлекте жүру. Бірлектен екі, үш лекке қозғалу жаттығулары

жүру, босаңсыту жаттығулары, назар аудару жаттығулары

сабақ бөлімдеріне назар аудара отырып, жұмыс жүргізу

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік, икемділік қасиеттерін дамыту

спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер, сіңірлерді даярлау

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.3

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

044 Дене шынықтыру сабағының кіріспе бөлімінде мына жаттығулар орындалады

А) реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру және зейін аудару жаттығулары

В) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, және икемділік қасиеттерін дамыту жаттығулары

С) бұлшық еттер мен сіңірлерді алдағы жұмысқа даярлау

D) қозғалыс дағдысын қалыптастыруға, күрделендіруге арналған жаттығулар

E) жалпы төзімділікті дамытуға арналған жаттығулар

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

045 Оқу жұмысының негізгі жоспары

А) қозғалысты жетілдіру, қателерді жою, үйлесімді пайда болуы

артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсау

жылдық жоспар, тоқсандық жоспар, сабақ жазба жоспары

) дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін қалыптастыру

Е) қимылдың жеке бөліктерін үйренуден қимылды толық біріктіру

C

)=1

(Тақырыбы)=2.3

)=050108

“Дене мәдениеті теориясы”.

 

046 Оқу- спорт жұмысы дегенміз не

А) қозғалысты жетілдіру, қателерді жою, дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

спорттық секцияларда жүргізілетін үйрету мен машықтану сабақтары

) дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін толығымен қалыптастыру

Е) қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды біріктіру

C

2

(Тақырыбы)=3.5

)=050108

)=

 

047 Оқушылардың кіші тогптарындағы сабақтың созылу мөлшері

60 минут

30 минут

1 сағат

45 минут

15 сағат

D

1

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

048 Секция сабағының құрылымы мынадайға бөлінеді

А) даярлық, қорытындылау, кіріспе

В) кіріспе, даярлық және негіздеу

С) түсіндіру, қорытындылау, кіріспе

D) кіріспе, даярлық, негізгі, қорытынды

Е) әңгімелеу, түсіндіру, кіріспе

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=3.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

049 Үйрету мен машықтанудың бірлігі қайда байқалады.

спорттық секция

бекітілген бағдарламма

түрлі ұйірмелер

жаттығу сабақтары

спорттық үйірмелерде

E

3

(Тақырыбы)=3.5

=050108

Есмағанбетов З. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ”

 

Оқушылардың орташа топтарындағы сабақтың созылу мөлшері

45 минут

60 минут

30 минут

25 сағат

1 сағат

E

1

(Тақырыбы)=3.4

(Мамандық коды)=050108

051 Спорттық машықтану кезеңдері

А) 4-ке жіктеледі

5-ке бөлінеді

2-ге топтасады

1-ге жиналады

3-ке бөлінеді

E

3

(Тақырыбы)=3.4

=050108

. “Дене тәрбиесі”

 

дайындық бөлімінің міндеттері

бұлшық еттер мен сіңірлерді алдағы жұмысқа даярлау

реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру және зейін аудару жаттығуларын игеру

) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, икемділік қасиеттерін дамыту жаттығуларын игеру

спорт түрінің техникасын игеру

) шапшаңдық, күш көрсеткіштерін өсіру

A

2

(Тақырыбы)=2.4

=050108

Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

мөлшері

1,5 сағат

45 минут

60 минут

30 минут

80 сағат

A

1

(Тақырыбы)=2.12

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тайжанов С., Кулназаров А. “Дене тәрбиесі”

 

054 Спорттық секциялардағы машықтану кезеңдері

А) таңдаған спортт түрінің техникасын меңгеру кезеңі

спорт түрінің тактикасын меңгеру кезеңі

арнайы жаттығуларды игеру кезеңі

дайындық, негізгі және өтпелі қезең

таңдаған спорт техникасын меңгеру кезеңі

D

3

(Тақырыбы)=3.3

=050108

. “Дене тәрбиесі”

 

055 Дене шынықтыру сабағының негізгі бөлімінің міндеттері

А) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

В) іс – қимыл дағдыларын қалыптастыру

С) іс – қимыл сапаларын дамыту

D) спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді алдағы жұмысқа даярлау

E) шапшаңдық, күштілік қасиет қабілеттері мен қозғалыс үйлесімділігін жетілдіру

(Дұрыс жауабы)=B

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

056 Дене шынықтыру сабағының дайындық бөлімінде пайдаланылатын құралдар

А) реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру және зейін аудару жаттығулары

В) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту жаттығулары

С) спорт техникасын игеруге пайдалы іс - қимылдар

D) спорт түрінің техникасын үйрену, қозғалыс дағдысын қалыптастыру, күрделендіру

E) артық қимылдарды толық жою

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

057 Дене шынықтыру сабағының қорытынды бөлімінің міндеттері

А) дене жүктемелерін тұрақтандыру

В) сабақтың мазмұнын анықтау

С) ағзаны қалпына келтіру

D) жаттығуға үйрету

Е) машықтандыруды тоқтату

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

058 Сыныптан тыс спорттық жұмыс міндеттері

А) таңдаған спорт техникасын меңгеру

В) дайындық, негізгі және өтпелі қезең

спорт түрінен разрядшылар даярлау

спорт тактикасын толық меңгеру

дене жаттығуларымен айналыстыру

C

3

(Тақырыбы)=2.7

=050108

Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

059 Дене дамуына әсер етуші факторлар

А) кедергілері көп, ойлы қырлы жерлермен өткізілетін жүгіру түрі

В) адамның дағдыға айналған жүріс тұрыс, қозғалыс мәнері, сыры

С) спорттық- көпшіліктік, үгіт насихат жұмыстарын жүргізу жолы

D) биологиялық, әлеуметтік, экологиялық, географиялық жағдайлар

Е) арнайы білім негіздерін тереңдете игеру

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.10

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

060 Күштілікті мына спорт түрлері дамытады.

жеңіл атлетика

В) баскетбол, волейбол

С) футбол, қылыштасу

D) ауыр атлетика, гимнастика

Е) қол добы, жүзу, секіру

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.8

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

Бала бақша жасындағы балаларды топтау.

төмен, орта, алғашқы жоғарғы топтар

В) балалық, жас өспірім және жоғары топтар

С) жаңа туған, көкірек ему және кіші топтар

төмен, орта, жоғары, естиярлар тобы

Е) алғашғы, ортаңғы, жоғарғы балалық шақ

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.1

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеуғалиев Ю. “Дене тәрбиесі ”

 

062 Иілгіштікті мына спорт түрі дамытады.

гимнастика

В) баскетбол

С) жеңіл атлетика

D) ауыр атлетика

Е) қол добы

(Дұрыс жауабы)=А

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.8

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

Сыныптан тыс жұмыс формалары.

лагер, ЖСМ, спорттық секция

В) күнделікті дене тәрбиесі сабағы

С) спорттық үйірмелер, жарыстар

D) балалар саябағы, жарыстар

Е) демалыс саябақ, спорт үйірмесі

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.7

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

064 Мектептегі дене тәрбиесі сабағының кіріспе бөліміне берілетін уақыт.

3-5 минут

В) 10-12 минут

С) 5-6 минут

4-1 минут

Е) 7-9 минут

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

Дене шынықтыру спорт ойындарына нелер жатқызылады.

спорттық, жарыс ойындары

В) халықтың өмірін суреттеу

С) әр түрлі ептілікті көрсету

D) түрлі мергендікті суреттеу

Е) қазақтың ұлттық ойындары

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=01

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Сағындықов Е. “Қазақтың ұлттық ойындары”

 

066 Мектептегі дене тәрбиесі сабағының негізгі бөліміне берілетін уақыт.

25-35 минут

В) 20 минут

С) 15-20 минут

35 минут

Е) 40 минут

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

067 Бақылау сабағының мақсат.

А) дене сапалық қасиеттерінің дамуына баға беру

В) өткенді бүгінмен байланыстыру сабақ жүргізу

С) дене дамуын бағалау

D) іс – қимыл дағдыларын бағалау

Е) жаттығу, қимыл, ойын түрлерін бағалуа түрі

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Базартегі Т., Тайжанов С. “Дене тәрбиесі”

 

068 Мектептегі дене тәрбиесі сабағының қорытынды бөліміне берілетін уақыт.

3-4 минут

В) 10 минут

С) 5-6 минут

7-8 минут

Е) 10-12 минут

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

069 Оқу- үйрету сабағының мақсаты.

А) қимылдың белгілі бір кешенін жасап үйрену

В) қимылды бұрмалау және толықтыру, үйрену

С) қозғалысты бағалау, бақылау, қадағалау түрі

D) жаттығуды нақты орындау қайталау әдістері

спорт ойындарын қайталау және дамыту

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

070 Кіші топтағы оқушылардың дене шынықтыру сабағының ұзақтылығы

60 минут

30 минут

1 сағат

25 минут

45 минут

E

1

(Тақырыбы)=2.1

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеуғалиев Ю. “Дене тәрбиесі ”

 

Жаттығу сабағының мақсаты

дене жаттығуларын жан-жақты дамыту

В) қымыл-қозғалысты бағалау, қадағалау

С) қимылды дағдылы қозғалысқа айналдыру

D) тәсілдерді бір-бірімен байланыстыру

Е) дене жаттығуды нақты орындау, көрсету

(Дұрыс жауабы)=E

 

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=3.4

(Мамандық коды)=050108

072 Ж.О.О. –дағы студенттерді денсаулығына қарай топтау

А) негізгі, сауықтыру, спорттық дәрежелерін көтеру бөлімі сабағы

В) арнаулы дәрігерлік, дайындық, спорттық жетілдіру бөлімі

С) арнаулы, дәрігерлік, дайындық бөлімдерінде өтетін сабағы

D) денсаулығы мықты, өте жақсы, орташа топтар бөлім негізі

Е) денсаулығы жақсы топтармен толық жағдайда сабақ өткізу

(Дұрыс жауабы)=В

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.10

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

073 Ж.О.О.- дағы дене тәрбиесінің міндеттері.

А) білім, тәрбие, сауықтыру, өнер және еңбекке қызығушылықтарын арттыру жолдары

B) қимыл-қозғалыстарын дамыта отырып оқушылардың ақыл ой дәрежесін D) дамыту

C) білім, тәрбие сауықтыру, спорт дәрежесін дамыту және дене сапаларын дамыту

D) оқушылармен ойын, жарыс, сөз қолдану, көрнекілік әдістерін қолданып жүргізу

E) дене тәрбиесі сабағында қозғалысты ырғақты түрде қолдана білуді жан-жақты дамыту

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.10

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

074 Ересектер тобындағы сабақтың ұзақтығы

А) 1,5 сағат

45 минут

60 минут

30 минут

40 минут

A

1

(Тақырыбы)=2.12

(Мамандық коды)=050108

Аралас сабағының мақсаты.

дене жаттығуларын пайдалану жолы

В) тәсіл-әдістерді жаттығуларды пайдалану

С) дене жаттығуларын жаңа жаттығулармен байланыстыру

D) қимыл- қозғалыстарды дамыту, жетілдіру, қайталау

Е) өткен мен жаңа сабақтағы жаттығуды байланыстыру

(Дұрыс жауабы)=E

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеуғалиев Ю. “Дене тәрбиесі ”

 

076 Сабақтың жазба жоспарының әдістемелік нұсқау көрсеткішіне тіркеледі.

ойын, жаттығу

В) ойын, ескертулер

С) саптағы жаттығу

D) қателік, ескерту

Е) қозғалыс түрлері

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.3

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеуғалиев Ю. “Дене тәрбиесі ”

 

077 Сабақты жүргізуде жалпылама жолдың мақсаты.

А) сабақта құралдар сандарын көбейту

В) сабақ барысында оқушыны бағалау

С) кіші топтарда жаттығуды орындау

D) бір мезетте жаттығуды бірдей беру

Е) сабақта көрнекілік құралдарын беру

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

078 Сабақты жүргізуде топтық жолдың мақсаты.

А) жеке оқушыны қабылдау, онымен жұмыс істеу жолдары мен әдістері

В) бір мезетте жаттығу бірдей беріледі оқушылар санын есептеп бөліну тобы

С) мұғалім, құрал- жабдық санына қарай оқушылардың бөліну тобы

D) кіші топтарда жаттығу орындату, оқушылар санын толық есепке алу

Е) бірнеше жаттығу мен спорт түрлерін пайдаланып сабақ өту жолы

(Дұрыс жауабы)=B

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

079 Сабақтың тақырыптық мақсаты қай бөлімде орындалады.

дайындық

В) негізгі

С) қорытынды

D) кіріспе

Е) бастапқы

(Дұрыс жауабы)=B

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

080 Сабақ жүргізуде жеке тапсырма жолының мақсаты.

кіші топтарда жаттығу жасау, орындау

В) жеке оқушыны бақылау және бағалау

С) бір мезетте жаттығудың бірдей берілуі

D) жалпы оқушыны бақылау және өзгерту

жаттығу мен спорт түрлерін пайдалану

(Дұрыс жауабы)=B

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

081 Сабақты жүргізуде айналмалы жаттығу жолының мақсаты.

кіші топтарда жаттығу жасау, орындау

В) жеке оқушыны бақылау және бағалау

С) ж.ж.ж. 4-5 кіші топта орындау тәсілі

D) жалпы оқушыны бақылау және өзгерту

жаттығу мен спорт түрлерін пайдалану

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеуғалиев Ю. “Дене тәрбиесі ”

 

082 Ж.Ж.Ж-рын кіші топтарда орындату сабағы.

әрі жалпылама сабақ

В) жалпы жаттығу жолы

С) айналмалы жаттығу

D) көп топтық жаттығу

Е) әрі бағалау, бақылау

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.10

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

083 Дене шынықтыру сабағының негізгі бөлімінің мақсаты.

А) аралас сабақтарды түсіндіру

В) бақылау сабақты қорытындылау

С) тақырыптың мақсатына жету

D) адам ағзасын толық дайындау

Е) күнделікті сабақты қорытындылау

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

084 Педагогикалық тәжірибенің мақсаты.

А) оқушымен жұмыс жасау, бағалау

В) құжаттарды жинау қорытындылау

С) білімді саналы мұғалімдік даярлау

D) теориялық, әдістемелік білім бекіту

Е) жеке оқушылармен жұмыс жасау

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.6

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

085 Дене шынықтыру сабағының көбірек уақытын қай бөлім алады.

кіріспе бөлім

В) дайындық

С) қорытынды

D) негізгі бөлім

Е) жаңа бөлім

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=3

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

086 ЖОО – ғы арнаулы дәрігерлік дене шынықтыру бөлімнің мақсаты

А) денсаулығы жақсы топтармен жұмысты толықтай орындау

В) спортпен күнделікті айналыстырып дәрежесін жоғары көтеру

С) сабақтың негізгі бөлімінде ауырлық түсіре сабақ жүргізу

D) денсаулығын жақсарту мақсатында студенті сабаққа тарту

Е) ағза науқасының айықтырып, денсаулықты қалпына келтіру

(Дұрыс жауабы)=Е

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.10

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

087 Қайталау ұғымы қалай түсіндіріледі.

А) жаттығуларды жарыс жағдайында орындау

В) оқушы қимыл- қозғалыс сапаларын дамыту

С) бұл жаттығуды үзіліспен бірнеше рет орындау

D) жаттығулардың кешенін кезекпен орындау

Е) жаттығуларды қайталап орындау тұрақты

(Дұрыс жауабы)=С

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

088 Дене тәрбиесі сабағының жоспарлары.

А) жылдық, тоқсантық, жазба жоспар

В) күндік сабақ, жарыс, ойын хаттамасы

С) ұжым кеңесінің жоспары, хаттамасы

D) мұғалім күнделігі, жоспары, сағаты

Е) дене дайындығын кезеңдерге бөлу

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.3

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

Жануарлар дүниесімен байланысты ойындар.

дене жаттығуларына баулу

В) спорттық жарыстарға баулу

С) дәстүрлі ойындарға баулу

D) мергендікке, ептілікке баулу

Е) қимыл ойындарға баулу

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.1

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Сағындықов Е. “Қазақтың ұлттық ойындары”

 

090 Ұлттық ойын құралдарының ерекшеліктері.

А) шахмат, жүзу

В) валейбол, теннис

С) суға қарғу

D) көкпар, қазақша күрес, бәйге, ақсүйек

Е) суға сүңгу

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=1.5

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Сағындықов Е. “Қазақтың ұлттық ойындары”

 

091 Дене шынықтыру сабағында оқушылар денсаулығына қарай қанша топқа бөлінеді.

А) 5

В) 4

С) 2

D) 3

Е) 6

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.2

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Тлеулов Э. “Дене тәрбиесі ілімі мен әдістемесі ”

 

092 Дене тәрбиесі сабағының үшінші талабы.

дене тәрбиесі сабағын дұрыс қадағалау

В) сабақтың мақсатты , тәрбиелік мәнін белгілеу

С) бақылау сабағының құрылымын белгілеу

D) жаңа сабақта құжаттарды дұрыс пайдалану

Е) өтілген сабақтың нақты мақсатын анықтау

(Дұрыс жауабы)=B

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=01

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М., Новиков А.Д. “Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі”

 

Дене тәрбиесі міндеттері қанша.

2

В) 5

С) 6

D) 8

Е) 3

(Дұрыс жауабы)=E

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=01

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

094 Мектеп дене тәрбиесі сабағында оқушылар денсаулығына қарай қандай оқу топтарына жатады.

А) денсаулығы жақсы, дайындық, медициналық топтар

В) денсаулығы өте жақсы

С) орта, төмен топтар

D) дәрігерлік, дайындық топтар

Е) денсаулығы төмен, дайындық топтар

(Дұрыс жауабы)=A

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Базартегі Т., Тайжанов С. “Дене тәрбиесі”

 

095 Мектеп дене шынықтыру сабағында күрделі іс – қимыл тапсырмаларын орындай алатын оқушылар тобы.

А) дәрігерлік топ

В) дайындық бөліміндегі топ

С) дайындығы орташа топ

D) негізгі топ

Е) әр топтан таңдап алынған оқушылар

(Дұрыс жауабы)=D

(Күрделілігі)=2

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

096 Дене тәрбиесі сабағының бөлімдерінің бір-бірінен айырмашылығы

А) жаттығу ережесіне сайкесті

В) уақыт мөлшеріне байланысты

С) ойын түрлерінің әртүрлілігі

D) байланыстылығы байқалмайды

Е) сәйкестілігі бір негізде

(Дұрыс жауабы)=B

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=2.4

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

 

097 Дене жаттығулары құрылымына қарай нешеге бөлінеді

6

В) 5

С) 4

D) 3

Е) 1

(Дұрыс жауабы)=C

(Күрделілігі)=1

(Тақырыбы)=1.5

(Мамандық коды)=050108

(Оқулық)=Матвеев Л.М. “Дене мәдениеті теориясы”.

$$$001

Дене тәрбиесінің негізгі құралы:

A) Дене жаттығулары

B) Көрнекілік құралдарын пайдалану

C) Жалпы дене жаттығулары

) Гигиеналық факторлар

E) Арнайы дене жаттығулары

F) Спорттық инвентарьлар

G) Спорттық алаңдар

H) Спорт түрлері

А, С, Е

1

 

$$$002

Дене жаттығуы түсінігінің мазмұны:

A) Қозғалыс құрылымы

B) Жаттығуды орындау барысындағы негізгі үдерістер жиынтығы мен оның қозғалыс құрамы

C) Қозғалыс құрамы

D) Дененің шынықтыруы

E) Спорт түрінің техникасы

F) Тұрмыста қолдану

G) Іс-қимылдың автоматтануы

H) Дене жүктемесі

G

{Сложность} = 2

 

$$$003

Дене шынықтыруды кәсіби қолданбалы деңгейде пайдалану барысында шешімін табатын міндеттер:

A) Сабақ сапасын арттырады

B) Денсаулық нығаяды

C) Кәсіби аурулардың алдын алады

D) Жарақаттануды ескертеді

E) Дене және эмоциялық күйін жақсартады

F) Жұмыс қабілеті артады

G) Еңбек өнімділігі жақсарады

H) Кәсіби аурулардың алдын алады

{Правильный ответ} = F,G, H

{Сложность} = 2

 

$$$004

ЖДД секцияларындағы сабақтар өткізілу мерзімі:

A) Маусымдық

B) Кезеңді

C) Жыл бойы

D) Шұғылданушылардың қалауы бойынша

E) Барлық маусымда

F) Мұғалімнің бос уақытына қарай

G) Әр маусымға қойылар жүктеме міндеттері әртүрлі

H) Ата-аналардың рұқсатымен

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$005

Дене тәрбиесiнiң тәсiлдерi мен әдiстерiнiң дамуына әсер еткен себептер:

, дене тәрбиесi тарихы

B) Дене тәрбиесі сабақтары, әдістемелік сабақтар

C) Қоғамдық өмір тәжірибесі

D) Анатомия, физиология, биохимия

E) Дене тәрбиесінің тәжірибесі

F) Ойшылдардың алдынғы қатарлы ойлары

G) Павлов теориясы, Берштейн теориясы

H) Лесгафт теориясы

F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$006

Анаэробты мүмкiндiк дегеніміз:

A) Әуеде ұшу спортымен байланысты

B) Оттегiнiң жеткiлiктi кезiндегi жұмыс жағдайы

C) Тек жекпе-жек түрлерінде ғана қолданады

D) Оттегінiң жетiспеу кезiндегi жұмыс жағдайы

E) Оттегінiң бiрде жетiп, бiрде жеткiлiксiз кезiндегi жағдай

F) Тек спорттық-ойындық жағдайларда қолданылады

G) Сайыстық және жаттығуды орындау уақыты өте аз спорт түрлерінде болады

H) Төзімділікке сай бұлшық еттер қарқынды дамиды

, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$007

Дене жаттығуының түрі:

A) Адамның қозғалысты орындауы барысындағы үдерістер

B) Қозғалыстың орындалу көркемділігі

C) Қозғалыстың кейбір орындалу жиынтығы

D) Қозғалыстың ырғақты және күш сипаттамасы

E) Қозғалыстың ішкі құрылымы

F) Қозғалыстың сыртқы құрылымы

G) Анаэробты-аэробты, циклді-ациклді жаттығулар

H) Спортшылардың іс-қимылдары

{Правильный ответ} = Е, F, G

2

 

$$$008

Қажетті қозғалыс міндеттерін шешу, қозғалыс құрылымының негізгі жиынтығы дегеніміз:

A) Қозғалыс машық-дағдысы

B) Қозғалыс техникасының негізгі бөлімі

C) Айналысушының жаттығушылығы арқасында

D) Қозғалыстың соңғы сатысы

E) Қозғалыс техникасы

F) Қозғалыс техникасының бөлімі

G) Жүруге-жүгіруге үйрету

H) Қозғалыс техникасының негізі

C

{Сложность} = 2

 

$$$009

Жалпы денені дамыту үйірмелерінің сабақтарын аптасына өткізу саны:

) 4 рет

) 1 рет

) 2 рет

) 3 рет

) 5 рет

F) 6 рет

G) 7 рет

H) Күніне 2 рет

, С

{Сложность} = 1

 

$$$010

Еңбек қызметінің негізгі кезеңіндегі жалпы денені дамыту міндеттері:

A) Оны көп жылдар бойы ұстап тұру

B) Жан-жақты дене даярлығының жоғары деңгейімен қамтамасыз ету

C) Мықты денсаулық күйі

D) Еңбек қабілеттілігін арттыру

E) Спортпен шұғылдануға даярлану

F) Аурудың алдын алу

G) Шығармашылықты ұзақ жас қамтамасыз ету

H) Табыс табудың қосымша көздері

{Правильный ответ} = B, D, F

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$011

Аэробты мүмкiндiк дегеніміз:

A) Оттегiнiң жетiспеу кезiндегi жағдай

B) Ауыр атлетші қолданады

C) Көмiр қышқыл газының көбеюi

D) Оттегiнiң жеткiлiктi кезiндегi дененің жағдайы

E) Сүт қышқылының көбеюi мен көмiр қышқылының азаюы

F) Ұзақ қашықтыққа жүгіруде қажетті қасиет

G) Белсендi демалыс кезiндегi жұмыс

H) Спорттың ойындық түрлерінде кездеседі

{Правильный ответ} = D, F, H

{Сложность} = 2

 

$$$012

Бұлшық еттердiң зорлануының жоғарғы шегі:

A) Органикалық жағдайда

B) Жоғары шектегі төзімділікті арттырады

C) Зертханалық жағдайда спортшылардың PWC-170-тен артады

D) Динамикалық жағдайда

E) Ординаталық жағдайда

F) Графикалық жағдайда

G) Изометриялық жағдайда

H) Механикалық жағдайда

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 3

 

$$$013

Салыстырмалы күш коэффициентiн есептеу жолдары:

A) Айналысушылардың жасы мен салмақ дәрежесіне орай әртүрлі болуы

B) Салыстырмалы салмақ арқылы

C) Екi спортшының салмағын салыстыру

D) Қара жұмыс істегенде

E) Көтерген салмақтың абсолюттiк салмаққа қатынасы

F) Ауыр атлетшілерге ғана қатысты

G) Жас кезеңдеріне орай жіктеу

H) Салмақты көтергенде

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$014

Дене тәрбиесi жүйесiнiң мiндеттерi:

A) Физиологиялық

B) Дидактикалық

C) Бiлiм берушiлiк

D) Психологиялық

E) Тәрбиелiк

F) Жарыстық

G) Сауықтыру

H) Теориялық

G

{Сложность} = 1

 

$$$015

Дене тәрбиесiнiң негiзгi бағыттары:

A) Жалпы дайындық

B) Жалпы дене дайындығы

C) Кәсiби бағыттағы

D) Арнайы дайындық

E) Теориялық

F) Спорттық

G) Практикалық

H) Моральды ерiктiлiк

F

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$016

Дене тәрбиесiнiң қағидалары:

A) Саналылық

B) Біртіндеушілік

C) Белсенділік

D) Оқу

E) Тәрбиелеу

F) Дамыту

G) Мүмкiндiлiк

H) Әсер етуші

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 1

 

$$$017

Дене тәрбиесiнiң құралдары:

A) Қозғалыс әрекетi

B) Теориялық хабарлар

C) Қозғалыс дағдысы

D) Дене жаттығулары

E) Бұлшық ет жұмысы ерекшелiктерiнiң белгiсi

F) Табиғи жаратылыс күшi

G) Гигиеналық факторлар

H) Тарихи қалыптасқан дене тәрбиесiнiң жүйесi

G

{Сложность} = 1

 

$$$018

Дене жаттығуларының педагогикалық әсерiнiң нәтижесi:

A) Анатомиялық белгiсi

B) Қозғалыс iскерлiгi

C) Физиологиялық көрсеткiштерi

D) Гигиеналық факторлар бойынша

E) Қозғалыс дағдысы

F) Тарихи қалыптасқан жүйе

G) Оқыту мiндеттерiн шешу

H) Жоғарғы дәрежедегi қозғалыс iскерлiгi

{Правильный ответ} = B, E, H

{Сложность} = 1

 

$$$019

Негiзгi дене қасиеттерi:

A) Күш

B) Сенімділік

C) Вестибулярлық

D) Төзiмдiлiк, иiлгiштiк

E) Сенсорлық

F) Ептiлiк, жылдамдық

G) Статикалық

H) Динамикалық

F

{Сложность} = 1

 

$$$020

Күштiң түрлерi:

A) Қозғалысты

B) Тұрақты

C) Статикалық, изометрикалық,

D) Қатынасты

E) Белсенді

F) Динамикалық

G) Пассивті

H) Абсолюттiк

H

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$021

Жылдамдықты мыналар құрайды:

A) Жеке қозғалыстың жасырын уакыты

B) Қозғалыс жылдамдығы

C) Ми қыртысындағы импульстер жиiлiгi

D) Қозғалыс амплитудасы

E) Реакцияның латенттi уақыты

F) Физиологиялық көрсеткiштер

G) Жеке мүшелердiң қозғалыс жиiлiгi

H) Анатомиялық белгiлерi

G

1

 

$$$022

Жалпы төзімділіктегі максималды күштi жұмсау пайыздығы:

0%

9%

%

0%

0%

0%

0%

%

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 1

 

$$$023

Төзімділіктің түрлерi:

A) Жеке

B) Универсалды

C) Белсенді

D) Арнайы

E) Бәсең

F) Жалпы және арнайы

G) Жалпы

H) Негізгі

, F

{Сложность} = 1

 

$$$024

Икемдiлiк ептiлiктің бөліну түрлері:

A) Физиологиялық

B) Модельдi

C) Табиғи, гендік

D) Буындық

E) Анатомиялық

F) Биомеханикалық

G) Гигиеналық

H) Тұрақты

{Правильный ответ} = A, С, E

{Сложность} = 1

 

$$$025

Дене жаттығуларының пайда болу жолдары:

A) Сөздi пайдалану арқылы

B) Ойын арқылы

C) Еңбек арқылы

D) Еңбек құралдарын пайдалану арқылы

E) Әскери практикасының байланысы арқылы

F) Сауықтыру бағытындағы жеке адамның дамуы арқылы

G) Билеушілердің бұйрығы арқылы

H) Биологиялық түр ретінде аман қалу үшін

{Правильный ответ} = В, С, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$026

Оқыту әдiстерi:

A) Өз қимылдарын реттей бiлу қабiлеттiлiгi

B) Жылдамдықты дамыту арқылы

C) Тоқсандықты бағалау арқылы

D) Бiрiздiлiк, жекелiк

E) Жүйелiлiк

F) Ғылыми

G) Әдістемелік

H) Жеңiлден күрделiге қарай

G

{Сложность} = 2

 

$$$027

Қимыл техникасының ең алдымен бұзылатын қасиеті:

A) Уақытша демалыс кезде

B) Кеңістікте

C) Кинематикалық

D) Динамикалық

E) Ырғақтық

F) Дағды-машықтың аз болуы

G) Статикалық

H) Әдістемелік тұрғыда дұрыс орындамау

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$028

Жаттығу микроцикліндегі техникалық даярлықтың орны:

A) Демалыстан соң бірінші күн

B) Даярлық алғашқы жаттықтыруда-ақ өте береді

C) Үшінші күнде

D) Демалыстан соң алғашқы күні

E) Аптаның аяғында

F) Жаттықтырушының нұсқауы бойынша

G) Жарыс алдындағы күндері

H) Демалыс уақытында

{Правильный ответ} = А, В, D

{Сложность} = 2

 

$$$029

Қозғалыс қызметінің уақыт бойынша сипаттамасы:

A) Қозғалыс салыстырмасы

B) Қозғалыс амплитудасы

C) Қозғалыс уақыты мен қарқыны

D) Дене жолы және тұрағы

E) Бағыты

F) Қозғалыс уақыты

G) Қозғалыс қарқыны

H) Денені қыздыруға жұмсалған уақыт

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$030

Қозғалыстың жалпы құндылығының сипаттамасы:

A) Тура, үнемдеу

B) Қозғалыс ырғағы

C) Қозғалыстың динамикалық сипаттамасы

D) Кеңістік, күш, уақыт

E) Қозғалыс бағыты

F) Энергетикалық

G) Кеңістік-уақыт

H) Созылмалылық

H

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$031

Үзiлiстi тәсiл дегенiмiз:

A) Бiрiншi жаттығу мен екiншi жаттығу жұмысының арасындағы тынығу

B) Жаттығуларды орындау барысында демалысты пайдалану

C) Жаттығулар арасындағы үзiлiс

D) Жалпы дене дамыту жаттығуларын демалыс уақытымен орындау

E) Ұқсас жаттығуларды тұрақты үзiлiс уақытымен орындау

F) Жаттығуларды үзбей орындау

G) Бұлшық еттер қалпына келіп, ұзақ уақыт жұмыс істеу үшін керек

H) Ойыншының техникасы

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

$$$032

Қайталау тәсiлi дегенiмiз:

A) Әр жаттығуды бiр рет орындау

B) Жаттығуды үзiлiспен бiрнеше рет орындау

C) Техникалық шеберлілікті жетілдіреді

D) Демалып қайталау

E) Дағды-машықты ұштау

F) Бiр жаттығуды жаттығу уақыты бiткенше орындау

G) Жаттығуды бiрiнен соң бiрiн үзіліссіз қайталау

H) Кеше орындағанды бүгін қайталау

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$033

Ауыспалы тәсiл дегенiмiз:

A) Жаттығуларды қайта-қайта орындау

B) Динамикалық жаттығудан соң статикалық жаттығуларды орындауға ауысу

C) Орындалатын жаттығулардың орын ауысуы

D) Жаттығуларды орындау

E) Дене қасиеттерін тезірек жетілдіреді

F) Техникалық шеберлілікке әсерін береді

G) Жұмыс iстеу уақытының ұзақтығы бiрнеше сағатқа дейiн созылуы

H) Жұмыс iстеу уақытының ұзақтығы бiрнеше секундқа ғана созылуы

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$034

“Дене тәрбиесі біліміне” жататындар:

A) Дене тәрбиесі әдістерін ұғыну

B) Денсаулық, шынығу

C) Дене тәрбиесі қағидаларын білу

D) Спорт, жаттықтану

E) Дене қасиеттері

F) Қозғалыс іскерлігі мен дағдыда оқыту

G) Дене тәрбиесі сабағы

H) Үйірме жұмыстарына қатысу

F

{Сложность} = 1

 

$$$035

Дене шынықтырудың жалпы мәдени функциясы:

A) Сауықтыру функциясы

B) Рухани, күш-ерік функциясы

C) Рекреациялық функция

D) Спорттық функция

E) Коммуникативтік функция

F) Кәсіптік функция

G) Патриоттық, тәрбиелік, моральдік функция

H) Статикалық функция

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

 

$$$036

Дене тәрбиесі жүйесінің жалпы қағидаларына жататындар:

A) Қолданбалы бағыттағы қағидалар

B) Жалпы әдістемелік қағидалар

C) Жан-жақты үйлесімді даму бағыттағы қағидалар

D) Дене тәрбиесінің арнаулы заңдылықтары

E) Сауықтыру бағыттағы қағидалар

F) Спорттағы жаттықтану қағидалары

G) Жалпы өмір қағидалары

H) Дене тәрбиесінің әдістемелері

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$037

Дене тәрбиесінің құралдары:

A) Әдістер

B) Дене жаттығулары

C) Қағидалар

D) Гигиеналық факторлар

E) Дене қасиеттері

F) Табиғаттың сыртқы күші

G) Спорттық құрал-жабдықтар

H) Сауықтыру амалдары

F

1

 

$$$038

Дене мәдениетінің шығу негізіндегі құбылыс:

A) Ақыл-ой

B) Биологиялық түр ретінде аман қалу үшін орындалған іс-әрекеттер

C) Жануарлар өмірі

D) Адам мен жануарлар қатынасы

E) Аңшылық

F) Іс-қимылдарды орындап, дағды-машықтарды меңгеру

G) Рулық-тайпалық қатынастар

H) Еңбек

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 1

$$$039

Мектепке дейін жас өмірдін мына кезеңін қамтиды:

A) Туғаннан 5-6 жасқа дейін

B) Туғаннан 4-5 жасқа дейін

C) Құрсақтағы туғанға дейінгі кезең

D) Туғаннан 7-8 жасқа дейін

E) Туғаннан 7-10 жасқа дейін

F) Туғаннан 7-9 жасқа дейін

G) Туғаннан 6-7 жасқа дейін

H) Туғаннан 8-10 жасқа дейін

{Правильный ответ} = А, В, G

{Сложность} = 1

 

$$$040

Бас миындағы жүйке жасушасының жетілуі:

A) 2-3 тен 9-10 жасқа дейінгі кезеңде

B) 2-3 тен 6-7 жасқа дейінгі кезеңде

C) 5-6 дан 10-11 жасқа дейінгі кезеңде

D) 4-5 тен 12-13 жасқа дейінгі кезеңде

E) 3-4 тен 6-7 жасқа дейінгі кезеңде

F) 1-3 тен 8-10 жасқа дейінгі кезеңде

G) 3-4 тен 15-17 жасқа дейінгі кезеңде

H) 4-5 тен 6-7 жасқа дейінгі кезеңде

{Правильный ответ} = В, Е, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

 

$$$041

Дене тәрбиесінің арнайы әдістері:

A) Қатаң реттелген жаттығулар әдісі

B) Ойын әдісі

C) Жарыс әдісі

D) Көрнекілік әдісі

E) Психологиялық әдісі

F) Ойын әдістері

G) Жарыс әдістері

H) Жылдам ақпарат әдісі

{Правильный ответ} = A, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$042

Дене жаттығуларын орындау барысындағы жүктеме сипаттамасы:

A) Жаттығуды орындау барысындағы ағзаның белсенді болуы

B) Орындалған жұмыстың сандық жиынтығы

C) Ағзаның функционалдығы

D) Жаттығуды орындау барысындағы ағзаның қосымша жеңу құны

E) Ағзаның функционалдық және соған байланысты өзгеруі

F) Жаттығуды орындау барысындағы ағзаның қиындықтарды жеңуі

G) Спорттық жарыс тактикасы

H) Жаттығу жүктемесіне орай, ағзаның функционалдық құбылуы

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$043

Техникалық даярлық үшін оңтайлы жас:

A) 9-13 жас

B) 8-10 жасқа дейін

C) 7-11 жас

D) 5-7 жас

E) 18 жас және одан үлкен

F) 5-11 жас

G) 15-17 жас

H) 16-18 жас

, F

{Сложность} = 1

 

$$$044

Спорт техникасы тиімділігінің көрсеткіші:

A) Дағды-машықты бастапқы игеру

B) Қозғалысты жетілдіру біліктілігі

C) Қозғалыс дағдысы

D) Қозғалыстардың автоматтандырылуы

E) Сенімділік

F) Іс жүзіндегі спорттық нәтиже

G) Есептелген нәтиженің арасындағы айырма

H) Теориялық білімнің болуы

G

2

 

$$$045

Балалық және мектепке дейінгі дене тәрбиесін ұйымдастыру түрлері:

A) Аулалық

B) Кешендік

C) Мемлекеттік

D) Мемлекеттік және өз бетінше

E) Ата-ана көмегімен

F) Арнайы қызметкерлер жалдау арқылы

G) Шаруашылық

H) Өз бетінше

{Правильный ответ} = С, D, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$046

Ішкі секреция бездерінің бөлетін жоғары белсенді заттары:

A) Тер

B) Гормондар

C) Эритроцитер

D) Лейкоциттер

E) Лимфа

F) Бауыр

G) Ағзаға пайдалы биохимиялық құрам

H) Ағзадағы биохимиялық үдеріс

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$047

Бүйрек үсті бездерінің бөліп шығаратын гормондары:

A) Инсулин

B) Эстроген

C) Тестостерон

D) Лимфа

E) Гемоглобин

F) Адреналин

G) Экстремалды жағдайларда бөлінеді

H) Эмоциялық әсері өте күшті

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$048

Дене тәрбиесiнiң өзгеше айырмашылықтары бар:

A) Қозғалысқа үйрету

B) Дене тәрбиесiнiң қасиеті

C) Дене дайындығы

D) Дене дамуы

E) Арнайы процесс

F) Қозғалысқа үйрету

G) Дененің қимыл сапасын тәрбиелеуге бағыттау

H) Дене тәрбиесінің амалдары

G

1

 

$$$049

Дене тәрбиесi бiлiмiнiң мазмұны:

A) Дене тәрбиесiнiң сапасы

B) Сөз қолдану әдісі

C) Қозғалысқа үйрету

D) ДШжС теориясы білімінің алғышарттары

E) Қозғалыс әрекетiне ұсыныс жасау

F) Дағдылы қозғалыс

G) Арнайы бiлiмiнiң қалыптасуы

H) Дағды-машық алғышарттары

G

{Сложность} = 2

 

$$$050

Дене тәрбиесi мұғалiмiнiң қызмет ортасы:

A) Мұғалiмдер ұжымы

B) Оқушы

C) Сынып

D) Оқушылардың спорттық көрсеткiшi

E) Оқу орнының спорттық алаңы

F) Оқушылар ұжымы

G) Мектеп ауласы

H) Оқу орнының спорттық залы

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$051

Оқушылардың дене тәрбиесiнің арнайы құралы:

A) Жалпы дамыту жаттығулары

B) Құрал-жабдықтар

C) Туризм

D) Дене жаттығулары

E) Табиғат күштері

F) Спорт түрлеріне үйрену

G) Арнайы жаттығулар

H) Дене шынықтыру мұғалімі

, G

{Сложность} = 1

 

$$$052

Икемділікті тәрбиелеудегі негізгі әдіс:

A) Физикалық

B) Қалыпты

C) Ауыспалы

D) Қайталамалы

E) Кезеңді

F) Сериялы

G) Реттік

H) Қарапайымна күрделіге өту

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

$$$053

«Төзімділік» шегі дегеніміз:

A) 140 с/мин

B) 139 с/мин

) 160 с/мин

D) 180 с/мин

E) 141 с мин

F) 100 с/мин

G) 110 с/мин

H) 130 с/мин

{Правильный ответ} = А, В, Е

{Сложность} = 2

 

$$$054

Келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруін айқындаушы демалыс аралығы:

A) Төмен-жоғары аралық

B) Қатты

C) Ерекше

D) Экстремалды

E) Айрықша

F) Жоғары экстремалды

G) Арнайы бағытталған

H) Баяу

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$055

Демалыс аралығындағы функционалды өзгерістің аталуы:

A) Экстремалды

B) Қатты

C) Қарапайым

D) Төмен-жоғары аралық

E) Жұмсақ

F) Күшті

G) Нәзік

H) Басымды-жылдам

H

{Сложность} = 2

 

 

 

 

 

$$$056

Жалпы төзімділікті тәрбиелеудегі айналмалы жаттығу әдісі:

A) Жаттықтырушының тапсырмасын орындау

B) Айналмалы шынығу жаттығу біртіндеп демалыс аралығы әдісі арқылы

C) Айналмалы шынығу жаттығу қатты демалыс аралық әдісі арқылы

D) Айналмалы шынығу қатты жұмыс істеу әдісі

E) Айналмалы шынығу ойын әдісі арқылы

F) Айналмалы шынығу әдісі арқылы жүктемені көбейту

G) Ұзақ уақыт үздіксіз жаттығу әдісі арқылы

H) Күш пен төзімділік жаттығуларын үйлестіре орындау

H

{Сложность} = 2

 

$$$057

Денсаулығында кемiстiгi бар бала кiретiн топ:

A) Арнайы дайындық тобы

B) Негiзгi топ

C) Жетiлдiру тобы

D) Спорттық топ

E) Арнайы дәрігерлік топ

F) Негiзгi дәрігерлік топ

G) Қосымша топ

H) Қосымша негізгі топ

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$058

Мектепте дене тәрбиесi сабағына жоспарланған сағат саны:

A) 72 сағат

B) 68 сағат

C) 102 сағат

D) 86 сағат

E) 70 сағат

F) 68 және 102 сағат

G) 100 сағат

H) 88 сағат

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$059

Иiлiмдiлiктiң түрлері:

A) 6 түрі

B) 2 түрі

C) 10 түрі

D) Түрлері көп

E) 3 түрі

F) 9 түрі

G) 12 түрі

H) 7-ден аз, 5-тен көп

{Правильный ответ} = А, D, Н

{Сложность} = 2

 

$$$060

Белсендi иiлiмдiлiк дегеніміз:

A) Өз еркiмен иiлу

B) Үлкен амплитуданы тысқара күштiң көмегiмен жасау

C) Үлкен амплитудамен иiлу

D) Иiлiмдiлiктi қайталай жасай беру

E) Ешкімнің көмегінсіз барынша иілу

F) Иiлiмдiлiк жаттығуын 2 рет қатарынан жасау

G) Гимнаст, акробаттарда жақсы дамыған

H) Иiлiмдiлiк жаттығуын 4 рет қатарынан жасау

G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$061

Иiлiмдiлiктiң көрсеткiшiне әсер етушi сыртқы әсерлер:

A) Күн, ай

B) Жасы, жынысы

C) Жаттықтырушы қарқыны

D) Дене бiтiмi

E) Жыл мерзiмi

F) Тәулiк мезгiлi

G) Жаттығу көлемi

H) Орындау қарқыны

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 1

 

$$$062

Иiлiмдiлiк көрсеткiш 20-40% артық болады:

A) Қыздарда

B) Ұлдарда

C) Жасөспiрiм қыздарда

D) Әйелдерде

E) Ерлерде

F) Балғын қыздарда

G) Жаттықтырушыларда

H) Жасы келген адамдарда

{Правильный ответ} = А, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$063

Төзімділікті дамыту келесі спорт түрлеріне тән:

A) Спорттық ойындар

B) Ауыр атлетика

C) Кросс дайындығы

D) Қозғалмалы ойындар

E) Шахмат, дойбы

F) Жеңіл атлетика

G) Бокс, күрес түрлері

H) Тоғызқұмалақ

G

{Сложность} = 1

 

$$$064

Дене тәрбиесiндегi зерттеу тәсiлдерi:

A) Сөзбен әсер ету

B) Тәжірибе және өзіндік теория жолымен

C) Көрнекiлiк тәсiлдердi қолдану

D) Қатаң шектелген тәсiлдердi қолдану

E) Эксперимент жолымен

F) Тәжiрибе жүзiнде

G) Суреттеме жолымен

H) Өзiндiк теория жолымен

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$065

Тәжiрибе жүзiндегi зерттеу тәсiлi:

A) Тәжірибе

B) Берiктiк

C) Математикалық

D) Әдебиеттiк талдау

E) Эксперимент

F) Қорытындылау

G) Педагогикалық бақылау

H) Бақылау

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$066

Теориялық жолмен өтетiн зерттеу тәсiлдерi:

A) Әдебиеттiк шолу

B) Физикалық

C) Педагогикалық бақылау, сауалнамалық, тестілік

D) Әдебиеттiк талдау

E) Биохимиялық

F) Қорытындылау

G) Көрсету жолымен

H) Көлемдiк көрсету жолымен

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$067

Дене тәрбиесiнiң ұғымдары:

A) Бастау

B) Дене мәдениетi, дененiң дамуы

C) Қорытындылау

D) Әсерлеу

E) Дене тәрбиесi

F) Дененiң шынығуы

G) Жаттығуларды орындау

H) Спорт

{Правильный ответ} = В, Е, Н

{Сложность} = 1

 

$$$068

Дененi дамыту түрлерi:

A) Жалпы дайындық

B) Икемдi

C) Жалпы және арнайы дайындық

D) Белсендi

E) Баяу

F) Қарқынды

G) Арнайы дайындық

H) Ерiктi

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 1

 

$$$069

Кәсiптiк қолданбалы дайындықтың мақсаты:

A) Жоғарғы дәрежелi спортшыны дайындау

B) Еңбек етуге дайындау

C) Отан қорғау жұмысына дайындау

D) Қоғамға пайдалы, дені сау адам даярлау

E) Жан-жақты дене дайындығы

F) Жалпы дене дайындығының жоғарғы сатысы

G) Спортшыларды дайындау

H) Жаттықтырушыларды дайындау

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 1

 

$$$070

Жаттығуларды iс жүзiнде жүргiзу тәсiлiне жататын:

A) Ойын түрлерi жаттығулары

B) Жарыс жаттығулары

C) Гимнастикалық дамыту жаттығулары

D) Ауыр атлетика түрлерiнде қолданылатын жаттығулар

E) Қатаң шектелген жаттығулар

F) Тұтас, бөлшектеп үйрету

G) Қайталау, бiрқалыпты, өзгермелi

H) Күрес түрлерiнде қолданылатын жаттығулар

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$071

Сөзбен әсер ету тәсiлiне жататындар:

A) Әңгiме, суреттеме

B) Талдау

C) Түсiнiктеме

D) Бұйрық, нұсқау

E) Көрсету

F) Ескерту

G) Сөзбен бағалау

H) Көлемдiк көрсету

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 1

 

$$$072

Көрнекiлiк тәсiлiн көп қолдану ретi:

A) Орта сыныптарда

B) Жоғарғы сыныптарда

C) Орта және жоғарғы сыныптарда

сыныптарда

E) Бастауыш сыныптарда

F) Арнайы мектептерде

G) Ашық тәрбие сабақтарында

H) Сыныптан тыс жұмыстарда

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$073

Көлемдiк көрнекiлiкке жататындар:

A) Теледидар

B) Күй таспаларына жазылған жаттығулар

C) Кинофильмдер

D) Суреттеме

E) Әсерлi әңгiмелеу

F) Фото-суреттер

G) Интерактивті тақталар, картинкалар

H) Плакаттар

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$074

Дене қимылының дамуы – мынадай үдеріс:

A) Қозғалыстың іскерлігін меңгеру

B) Адамның дене қасиеттерін тәрбиелейтін заңдылықтарды үйрену

C) Қозғалыстың дағдысын меңгеру

D) Дене жаттығулары кешенін өздігінше жасақтап орындау

E) Саламатты өмір сүру салтын саналы түрде қабылдау

F) Арнайы дене білімін қалыптастыру

G) Өмірдегі адам ағзасының морфофункционалдық қасиеттерінің өзгеруі

H) Икемділік іскерлігін игеру

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 1

 

$$$075

Қозғалыс қасиеттерiне жатады:

A) Күш, жылдамдық

B) Қарқынды қозғалыс

C) Төзiмдiлiк, иiлгiштiк

D) Сальто жасап, екi қолмен тұру

E) Тепе-теңдiк сақтау

F) Ептiлiк, тепе-теңдiк

G) Қозғалыс көлемi

H) Спорттық ойындарды ойнай алу

{Правильный ответ} = А, С, F

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$076

Абсолюттiк күш дегенiмiз:

көп болуы

B) Жаттығу жасағандағы жұмсалатын үлкен күш

аз болуы

D) Адам өз салмағымен бірдей немесе одан да көп салмақты көтеруі

E) Бұлшық еттiң күшi

F) Бiр адамның күшi басқа адамдармен салыстырғанда көп

G) Бiр адамның күшi басқа адамдармен салыстырғанда аз

H) Ауыр атлеттерде жақсы дамыған

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 1

 

$$$077

Қозғалыс мынанша кезеңнен тұрады:

A) 3 кезеңнен

B) 4 кезеңнен

C) 5 кезеңнен

D) 2 кезеңнен

E) 1 кезеңнен

F) 2 кезеңнен көп, 4 кезеңнен аз

G) Бірнеше кезеңнен

H) Кезеңдерден тұрмайды

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$078

Кеңiстiктегi уақыт мiнездемесiнiң негiзi:

A) Қозғалыс қарқыны

B) Қозғалыс жылдамдығы

C) Баяу қозғалыс

D) Қатты қозғалыс

E) Қозғалыс шапшаңдығы

F) Қозғалыс тездігі

G) Жылдамдық ырғағы

H) Жылдамдық қарқыны

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$079

Қозғалыс жылдамдығының сипаттамасы:

A) Уақытында орындау

B) Алдын ала орындау

C) Белгiлi бiр уақыт бiрлiгiнде жылдам орын ауысуы

D) Берiлген уақытта орындау

E) Қашықтықтың бір шетінен екінші шетіне қысқа уақытта жету

F) Жылдамдық қозғалысы

G) Қозғалыс жиілігін арттыру арқылы межеге жылдам жету

H) Жылдамдық қарқыны

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$080

Кәсіптік-қолданбалы дене тәрбиесіне жатады:

A) Таңертеңгі гигиеналық жаттығу

B) Спортта жаттықтану

C) Сайыс

D) Туризм

E) Спорт түрлерінен спартакиада

F) Өндірістік гимнастика

G) Үзілістегі бір мезеттік гимнастика

H) Жоғары сынып оқушылары үшін мектептен тыс спорттық жұмыстар

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$081

Шұғылданушылардың қызығушылығын бағыттайтын қағида:

A) Белсенділік

B) Саналылық

C) Қол жетімділік

D) Ерекшелік

E) Біркелкілік

F) Көрнекілік

G) Қолайлылық

H) Біртіндеушілік

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 1

 

$$$082

Белсенділік қағидасы мазмұнына қойылатын талаптар:

A) Міндеттерді шешу бірлестігі

B) Өзіндік тәрбиені қамтамасыз ету

C) Оқушыларды одан әрі ынталандыру

D) Оқушылардың шығармашылығын құптау

E) Қиын жағдайды қамтамасыз ету

F) Қиындық өлшемін табу

G) Шұғылданушыларды қиындықтан өту үшін қамтамасыз ету

H) Оңай жағдайды қамтамасыз ету

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 1

 

$$$083

Дене тәрбиесінің әдісін, құралын, міндетінің ұқсастығын айқындайтын қағида:

A) Жүйелік

B) Көрнекілік

C) Ерекшелік

D) Айрықшалық

E) Әсірелік

F) Статикалық

G) Үзіліссіздік

H) Динамикалық

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 1

 

$$$084

Жаңа бастаған спортшылар жаттығуындағы негізгі әдіс:

A) Тәжірибелі спортшылардың істегенін қайталау

B) Айналма жаттығу

C) Динамикалық күш

D) Қайталамалы

E) Оңайдан қиынға өту арқылы

F) Жаттықтырушының нұсқауларын орындау

G) Жоғары күші

H) Статикалық күш

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$085

Білікті спортшылардың басымды күш даярлығы:

A) Айналма жаттығу

B) Қайталамалы

C) Динамикалық күштер

D) Статикалық күштер

E) Жоғары күш жұмсау

F) Күш жаттығуларын үйлесімді орындау

G) Тұрақты арнайы дене дайындығы

H) Ауыр атлеттерден ақыл-кеңес сұрау

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$086

Спорттық жаттығу ұстанымдары арасындағы ең бастысы:

A) Ауданда чемпион атану

B) Жалпы және арнайы даярлықтың тұтастығы

C) Жаттығу үдерісінің үздіксіздігі

D) Жаттығу үдерісінің кезеңделуі

E) Жаттығу үдерісінің циклділігі

F) Жоғары жетістіктерге бағытталуы

G) Спорттық шеберлілікті ұштау мен жетілдіруі

H) Салауатты өмір сүру салтын кең түрде насихаттауы

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$087

Білікті спортшыларды жаттықтырудың негізгі әдісі:

A) Кезеңділік

B) Микроцилді бұлжытпай орындау

C) Қайталамалы

D) Мезоцикл мен макроцикл тәртібін қатаң ұстану

E) Айналма жаттығу

F) Сериялық

G) Өтпелілік

H) Үздіксіз жаттығу

{Правильный ответ} = А, В, D

{Сложность} = 2

 

$$$088

Спорттық жаттығудың негізгі әдістері:

A) Көрнекілік құралдармен

B) Ойын

C) Жарыс

D) Аутогенді жаттығу

E) Қайталамалы-үдемелі

F) Идеомоторлық жаттығу

G) Сөз қолдану

H) қатаң шектелген жаттығулар әдісі

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$089

Спорттық жаттығулардың негізгі құралдары:

A) Спорттық құрал-жабдықтарды баптау

B) Жалпы даярлық жаттығулары

C) Жарыс жаттығулары

D) Жарыстық іс-қызмет

E) Гигиеналық факторлар

F) Тактикалық және техникалық дайындықты жетілдіру

G) Табиғаттың сауықтыру күштері

H) Арнайы даярлық жаттығулары

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 1

 

$$$090

Әлемдік спорттың прогресшілдігін білдіретін негізгі бағыт:

A) Жаттығу және жарыс жүктемелері жүйесін теңестіруге деген ұмтылыс

B) Жаттығу жүйесін ерекше спорт түрлерімен қатаң байланыстыру

C) Жарыс тәжірибесін тұрақты түрде арттыру

D) Жаттығу жұмыстарының жиынтық көлемінің кенет өсуі

E) Жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану

F) Жарыс түрлерінің көбеюі

G) Жаттығу кешенінің жан-жақты күрделенуі

H) Дайындықтың дәстүрлі емес түрлерін кеңейту

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$091

Бала-бақшадағы сәбилердің ойынын келесі спорт бөлімінен алады:

A) Дала жарысы

B) Спорттық ойындар

C) Жеңіл атлетика

D) Интерактивтік ойындар

E) Қозғалмалы ойындар

F) Халық ойындары

G) Гимнастика мен ауыр атлетика

H) Ұлттық ойындар

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$092

Спорт жаттығуларында жүзеге асырылатын ұстанымдар:

A) Жалпы педагогикалық

B) Спорттық педагогикалық

C) Дидактикалық

D) Сөздің тар мағынасындағы тәрбиелеу ұстанымдары

E) Дене тәрбиесінің жалпы ұстанымдары

F) Арнайы педагогикалық

G) Жаттықтырушылық

H) Педагогикалық ұжымда шешілетін мәселе

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$093

«Жеке адамның дамуы» ұғымына түсінік:

A) Ішкi және сыртқы фактордың ықпалымен жеке адамның жетiлу процесi

B) Адамның психикалық жағынан белгiлi бiр дәрежеге жетуi

C) Ағзадағы өсу мен қозғалу процесi

D) Ескi жағдайдан жаңа жағдайға қарай қозғалу процесi

E) Баланың ақыл-ой жағынан жетiлуi

F) Баланың дене жағынан жетiлуi

G) Басқарылатын фактордың ықпалымен жеке адамның жетiлу процесi

H) Басқарылмайтын фактордың ықпалымен жеке адамның жетiлу процесi

{Правильный ответ} = А, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$094

Сауықтыру-реактивті қызметінің көрінетін салалары:

A) Демалысты ұйымдастыруда

B) Қалпына келтіру жүйесінде

C) Кәсіптік және әскери-қолданбалы

D) Білім беруде

E) Кәсіптік-қолданбалы

F) Бала-бақшада

G) Қарттар үйінде

H) Әскери-қолданбалы

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 1

 

$$$095

Спорт туралы түсінік:

A) Жарысу қызметі

B) Адамның дене құрылысына бағытталған қызмет көрсеткіші

C) Жоғары көрсеткішке бағытталған адам қабілетін дәл бағалайтын қызмет

D) Тарихи құрылған дене шынықтырудың жарысу түрі

E) Дене қасиеттерінің жетілгендігін дәл бағалайтын іс-қызмет түрі

F) Арнайы даярлықты қажет ететін қызмет түрі

G) Арнайы талаптарды қажет ететін қызмет түрі

H) Адамның дене мүмкіншілігін шегіне дейін жеткізу

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$096

Қимыл түрлерiне жатады:

A) Дұрыс орындау

B) Дәлме-дәл, үнемдi қозғалыстар

C) Сәл қателесiп орындау

D) Байсалды қозғалыстар

E) Бiлген жаттығуларын байыпты орындау

F) Икемдi қозғалыстар

G) Қозғалыс iскерлігi

H) Қозғалыс дағдысы

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 1

 

$$$097

Қозғалыс дағдысы дегеніміз:

A) Сапалы түрде орындау

B) Жылдамдық қарқынмен орындалады

C) Сананың қатынасуынсыз автоматты түрде басқару

D) Ой елегiнен өткiзiп орындау

E) Көпжылдық қажырлы жаттығудың арқасында пайда болады

F) Іскерлiктiң бiр түрі

G) Тәжірибелі спортшылар міндетті түрде меңгерген

H) Техникалық жаңадан меңгеру

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

$$$098

Iскерлiк дегенiмiз:

A) Сананың қатысуынсыз

B) Қарқынды орындау

C) Қарқынсыз қайталау

D) Сананың басқаруымен орындалатын қозғалыстар

E) Қарқынмен қайталау

F) Дағды-машықтарды саналы автоматтандыру әрекеттері

G) Динамикалық жаттығуларды орындау

H) Барлық дене қасиеттерін үйлесімді жетілдіру

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$099

Дағдыны тасымалдау түрлерi:

A) Үйлесiмсiз

B) Асықпай

C) Жағымсыз

D) Жағымды

E) Үйлесiмдi

F) Жылдамдата

G) Әмбебап

H) Дене қасиеттерін жетілдіре

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$100

Дене тәрбиесiнiң ерекше белгiсi:

A) Қимыл-қозғалысқа үйрету

B) Жалпы дененi дамыту

C) Жоғары жетістіктер спортына даярлау

D) Дене тәрбиесiнiң арнайы бөлiгi

E) Циклдiк жаттығуларды орындау

F) Дене қасиеттерін жетiлдiру

G) Ациклдiк жаттығуларды орындау

H) Статикалық жаттығуларды жетілдіру

{Правильный ответ} = А,С, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

 

$$$101

Дене тәрбиесін оқытуға арналған пән болып есептелінеді:

A) Ақыл-оймен

B) Қозғалысымен

C) Іліммен

D) Дене қасиеттерімен

E) Ақыл-ой, санасымен

F) Білім және дене мәдениеті жағынан білу

G) Қозғалыс техникасымен

H) Әдіспен, қағидалармен

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 2

 

$$$102

Жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:

A) Қайталау

B) Біркелкілік

C) Аралық

D) Бір реттік

E) Фортлек

F) Қатаң реттелген

G) Ауыспалы

H) Шектеулі

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$103

Анаэробты мүмкіндігін төзімділікті тәрбиелеу барысында шешу:

A) Жаттықтырушының нұсқауымен орындау арқылы

B) Ауаны максималды қабылдауды арттыру

C) Күш-ерікті дамыту

D) Ұзақ уақыт бойынша ауа қабылдау қабілетін дамыту

E) Өкпе сыйымдылығын арттыру

F) Ағзаның қарсылық мүмкіндіктерін көбейтеді

G) Жарыстық кезеңде шешіледі

H) Фосфорреактивтік механизм мүмкіндігін арттыру

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$104

Жалпы төзімділік дегеніміз:

A) Максималды өнімділікті жұмыс барысындағы шаршауға қарсы тұру

B) Қандай-да қызметте шаршауға қарсы тұру

C) Субмаксималды өнімділікте шаршауға қарсы тұру

D) Ұзақ уақыт бойы шаршауға қарсы тұру

E) Қысқа ара қашықтықта жұмыс істеуде шаршауға қарсы тұру

F) Барлық бұлшық ет топтары қызметі кезіндегі белсенді жұмыс

G) Барлық бұлшық ет аппараттарын іске қосу

H) Дене тәрбиесіндегі қажетті қасиеттердің бірі

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$105

Бұлшық етті дамыту үшін қажетті салмақ көлемін барынша қайталау:

25-тен жоғары

1-3

4-10

21-25

5-9

F) 6-8

G) 11-15

H) 11-20

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$106

Педагогикалық жүйеде рухани байлықты қалыптастыру әдісі:

A) Халықтық педагогикаға сүйену

B) Тәжірибелік оқыту

C) Марапаттау

D) Спорттық

E) Көрнекілік

F) Сендіру

G) Интерактивті тақтаны қолдану

H) Этнопедагогика қағидалары

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 1

 

$$$107

Білім берудегі ой - негізгі тәрбиелік емес жолы:

A) Жедел хабар әдісі

B) Түсіндіру

C) Кенеттен ақпаратты жеткізу

D) Жетелеу

E) Орындалған тапсырманы талдау

F) Көрнекі көрсету

G) Ойламаған жерден тапсырма беру, оны күрделендіру

H) Қосымша тапсырма беру

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$108

A) Шындық

B) Еңбек сүйгіштік

C) Теріс қарау

D) Әдет

E) Қағидашылдық

F) Қалыптасуы қажет емес

G) Педагогикаға жат нәрсе

H) Күнделікті өмірде болуы қажет

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$109

Дене дайындығы үдерісінің негізгі бағыты:

A) Дене шынықтыру сабақтары

B) Таңертеңгілік бой жазу

C) Дене тәрбиесі бағдарламалары

D) Жылдық жоспардағы берілген бөлімдер бойынша

E) Туристік серуен

F) Спорттық жарыс

G) Серуен

H) Мектептен тыс жұмыстар

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 1

 

$$$110

Дене жаттығу сабағының арнайы мазмұны:

A) Бәсең тынығу

B) Белсенді қызмет

C) Сабақ орнын дайындау

D) Құрал-жабдықтардың көмегімен

E) Сабақ бөлімдері

F) Әдістер мен қағидалардың үйлесімдігі

G) Белсенді тынығу

H) Дене жаттығуын жасауға дайындық

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 1

 

 

 

 

111

Күш дегеніміз:

A) «Бұлшық ет күші» деген түсінікке сүйенуі

B) Әртүрлі көлемде бұлшық ет күшін көрсете білу қабілеттілігі

C) Адамның сырттан әсер еткен қарсылықты жеңуі

D) Адамның бұлшық етінің үлкен деңгейде күш тудыра білу қабілеттілігі

E) Адамның күш – жылдамдығы әрекеттерін орындай алу қабілеттілігі

F) Бұлшық етінің күшімен қарсы тұра білу қабілеті

G) Адамның нақты қозғалыс әрекеттерінде әртүрлі деңгейде көріне білуі

H) Абсолютті және салыстырмалы болады

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$112

Спорттық іріктеу дегеніміз:

A) Тәрбие үдерісі нәтижесі

B) Спорттық мүмкіндік моделі

C) Нормативтік негіз

D) Төтенше көп жоспарлы мәселе

E) Жаттықтырушы талабы

F) Команданың жаманын шығарып тастау

G) Лайықтыны анықтау

H) Жарыстық мақсаттарды шешу

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$113

Спорттағы болжам дегеніміз:

A) Арнайы мамандарға жүгіну

B) Жас ғылым

C) Оккульттік ғылым

D) Көп жылдық тәжірибе көмегімен жеңімпазды анықтай алу қасиеті

E) Адамның алдын-ала көру жүйесі

F) Букмекерлер өткізеді

G) Спорттық журналистердің еншісінде

H) Спорттық ақпарат құралдары мен букмекер кеңселерінде жасалынады

{Правильный ответ} = D, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$114

Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесі:

A) Өскелең ұрпақтың денсаулығын қалыптастыратын іс-шаралар

B) Бала-бақшадағы тәрбие жүйесінің дене тәрбиесін даярлайды

C) Мектепке дейінгі балалардың дене мәдениеті

D) Өскелең дұрыс дене бітімін қалыптастыратын іс-шаралар

E) Қозғалмалы ойындардан тұрады

F) Мектепке дайын балалардың дене қимылын қамту жолдары

G) Төтенше көп жоспарлы мәселе

H) Дене тәрбиесiнiң арнайы бөлiгi

{Правильный ответ} = А, D, Е

{Сложность} = 1

 

$$$115

Кәдімгі білім мақсатына жатады:

A) Моральдік тәрбие

B) Денсаулық сақтау

C) Өмірдегі керекті қозғалыс әрекеті мен дағдыны дамыту

D) Саяси-идеялық тәрбие

E) Салауатты өмір сүру салты

F) Аурулар мен жарақаттардың алдын алуы

G) Білім беру

H) Спорт түрлерінің ережелері

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

116

Мектеп оқушылары дәрiгерлiк тексерiстен соң келесі топтарға бөлiнедi:

A) Негiзгi жетiлдiру

B) Көмекшi

C) Дайындық

D) Қосымша

E) Негiзгi

F) Жетілдіру

G) Тұрақты

Арнайы

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$117

Денеге түсетiн ауырлықты реттеу жолдары:

A) Жаттығу санын үйлесімді көбейту

B) Қайталау арқылы

C) Оқытуда сөзбен әсер ету мен қайталап түсiндiру

D) Қиын жаттығуларды орындатып пайдасын түсiндiру

E) Жаттығу санын үнемі көбейту

F) Жетiлдiру апқылы

G) Әмбебапты жүктеме түсіре демалыс санын реттеу

H) Бақылау арқылы

{Правильный ответ} = А, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$118

Мұғалiмнiң тиiмдi өткiзген сабағын бақылау жолдары:

A) Педагогикалық бақылау

B) Хронометраж арқылы

C) Ашық сабақ өткiзу

D) Оқушылардың түсiнiктерiн талдау

E) Тамыр соғу әдiсi

F) Педагогикалық талдау өткiзу

G) Жоспарлау құжаттарын қарау

H) Оқу бағдарламасына сүйене

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 3

 

119

Сабақта қолданылатын спорт бөлімдерi:

A) Гимнастика

B) Конструкторлық

C) Спорт ойындары

D) Суға секіру

E) Ауыр атлетика

F) Ат спорты

G) Хоккей, шаңғы тебу

H) Марафондық жүгіріс

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 1

 

$$$120

Сабақ типтерi:

A) Оқыту-үйрету

B) Жетiлдiру

C) Көрсету

D) Түсiндiру

E) Жаттығу, аралас

F) Бақылау

G) Кіріспе

H) Негізгі

{Правильный ответ} = А, Е, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

121

лымының аттары:

A) Бой қыздыру

B) Қорытынды

C) Жалпы

D) Аяқтау

E) Арнайы

F) Жетілдіру

G) Негiзгi

H) Кіріспе-дайындық

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$122

Мұғалiмнiң сабақты өткiзуге дайындық уақыты:

A) 1 күн бұрын

B) 10 күн бұрын

C) 1 ай бұрын

D) 1-2 күн бұрын

E) 1 жыл бұрын

F) 1-2-3 күн бұрын

G) Тура сабақ алдында

H) Тәжірибелі мұғалім дайындалмаса да болады

{Правильный ответ} = А, D, F

{Сложность} = 1

 

$$$123

Мұғалімнiң сабақ өткiзу кезiндегi негiзгi құжаты:

A) Бағдарлама

B) Сабақ конспект-жоспары

C) Тоқсандық жоспар

D) Тақырыптық жоспар

E) Оқу бағдарламасы

F) Дене дайындығы нормативтері

G) Елбасы сынамалары

H) Ғылыми баспалар

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 1

 

124

тамыр соғуын тексеру:

A) Сабақ тығыздығын анықтау

B) Оқу-тәрбие үдерісiндегi элементтердi анықтау

C) Дене тәрбиесi мұғалiмiнiң қызметiн талдау және бақылау

D) Шығын уақытын бағалау

E) Денеге түсiрiлген ауыртпалықты анықтау

F) Жүктеме көлемін үйлесімді реттеп тұру

G) Дене тәрбиесi сабағын бақылау

H) Оқушының шамадан тыс жүктеме алуын болдырмау

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$125

Дене тәрбиесi сабағын ұйымдастырудағы басты ұғым:

A) Оқу үдерісі

B) Бір мезеттік дене шынықтыру

C) Үйірмелік сабақ

D) Сабаққа дейiнгi гимнастика

E) Дене шынықтыру сабағы

F) Өндірістік гимнастика

G) Сабақ құрылымдарын қатаң орындау

H) Үзіліс кезіндегі қозғалмалы ойындар

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

126

Мектепте дене тәрбиесi сабағын өткізуде келесі құжатқа сүйенеді:

A) Оқушылардың көңiлiне қарай

B) Мемлекеттiк бағдарламаға

C) Білім беру стандарттарына

D) Дене тәрбиесi мұғалiмiнiң iрiктеуiмен

E) Әдiстеме қағидаларымен

F) Қағида әдiстемелерімен

G) Оқу материалының мазмұны бойынша

H) Тоқсандық және жылдық жоспарларға сүйене

{Правильный ответ} = В, С, Н

{Сложность} = 1

 

$$$127

Дене тәрбиесі тәрбиенің келесі түрлерімен өзара қатынасады:

A) Нарықтық экономика тұрғысындағы тәрбие

B) Сана-сезім, рухани тәрбиесі

C) Әскери рухқа жетелейтін тәрбие

D) Ақыл-ой тәрбиесі

E) Жеке тұлғаны дәріптейтін тәрбие

F) Эстетикалық тәрбие

G) Моножүйелік тәрбие

H) Монополистік тәрбие

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$128

Дене тәрбиесi мұғалiмінiң міндетті құжаттары:

A) Оқу бағдарламасы, оқу жоспары

B) Сабақ кестесi

C) Мектептiң ағымды жоспары

D) Тақырыптық жоспар

E) Тоқсандық жоспар, конспект жоспары

F) Тәрбие жұмысының жоспары

G) Қоңырау кестесi, сабақ кестесi

H) Нормативтік актілер

{Правильный ответ} = А, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$129

Сабақтың тығыздығын арттырудағы қолданылатын әдiстеме:

A) Қайталау

B) Жетiлдiру

C) Айналмалы тәсiлдi қолдану

D) Сөзбен әсер ету

E) Жүйелiлiк

F) Жаттығулар мен тапсырмаларды «стансада» орындау

G) Гимнастика мен қозғалмалы ойындарда көп қолдануға болады

H) Бiрiздiлiк

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$130

Спорттық жаттықтыру жүйесінің негізгісі:

A) Жалпы дене дайындығы

B) Арнайы дене дайындығы

C) Теориялық дайындық

D) Дене дайындығы

E) Тактикалық дайындық

F) Күрделі дайындық

G) Кешенді дайындық

H) Әмбебап дайындық

{Правильный ответ} = В, D, А

{Сложность} = 2

 

 

 

 

131

Мектептерде оқушылардың соңғы үлгерiмiн бағалау түрлерi:

A) Тоқсандық бағалау

B) Алдын-ала бағалау

C) Күнделiктi бағалау

D) Қорытынды бағалау

E) Жарты жылдық бағалау

F) Жылдық бағалау

G) Баға тестiлеу

H) Сабақ сайын бағалау

{Правильный ответ} = А, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$132

Дене салмағын реттеудің негіздері:

A) Диета сақтау

B) Спортпен жүйелі түрде айналысу

C) Дәрігердің рұқсатымен уақтылы дәрі қабылдап тұру

D) Аздыратын анаболиктер қабылдап тұру

E) Салауатты өмір қағидаларын сақтау

F) Тамақ ішпей саунаға түсу

G) Моншаға түсіп, салмақ қуалау

H) Суға шомылу

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 2

 

$$$133

Негізгі кәдімгі дене шынықтыру құрамына жататындар:

A) Жақындатқыш жаттығулар

B) Гигиеналық факторлар

C) Көрнекі әдістер

D) Табиғи факторлар

E) Спорттық құрал-жабдықтар

F) Дене қимылы жаттығулары

G) Нұсқаулар мен нормативтік актілер

H) Жаттығулар кешені

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$134

Циклдік спорт түрлеріне жатады:

A) Шаңғы жарысы

B) Гимнастика

C) Жеңіл атлетика

D) Жекпе-жектер

E) Спорттық ойындар

F) Акробатика

G) Жүзу

H) Күрес түрлері

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$135

Дене шынықтыру мұғалімінің қызмет объектісі:

A) Жоғарғы оқу орны

B) Балалар жасөспірімдер спорттық мектебі

C) Әскер

D) Мектеп оқушылары

E) еңбек ұжымдары

F) Мектептегі спорт үйірмесіне қатысушылар

G) Арнайы медициналық топ оқушылары

H) Қарттар үйі

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$136

Жұлқу күшінің дамуына әсер ететін жаттығулар:

A) Изометриялық жаттығулар

B) Реактивтік соққылар жаттығуы

C) Ауыр жүктермен орындалатын динамикалық жаттығулар

D) Динамикалық шапшаңдық жаттығулары

E) Өте жоғары жылдамдықтағы жаттығулар

F) Статикалық жаттығулар

G) Жылдамдық-күш-төзімділік қасиеттері жаттығулары

H) Зеректікке арналған жаттығулар

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$137

Бала мектепке дейін келесі қозғалу қимылдарын меңгеру керек:

A) Гимнастика

B) Өрмелеу

C) Жүгіру

D) Шаңғыда тебу

E) Секіру

F) Баскетбол

G) Волейбол

H) Айналу

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$138

Балалардың дене шынықтыруында қолданылатын жаттығулардың 3 тобы:

A) Гольф, теннис, қол добы жаттығулары

B) Үстелдегі теннис, бадминтон, каратэ жаттығулары

C) Ат полосы, жүзу, жүгіру жаттығулары

D) Баскетбол, волейбол, марафондық жүгіріс

E) Гимнастика, қозғалмалы ойындар, спорттық жаттығулардың қысқы түрі

F) Жекпе-жек түрлері, жеңіл атлетика, спорт ойындары жаттығулары

G) Гандбол, футбол, су полосы

H) Шаңғы тебу, дала жарысы, акробатика жаттығулары

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$139

Екі жасар баланың сергектілік белсенді қозғалысқа кететін уақыты, %:

A) 70 %

B) 60 %

C) 50 %

D) 40 %

E) 69 %

F) 20 %

G) 100 %

H) 71 %

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 3

 

$$$140

2 жастағы баланың 1 минөтте орындайтын қозғалыстың орташа саны:

A) 61-68

B) 20-25

C) 15-23

D) 38-41

E) 50-53

F) 36-45

G) 39-47

H) 90-103

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$141

Семіздіктен сақтандыруға әсер ететін құралдарды көрсетіңіз:

A) Үлкен күшті талап ететін жаттығулар

B) Тыныс алу жаттығуы, таза ауада серуендеу

C) Дене мүшесінің бір бөлігіне ғана әсер ететін жаттығулар

D) Күшті талап етпейтін жаттығулар

E) Біркелкі қарқындағы жаттығулар

F) Орта күшті талап ететін жаттығулар

G) Жүзу, диета сақтау

H) Жүгіру жаттығулары

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$142

Ептіліктің дамуына әсер ететін спорт бөлімдері:

A) Футбол, волейбол

B) Баскетбол

C) Гимнастика

D) Акробатика

E) Жеңіл атлетика

F) Жекпе-жек түрлері

G) Қозғалмалы ойындар

H) Кросс дайындығы

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$143

Адамның дене дамуы ол:

A) Қоғамдық құбылыс

B) Табиғи морфологиялық даму

C) Барлық дене қасиеттерін бірдей дамыту

D) Адамгершіліктің дамуы

E) Күш-ерік дамуы

F) Жас айырмашылығындағы ағзаның өзгеруі

G) Өркениеттің дамуы

H) Адам толеранттығы

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 2

 

$$$144

Дене мәдениеті-спорт тәжірибесіндегі іс-әрекет құралдары:

A) Объектіге әңгіменің көмегімен субъект әсер етеді

B) Тәсілдер, әдіс-айла, әдістер

C) Объектіге көрсетудің көмегімен субъект әсер етеді

D) Субъектіге көрсетудің көмегімен объект әсер етеді

E) Объектіге дене жаттығуының техникасын бейнелеудің көмегімен субъект әсер етеді

F) Қозғалыс іскерлігін қалыптастыру

G) Субъектіге әңгіменің көмегімен объект әсер етеді

H) Дене жаттығуларымен айналысушылар

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$145

Дене мәдениетінің негізгі түріне жататындар:

A) Негізгі спорт

B) Емдік дене мәдениеті

C) Тиімді спорттық дене мәдениеті

D) Жоғары көрсеткіштер спорты

E) Емдік және тиімді спорттық дене мәдениеті

F) Кәсіптік-қолданбалы дене мәдениеті

G) Әскери-қолданбалы дене мәдениеті

H) Қара жұмыс

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$146

Сауықтыру-қалпына келу қызметінің айқындалатын саласы:

A) Тынығуды ұйымдастыруда

B) Спорттық жаттықтануда

C) Дене тәрбиесі сабағында

D) Дене тәрбиесін насихаттауда

E) Жаттықтыру сабағында

F) Спорттық медицинаға жатады

G) Бейімделу іс-қызметінде

H) Арнайы қалпына келу жүйесінің өлшемінде

{Правильный ответ} = F, G, Н

2

 

$$$147

Тұлғаны дамыту факторлары:

Оқыту мен тәрбиенiң әдiстерi

Оқуға қызығушылық,

Жетiстiк дәрежесi

Тұқымқуалаушылық

Оқу пәндерi бойынша бiлiм деңгейi

Тұлғаның ұжымдағы мәртебелiк дәрежесi

Орта, тәрбие

Өзiн-өзi тәрбиелеу

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$148

Дене мәдениеті ол:

A) Кәсіптік қолданбалы дайындыққа бағытталған мәдениет

B) Дене мүсінін жетілдіре денсаулықты нығайту

C) Халықтың дене тәрбиесіне бағытталған педагогикалық ғамалия

D) Адамның дене дамуына бағытталған

E) Мемлекеттік қызмет қалпының жиынтығы

F) Қоғамдық қызмет қалпының жиынтығы

G) Қоғамдағы мәдениеттің бір бөлігі

H) Халықтың дене тәрбиесін жүзеге асыру

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 1

 

$$$149

Қозғалыс іс-әрекетіне үйретуге жатады:

A) Дене тәрбиесінің сауықтыру тапсырмалары

B) Коррекциялық тапсырмалар

C) Дене тәрбиесінің білім берушілік тапсырмалары

D) Дамытушылық тапсырмалары

E) Оқу үдерісінде қолданылады

F) Дене тәрбиесінің тәрбиелік тапсырмалары

G) Теориялық білімдерді жетілдіреді

H) Ойындық жаттығуларды дамыту тапсырмалары

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$150

Қарсылық әрекеті әдісінің бағыттары:

A) Дене қимылы сапалылығын тәрбиелеу

B) Қозғалысты үйрену

C) Дене қасиеттерін жетілдіру арқылы

D) Қозғалыс әрекеттерін жетілдіру

E) Төзімділікті жетілдіру

F) Қозғалыс әрекеттерін бекіту

G) Дене дамуына көмектеседі

H) Күшті жетілдіру

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

151

Дене мәдениеті-спорттық тәжірибедегі қызмет объектісі:

A) Мұғалім

B) Спортшылар

C) Бапкер

D) Төреші

E) Жасөспірімдер

F) Оқушылар

G) Педагогикалық ұжым

H) Науқас адамдар

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$152

Жаттығу жүктемесі дегеніміз:

A) Қол жеткізген қызметтік қозғалыстар

B) Жаттығу жұмысы

C) Уақыт бойынша орындалған жұмыс көлемі

D) Қарқынды жаттығуларды орындау

E) кг, м. арқылы белгілі болған жұмыс көлемі

F) Уақыт бойынша белгілі болған жұмыс көлемі

G) Жаттығулардың жалпы саны

H) Дене қасиеттерін жүйелі түрде жетілдіреді

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$153

«Жаттығу жүктемесі» түсінігінің ең басты мәні:

A) Әр спортшының жүктеме түсіру көлемі әртүрлі

B) Спортшы ағзасындағы қызметтік қозғалыстар дәрежесі

C) Орындалған жұмыстың жиынтық саны

D) Шеберлілікті арттыруға септігін тигізеді

) Жеке дене жаттығуларына ағзаның реакциясы

F) Спортшының орындайтын тапсырмалар саны

G) Жаттығу әсерінің сандық шамасы

H) Жалпы дене жаттығуларына ағзаның реакциясы

{Правильный ответ} = А, В, D

{Сложность} = 2

 

$$$154

Жаттығудың жарыс жаттығуларына ұқсастығын анықтайтын белгілер:

A) Құрылым тәртібі бойынша

B) Кеңістікте жұмсаған күшінің көріну сипатына қарай

C) Уақытта жұмсаған күшінің көріну сипатына қарай

D) Құрылым белгілері бойынша

E) Мазмұн белгілері бойынша

F) Қимыл техникасының сипатына қарай

G) Спортшының тактика құрылымын анықтайды

H) Қызмет белсенділігінің тәртібі бойынша

{Правильный ответ} = А, D, E

{Сложность} = 3

 

$$$155

Жаттығу үдерісінде қолданылатын «жетектегіш» жаттығулар негізінен бағытталады:

A) Қозғалыс техникасын меңгеруге

B) Ерік сапаларын тәрбиелеуге

   

) Дене сапаларын тәрбиелеуге

) Тактика меңгеруге

F) Жаттықтыруда спортшының дағды-машықтарын жетілдіреді

G) Арнайы жаттығуларға ең негізгі көмекші құрал

H) Спортшының теориялық білімін жетілдіреді

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$156

Жекелеген жарыс қимылдарын бейнелейтін жаттығулардың кіші тобы:

A) Мезоцикл үдерісінде қолданылады

B) Жалпы даярланған жаттығулар тобы

C) Арнайы даярланған жаттығулар тобы

D) Спорттық шеберлілікті арттырады

E) Техникалық, тактикалық даярлықты ұштайды

F) Микроцикл кезеңінде орындалады

G) Жарыс жаттығуларының жаттығу түрлері

H) Макроцикл кешенді жиынтығына тән

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 3

 

157

Көпжылдық жаттығу үдерісінің негізін құрайтын циклдер түрінің жүйесі:

A) Жаттығу макроциклдерінің жүйесі

B) Жаттығу мезоциклдерінің жүйесі

C) Жаттығу микроциклдерінің жүйесі

D) Микро және мезоциклдер жүйесі

E) 1жылдан 4 жылға дейін

F) Спортшылырдың бір айлық жаттығу жүйесі

G) 4 жылдан 8 жылға дейін

H) Спортшылырдың үш айлық жаттығу жүйесі

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$158

Жаттығу микроциклі:

A) Жеке жаттығу сабақтары

B) Ұзақтық циклі 4-6 апта құрайтын жаттығу үдерісінің циклі

C) Жаттығу үдерісінің аяқталған бөлімінің жиынтығы

D) Бір ғана жаттығу сабағынан тұрады

E) Бірқатар жаттығу сабақтарынан тұрады

F) Ұзақтық циклі жарты жылды құрайтын жаттығу үдерісінің циклі

G) Жаттығу үдерісінің салыстырмалы түрде аяқталған бөлімі

H) Жаттығу үдерісінің салыстырмалы түрде қайталамалы бөлімі

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$159

Ординарлық демалыс үзілістері пайдаланылатын шаралар:

A) Жұмыс қабілетіндегі қозғалыстарды тереңдету

B) Жаттығудың ізбе-із тиімділігін бекіту

) Жұмыс саны мен сапасын арттыру

D) Жаттығудың ізбе-із тиімділігін нығайту

E) Келесі жүктемеге дейін толық қалпына келу

F) Сабақтан-сабаққа қызметтік қозғалыстарды арттыру

G) Ағзаның мүшелерінің қызметтік белсенділігі

H) Дене тәрбиесіндегі қол жетімді, біртіндеушілік қағидалары қолданылады

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 3

 

$$$160

Жаттығу сабақтары кезінде спортшы ағзасында болатын өзгерістер:

A) Жаттығу тиімділігімен

B) Ағзаның қан, тер арқылы зиянды құрамдардан арылуымен

C) Ағзаның жаттығуға бейімделуімен

D) Ең жоғарғы өтемділігімен

E) Кенеттен болған реакциясымен

F) Дағды-машықтың одан әрі жетілуімен

G) Төселу реакциясымен

H) Бұлшық етінің тоқтаусыз өсуімен

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 3

 

 

 

 

161

Жаттығу тиімділігі білдіреді:

A) Жүйелердің қызметтік күйіндегі жұмыс қабілетінің төмендеу деңгейін

B) Ағзалардың қызметтік күйіндегі жұмыс қабілетінің тұрақтау деңгейін

C) Жаттығуды дамытудағы ағзаға маңызды түрлі бағытты қозғалыстарын

D) Шаршауда диссимиляцияның басымдығын

E) Метаболизмді

F) Жаттығуды дамытудағы ағзаға маңызды түрлі бағытты жүйелерін

G) Жаттығуды дамытудағы ағзаға маңызды оның күйінің өзгерістерін

H) Үйлестіру байланысы арқылы қалыптасқан қызметтік белсенділік жүйесін

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$162

Дене дамуының көрсеткіштеріне жатады:

A) Өмір сүруге өте қажетті қимылдар дағдысы

B) Күш, жылдамдық, төзімділік дамуының көрсеткіштері

C) Дене қимылы білімінің көрсеткіштері

D) Адамның дене қасиеттері дамуының көрсеткіштері

E) Күш сапасының көрсеткіштері

F) Ептілігі, денсаулығы

G) Икемділік пен ептілік дамуының көрсеткіштері

H) Дене бітімі

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

 

163

Дене қимылы жаттығулары дегеніміз:

A) Дене қимылының жаттығу ауыртпалығы

B) Қимыл құрылымы

C) Жаттығулардың орындалуы

D) Қимыл әдістері

E) Қимыл құрамының негізгі процесінің жиыны

F) Ағзаны шынықтыра, бұлшық еттердің үйлесімді өсуі

G) Дене жаттығуларының техникасы

H) Дене жаттығуларының тактикасы

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

164

Қимылдың құрылысын, негізгі бөлімдердің жиынтығын шешетін жұмыс:

A) Қозғалыс техникасының ең басты бөлімі

B) Қозғалыс техникасының негізін орындауға арналған бөлім

C) Қозғалыс техникасы

D) Дене жаттығуларының техникасы

E) Қозғалыс тактикасының бөлшектері

F) Қозғалыс тактикасының негізі

G) Дене жаттығуларының тактикасы

H) Қозғалыс техникасының негізгі бөлімі

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 3

 

$$$165

Дене тәрбиесінің сауықтыру тапсырмаларына жатады:

A) Қозғалыс ептілігін қалыптастыру

B) Қозғалыс дағдыларын жетілдіру

C) Шынығу, қалыпқа келу

D) Салауатты өмір сүру салтын ұстану

E) Тұлғаның ерік-жігер қасиеттерін дамыту

F) Дене сапаларын дамыту

G) Санитарлық-гигиеналық талаптарды орындау

H) Спорттық ойындар ойнау

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$166

Қимыл қозғалыс әрекетінің уақытша сипаттамасы:

A) Қимылдың қозғалу бағыты

B) Қимылдың ұзақтығы

C) Қимылдың ырғақтығы

D) Дене қимылы жағдайы

E) Дене қимылы жолы

F) Бұлшық ет талшықтарының уақытша өсуі

G) Бағытталу

H) Қимылдың дұрыстығы

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 3

 

167

Дене тәрбиесінің коррекциялық тапсырмалары:

A) Ағзаны сауықтыру

B) Дене сапаларын дамыту

C) Спорттық іс-қызметке даярлау

D) Ағзаны шынықтыру

E) Дене дамуындағы кемшіліктерді түзету

F) Қозғалыс әрекеттеріне үйрету

G) Алынған дағды-машықты одан әрі жетілдіру

H) Қате орындалған жаттығуларды түзеу

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$168

Адам өжеттілігінің анықталуы:

A) Индивидуум арқылы

B) Субъектілік қызмет

C) Объектілік қызмет

D) Көпшілік арқасында

E) Тұқымқуалаушылық қасиеттері арқасында

F) Жеке сайыстарда

G) Ойламаған жерден шыққан түйткілде

H) Күш-еркінің дамуы арқасында

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 1

 

$$$169

Қозғалыс дағды-машықтарын автоматтандыратын дайындық түрі:

A) Жалпы дене дайындығы

B) Теориялық дайындық

C) Техникалық дайындық

D) Арнайы дене дайындығы

E) Тактикалық дайындық

F) Дағды-машық дайындығы

G) Педагогикалық дайындық

H) Қимыл-қозғалыстардың автоматтандырылуы

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$170

Спорттық іс-әрекет қорытындысының мағынасы:

A) Мінез-құлық стилі

B) Спортшының қозғалысы

C) Спорттық мінез-құлық

D) Спорттың адам дамуына әсері

E) Халықаралық аренада ел абыройын асқақтатады

F) Халықтың спортпен бұқаралық түрде айналысуына септігін тигізеді

G) Нақты спорттық жетістік

H) Спортшының құрметті демалысқа шығуы

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

171

Спорттағы еріктің шарттары:

A) Субъективті қиындықтардың болуы

B) Уәждеме

C) Объективті қиындықтардың болуы

D) Күш-ерікті ұштау

E) Жарыс кедергілері

F) Төрешінің субъективті әрекеттері

G) Қиындықтарды жеңе білу

H) Жаттықтырушының күш-еркімен орындалады

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$172

Спортшының дайындау жүйесі:

A) Арнайы жаттығулар

B) Спорт жарыстары

C) Жалпы жаттығулар

D) Қимыл лездігі, жылдамдық сапасы

E) Спорттық жаттықтыру

F) Эгзо әсерлер

G) Бекетті тапсырма, аяқтың жылдамдығы

H) Денені дамыту

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$173

Жылдамдық-күш сапасын тәрбиелеудегі жаттығулар:

A) Жаттығуды тез екпінімен орындау

B) Қимыл жылдамдығын орындау

C) Жаттығу көлемін күрделендіру

D) Жүгіру, секіру,ойын

E) Аяқ, бас, иықты түзу ұстау

F) Ойын әдісі

G) Төзімділікті дамыту

H) Жарысу әдісін қолдану

{Правильный ответ} = А, С, Н

{Сложность} = 2

 

$$$174

Спорттық жаттықтырудың негізгі мақсаты:

A) Әдіс-айланы үйрену

B) Денені дамыту

C) Максималды жаттығулар

D) Әдісті үйрену, оны жетілдіру

E) Субмаксималды жаттығулар

F) Жарыстық жаттығуларды меңгеру

G) Қатаң тәртіптегі жаттығуларды меңгеру

H) Спорттық шеберлілікті ұштау

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$175

Төзімділікті дамытудағы жаттығулар:

A) Максималды жылдамдықтағы жаттығулар

B) Абсолюттік жаттығулар

C) Қимыл шапшаңдығы

D) Субмаксималды жылдамдықтағы жаттығулар

E) Үлкен, кіші жылдамдықтағы жаттығулар

F) Арнайы жаттығулар

G) Күрес, бокс, қылыштасу спорт түрлері

H) Жалпы жаттығулар

{Правильный ответ} = А, D, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$176

Жарыстық жаттығуларға жатады:

A) Арнайы жаттығулар

B) Спорттық ойындар,

C) Жалпы жаттығулар

D) Спорттық жарыс түрлері

E) Жеке жарыс түрлері

F) Абсолюттік жаттығулар

G) Максималды жаттығулар

H) Қимыл шапшаңдығы жаттығулары

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 2

 

177

Дене тәрбиесі жарыстарының түрі:

A) Максималды жылдамдықтағы жаттығулар

B) Субмаксималды жылдамдықтағы жаттығулар

C) Үгіт-насихат жарыстары

D) Үлкен, кіші жылдамдықтағы жаттығулар

E) Абсолюттік жарыстар

F) Оқу жаттықтыру, сынақ алу жарыстары

G) Меншікті спорттық жарыстар

H) Күшті жетілдіретін жарыстар

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 2

 

178

Дене тәрбиесі мен спорттың мақсаты мен міндеттері:

A) Салауатты өмір қағидаларын қоғамда бекіту

B) Абсолюттік жарыстар

C) Максималды жылдамдықтағы жаттығулар

D) Жасөспірімдік спортты дамыту

E) Оқу жаттықтыру, сынақ алу жарыстары

F) Меншікті спорттық жарыстар

G) Күшті жетілдіретін жарыстар

H) Дене шынықтыру кадрларын қайта даярлау

{Правильный ответ} = А, D, Н

{Сложность} = 2

 

$$$179

Спортшылардың нәтижелерін құрал-жабдықтарды пайдалана өлшенетін спорт түрлері:

A) Көркем гимнастика

B) Мәнерлеп сырғанау

C) Спорттық гимнастика

D) Суға секіру

E) Гольф

F) Жеңіл атлетика

G) Жүзу

H) Шаңғы спорты

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$180

Дене қимылының сапасы генетикалық байқауда толық білінеді:

A) Спорттық дайындық

B) Психологиялық дайындық

C) Педагогикалық дайындық

D) Теориялық дайындық

E) Төзімділік пен күш

F) Дене шынықтыру сабағына қатысқанда

G) Жылдамдық пен ептілік

H) Координаталық көрсеткіш

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$181

Қыздар мен ұлдардың жылдам өсу жас аралығы:

A) 14-17, 9-16

B) 14-16, 10-15

C) 13-15, 10-16

D) 9-10, 13-15

E) 8-12, 12-16

F) 14-18, 18-20

G) 9-15, 11-17

H) 10-18, 15-19

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 3

 

$$$182

Дене тәрбиесінің сабақтан тыс жұмыстарына жатады:

A) Дене тәрбиесі сабағы

B) Сабаққа дейінгі гимнастика

C) Мектептегі спорттық үйірмелер

D) Арнайы медициналық топтағы сабақ

E) Сабақ барысындағы қысқа үзіліс

F) «Қозғалмалы үзіліс»

G) Негізгі топтағы сабақ

H) Туристік жорық

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$183

Адамның жан-жақты үйлесімді дамыту қағидасы:

A) Денені тәрбиелеу мағынасындағы екі талапты көрсетеді

B) Қоғамдық прогрестің жолындағы тиімді жағдай

C) Іс жүзінде тәрбиелеудің көптеген түрлерін біріктіруді қажет етеді

D) Тәрбиелеу жүйесінің бағытын толықтырмай көрсетеді

E) Дене тәрбиесі мен ақыл-ой, рухани тәрбиелерінің үйлесімдігі

F) Дене қасиеттерін дамытудағы мәдени үйлесімдік

G) Шығармашылық жағынан жұмыс жасауына байланысты

H) Дене қасиеттерінің дамуын ғана қолдайды

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$184

Тәжірибелік әдіс дегеніміз:

A) Тәжірибелік жұмыстарды жинақтау

B) Оқушыларға өткен сабақтарды тәжірибе жүзінде көрсету

C) Зерттеушінің тікелей қатысуымен жүретін ғылыми зерттеу

D) Мектептегі сарамандық сабақтар

E) Арнайы бір объектіні зерттеу

F) Дене тәрбиесіндегі ғылыми жұмыстар

G) Оқушыларға болатын сабақтарды тәжірибе жүзінде көрсету

H) Зерттеушінің тікелей бақылауымен жүретін ғылыми зерттеу

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$185

Спорттық жаттығу сатылары келесі бөлімнен тұрады:

A) 15

B) 5 кезеңнен аз, 3 кезеңнен көп

C) 4

D) 10

E) Кіріспе, дайындық, негізгі, қорытынды

F) 9

G) 2

H) 7

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 3

 

 

 

 

186

Сабаққа дейін гимнастиканың маңызы:

A) Динамикалық түрдегі 7-9 дене жаттығуларының жиынтығы

B) Дұрыс дене бітімін қалыптастырады

C) Денені сергітіп, сабаққа жинақы етеді

D) Қозғалмалы ойындар

E) Жеңіл жүгіріспен жүгіру

F) Көңілді старттар

G) Спорттық ойындарға септігін тигізеді

H) Зияткерлік сабақтарға көмегін жасайды

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 1

 

$$$187

Дене тәрбиесiнiң өзгеше айырмашылығы:

A) Теориялық біліммен қаруландырады

B) Денені сергітіп, сабаққа жинақы етеді

C) Зияткерлік сабақтарға көмегін жасайды

D) Зерттеушінің тікелей қатысуымен жүретін ғылыми зерттеу

E) Қозғалысқа үйрете, дене тәрбиесiнiң сапасын арттырады

F) Дене дайындығы арқылы дене дамиды

G) Арнайы үдеріс

H) Жеңіл жүгіріспен жүгіру

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$188

Дене тәрбиесi бiлiмiнiң мазмұны:

A) Дене қасиеттерін дамыту

B) Дене тәрбиесiнiң сапасы

C) Дағдылы қозғалыс

D) Арнайы бiлiмiнiң қалыптасуы

E) Жалпы бiлiмiнiң қалыптасуы

F) Қозғалыс әрекетiне ұсыныс жасау

G) Іс-әрекеттерді автоматтандыру

H) Дене дайындығы арқылы дене дамиды

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$189

Дене қимылын дамыту дегеніміз:

A) Бұлшық еттің өсуі

B) Ағзаның табиғи морфофункционалды ерекшеліктерін өзгерту

C) Дене қасиетін дамытатын жаттығулар кешенін білу, оны орындап жүру

D) Арнайы білім арқылы жалпы, арнайы жаттығуларды орындау

E) Адам денесінің салмағының өсуі

F) Алғашқы постнатальді кезең

G) Дене көлемінің өзгеруі

H) Дененің функционалды мүмкіндіктерінің өзгеруі

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$190

Оқушылардың мектептен тыс дене шынықтыру-спорттық жұмыстары:

A) Ойын

B) Құрал-жабдықтар

C) Спорт түрлерінен сыныпаралық жарыстар

D) Туристік жорық

E) Спорт түрлерінен мектепаралық жарыстар

F) Дала жарысы

G) Дене жаттығулары

H) Сабаққа дейінгі гимнастика

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$191

Кәсіптік-қолданбалы қызметтің дайындық түрі:

A) Болашақ мамандықты игеруге көмектеседі

B) Дене тәрбиесінің спорттық дайындық түрі

C) Дене тәрбиесінің сарамандық түрі

D) Дене мәдениеті сабағын оқыту түрі

E) Дене тәрбиесінің арнайы мамандырылған түрі

F) Дене тәрбиесінің психологиялық дайындық түрі

G) Дене тәрбиесінің педагогикалық дайындық түрі

H) Өндіріс орындарындағы дене тәрбиесі

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$192

Елбасы сынамалары келесі жас аралығын қамтиды, мына топқа бөлінеді:

A) 10-95 жас, 12 топқа бөлінеді

B) 5сыныптағы жастан 90 жасқа дейін, 13 топқа бөлінеді

C) 11-13 жастан 85-90 жасқа дейін, 13 топқа бөлінеді

D) 8-60 жас, 14 топқа бөлінеді

E) Жас шамасы шектелмейді, 3 топқа бөлінеді

F) 12-90 жас, 13 топқа бөлінеді

G) 17-80 жас, 10 топқа бөлінеді

H) Жас шамасы шектелмейді, 6 топқа бөлінеді

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$193

Ауырлыққа қажетті дене сапасы:

A) Күш төзімділігі

B) Жылдамдық

C) Күш-жылдамдық

D) Күш шыдамдылығы

E) Икемділік

F) Вестибулярлық аппарат жаттықтануы

G) Күш-ептілік

H) Күштілік

{Правильный ответ} = А, D, Н

{Сложность} = 1

 

$$$194

Шаршау дегеніміз:

A) Адамның берілген уақыт аралығында жұмыс істеу қабілетін ұстап тұра алуы

B) Спортшы ағзасындағы вегетативтік нерв жүйесінің қызметіндегі мүмкіндік

C) Жүгіру жаттығуларын орындағандағы бұлшық ет жұмысы

D) Жүзу, шаңғы тебу жаттығуларын орындағандағы бұлшық ет жұмысы

E) Жұмыс істеу кезінде адамның жұмыс істеу қабілетінің уақытша төмендеуі

F) Ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу қабілетін бір деңгейде ұстап тұра алмауы

G) Бөлінген сүт қышқылының бұлшық еттерді болдырып тастауы

H) Қозғалыс жылдамдығын орындау уақыты арасындағы байланыс

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$195

Қазақтың ұлттық ойындарына төмендегілер жатады:

A) Футбол, дойбы

B) Қыз қуу, ақсүйек

C) Шахмат, тоғызқұмалақ

D) Баскетбол, бәйге, жаяу жарыс

E) Қойшытаяқ, бәйге түрлері

F) Қозғалмалы ойындар, жүгіру, асық ату

G) Волейбол, аударыспақ, дартс

H) Көкпар, аударыспақ

{Правильный ответ} = В, Е, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$196

Теориялық жолмен өтетiн зерттеу тәсiлдерi:

A) Әдебиеттiк талдау

B) Қорытындылау

C) Физикалық

D) Биохимиялық

E) Әдебиеттiк шолу

F) Педагогикалық бақылау

G) Анкеттiк, тестілік

H) Эксперименттiк, математикалық

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 3

 

$$$197

Тәжiрибе жүзiндегi зерттеу тәсiлi:

A) Саналылық және берiктiк

B) Эксперимент

C) Әдебиеттiк талдау

D) Математикалық

E) Есептеу формулаларымен

F) Берілген сандарды талдау арқылы

G) Қорытындылау

H) Педагогикалық бақылау

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$198

Дене тәрбиесiнiң ұғымдары:

A) Кiрiспе

B) Мазмұны

C) Библиография

D) Тапсырма

E) Бастау

F) Шектеу

G) Қорытындылау

H) Әсерлеу

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$199

Жаттығуларды iс жүзiнде жүргiзу тәсiлiне жатады:

A) Қатаң шектелген жаттығулар

B) Ойын жаттығулары

C) Тұтас, бөлшектеп үйрету

D) Көлемдiк жаттығулар

E) Көрнекiлiк жаттығулар

F) Ойын түрлерi

G) Дыбыстық жаттығулар

H) Жарыс жаттығулары

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$200

Елбасы сынамаларының мақсаты:

A) Педагогикалық бақылау

B) Жүгіру жаттығуларын орындағандағы бұлшық ет жұмысы

C) Гимнастикалық дамыту жаттығулары

D) Көлемдiк жаттығулар

E) Қорытындылау

F) Салауатты өмір салтын насихаттау

G) Халықты дене мәдениеті және спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту

H) Өмірдің әртүрлі кезеңіндегі дене тәрбиесі деңгейін айқындау қажеттілігі

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$201

Ретроспективті ақпараттарды қабылдау әдісі:

A) Бұрынғы зерттеулерді қайтадан жаңаша етіп қабылдау

B) Оқу үдерісімен жұмыс істеу

C) Педагогикада кеңінен қолданылатын әдіс

D) Тәрбие үдерісімен жұмыс істеу

E) Гипотезаның жасалынуы

F) Зерттеу жоспарын жасайды

G) Жаңалықтарды енгізу

H) Ескі зерттеу әдістерінің ең пайдалы түрлерін іріктеп алу

{Правильный ответ} = А, С, Н

{Сложность} = 3

 

$$$202

Өзгеріссіз күшті анықтайтын бұлшық ет жиырылуының тәртібі:

A) Изотермиялық

B) Жеңу арқылы

C) Статикалық жаттығуларда қолданылады

) Аралас

E) Изотониялық

F) Изометриялық

G) Швед спорттық-гимнастикалық жүйесінде көп қолданылады

H) Изобаралық

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$203

Салыстырмалы күш дегеніміз:

A) Дене шынықтыру сабақтарында күнделікті қолданылады

B) Адамның салыстырмалықсыз өзіндік салмағына түсетін күш

C) Адамның 1кг. өзіндік салмағына түсетін күш

D) Бір адамның, екіншісімен салыстырмалы күш көрсеткіші бірдей

E) Бір кг. салмаққа түсетін тартылыс күші

F) Бір кв. см. физиологиялық бұлшық етке түсетін күш өлшемі

G) Әр адамның салыстырмалы күші әртүрлі

H) Адамның күш қасиеттерін жетілдіруде қажетті

{Правильный ответ} = С, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$204

Аз уақытта максималды күш көрсетуді сипаттайтын адамның мүмкіндігі:

A) Күш икемділігі

B) Абсолютті күш

C) Салыстырмалы күш

D) Шапшаңдық күш қабілеті

E) Күш төзімділігі

F) Динамикалық жаттығуларда қолданылады

G) Өзіндік күш қабілеті

H) Жылдамдық күш қабілеті

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$205

Жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:

A) Қайталау-ауыспалы

B) Ауыспалы

C) Аралық

D) Біркелкілік

E) Қатаң реттелген

F) Қайталау-аралық

G) Фартлек

H) Аралық

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$206

Анаэробты мүмкіндігіне әсер ету жолын төзімділікті тәрбиелеу барысында шешу:

A) Жаттығуды орындауда ауаны қолданбай, төзімділікті арттыру

B) Ауаны максималды қабылдауды арттыру

C) Өте жоғары жылдамдықтағы жаттығу ырғағын ұзақ уақыт түсірмеу

D) Ұзақ уақыт бойынша ауа қабылдау қабілетін дамыту

E) Фосфорреактивтік механизм мүмкіндігін арттыру

F) Вакуумдық қалыпта күш қабілеттерін жетілдіру

G) Өкпе сыйымдылығын арттыру

H) Ағзаны оттегімен қамтамасыз ету

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$207

Жалпы төзімділік дегеніміз:

A) Жұмыс барысындағы максималды өнімділік

B) Ұзақ уақыт бойы шаршауға қарсы тұру

C) Субмаксималды өнімділікте шаршауға қарсы тұру

D) Барлық бұлшық ет аппараттарын іске қосу

E) Қысқа ара қашықтықта жұмыс істеуде шаршауға қарсы тұру

F) Қатардағы айналысушылырға да, спортшыларға да қажетті дене қасиеті

G) Қандай-да қызметте шаршауға қарсы тұру

H) Барлық бұлшық ет топтары қызметі кезінде өнімділік түрі

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$208

Барынша салмақ салуды қолдану сипаты:

A) Адам шамасы келгенше ауыр салмақ көтеру

B) Шапшаңдықты-күш қабілетін тәрбиелеу

C) Статикалық күшті тәрбиелеу

D) Өзіндік күш қабілетін тәрбиелеу

E) Күш төзімділігі

F) Қиындықтарды жеңуге оң әсер ете, мақсаттылықты тәрбиелеу

G) Бұлшық ет салмағын арттыру

H) Күш-ерік қасиеттерін жетілдіру

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

209

Шапшаңдықтың күрделі қимыл реакциясы көбірек қолданылады:

) Ойын және жекпе-жек спорт түрлері

) Спорттық гимнастика, акробатика

) Техникалық спорт түрлері

D) Садақ ату, трамплиннен секіру

E) Автоспорттан жарыстар түрлері

F) Көркем гимнастика

G) Мотоспорттан жарыстар түрлері

H) Циклді спорт түрлері

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$210

Күш дайындығындағы динамикалық күшті жоғарылатады:

A) Статикалық күшті тәрбиелеу

   

C) Изометрлік жаттығу

D) Барынша ауырлық

E) Изометриялық салмақ

F) Үлкен жылдамдықпен орындалатын салмақ

G) Бұлшық етті сүт қышқылынан «улануын» барынша болдыртпайды

H) Күш дене қасиетін күрделілендіре жетілдіреді

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 3

 

 

 

 

211

Ақпараттарды жинау әдісі:

A) Педагогикалық үдерістің қорытындысын оқытып, тәрбиелеу

B) Зерттеу әдісін таңдау

C) Нәтижелерді қадағалау

D) Талаптарды жүзеге асыру

E) Құжаттарды жинастыру

F) Әдебиеттерге шолу жасау

G) Ғылыми мақалалар мен басылымдарға сілтеме жасау

H) Оқу-тәрбие үдерісімен жұмыс істеу

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$212

Жеке әдіс дегеніміз:

A) Педагогикалық әдістің кешені

B) Физиологиялық әдістің жиынтығы

C) Тақырыптық өңдеу

D) Мұғалім жеке жоспармен жұмыс істейді

E) Гипотезаның жасалынуы

F) Нәтижелерді қадағалау

G) Әдістер түрлілігіне жатады

H) Оқу-тәрбие, әдістемелік, ғылыми, жаттықтырушылық қызметке жатады

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$213

Бақылау әдісі дегеніміз:

A) Ұйымдастыру әдісі

B) Жалпы оқу-тәрбие жұмысының түрі

C) Жалпы оқу-тәрбие жұмысының мазмұны

D) Математикалық өңдеу

E) Зерттеу жұмыстарында қолданылады

F) Ақпараттық жинау

G) Психологиялық әдістердің кешені

H) Физиологиялық әдістің жиынтығы

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$214

Тәжірибелік әдіс дегеніміз:

A) Оқытудың деңгейі

B) Педагогикалық құбылыстарды сипаттайды

C) Педагогикалық үдеріске жаңа педагогикалық фактор енгізу

D) Ескі және жаңа ақпараттарды салыстыру арқылы жаңалықты енгізу

E) Ғылыми-зерттеу жұмыстарының бір бөлімі

F) Мінездемені анықтау

G) Жалпы оқу-тәрбие жұмысының мазмұны

H) Мұғалім жеке жоспармен жұмыс істейді

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 3

 

$$$215

Зерттеу әдістерінің анықтау аясы:

A) Тақырыптық өңдеуді анықтайды

B) Сапалылық талдауды анықтайды

C) Деңгей дәрежесін анықтайды

D) Педагогикалық құбылыстарды сипаттайды

E) Ғылыми жұмыстардың міндеттері

F) Ғылыми жаңалық ашуға септігін тигізеді

G) Зерттеу саласында міндеттер кешенін анықтайды

H) Оқыту деңгейін шешеді

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$216

Спорттық дайындықтың мақсаты:

A) Еңбек ету және Отан қорғау

B) Денсаулықты жақсарту

C) Дене бітімін жетілдіру

D) Спорт түрінен жоғары нәтижеге жету

E) Спорттық шеберлілікті арттыру

F) Арнайы жаттығуларды меңгере, дағды-машықтарды жетілдіру

G) Дәрежелі қызмет ету

H) Сапалылықты талдау

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$217

Дененің рекреациясы:

A) Қалыпқа келу

B) Күш-жігерден арылу

C) Пайдалы ақылы кеңес

D) Спорт түрінен жоғары нәтижеге жету

E) Әңгімелесу

F) Пайдалы үзіліс

G) Ауыр жаттығулар арасында жеңіл жаттығулар жасау

H) Жаттықтыру тығыздығын арттыру

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$218

Дененің реабилитациясы:

A) Пайдалы үзіліс

B) Қалыпқа келу

C) Ағзаның жүктемеден кейінгі өз-өзіне келуі

D) Ауыр жаттығулардан соң, үлкен жарыстардан соң орындалатын кешен

E) Күш-жігерден айырылу

F) Пайдалы ақыл-кеңес

G) Ғылыми жұмыстардың міндеттері

H) Физиологиялық әдістің жиынтығы

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 3

 

$$$219

Дене тәрбиесіндегі тамыр соғысын есептеу жолымен зерттеу әдісі:

A) Пульсометрия

B) Тәжірибелік

C) Жүректің соғу жиілігін анықтау

D) Медициналық

E) Хронометраж

F) Теориялық

G) Жүктемені жүректің соғу жиілігіне орай реттеп тұру

H) Телеметрия

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$220

Хронометраж өткізу жолы:

A) Жүрек соғысының есебі

B) Жоғалтылған жұмыс уақыты

C) Жіберілген уақытты есептейді

D) Бос уақыт

E) Сабақ тығыздығын анықтайды

F) Жалпы және моторлық тығыздық

G) Дене бітімін жетілдіру

H) Пайдалы уақыт

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$221

Денені дамыту дегеніміз:

A) Ағзаның табиғи морфофункционалды ерекшеліктерін өзгерту

B) Бұлшық еттердің үйлесімді өсуі

C) Ауруларға қарсы иммунитетті жетілдіре, дене қасиеттерінің дамуы

D) Адам денесінің салмағының өсуі

E) Алғашқы постнатальді кезең

F) Дененің көлемінің өзгеруі, алғашқы жылы тез өзгеру

G) Дененің функциональді мүмкіндігінің өзгеруі

H) Алғашқы пренатальді кезең

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 3

 

$$$222

Ауырлыққа бейімделу байланыстылығы:

A) Жасына және қабілеттілігіне байланысты

B) Дене мүмкіндігіне байланысты

C) Витаминдерді көп қабылдауға байланысты

D) Оқушының білім дәрежесі

E) Табиғи ген ерекшеліктеріне байланысты

F) Оқу саласындағы мінездемесі

G) Күш жаттығуларын дұрыс таңдау, оларды дұрыс орындау әдістемесі

H) Адам денесінің салмағының өсуі

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$223

Спорттық бап дегеніміз:

A) Спортшының мезоциклдік жеке дайындығы

B) Жаттығуларды орындағанда жұмсалатын энергия қоры

C) Алдын-ала қозғалысқа берілетін жауаптың белгілі болуы

D) Спортшының оңтайлы дайындығы

E) Қозғалыстың жиілігі

F) Жарыстық дағды-машықтың жоғары шегі

G) Қозғалыстың шарықтау шегі

H) Тәжірибелі жаттықтырушының арқасында дайындық түрлерінің шарықтау шегі

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$224

Дене тәрбиесіндегі затсыз көрнекілік әдісі:

A) Суреттеу

B) Кесте

C) Плакат

D) Бейнелеу

E) Дыбыстық

F) Сызба

G) Суреттер

H) Доп, тор

{Правильный ответ} = А, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$225

Дене тәрбиесі пәнінің 1-ші бөлімі:

A) Дене тәрбиесі құралдарының әдістемесі

B) Дене тәрбиесінің жалпы жүйесінің анықтамасы

C) Дене тәрбиесі тәсілдерінің негізі

D) Дене тәрбиесі құралдарының ілімі

E) Дене тәрбиесі тәсілдерінің қосымша бөлігі

F) Дене жаттығуларының ілімі

G) Дене тәрбиесінің теориялық жалпы негізі

H) Дене тәрбиесінің әдістемелік жалпы негізі

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 3

 

 

 

 

226

Дене тәрбиесі пәнінің 2-ші бөлімі:

A) Дене тәрбиесі тәсілдерінің негізі

B) Дене тәрбиесінің басты бағыттағы ілімі

C) Дене тәрбиесінің басты бағыттағы әдістемесі

D) Мектептегі дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі

E) Жарыстық дағды-машықтың жоғары шегі

F) Оқушының білім дәрежесі

G) Дене бітімін жетілдіру

H) Спортшының оңтайлы дайындығы

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 3

 

$$$227

Дене тәрбиесі пәнінің 3-ші бөлімі:

A) Дене тәрбиесі құралдарының әдістемесі

B) Дене жаттығуларының тәсілдері

C) Әр жастағы адамдардың дене тәрбиесінің әдістемесі

D) Әр жастағы адамдардың дене тәрбиесінің ілімі

E) Спорттық жаттықтырудың негізгі түсініктері

F) Дене тәрбиесінің басты бағыттағы білімі

G) Қимыл-қозғалыстың жетілуі

H) Іс-әрекеттің дамуы

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 3

 

$$$228

Тәжірибе дегеніміз:

A) Зерттеушінің тікелей қатысуымен жүретін әдіс

B) Тәжірибедегі қозғалысты зерттеу

C) Жаттығуды орындаудағы зерттеу

D) Теориялық білімнің аксиомасын дәлелдейді

E) Қимыл-қозғалыстың жетілуі

F) Зерттеушінің алдын-ала іс-әрекеті

G) Оқушының білім дәрежесі

H) Зерттеушінің жасаған еңбектерінің нәтижесін анықтайды

{Правильный ответ} = А, D, Н

{Сложность} = 2

 

$$$229

Тәжірибелік әдістерінің түрлері:

A) Табиғи

B) Модельді

C) Статикалық

D) Теориялық

E) Суреттеу

F) Зертханалық

G) Динамикалық

H) Циклдік-ациклдік

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 2

 

$$$230

Дене тәрбиесінің жаттығулары:

A) Қара жұмыс

B) Шахмат

C) Жүгіру, секіру

D) Лақтыру

E) Дойбы

F) Тоғызқұмалақ

G) Энергия жинау

H) Көтеру, жүзу

{Правильный ответ} = С, D, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$231

Дене тәрбиесі іліміндегі зерттеу тәсілдеріне жататындар:

A) Педагогикалық бақылау

B) Өзіндік теория жүзінде

C) Математикалық зерттеу әдістері

D) Зертханалық тәжірибе

E) Қозғалыс әрекеттерін тіркеу тәсілі

F) Тәжірибе

G) Математика тәсілі

H) Циклдік-ациклдік

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$232

Жас спортшылар үшін шапшаңдықты бөгеуді ескертудің жолы:

A) Тәжірибедегі қозғалысты зерттеу

B) Ерте мамандық

C) Шапшаңдық күш жаттығуларының үлкен көлемін қолдану

D) Шапшаңдықты жаттығудың үлкен көлемін қолдану

E) Алдын-ала дене дайындығы

F) Кеш мамандық

G) Тек шапшаңдық жаттығуларын қолдану

H) Жан-жақты дене дайындығы

{Правильный ответ} = Е, F, H

{Сложность} = 3

 

$$$233

Бұлшық етті дамыту үшін қажетті салмақ көлемі (барынша қайталау):

4-10

5-8

11-20

21-25

25-жоғары

F) 6-9

G) 2-4

H) 1-3

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 3

 

$$$234

Педагогикалық жүйеде рухани байлықты қалыптастыру әдісі:

A) Тәжірибелік оқыту

B) Сендіру

C) Этнопедагогика ілімдерін оқыту

D) Спорттық

E) Көрнекілік

F) Марапаттау

G) Ұлттық тәрбиеге сүйену

H) Батыс Еуропа ойшылдарының еңбектерін білу

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$235

Бастауыш сыныптардағы дене тәрбиесі сабақтарында көп көңіл бөлінетін міндет:

A) Денсаулықты арттыру

B) Білім беру

C) Дұрыс дене бітімін қалыптастыру

D) Дағды-машыққа үйрету әліппесін бастау

E) Қалпына келтіру және тәрбиелеу міндеттері

F) Дене тәрбиесінің амалдарын қолдану

G) Тәрбиелеу

H) Дене бітімін және дене салмағын реттеу

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 1

 

 

 

 

236

Дене тәрбиесінің өзіне тән ұғымдары:

A) Дұрыс дене бітімін қалыптастыру

B) Дене шынықтыру, дене дайындығы

C) Дененің дамуы, дененің жетілуі

D) Дене тәрбиесі, дене қимылы жаттығулары

E) Дағды-машыққа үйрету әліппесін бастау

F) Этнопедагогика ілімдерін оқыту

G) Денсаулықты арттыру

H) Жан-жақты дене дайындығы

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$237

Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі сабағында шешілетін міндеттер:

A) Білім беру

B) Тәрбиелеу

C) Денсаулықты нығайту

D) Жан-жақты дене дайындығы

E) Спорттық міндеттер

F) Дағды-машыққа үйрету әліппесін бастау

G) Этнопедагогика ілімдерін оқыту

H) Тәрбиелеу міндеттері

{Правильный ответ} = А, С, Н

{Сложность} = 1

 

$$$238

Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесінің қорытынды бөлімінің уақыты (минут):

A) 10

B) 5-7

C) 3-5

D) 1-2

E) 2-4

F) 8-10

G) 3-7

H) 6-8

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 1

 

$$$239

Дене тәрбиесі сабағы барысында төзімділікті арттыруға арналған жаттығуларды орындау уақыты:

A) Негізгі бөлімнің басында

B) Негізгі бөлімнің ортасында

C) Дайындық бөлімнің ортасында

D) Сабақтың 30-35 минутынан бастап

E) Дайындық бөлімнің соңында

F) Негізгі бөлімнің соңында

G) Дайындық бөлімнің басында

H) Қорытынды бөлімнің алдында

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 1

 

240

Денсаулықтарында ауытқулары жоқ, дене дайындық деңгейлері жоғары мектеп оқушылары енгізілетін топ:

A) Негізгі медициналық топ

B) Дене тәрбиесі тобы

) Спорттық топ

D) Негізгі топ

E) Сынып оқушыларының басым көпшілігі сол топта айналысады

F) Денсаулықтары мықты медициналық топ

G) Қорытынды топ

H) Арнайы топ

, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

$$$241

Денсаулықтары аздап нашарлаған, дене қуаты дайындығы төмен топ:

A) Негізгі медициналық топ

B) Дене тәрбиесі тобы

) Дайындық тобы

) Денсаулықтары мықты медициналық топ

E) Арнайы медициналық топ

F) Сыныпта денсаулығы нашар оқушылар болмауы мүмкін

G) Қорытынды топ

H) Тәжірибелік топ

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$242

Дене тәрбиесі сабағында хаттама жүргізіп, бір оқушының әрекеттерін тіркей анықтайды:

A) Сабақтың сапасы

B) Сабақтың жалпы тығыздығы

C) Сабақтың қозғалтушы тығыздығы

D) Сабақтың өткізілу орны

E) Жаттығулардың орындалу саны

F) Жаттығулардың орындалу сапасы

G) Ашық сабақ өткізудегі міндетті құжаттардың бірі

H) Негізгі бөлім уақытына назар аударылады

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 3

 

$$$243

Мектептерде дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі құжаты:

A) Әр сабақтық жоспар

B) Жылдық күнтізбелік жарыс жоспары

C) Сабақтық жұмыс жоспары

D) Дене тәрбиесінің оқу бағдарламасы

E) Жылдық күнтізбелік жоспар

F) Үйірмелік дәптер

G) Оқу ұйымдастыру жоспарлары

H) Педагогикалық бақылау мен есеп жоспары

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$244

Мектеп тәжірибесінде бақылау және есепке алу кезеңдері:

A) 2

B) 3

C) 2-ден көп, 4-тен аз

D) 5

E) 6

F) 6-дан екі есе аз

G) 8

H) 9

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 2

 

5

Мектептегі есепке алу құжаттары:

A) Спортшылар тізімі

B) Жарыс жоспары

) Дене шынықтыруды ұйымдастыру журналы

D) Сынып журналы

E) Құрал-жабдықтар тізімі

F) Үйірмелік журнал

G) Апталық күнтізбелік жоспар

H) Жарыстар хаттамалары

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

246

Күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстары:

A) Дене жаттығулары

B) Сабаққа дейінгі гимнастика

C) Жарыстар, көпшілік шаралары

) Рекреациялық шаралар

E) Қалпына келтіру шаралары

F) Сергектік сәттері, ұзартылған үзіліс

G) Спорттық ойындар

H) Спорттық сағат

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$247

Мектеп оқушыларының дене тәрбиесі жүйесінде сабаққа дейінгі гимнастика өткізіледі:

A) Жалпы білім беру сабақтарында

B) Дене тәрбиесі сабағында

C) Спорттық үйірмелерде

D) Әрбір сабақ аяқталған кезде, үзілісте

E) Бірінші сабақтың алдында

F) Оқушылар шаршай бастағанда

G) Негізінен, бастауыш сыныптарда

H) Жоғары сыныптарда белсенді оқушы өткізеді

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$248

1-4 сыныптарда сабақты ұйымдастырудың тиімді әдістері:

A) Алдыңғы қатарлы

B) Топты

C) Мұғалім оқушылардың барлығы көретіндей жерде тұру керек

D) Айналмалы жаттығу

E) 1-4 ретті бой жазу жаттығуларын көрсету және айту әдісімен

F) Тек айту әдісімен

G) Өзіндік тапсырма әдісі

H) Тек көрсету әдісімен

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$249

5-9 сыныптарда сабақты ұйымдастырудың тиімді әдістері:

A) Қатаң тәртіптегі жаттығулар

B) Топты

C) Өзіндік тапсырма

D) Бой жазу жаттығуларын айту және көрсету әдісімен

E) Жоғарыда көрсетілген

F) Барлығы бірдей меңгеретін қимыл-әрекеттерді үйрету

G) Алдыңғы қатарлы

H) Айналмалы жаттығу

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$250

Сабақтың қозғалысты тығыздығы тәуелді көрсеткіш:

A) Жаттығулардың күрделілігі

B) Орындалатын уақытқа байланысты

C) Ағзаның жас ерекшелігі

D) Сабақта шешілетін тапсырма

E) Дене дайындығы кезеңі

F) Дене дайындығы деңгейіне

G) Сабақта шешілетін тапсырма

H) Дене дамуының деңгейі

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

251

Сабақ жоспарын талдау арқылы оқытушы бірінші қарастыратын бөлім:

A) Дене дайындығы деңгейі

B) Дайындық бөлімі

C) Қорытынды бөлім

D) Негізгі бөлім

E) Кіріспе дайындық бөлімі

F) Негізгі бөлімдегі өтілетін/өтілген тақырыптың мазмұны

G) Кіріспе бөлім

H) Негізгі бөлімді өткізудегі ұйымдастырушылық қабілеттері

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$252

Өткізілген сабақтың сапасы анықталатын белгі:

A) Берілген тапсырманы орындау дәрежесімен

B) Дене жаттығуларын орындау сапасымен

C) Сабақ тақырыбын игерумен, тамыр соғу жиілігінің бірқалыпты көтеріліп-түсуімен

D) Сабақтың жалпы қозғалысты тығыздығы көрсеткішімен

E) Сабақтың қозғалысты тығыздық көрсеткіші

F) Жаттығулардың күрделілігімен

G) Жаттығудың эмоциялығымен

H) Оқушылардың ұйымдасуымен

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 2

 

$$$253

Сабақта қатысушыларды ұйымдастырудың топты әдістері сипатталады:

A) Тапсырмалар мұғалімнің басшылығынсыз орындалады

B) Сыныптың топқа бөлініп, әр топ өзіне тиесілі тапсырманы орындауы

C) Мұғалім әр топқа әртүрлі тапсырма беруіне болады

D) Әр топ өзіне берілген тиесілі тапсырманы белсенді орындай, сабақ тығыздығын арттырады

E) Оқушылар жалпы тапсырманы әр мезгілде орындайды

F) Оқушыларды топтарға бөлу және жалпы тапсырманың орындалуы

G) Бәріне ортақ тапсырманың біреуін оқытушының басшылығымен орындауы

H) Әр оқушы өзінің тапсырмасын жеке орындайды

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$254

Сабақтың жалпы тығыздығының түсініктемесі:

A) Сабақтың ұзақтығына байланысты

B) Барлық жаттығудың орындалуына жіберілген уақытына қатысты

C) Сабақ мерзіміне жіберілген жалпы уақытқа қатысы

D) Мұғалімнің жаттығуды түсіндіруі кезіндегі кеткен уақыт та есептелінеді

E) Сабақта кең қолданылатын айту әдісі бұл ұғымға кіреді

F) Негізгі жаттығулардың орындалуына жіберілген уақытқа қатысты

G) Ұйымдастыруға жіберілген уақытқа қатысты

H) Сабақтың негізгі бөліміне жіберілген уақытқа қатысты

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$255

Дене жаттығуының қозғалысты тығыздығы төмен сабақ түрлері:

A) Қозғалмалы ойындар түрлері

B) Спорт ойындарының түрлері

C) Циклді спорт түрлері

D) Қозғалысы күрделі бағдарлы спорт түрлері

E) Жеңіл атлетиканың секіру, лақтыру, қысқа қашықтыққа жүгіру түрлері

F) Түсіндірілуі күрделі, орындалуы қиын жаттығуларды үйренгенде

G) Спорттық ойын түрлері мен жекпе-жек

H) Жекпе-жек түрлері

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$256

Дене дайындығын көрсететін негізгі әдіс:

A) Орындалған техника бағасы

B) Антропометрлік көрсеткіштер

C) Қозғалыс әрекетінің нәтиже өлшемі

D) Өлшеу, бақылау, сұрау

E) Тестілер

F) Морфофункционалды көрсеткіштер

G) Әдебиеттер саны

H) Біркелкі әдіс

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$257

Адамның қозғалыс қызметінің сенситивті кезеңі дамуының сипаттамасы:

A) Дене қабілеттерінің ырғақты-ырғақсыз дамуы

B) Сыртқы ортаға мөлдір сезімммен қарау

C) Қозғалыс қабілеттерінің жоғары қарқынмен дамуы

D) Тест нәтижесінің орта жылдық жоғары деңгейінің өсуі

E) Қозғалыс қабілеттерінің төмен деңгейі

F) Сыртқы ортаға жоғары сезіммен әсер ету түрі

G) Қозғалыс қабілеттерінің жоғарғы қарқынмен дамуы

H) Табиғи дарын мен тұқымқуалаушылыққа байланысты

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$258

Бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабағына көп көңіл бөлінетін міндеттер:

A) Дене қабілетінің дамуы

B) Мүсінді қалыптастыру

C) Қозғалысты үйрету

D) Теориялық дайындық

E) Қозғалыс қызмет техникасын меңгеруді тереңдете жүргізу

F) Күрделі дене жаттығуларын үйренуге өту

G) Дұрыс дене тұрқын қалыптастыру

H) Ойындар арқылы зеректігін дамыту, жеке гигиенасын ұстану

{Правильный ответ} = А, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$259

1-4 сыныптардағы сабақ құрылымының дұрыс уақыт бөлімі:

A) 8-12; 25-27; 3-6

B) 11-13; 23-25; 5-7

C) 10-12; 28-30; 3-5

D) 10-12; 30-35; 2-3

E) 8-10; 25-28; 5-7

F) 7-10; 30-35; 2-3

G) 5-7; 30-33; 3-5

H) 7-9; 23-26; 8-10

{Правильный ответ} = А, В, Е

{Сложность} = 3

 

$$$260

сабақ құрылымының дұрыс уақыт бөлімі:

A) 8-12; 25-27; 5-7

B) 10-12; 26-28; 3-5

C) 8-10; 28-30; 3-5

D) 10-12; 30-35; 2-3

E) 12-15; 30-35; 5-7

F) 10-12; 28-30; 3-5

G) 7-10; 25-30; 3-5

H) 12-15; 23-25; 2-7

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$261

10-11 сыныптардағы сабақ құрылымының дұрыс уақыт бөлімі:

A) 7-10; 30-35; 3-5

B) 10-12; 28-30; 3-5

C) 7-10; 30-32; 2-3

D) 7-9; 30-33; 2-3

E) 12-15; 30-35; 5-7

F) 5-10; 30-35; 2-3

G) 10-12; 30-35; 2-3

H) 6-8; 30-32; 3-5

{Правильный ответ} = С, D, Н

{Сложность} = 3

 

$$$262

   

A) Екі міндетті орындауға бөлінген уақыт тең жартысынан

B) 30-70%

C) 80-20%

D) 10-90%

E) 50-50%

F) 90-10%

G) Қойылған мәселелердің бөлінген уақыт арақатынасы бірдей

H) 20-80%

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$263

Қозғалыс қызметі мына жаста қарқынды дамиды:

A) 12-15 жасқа дейін

B) 8-10 жасқа дейін

C) 13-14 жасқа дейін

D) 14-16 жасқа дейін

E) 13-15 жасқа дейін

F) 17-19 жасқа дейін

G) 10-12 жасқа дейін

H) 16-18 жасқа дейін

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$264

Бастауыш және орта сыныптардағы дене шынықтыру сабағында барлық бұлшық ет топтарының дамуына ең көп көңіл бөлінеді:

A) Бұлшық еттің монохронды дамуы

B) Күштің қиын даму кезеңінде

C) Әр оқушының жеке дене қасиеттері ескерілуі тиіс

D) Тақырып бойынша қойылған міндеттердің үйлесімді орындалуы

E) Шапшаңдық дамуының сенситивтік кезеңімен

F) Ептілік дамуының сенситивтік кезеңімен

G) Бұлшық еттің гетерохронды дамуы

H) Икемділік дамуының сенситивтік кезеңімен

{Правильный ответ} = С, D, G

{Сложность} = 3

 

$$$265

Бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабағында дене қабілеттерін дамытады:

A) Жалпы дамыту жаттығулары

B) Қозғалмалы ойындар

C) Арнайы дамыту жаттығулары

D) Зеректікті арттыратын ойындар мен жаттығулар

E) Негізгі жарыстық жаттығулар

F) Эстафеталар, гимнастикалық жаттығулар

G) Жақындататын жаттығулар

H) Спорттық ойындар түрлері

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 3

 

 

266

Орта сыныптардағы дене шынықтыру сабағында дене қабілеттерін дамытады:

A) Қосымша жарыстық жаттығулар

B) Арнайы дамыту жаттығулары

C) Спорттық ойындар типіндегі қозғалмалы ойындар

D) Гимнастика, жалпы дамыту жаттығулары

E) Дене қасиеттерін дамытатын арнайы жаттығулар

F) Қозғалмалы ойындар, эстафеталар

G) Жеңіл атлетика, күш жаттығулары

H) Негізгі жарыстық жаттығулар

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$267

Мектептерде дене тәрбиесі бойынша оқу үдерісін жоспарлаудың құжаты дұрыс аталмаған:

A) Жылдық жоспар

B) Тоқсандық жоспар

C) Оқу бағдарламасы

D) Қосымша жұмыс жоспары

E) Күнделікті сабақ жоспары

F) Бір айлық жоспар

G) Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

H) Күнтізбелік-тақырыптық бағдарлама

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$268

Мектепте дене тәрбиесінен оқу үдерісінде күнделікті қолдану құжаты:

A) Сабақтық жоспар-конспект

B) Бағдарламалық кестесін бөлу жоспары

C) Дене тәрбиесінің бағдарламасы

D) Кесте жоспары

E) Сынып журналы

F) Қосымша жұмыс жоспары

G) Оқу-әдістемелік құралдар

H) Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$269

Оқу-жұмыс жоспарының анықтайтын қызметі:

A) Қосымша жұмыс жоспары

B) Қозғалысқа үйретудің жалғасы

C) Сабақтың жалпы мазмұны

D) Бағдарламалық материалдарды жалғастыру

E) Мемлекеттік бағдарлама

F) Дене қасиеттерін одан әрі дамыту, жетілдіру

G) Қойылған міндеттердің шешілу жолы

H) Дағды-машық әліппесін қалыптастыру

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$270

Бағдарламалық материал бөлімінің жоспар кестесі анықтайды:

A) Сабақтың жалпы мазмұны

B) Бағдарламалық материалды тәптіштеу

C) Бағдарламалық материалды өту жалғасы

D) Сабақтың кіріспе-дайындық бөлімінің мазмұны

E) Мемлекеттік бағдарлама

F) Қозғалыс міндеттерінің шешілу жалғасы

G) Дағды-машықтарды одан әрі игеру

H) Сабақтың негізгі бөлімінің мазмұны

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$271

сыныптарда сабақта дене қабілетінің дамуына және қозғалысты үйретуге бөлінген уақыттың дұрыс қатынасы (%):

A) 40-60%

B) 50-50%

C) 70-30%

D) Дене қабілетінің дамуына уақыттың үштен бірі бөлінеді

E) 90-10%

F) Қозғалысты үйретуге бөлінген уақыт 70% құрайды

G) 60-40%

H) 30-70%

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$272

Дене шынықтыру сабағында айналмалы жаттығудың қолданылуы:

A) Қозғалыс дағдыларының қалыптасуында

B) Дене қабілеттерін дамытуда

C) Қозғалыстың анықтау түрін үйретуде

D) Дене қасиеттерін жетілдіруде

E) Ерік-жігер қабілетін тәрбиелеуде

F) Қойылған міндеттердің шешілу жолы

G) Қозғалыстың анықтау түрін жетілдіруде

H) Арнайы жаттығулардағы дағды-машықтарды ұштауда

{Правильный ответ} = В, D, H

{Сложность} = 3

 

$$$273

Арнайы медициналық топта дене шынықтыру сабағының қажеттілігі:

) Қажет, аптасына 3 рет 45 минуттан

) Қажет, аптасына 2 рет 45 минуттан

C) Иә, аптасына 1 рет

D) Келешекте қоғамға пайдалы, дені сау азамат етуге септігі мол

E) Иә, аптасына 2 рет 30 минуттан

F) Иә, аптасына 3 рет 30 минуттан

G) Жоқ, шығыны көп болады

H) Ия, егер де оқу орны басшылығы қаражат бөлсе

D

{Сложность} = 3

 

$$$274

Арнайы медициналық топтағы оқушыларға сабақтың өткізілуі:

A) Дайындық медициналық тобымен бірге

B) Негізгі медициналық топтан бөлек

C) Дайындық медициналық топтан бөлек

D) Негізгі және дайындық медициналық тобымен бірге

E) Денсаулығында кемістігі бар оқушылар үшін

F) Көмекші медициналық топпен бірге

G) Негізгі медициналық топпен бірге

H) Айырмашылығы жоқ

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$275

Сыныптан тыс дене тәрбие жұмысының сипаттамасы:

A) Демалыс орындарында жүргізілген спорттық іс-шаралар

B) Мектептен тыс ұйымдармен жүргізілген сабақ

C) Мектепте ұйымдастырылған спорт үйірмесі

D) Сабаққа дейінгі дене тәрбиесі жұмыстары, іс-шаралары

E) Мәдениет сая бақтарында жүргізілген спорттық іс-шаралар

F) «Қозғалмалы» үзіліс, денешынықтыру үзілістері, «Көңілді старттар»

G) БЖСМ-де жүргізілген сабақ

H) Мектеп және мектептен тыс жүргізілген жаттығулар

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 2

 

 

 

276

Сыныптан тыс дене тәрбиесінің мәні:

A) Қосымша міндеттің жүзеге асуына мүмкіндік жасайды

B) Негізгі міндеттің сапалы және толық шешіміне мүмкіндік жасайды

C) Бос уақытты пайдалы өткізуге мүмкіндік жасайды

D) Сүйікті спорт түрлерін әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік жасайды

E) Дене қасиеттерін одан әрі дамытады

F) Оқушылардың өзіндік қызығушылығын қанағаттандырады

G) Тәрбиелік мәні зор

H) Демалыс орындарында жүргізілген спорттық іс-шаралар

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$277

Сабақ түрлері төмендегі факторлармен сипатталады:

A) Шынығу әдісімен

B) Сабақтағы шешілетін міндеттермен

C) Оқушыларды ұйымдастыру әдісімен

D) Тапсырманы орындау әдісімен

E) Бағдарламалық материалдардың мазмұнымен

F) Жоспар мен бағдарламадағы көрсетілген спорт бөлімдерімен

G) Мұғалімнің тәжірибелілігіне қарай

H) Тақырып күрделілігімен, қиын жаттығулардың өтілу әдісімен

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$278

:

A) Дене қабілеттерін дамытуға

B) Ертерек үйренген қозғалыс түрлерін жетілдіруге

C) Теориялық дайындыққа

D) Қолданбалы қозғалыс дағдыларын қалыптастыруға

E) Қозғалысты оқытуға

F) Дене қасиеттерін, вестибулярлық аппарат жаттығуын жетілдіруге

G) Болашақ мамандықты таңдаудағы іс-қимыл әрекеттерін оқытуға

H) Дене мүсінін қалыптастыруға

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$279

Еңбек етушілердің дене мәдениеті түсінігі:

A) Адам дене тәрбиесінің міндетін, қағидасын, құралын анықтайтын ғылым

B) Дене тәрбиесінің жеке жүйелері

   

D) Жалпы дене дайындығы

E) Спортпен терең шұғылдану

F) Адамның дене даму үдерісін басқарудың жалпы заңдылығын оқытады

G) Кәсіби-қолданбалы дене шынықтыру

H) Өндірістік гимнастика, бұқаралық спорт

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$280

Тұрмыстағы дене мәдениетінің құрылымы:

A) Демалыс және еңбек тәртібі, аула спорт клубының іс-шаралары

B) Өндірістік гимнастика, шынығу

C) Өзіндік және қоғамдық гигиена, гигиеналық гимнастика

D) Туристік серуендер

E) Бұқаралық-көпшілік спорт жиындары

F) Спорттық жарыстар

G) Үлкен спорттық жарыстардағы жанкүйерлік

H) Белсенді тынығу, жалпы денені дамыту және спортпен шұғылдану

{Правильный ответ} = А, С, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

281

Ересектер дене мәдениетінің бағыты:

A) Гигиеналық, жалпы денені дамыту, спорттық

B) Бейімделушілік

C) Кәсіби-еңбекті, әскери, сауықтыру

D) Қайта қалпына келушілік

E) Кәсіби-қолданбалы , емдік, әскери-қолданбалы

F) Көңілді старттар

G) Дене шынықтыру мезеттері

H) Бос уақыт, емдік, әскери

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$282

Бағдарламалық материалдағы жеке жоспармен анықталатын мәселе:

A) Бұқаралық-көпшілік спорт жиындары

B) Өтілетін спорт түрлерінің үйлесімдігі

C) Қозғалыс міндеттерінің жүргізілу кезектілігі

D) Сабақтың жалпы мазмұны

E) Мемлекеттік бағдарлама

F) Бағдарламаның жүргізілу кезектілігі

G) Спортпен терең шұғылдану

H) Үлкен спорттық жарыстардағы жанкүйерлік

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 3

 

$$$283

Студенттердің дене тәрбиесіне арналған оқу бөлімдері:

A) Дайындық

B) Кіріспе

C) Негізгі

D) Қорытынды

E) Спорттық

F) Бастапқы

G) Арнайы

H) Жоғары спорттық шеберлілік

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

284

ЖОО-да дене тәрбиесінде қолданылатын академиялық сабақ түрі:

A) Оқу бөлімдеріндегі міндетті және факультативті сабақтар

B) Оқытушының тапсырмасы бойынша қосымша сабақтар

C) Өз бетімен дайындық және қосымша тәжірибе сабақ уақыты

D) Оқу бөлімдеріндегі негізгі медициналық топ үшін міндетті сабақтар

E) Туристік серуендер, саяхаттар

F) Оқу бөлімдеріндегі арнайы медициналық топ үшін міндетті сабақтар

G) Өз бетінше және факультативті сабақтар

H) Ашық, әдістемелік дене шынықтыру сабақтары

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$285

55 жастағы, одан үлкен адамдардың дене тәрбиесінің ең басты әлеуметтік қызметі:

A) Сауықтыру

B) Білімдік

C) Тәрбиелік

D) Қолданбалы

E) Дене әлеуетін мүмкіндігінше ұзақ ұстау

F) Бейімділік

G) Ұзақ жасауға, қоғамға мүмкіндігінше көбірек пайдалы болуға талпыну

H) Кәсіби

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$286

Жастары үлкен адамдармен дайындықтың ұтымды түрі:

A) Авто-мотоспорт түрлері

B) Кешенді

C) Пәнді

D) Кешенді және сабақты

E) Кешенді және сабақтан тыс

F) Сауықтыру басымдылығымен

G) Кешенді және жекпе-жек түрлері

H) Белсенді және бәсең туризм түрлері

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$287

Дене мәдениеті жұмысының қосымша құралы:

A) Ауа ваннасы

B) Дұрыс тамақтану

C) Қыздырыну

D) Еңбек ету

E) Жеңіл атлетика

F) Демалу

G) Сумен шынығу

H) Әдіс, тәсіл

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$288

Дене тәрбиесінің көмекші құралы:

A) Спорт алаңы

B) Табиғаттың сыртқы күшінің әсері

C) Спорттық киім

D) Қыздырыну

E) Дене жаттығулары

F) Еңбек ету

G) Демалу

H) Сумен шынығу

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 2

 

$$$289

Табиғаттың сыртқы күш факторлары дегеніміз:

A) Ауа, жел

B) Қимыл-қозғалыстар

C) Су, қар, жаңбыр, бұршақ

D) Күн көзі

E) Жаттығулар

F) Әдістер, тәсілдер

G) Тамақтану

H) Тынығу

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 2

 

290

Гигиеналық факторлар дегеніміз:

A) Ауа

B) Теріні күту

C) Су, күн көзі

D) Шынығу

E) Жеке бас гигиенасы

F) Дене жаттығулары

G) Ауыр қимыл жасау

H) Әдістер, тәсілдер

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$291

Футбол ойынындағы басымды дене қасиеті:

A) Күш, ептілік

B) Вестибулярлық аппарат жаттығуы

C) Жылдамдық

D) Икемділік

E) Төзімділік

F) Жылдамдық, күш

G) Ептілік

H) Икемділік, ептілік

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$292

Спортшылардың алдына қойылған міндет:

A) Атақты спортшы болу

B) Жан-жақты даму, еңбек ету

C) Отан қорғау

D) Жеңімпаз атану

E) Жаттықтырулардан қалмай, тынбай іздену

F) Спорттық бапта болып, жарыстарға тыңғылықты даярлану

G) Жан-жақты даярлықта болып, спортпен мақсатты түрде айналысу

H) Дене қасиеттерін жетілдіру

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$293

Спортшы үшін зияткерлік дайындықтың пайдаланылу аясы:

A) Мінез-құлқын жаттықтыру

B) Бұлшық етті өзгерту

C) Қара жұмыс істеуге дененің қалыптасуы

D) Күш-ерік қасиеттерінің қалыптасуы

E) Спортшының теориялық білімі, ойын дамыту

F) Психологиялық дайындықты жетілдіру

G) Тактикалық айла-тәсілдерді тереңдірек ұғыну, үйрену

H) Жарыс барысында зиялылық таныта, «Әділ ойын» қағидасын ұстану

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$294

Спорттық мамандандырудың басталу кезеңі:

A) Баланың сәби кезеңінен

B) Егделік шақта

C) Гимнастика, акробатика секілді спорт түрлерінде мектепке дейін

D) Орта жастан

E) Жігіттік кезде

F) Жасөспірімдік шақта

G) 5-9 жастан бастап

H) Жігіттік кезеңнен кейін

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 3

 

$$$295

Мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі сабағының түрлері:

A) Жарыс сабағы

B) Ойын сабағы

C) Бастапқы топтың сабақ түрі

D) Зейінділікті дамыту жаттығулары бар ойындық сабақ

E) Дұрыс дене тұрқын қалыптастыруға арналған ойындық сабақ

F) Жеке қозғалыс

G) Көрсету сабағы

H) Айту сабағы

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$296

Алдын-ала спорттық дайындықтың басталу кезеңі:

A) Спорт түрлерінің ерекшеліктерін ескере, 6-9 жастан бастап

B) Студенттік өмірде

C) Төменгі сыныптарда

D) Мектептің жоғары сыныптарында

E) Мектептің бастауыш буынында

F) Орта жастан кейін

G) Мектептің орта сыныптарында

H) Студенттік өмірден соң

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 2

 

$$$297

Спорт ерекшеліктерінің негізі:

A) Жарыс қимылдары

B) Қоғамдық көріністің көп қырлылығы

C) Адамның өз мүмкіндік шешендігін әрі қарай дамыту

D) Қоғамдық қатынастардың белгілі бір әлеуметтік бағыты

E) Қимыл-қозғалыстар

F) Жоғары шектегі дағды-машық

G) Жеке қозғалыс

H) Жан-жақты арнайы дайындықтарды автоматты түрде меңгеру

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 3

 

298

Қимылдың құрылысын, негізгі буындардың жиынтығын шешетін жұмыс:

A) Дене жаттығуларының техникасы

B) Қозғалыс техникасының басты буыны

C) Қозғалыс тактикасының негізі

D) Қозғалыс техникасының негізгі буыны

E) Қозғалыс тактикасы

F) Қозғалыс техникасының негізі

G) Қозғалыс техникасының қосымша буыны

H) Орындау техникасының автоматтандырылуы

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 3

 

$$$299

Қимыл-қозғалыс әрекетінің уақытша сипаттамасы:

A) Қимылдың қозғалу бағыты

B) Дененің жағдайы

C) Бағытталу жолы

D) Қимылдың дұрыстылығы

E) Қимылдың ұзақтығы

F) Қимылдың ырғақтығы

G) Қимылдың ырғақты ұзақтылығы

H) Қимылдың қателігі

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$300

Спорттың мына түрлерінің әрекеті дене тәрбиесінің құралдарына кірмейді:

A) Шахмат

B) Волейбол, баскетбол, футбол

C) Шаңғы тебу, хоккей, теннис

D) Дойбы

E) Жүзу, секіру, жүгіру

F) Күрес, бокс

G) Тоғызқұмалақ

H) Су спорты түрлері

{Правильный ответ} = А, D, G

{Сложность} = 3

01

Спорт теориясының мазмұны дегеніміз:

Спорттың дамуының жалпы концепциясы

Спорттық жаттықтыру сипаттамасы

C) Спорттың оқыту түрлері мен әдістерін тереңдете үйретеді

Пәлсапа, саяси экономика

E) Спорт түрлерінен техникалық және тактикалық білімдерді жетілдіреді

Дене тәрбиесi тарихы

Спорттық бағдарлау әдісі

Спорттағы болжамдау үдерісі

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 2

 

$$$002

Пішіннің түрлерi:

Алға, артқа қисайған тұлғалар

Жақсы бiтiмдi тұлғалар

Оң жаққа қисайған тұлғалар

Жаман бiтiмдi тұлғалар

Тiк, иiлген, еңкiш, еңкейген пішін

F) Тұлғаны қалыптастыру кішкене кезден басталады

Белсендi және жай тұлғалар

Биiк және аласа тұлғалар

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$003

Спорт теориясының пәні дегеніміз:

A) Спорт саласындағы экономикалық құбылыстар

B) Спорт саласындағы тұрмыстық құбылыстар

C) Спорт саласындағы педагогикалық құбылыстар

D) Спорт саласындағы саяси құбылыстар

E) Спорт саласындағы қоғамдық құбылыстар

F) Спорт теориясы мен пәлсапасының арақатынасы

G) Спорт саласындағы психологиялық қатынастар

H) Спорттағы саясат мен экономиканың арақатынасы

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$004

Қозғалыс құрылымының негізгі жиынтығы:

А) Қозғалыс техникасының негізгі буыны

В) Қозғалыс техникасының бөлшектері

С) Қозғалыс техникасының негізі

D) Қозғалыс техникасының құрамы

Е) Қозғалыс техникасының басты буыны

F) Қозғалыс техникасының құрылымы

G) Орындау техникасының автоматтандырылуы

H) Қозғалыстың бастапқы фазасы

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$005

Қозғалыстың жалпы сапалық сипаттамасы:

А) Қозғалыстың ырғағы

В) Қозғалыстың динамикалық сипаттамасы

С) Қозғалыс сапалығы

D) Кеңістік, күш белгілері

Е) Қозғалыс бағыты

F) Уақыт белгілері

G) Қозғалыс үнемділігі

H) Кеңістік-уақыт белгілері

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$006

Спорт теориясындағы заңдылықтардың деңгейлері:

A) Жалпы деңгей

B) Саяси деңгей

C) Саяси-бірыңғай деңгей

D) Бірыңғай деңгей

E) Бірыңғай жалпы деңгей

F) Экономикалық

G) Жеке деңгей

H) Әлеуметтік деңгей

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$007

Спорттағы бірыңғай деңгейдің көріну жақтары:

A) Пәлсапада көрінеді

B) Табиғатта көрінеді

C) Қоғамда көрінеді

D) Биологияда көрінеді

E) Экологияда көрінеді

F) Биохимияда көрінеді

G) Математикада көрінеді

H) Әлеуметтік салада көрінеді

{Правильный ответ} = В, С, Н

{Сложность} = 1

 

$$$008

Спорттағы анаэробты мүмкiндiктің сипаттамасы:

Оттегінiң бiрде жетiп, бiрде жеткiлiксiз кезiндегi жағдай

B) Жаттығуды орындау кезінде оттегіні қолданбайды

Оттегiнiң жеткiлiктi кезiндегi жұмыс жағдайы

Белсендi демалыс кезi

Баяу демалыс кезi

Оттегінiң жетiспеу кезiндегi жұмыс жағдайы

G) Циклді спорт түрлерінде көп кездеседі

H) Ауыр атлетикада көп кездеседі

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$009

Спорттағы аэробты мүмкiндiк сипаттамасы:

Оттегiнiң жеткiлiктi кезiндегi дененің жағдайы

Сүт қышқылының көбеюi

C) Спортшының ұзақ уақыт жұмыс істеу қабілеттілігі

Көмiр қышқыл газының азаюы

Көмiр қышқыл газының көбеюi

Белсендi демалыс кезiндегi жұмыс

G) Төзімділік дене қасиеттерін дамытқанға зор үлес қосады

Сүт қышқылының азаюы

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$010

Жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруін айқындайтын демалу аралығы:

А) Ординарлық

В) Қатты

С) Төтенше

D) Толық

Е) Экстремалдық

F) Экстремалдық-төтенше

G) Субординарлық

H) Субмаксималдық

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$011

Жаттықтыру кезінде ең бірінші қолданылатын үйрету әдісі:

А) Стандартты-қайталау жаттығу әдісі

В) Вариативті-аралық жаттығу әдісі

С) Қайталай жаттығу әдісі

D) Стандартты жаттығу әдісі

Е) Біркелкі жаттығу әдісі

F) Вариативті-біркелкі жаттығу әдісі

G) Стандартты-аралық жаттығу әдісі

H) Вариативті жаттығу әдісі

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$012

Жаттығу техникасының сипаттамасы:

А) Қозғалысты орындаудың тұрақсыздығы

В) Дағды-машықтың автоматтануы

С) Қозғалысты басқаруда автоматтықтың өте төмен дәрежесін көрсету

D) Қозғалыс тұрақтылығы

Е) Автоматты түрде орындау

F) Қозғалысты басқаруда автоматтықтың орта дәрежесін көрсету

G) Қозғалыс стереотипінің айқындалуы

H) Жарыстық іс-қимылдарды шеберлік деңгейде орындау

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 2

 

$$$013

Қимыл әрекеттеріне үйретудің бірінші кезеңінің мақсаты:

А) Қимыл әрекеттерге үйренуді қарапайым әдістерден бастау

В) Қимыл әрекеттерін бөлшектеп орындау

С) Жаттығудың бірінші бөлігін толық үйренгеннен соң ғана келесіге өту

D) Қимыл тәжірибесін қалыптастыру

Е) Қимыл тәжірибесін толықсыз қалыптастыру

F) Қимыл әрекеттерін орындау

G) Қимыл әрекеттерін біркелкі орындау

H) Қимыл әрекеттерін вариативті орындау

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 3

 

$$$014

Қимыл әрекеттеріне үйретудің үшінші кезеңінің мақсаты:

А) Қимыл әрекетінің дағдысын белгіленген деңгейіне жеткізбеу

В) Қимыл әрекеттерінің техникасын автоматтандыру

С) Дағды-машықты меңгеру шеберлілігі

D) Қимыл әрекеттерінің техникасын жетілдіру

Е) Қимыл әрекеті дағдысының тұрақсыздығы

F) Қимыл әрекетін ауыспалы түрде орындау

G) Қимыл әрекетін өсіру

H) Дағды-машықты меңгеру әліппесі

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 3

 

$$$015

Қимыл дағдысының тұрақтылығын анықтау әдісі:

А) Қимыл әрекетін ауыспалы түрде орындау

В) Қозғалыс техникасының тұрақсыздығы

С) Қозғалыс техникасының тұрақтылығы

D) Айналысушы дағды-машығының жетілдіру деңгейі

Е) Жарыстық іс-қимылдарға өте қажет

F) Қозғалыс техникасының жетілдіру

G) Қозғалыс техникасының өзгерістігі

H) Қозғалыс элементтерін орындау тұрақсыздығы

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$016

Жаттығуды игерудің бірінші кезеңінде кездесетін мүмкіншіліктер:

А) Қимылдың негізгі құрамын игеру

В) Қимылдың қосымша құрамын игеру

С) Жаттығу техникасын тереңдеп ұғу

D) Жаттығу техникасын жалпы түрде игеру

Е) Қозғалыстарды үйренуді қарапайым түрлерінен бастау

F) Дене қасиеттерін жетілдіру

G) Жаттығу техникасын біртіндеп орындау

H) Жаттығу элементтері байқау ретінде орындау

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$017

Дене жаттығуына үйретудің тиімді басқару жолдары:

А) Жаттықтырушының нұсқауларын бұлжытпай орындау

В) Көпшілікке арналған спорт жаттығуларын игеру

С) Үйретудің жеке міндеттерін орындау

D) Қимыл әрекеттерін қайталап орындау

Е) Нақты жаттығуларға үйрету бағдарламасы

F) Дене тәрбиесі қағидаларын ұстану

G) Әдістерді үйлесімді қолдану

H) Қимыл әрекеттерінің тұрақтылығы

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$018

Спорттық ойын түрлерінде жоғары жетістікке жетуге қажетті дене сапасы:

А) Ептілік

В) Күш төзімділігі

С) Күш көрсеткішінің жоғары дамуы

D) Үйлесімділік

Е) Дене қабілеттілігі

F) Төзімділік

G) Шапшаңдық

H) Икемділік

{Правильный ответ} = А, D, Н

{Сложность} = 1

 

$$$019

Спорттық жаттықтырудағы бұлшық еттердiң зорлануы көп болады:

Органикалық жағдайда

Динамикалық жағдайда

Физикалық жағдайда

Механикалық жағдайда

Изометриялық жағдайда

Арнайы төзімділік жаттығуларында

Жаттықтыру құрылымының үйлесімсіздігі

Биомеханикалық жағдайда

{Правильный ответ} = E, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$020

Спорттық жаттықтырудағы салыстырмалы күш коэффициентiн есептеу әдісі:

Меншiктi салмақтың көтерген салмаққа қатынасы

Екi спортшының салмағын салыстыру

Абсолюттік салмақтың көтерген салмаққа қатынасы

Абсолюттік пен нақты салмақтың арақатынасы

Өз салмағынан аз салмақты көтергенде

Көтерген салмақтың абсолюттiк салмаққа қатынасы

Өз салмағынан көп салмақты көтергенде

H) Күшіне қарай көтеру

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$021

Спорттық жаттықтыру кезіндегі күштi дамыту үшiн берiлетiн тиiмдi ауыртпалық:

10% салмақ көтеру

89% салмақ көтеру

20% салмақ көтеру

40% салмақ көтеру

91% салмақ көтеру

30% салмақ көтеру

90% салмақ көтеру

70% салмақ көтеру

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$022

Спорттық заңдылық жүйесіндегі жалпы деңгейдің көріну саласы:

Идеологияда

Мәдениетте

Саясатта

D) Мамандық бойынша білім беру саласында

E) Арнайы әдіс, қағидаларды оқытуда

F) Әлеуметтік салада

G) Нарықтық экономикада

Спортта

{Правильный ответ} = D, Е, Н

{Сложность} = 1

 

$$$023

Спорттық заңдылық жүйесіндегі жеке деңгейдің көріну саласы:

Қозғалыстық, практикалық

Теориялық, дидактикалық

Оқыту, физиологиялық

Психологиялық, жарыстық

Жүйелiк, академиялық, эстетикалық

Дағды-машықтардың қалыптасуында

G) Дене қасиеттерін жарыстық деңгейге дейін жетілдіргенде

H) Қимыл-әрекеттерді автоматтандыруда

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$024

Спорттағы жалпы заңдылықтарды іске асыру дегеніміз:

Идеологиялық жұмыстар қағидаларын іске асыру

B) Басқа елдермен спорттық байланыстар орнату

C) Спортшылардың әлеуметтік мәселелерін шешу

D) Спорттағы нарықтық экономика қағидаларын іске асыру

E) Халықаралық жарыстардағы саясат қағидаларын іске асыру

F) Спорттағы әділ төрешілік қағидаларын іске асыру

Оқыту мен тәрбие қағидаларын іске асыру

Дене тәрбиесі жүйесі қағидаларын іске асыру

{Правильный ответ} = А, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$025

Спорттағы жеке заңдылықтарды іске асыру дегеніміз:

Оқыту мен тәрбие қағидаларын іске асыру

Жалпы және арнайы дене дайындығының бірлігі

Дағды-машықтарды қалыптастыру

Жоғары білікті спортшының дайындық ерекшеліктері

E) Білім беру саласын күшейту

Жаттықтыру амалдары мен әдістерін орындау

G) Дене қасиеттерін ғана дамыту

Жоспарлау технологиясының ерекшеліктерін оқып-үйрену

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$026

Жылдамдықты дене қабілеті ретінде анықтайтын сипаттама:

А) Қимылды өте аз уақытта орындау

В) Мақсатқа сай қимыл реакциясының уақыты

С) Қысқа уақыт ішінде көп қашықтықты игеру

D) Қозғалыс жиілігінің максималды көрінуі

Е) Ауыр атлетика жаттығуларын тез арада орындау

F) Күш қимылын шапшаң орындау

G) Қимылды керекті уақытында орындау

H) Спорт ойындарындағы көрініс

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 1

 

$$$027

Педагогикалық эксперимент дегеніміз:

А) Ғылыми зерттеуге керекті жағдай жасау

В) Ғылыми-әдістемелік зерттеу жүргізу

С) Ғылыми зерттеудің бастамасы

D) Ғылыми-зерттеу жұмыстарының логикалық жалғасы

Е) Тәжірибе жасау, оның нәтижелері

F) Ғылыми зерттеудің нәтижесі

G) Априориді аксиомаға айналдыру

H) Ғылыми зерттеулерді қалыптастыру

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 3

 

$$$028

Қимыл дағдысын қайта құру мүмкіншілігінің қамтамасыз етілу аясы:

А) Қимыл дағдысының тұрақтылық өлшемімен

В) Сала арнайылығының өзгеруі

С) Қимыл дағдысының тұрақсыздығымен

D) Қимыл әрекеттерінің қалыптасуымен

Е) Шаршаудың әсерінен жаттығу жүктемесінің өзгеруі

F) Циклдердің үйлесімсіздігі

G) Рефлекторлық реакцияның ұзаруы

H) Ағзаның қажуымен

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$029

Спорт теориясының ірі мәселелермен айналысу аясы:

Қозғалыс iскерлiгi

Қозғалыс әрекетi, теориялық хабарлар

Қозғалыс әрекетi және дағдысы

Спорттық жаттықтыруды өткізу әдістемесі

Қозғалыс дағдысы

Спорттық жетілдіруді оңтайландыру үдерісі

G) Бейімделу, қайта қалпына келу, сауықтыру жұмыстары

H) Шаршаудың әсерінен жаттығу жүктемесінің өзгеруі

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$030

Оқу пәні ретінде спорт теориясының бөліктері:

3

B) 2-ден көп, 4-тен аз

C) 5

D) 6

E) 7

F) Үшке бөліне оқытылады

G) 9

H) 10

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$031

Жалпы төзімділіктің дамуына арналған спорттық жаттығулар:

А) Қозғалмалы ойындар

В) Гимнастика

С) Акробатика

D) Үйлесімдік жаттығулар

Е) Ұзақ қашықтыққа жүгіру

F) Ауыр атлетика жаттығулары

G) Жаттығулар арасындағы үзілістер уақытын қысқарту

H) Дала жарысында көбірек қолданылады

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$032

Дене дайындығы көрсеткішінің негізгі әдісі:

А) Техника бағасы антропометриялық әрекетінің нәтиже өлшемі

В) Тесттер

С) Морфофункционалды көрсеткіштер

D) Өлшеу, бақылау, сұрау

Е) Біркелкі әдіс

F) Техника бағасы

G) Антропометриялық көрсеткіштер қозғалыс әрекетінің нәтиже өлшемі

H) Бақылау нормативтері

{Правильный ответ} = В, С, Н

{Сложность} = 2

 

$$$033

Қозғалыс функциясының сенситивті кезеңінің даму сипаттамасы:

А) Іс-қимыл функциясының жоғарғы қарқынмен дамуы

В) Қозғалыс қабілеттерінің жоғарғы деңгеймен дамуы

С) Дeне қабілеттерінің орта жылдық жоғары деңгейінің өсуі

D) Іс-қимыл функциясының жоғарғы деңгеймен дамуы

Е) Дене қабілеттерінің максималды даму деңгейі

F) Тест нәтижесінің орта жылдық жоғары деңгейінің өсуі

G) Морфофункционалды көрсеткіштер

H) Шаршаудың әсерінен жаттығу жүктемесінің өзгеруі

{Правильный ответ} = А, D, Е

{Сложность} = 3

 

$$$034

Уақыт сезімділігінің көрсеткіші:

А) Жалғыз қимыл жылдамдылығы

В) Күрделі координаталық қимыл спорт түрлерінде өте сирек кездеседі

С) Қимылдау реакциясының жылдамдылығы

D) Ату спорт түрлерінде көбірек кездеседі

Е) Бірнеше қозғалыс жылдамдылығы

F) Бокста көп қолданылады

G) Қимылдау жиілігі

H) Кешенді қимылдардың шапшандығы

{Правильный ответ} = А, В, D

{Сложность} = 2

 

$$$035

Іс-қимыл шеберлігінің сипаттамасы:

А) Қимылды орындаудың тұрақсыздығы

В) Дене қасиеттерінің жоғары деңгейде дамуы

С) Қимыл меңгерудің дәрежесін көрсету

D) Қимыл тұрақтылығы

Е) Дағды-машықтардың автоматтануы

F) Спорттық ойындарды ойнай алу

G) Қимыл құрамының айқындалуы

H) Қимылды тез уақытта орындау

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$036

Оқу-спорттық жұмыстардың қолданылу аясы:

А) Көпшілік тұратын аудандарда

В) Бекітілген бағдарлама бойынша

С) Білім беру мекемелерінде

D) Түрлі үйірмелерде

Е) Мектептен тыс дене тәрбиесі спорттық іс-шараларында

F) Жасөспірімдер спортында

G) Демалыс орындарында

H) Мектептердегі тәрбие іс-шараларында

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$037

Үйрету дегеніміз:

А) Спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру үдерісі

В) Дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

С) Дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

D) Түрлі әдіс пайдаланып, теориялық білімдерді үйрету

Е) Түрлі әдіс пайдаланып, дағдыларды үйрету

F) Жылдамдық, иілгіштік, күш қасиеттерін дамыту

G) Дағды-машықтың автоматтану деңгейіне жеткізу

H) Спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$038

Спорттық машықтану дегеніміз:

А) Түрлі әдіс пайдаланып, білімдер мен дағдыларды үйрету

В) Дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

С) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

D) Бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

Е) Оқушының спорттық жаттығулар техникасын игеру үдерісі

F) Спортпен кәсіби айналысу үшін мақсатты түрдегі жаттығулар кешені

G) Спорт техникасын ескеру

H) Жарыстық іс-қимылдарды автоматты түрде орындау

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$039

Баланың дамуына әсер ететін іс-қимылдар:

А) Дененің дұрыс қалыптаса дамуын толық қадағалау, бақылау

В) Спорттық секцияларда жүргізілетін үйрету

С) Артық қимылдарды, бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

D) Дене дайындығын, моралдік ерік қасиеттерін толығымен қалыптастыру

Е) Қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды біріктіру

F) Табиғи, гигиеналық факторларды үйлесімді қолдану

G) Таңертеңгілік гимнастика, тамақтану тәртібі, су процедуралары және т.б.

H) Машықтану сабақтарын жүргізу

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$040

Жалпы машықтану дегеніміз:

А) Спорттық жаттығулар техникасын оқушының игеру үдерісі

В) Дене дайындығын тұтастай арттыру

С) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

Спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

Білімдер мен дағдыларды үйрету

F) Түрлі әдіс пайдалану

G) Жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

H) Дайындық түрлерін ескере, дене қасиеттерінің кешенді жетілдірілуі

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$041

Спорттық машықтанудың бірінші кезеңі:

А) Жаттығудың жеке бөліктерін игеру

B) Бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

C) Жекелеген қимылдарды біріктіру

D) Дене дайындығы қасиеттерін толығымен нақтылай қалыптастыру

E) Іс-қимыл дағдыларын жетілдіру

F) Қозғалысты жетілдіру, қателерді жою

G) Қозғалыстағы дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

H) Жеке қимылдардың бірлігін дағды-машыққа айналдыра бастау

{Правильный ответ} = А, С, Н

{Сложность} = 2

 

$$$042

Машықтанудың үшінші кезеңі:

А) Жарыстық іс-қимылдарды толық меңгеру

В) Дене дайындығын өсіру

С) Іс-қимыл дағдыларын жетілдіру

D) Жекелеген іс - қимылдарын біріктіру

E) Спорттық машықтануды толық игеру

F) Артық қимылдардың күш жұмсауын жою

G) Жаттығудың бөліктерін игеру

H) Бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 2

 

$$$043

Тепе-теңдік жаттығуларын орындау әдістері:

Ағзаны қыздыру, оқушы назарын шоғырландыру

Гимнастикалық орындықтың үстінде жүру

Спортта бұлшық еттер мен сіңірлерді тың даярлау

) Вестибулярлық аппаратты жаттықтырады

Реттік, саптық, жүру, жүгіру жаттығулары

Бөрене үстінде жүру

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік қасиеттерін дамыту

Секіру жаттығулары

, F

{Сложность} = 1

 

$$$044

Машықтанудың құрылымы:

А) Жеке

В) Топтық

С) Жалпы

D) Спорттық үйірме

Е) Арнайы

F) Тікелей

G) Жалпы-арнайы

H) Қосымша-жанама

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$045

Спорттық үйірмеге қатысушылар тобы:

А) Таңдаған спорт түрінің техникасын меңгерушілер тобы

В) Дайындық, негізгі және өтпелі қезең топтары

С) Спорт техникасы мен тактикасын меңгерушілер тобы

D) Дайындық тобы

Ересектер мен жастар тактикасын дамыту тобы

F) Ересектер тобы

G) Таңдаған спорт түрінің тактикасын меңгерушілер тобы

H) Кіші және орта жастағылар тобы

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$046

Спорттық үйірменің қосалқы түрлері:

А) Экскурсия ұйымдастыру

В) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік, икемділік жаттығулары

Спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттерді даярлау

Спорт түрінің техникасын үйрену

Өзіндік жұмыс

Реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру жаттығулары

G) Үйге берілетін машықтану жаттығулары

H) Спорт түрінің тактикасын қалыптастыру

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$047

Спорттық жаттығу дегеніміз:

А) Спорттық жарыс, жарыс пен жаттығуды толықтыру факторлары

В) Әртүрлі жаттығуларды қолдана отырып, спортшыны дайындау

С) Спортшының теориялық білімін дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекет

D) Спортшының ойын дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекет

Е) Спорттық дайындықтың әсерінен биологиялық қалыптасу өзгерістері

F) Жарыстық іс-қимылдарды жетілдіру, меңгеру

G) Қатаюды түсіруде тынығу үшін іс әрекет жұмыстарына дайындау

H) Спорттық дайындық түрлерін жете меңгеру

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$048

Спорттық үйірменің жұмыс жоспарының құрылымы:

А) 2 бөлімнен тұрады

В) 6 бөлімнен тұрады

С) 3 бөлімнен тұрады

D) 7 бөлімнен тұрады

Е) 4 бөлімнен тұрады

F) 8 бөлімнен тұрады

G) 5 бөлімнен тұрады

H) 1 бөлімнен тұрады

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$049

«Жаттықтыру» дегеніміз:

А) Спорттық жарыс, жаттығу

В) Қатаюды түсіруде демалу, тынығу үшін іс әрекет жұмыстарына дайындау

С) Спортшының теориялық білімін дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекет

D) Жарыстық іс-әрекеттерді меңгеру үдерісі

Е) Спорттық іс әрекеттің барлық жағдайына ағзаның дайын болуы

F) Спорттық дайындықтың әсерінен биологиялық қалыптасу

G) Жарыс пен жаттығуды толықтыру факторы

H) Спорттық дайындықтың әсерінен биологиялық өзгерістер

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$050

Спортшының жоғарғы нәтижеге жету жолдарын жүйелеу:

А) Жаттығу, тынығу іс-әрекет жұмыстарына дайындау

В) Спортшының теориялық білімін дамытудағы іс-әрекеттер

С) Спортшының ойын дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекеттері

D) Спорттық дайындықтың ыңғайлы өзгерістерін бақылау

Е) Спорттық жарыстарды толықтыру шаралары

F) Спорттық жаттықтырудың теориялық мазмұнын жетілдіру

G) Спорттық жаттығуларды толықтыру шаралары

H) Дайындық циклдері үдерісін бұлжытпай орындау

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$051

Оқу пәні ретінде спорт теориясының бөлімдері:

A) Спорттық жаттықтырудың әдістемесі

B) Спорттық жарыстарды толықтыру шаралары

C) Жарыстық іс-әрекеттерді меңгеру үдерісі

D) Спортшыларды даярлау

E) Спортшының ойын дамыту үшін пайдаланылатын іс-әрекет

F) Спорт теориясының қызметтері

G) Спортта бұлшық еттер мен сіңірлерді тың даярлау

H) Дайындық циклдері үдерісін бұлжытпай орындау

{Правильный ответ} = А, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$052

Күштiң түрлерi:

Тұрақты

Статикалық

Көп дәрежелi

Қатынасты

Динамикалық

Қозғалысты

Изометриялық, абсолюттiк

Негiзгi

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$053

Жылдамдықты мыналар құрайды:

Қарсыластың қозғалысына қарсы реакция, ұстау жылдамдығы

Жеке қозғалыстың жасырын уакыты

Қозғалыс жылдамдығы

Физиологиялық көрсеткiштер, анатомиялық белгiлерi

Ми қыртысындағы импульстер жиiлiгi

Реакцияның латенттi уақыты

Биологиялық реакциялар

Жеке дене мүшелерінiң қозғалыс жиiлiгi

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$054

Жалпы шыдамдылық деп максималды күштi жұмсағандағы тиiмдiлiгi мынаған тең:

10%

20%

30%

79%

80%

50%

60%

81%

{Правильный ответ} = D, Е, Н

{Сложность} = 3

 

$$$055

Төзімділіктің түрлерi:

Жылдам

Анаэробты/аэробты жаттығуларды қолдана

Арнайы

Ақырын

Белсенді

Жалпы

G) Әмбебап

Бәсең

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$056

Икемдiлiк ептiлiктің бөлiну түрлері:

Физиологиялық

Жалпы, арнайы

Модельдi

Бұлшық еттiк, буындық

E) Медициналық атау түрлері бойынша

Биомеханикалық

Тұрақты

Анатомиялық

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$057

Спорт теориясының 1-ші бөлімінің сипаттамасы:

Спорттық жаттықтырудың негізі

Спорт теориясына кіріспе

Әскери практиканың байланысы

D) Спорт түсініктеріне анықтама береді

Спорт теориясының қорытындысы

Еңбек практикасының байланысы

G) Спорттық іс-қызметті сипаттайды

H) Сарамандық жұмыстарды сипаттайды

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$058

Спорт теориясының оқыту әдiстерi:

Бiрiздiлiк

Жеңiлден күрделiге қарай

Жүйелiлiк

Құрылым бiрлiгi, жүктеменi бiрте-бiрте көтеру

Ғылыми

Әдістемелік

Дене қасиеттерiнiң дамуын бағалау

Өз қимылдарын реттей бiлу қабiлеттiлiгi

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$059

Спорт теориясының 2-ші бөлімінің сипаттамасы:

Спорттық сайыстар теориясы

B) Спорт түрлерінің оқыту әдістемесі

Спорттағы демалу тәртібі

Спорттық жаттықтыру негізі

Спорт теориясының қорытындысы

F) Спорт теориясын қалыптастыру әдіснамасы

Спорт теориясының кіріспесі

Дене қасиеттерiнiң дамуын бағалау

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 2

 

$$$060

Спорттық жаттықтырудағы үзiлiстi тәсiл:

Арнайы жаттығуларды демалыс уақытымен орындау

Ұқсас жаттығуларды тұрақты үзiлiс уақытымен орындау

-ші жаттығу мен 2-ші жаттығу жұмысының арасындағы тынығу

Жақындатқыш жаттығуларын демалыс уақытымен орындау

-ші жаттығу мен 4-ші жаттығу жұмысының арасындағы тынығу

-ші жаттығу мен 2-ші жаттығу жұмысының арасындағы жұмыс

Жалпы дене дамыту жаттығуларын демалыс уақытымен орындау

-ші жаттығу мен 3-ші жаттығу жұмысының арасындағы тынығу

{Правильный ответ} = А, D, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$061

Спорттық жаттықтырудағы қайталау тәсiлi:

Жаттығуды үзiлiспен бiрнеше рет орындау

Бiр жаттығуды қайталап бiрнеше рет орындау

C) Үйренген іс-әрекетті жоғары деңгейде меңгеруге қажет

Бiр жаттығуды жаттығу уақыты бiткенше орындау

Демалып қайталау

Жаттығуды бiрiнен соң бiрiн қайталау

G) Спортшының шеберлігін жетілдіре ұштайды

Ұқсас жаттығуларды тұрақты үзiлiс уақытымен орындау

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$062

Спорттық жаттықтырудағы ауыспалы тәсiл:

Орындалатын жаттығулардың орын ауысуы

B) Қарапайым жаттығудан күрделіге өту және керісінше

C) Жаттығулар кешені тығыздығын үйлесімді қолдану

Динамикалық қозғалыстағы жаттығу

Жұмыс iстеу уақытының ұзақтығы

Жаттығуларды орындау

Статикалық қозғалыстағы жаттығу

Жаттығуларды қайта-қайта орындау

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 2

 

$$$063

Спорт теориясының 3-ші бөлімінің сипаттамасы:

Оқыту заңдылығы

Спортшының дайындық жүйесі

C) Жүйелендіруші және алдын-ала болжам қызметтері

D) Түсіндіру және практикалық қызметтер

Тәрбиелеу заңдылығы

Жаттықтыру циклдігі

Динамикалық қозғалыстағы жаттығу

Дене қасиеттерiнiң дамуын бағалау

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$064

Спорт теориясы мен әдiстемесіндегі әдiстемелiк тәрбиесiнің негiзi:

Құбылыстарды ғылыми әдiстермен қорыту

Фактiлердi ғылыми әдiстермен қорыту

Тестiлеу

D) Спортшыда жан-жақты тәрбие негіздерін қалыптастыру

Педагогикалық бақылау

Сұрау

Педагогикалық іздену

Статикалық қозғалыстағы жаттығуды орындау

{Правильный ответ} = А, В, D

{Сложность} = 2

 

$$$065

Спорт дегеніміз:

Дене сапалары

Адамдардың тәрбие, ойын, жарыс, дене дайындығы іс-қызметі

C) Жарыстарда арнайы шығарылған ережелерге сүйене, жеңімпазды анықтау

Спорттық жаттықтану

E) Күштілер мен лайықтыларды соғыс-ұрыссыз анықтайтын іс-қызмет түрі

Дене қасиеттері

Дене тәрбиесі сабағымен ұштас

Денсаулық, шынығу

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$066

Спорттың негізгі және маңызды сипатты белгілері:

Спортшылардың өзара қарым-қатынастары

Жарыстық қызмет пен жарыстар жүйесі

Дене қасиеттері

Құбылыстарды ғылыми әдiстермен қорыту

Спортшы дайындығының түрлері

Динамикалық қозғалыстағы жаттығу

G) Қарапайым жаттығудан күрделіге өту және керісінше

Жаттығуды үзiлiспен бiрнеше рет орындау

{Правильный ответ} = А, В, Е

{Сложность} = 3

 

$$$067

Спорттағы жарыстық қызметтің 1-ші сипатты белгісі:

Спорттың арнаулы заңдылықтары

Жалпы әдістемелік қағидалар

Спортта жаттықтану қағидалары

Сайыстар қатаң жүйе негізінде ұйымдастырылады

Жалпы өмір қағидалары

Спортшылардың өзара қарым-қатынастары

Жарыстарда регламент тәртібі қатаң сақталады

Сайыстар жүйесінің реті қатаң сақталады

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$068

Спорттағы жарыстық қызметтің 2-ші сипатты белгісі:

Спорттық құрал-жабдық

Дене сапалары

C) Күш, төзімділік, жылдамдық

Қағидалар

Әдістер

F) Икемділік пен ептілік

Сайыс арқылы іс-әрекет құрамы әмбебаптанады

Сайыстар қатаң жүйе негізінде ұйымдастырылады

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 2

 

$$$069

Спорттағы жарыстық қызметтің 3-ші сипатты белгісі:

Ақыл-ой

Дене қасиеттері

Спортшылар белгіленген тәртіп жүйесін сақтау керек

Жарыстардан кейінгі демалыс

Жарысушылар әрекеттері қатаң тәртіпте реттеледі

Жарыстар кезіндегі демалыс

Жарыс бағдарламасының реттілігі бұзылмауы қажет

Жарыстардың алдындағы демалыс

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$070

Сайыстар жүйесінің мән-мағынасы:

Адам мүмкіншіліктерін анықтау

Адам мүмкіншіліктерін теңестіру

Адамның дене қасиеттері

Спортшының тұрмыстағы өмірі

Адамның ақыл-ой қасиеттері

Адам мүмкіншіліктерін салыстыру

Жаттықтыру кезеңдері

Спортшының жарыстардағы өмірі

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$071

Сайыстар жүйесінің пәні:

Спортшының тұрмыстағы өмірі

Адамның дене қасиеттерін өлшеу

Адамның дағды-машықтарын өлшеу

Спортшының жарыстағы тұрмысы

Жарысушылар әрекеттері қатаң тәртіпте реттеледі

Спортта жаттықтану әдістемелері

Адамның қозғалыс қабілеттіліктерін өлшеу

Адамның ақыл-ой қасиеттері

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$072

Спортшының дайындық түрлері:

Дене қимылы және ақыл-ойлық

Тактикалық және техникалық

C) Жылдамдық

D) Күш

E) Төзімділік

F) Икемділік

сихологиялық

H) Ептілік

{Правильный ответ} = А, В, G

{Сложность} = 2

 

$$$073

Спортшының қоғамдық қатынастарына жатады:

Техникалық дайындық қатынасы

Экономикалық, саяси қатынастар

Діни, жанұялық қатынастар

Дене дайындығына жатады

Психологиялық дайындық қатынасы

Тактикалық дайындық қатынасы

Педагогикалық дайындық қатынасы

Ұлттық қатынастар

{Правильный ответ} = В, С, Н

{Сложность} = 2

 

$$$074

Спорттық жаттықтыру дегеніміз:

Жаттығу әдістерінің көмегімен жүйелі құрылған дайындықтың негізгі түрі

B) Жарыс іс-қызметіне қажетті мақсатты үдеріс

Дене дайындығы

Дене тәрбиесiнiң сапасы

Дене дамуы

Қозғалысқа үйрету

Педагогикалық дайындық қатынасы

H) Дене қасиеттері жетіліп, дағды-машықтар автоматтандырылады

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 2

 

$$$075

Спорттық жаттықтырудың сипатты белгілері:

Тактикалық дайындық қатынасы

B) Сайыстардың қатаң түрдегі жүйесінің негізінде ұйымдастырылуы

Дене дайындығы

D) Іс-әрекеттердің құрамы арқылы өткізіліп жатқан сайыстың әмбебаптануы

E) Жарысушылардың жүріс-тұрысы бірқалыпты түрде реттелуі

Дене қимылы және ақыл-ойлық

Адамның дағды-машықтарын өлшеу

Спортшылардың өзара қарым-қатынастары

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$076

Спорттық жаттықтырудың 1-ші сипатты белгісі:

Оқыту үдерісі

Дағдылы қозғалыс

C) Әдістемелік нұсқаулар

D) Теориялық дайындық түрі

Спортшының тұрмыстық өмірі

Қозғалысқа үйрету

Қозғалыс әрекетiне ұсыныс жасау

Адамның дағды-машықтарын өлшеу

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$077

Спорттық жаттықтырудың 2-ші сипатты белгісі:

Дене қасиеттерін жетілдіру

Тәрбие үдерісі

Оқушылардың спорттық көрсеткiшi

D) Спортшының моральдік-рухани тәрбиесі

Спорттағы қатынастар

F) Ақыл-ой, саналылық тәрбие түрлері

Спорттық құбылыс үдерісі

Қозғалысқа үйрету

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$078

Спорттық жаттықтырудың 3-ші сипатты белгісі:

Өзін-өзі тәрбиелеу үдерісі

Құрал-жабдықтар

C) Күш-ерік қасиеттерін жетілдіру

Спорт түрлері

E) Қиыншылықтарды жеңу амалдары

F) Ойын

Туризм

H) Еңбек

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 2

 

$$$079

Спортшыны даярлау жүйесіндегі құрауыштар (компоненттер) саны:

A) 3

B) 4

C) 3 және 6

D) 7

E) 8

F) 2

G) 9

H) 6

{Правильный ответ} = А, С, Н

{Сложность} = 3

 

$$$080

Спорттағы белсендi иiлiмдiлiкті орындау әдісі:

Өз еркімен иілу

Үлкен амплитудамен иiлу

Үлкен амплитуданы тысқары күштiң көмегiмен жасау

D) Иілімділік жаттығуларын барынша біреудің көмегінсіз орындау

Иiлiмдiлiктi қайталай жасай беру

Иiлiмдiлiктiң жаттығуын 2-3 рет қатарынан жасау

G) Буын қозғалысы белсенділігін арттырады

Иiлiмдiлiктiң жаттығуын 4-5 рет қатарынан жасау

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$081

Спорттағы иiлiмдiлiктiң көрсеткiшiне әсер етушi сыртқы әсерлер:

Жасы, жынысы

Орындау қарқыны

Дене бiтiмi

Жаттығу көлемi

Күн, ай, жыл, тәулiк мезгiлi

Тәулiк мезгiлi

Тәулiк мезгiлiмен орындау қарқыны

Иiлiмдiлiктi қайталай жасай беру

{Правильный ответ} = А, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$082

«Дайын болу» түсінігі келесідегідей:

Биологиялық, әлеуметтік, жағдайларға дайын болу

Спорттық іс-әрекеттің барлық жағдайына ағзаның дайын болуы

Адамның дағдыға айналған жүріс тұрыс, қимылдау мәнері

) Жарыстық, жаттығушылық іс-әрекеттерге ағзаның жан-жақты дайындығы

Спортшының теориялық білімін дамыту

F) Ойлы қырлы жерлермен өткізілетін жүгіру жағдайына дайын болу

G) Қиыншылықтарды жеңу амалдары

H) Спорттық іс-әрекеттерге психологиялық дайындық

, Н

{Сложность} = 2

 

$$$083

«Сымбаттылық» дегеніміз:

А) Адамның дағдыға айналған жүріс-тұрыс мәнері

В) Биологиялық, әлеуметтік, экологиялық жағдайлар

С) Диета сақтай, дене жаттығуларының кешенін үйлесімді орындау

Гимнастика спортының жеке бір түрі

Спорттық-бұқаралық жұмыстары

F) Кедергілері көп, ойлы қырлы жерлермен жүгіру

G) Салауатты өмір сүру, дене қасиеттерін үнемі жетілдіріп тұру

H) Үгіт насихат жұмыстары

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 2

 

$$$084

«Акробатика» түсінігі келесідегідей:

А) Спортта да, циркте де қолданылады

Гимнастика спортының жеке бір түрі

Биологиялық, әлеуметтік жағдайлар

) Кілем төсеніші міндетті инвентарь ретінде болады

Адамның дағдыға айналған жүріс тұрыс мәнері

Кедергілері көп, ойлы қырлы жерлермен жүгіру

G) Спорттық-көпшіліктік, үгіт насихат жұмыстары

Жеке спорт түрі

D

{Сложность} = 1

 

$$$085

Арнайы машықтану мақсаты:

Спорт техникасын меңгеру

Дайындық, негізгі және өтпелі қезең

Спорт тактикасын меңгеру

Дайындық,ересек, кіші және орта жастағылар

Таңдаған спорт түріндегі дене жетілдіруі

Таңдаған спорт түрінің техникасын үйрену

G) Спорттық-бұқаралық, үгіт насихат жұмыстары

H) Жарыстық іс-әрекеттердегі арнайы жаттығуларды меңгеру

{Правильный ответ} = А, С, H

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$086

Машықтану ұғымына түсініктеме беріңіз:

А) Спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

Спорттық жаттығулар техникасын игеру үдерісі

Дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік қасиеттерін дамыту

Қимыл қозғалыстарын автоматтандыратын іс-әрекеттер

F) Дағды-машықтарды үнемі жетілдіріп тұру

G) Түрлі әдіс пайдаланып,қоғамдық білімдер мен дағдыларды үйрету

Икемділік қасиеттерін дамыту

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$087

Мектеп бағдарламасында қолданылатын ұзаққа жүгіру қашықтығы:

А) 2000м- 3000м

500м-2000м

2800м-6000м

) 2400м, 6 минуттық жүру-жүгіру

3000м.-5000м

5000м-8000м

3000м-4000м

4000м-8000м

, Е

{Сложность} = 1

 

$$$088

Машықтанудың қолданылу саласы:

А) Спорттық жиналыста

В) Спорттық үйірмелерде

С) Қозғалмалы үзілістерде

D) Түрлі үйірмелерде

Е) Сыныптан тыс дене тәрбиесі жұмыстарында

F) Ұйымдастырылған жиналыста

G) Мектептен тыс спорттық іс-әрекеттерде

H) Бекітілген бағдарламада

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$089

Марафон жүгірісінің қашықтығы:

А) 42 шақырым 195 м.

В) 30000м-40000м.

С) 42км 195м

D) 50000м-65000м.

Е) 2400м-5000м

F) 42195 м

G) 10000м

H) 2000м

{Правильный ответ} = А, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$090

Машықтану сатысындағы екінші кезең:

А) Дағды-машықты одан әрі жетілдіру

В) Дене дайындығын тұрақтандыру

С) Қимылдың жеке бөліктерін үйрену және жекелеген қимылды біріктіру

D) Іс-қимыл дағдыларын тұрақтандыру

Е) Іс-қимыл бөлшектерін біртұтас қимылға біріктіру

F) Жарыстық іс-әрекеттерге дайындық

G) Қозғалысты жетілдіру, қателерді жою

H) Қозғалыстағы дәлдіктің пайда болуы

{Правильный ответ} = А, D, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$091

Оқу-спорттық жаттығу сабақтарын ұйымдастыру орындары:

А) Демалыс саябақтарында

үйірмелерде

С) Түрлі үйірмелерде

D) Өзен, көл жағаларында

Е) Білім беру мекемелерінде, арнайы спорттық-жаттықтыру базаларында

F) Бекітілген кәсіптік орындарында

G) Тұрғын аудандар маңайында

H) Балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде

{Правильный ответ} = В, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$092

Машықтану сатысындағы бірінші кезең:

А) Қимылдың жеке бөліктерін үйрену

B) Артық қимылдарды және бұлшық еттің артықша күш жұмсауы

C) Дене дайындығы мен моралдық ерік қасиеттерін нақтылай қалыптастыру

D) Жекелеген қимылдарды біртұтас қимылға біріктіру

E) Жекелеген қимылды толық біріктіру

F) Қозғалыстағы дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

G) Дене қасиеттерін одан әрі жетілдіру

H) Қозғалысты жетілдіру, қателерді жою

{Правильный ответ} = А, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$093

Үйрету ұғымы дегеніміз:

А) Спорттық жаттығулар техникасын меңгеру

В) Түрлі әдіс пайдаланып, арнайы білімдер мен дағдыларды игеру

С) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, дәлдік және икемділік қасиеттерін дамыту

Спорт техникасын ескеріп, бұлшық еттер мен сіңірлерді даярлау

Қозғалыстағы дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

F) Дағды-машық әліппесін меңгеру

G) Дене қасиеттеріндегі қимыл-қозғалыстарды меңгере жетілдіре беру

H) Дене дайындығы мен жұмыс қабілеттілігін тұтастай арттыру

{Правильный ответ} = В, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$094

Машықтану сатысындағы үшінші кезең:

А) Іс-қимыл дағдыларын жетілдіру

В) Дене дайындығын, моралдық ерік қасиеттерін толығымен қалыптастыру

С) Қимылдың жеке бөліктерін үйренуден және жекелеген қимылды біріктіру

D) Дене қасиеттерінің жарыстық іс-әрекеттерге толық дайын болуы

Е) Бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

F) Артық қимылдардың артықша күш жұмсауын толық жою

G) Қимылдың жеке бөліктерін үйренуден біртұтас қимылға біріктіру

H) Жарыстық іс-әрекеттерді автоматты түрде орындай білу

, Н

{Сложность} = 2

 

$$$095

Оқу-спорт жұмысының түсінігі:

А) Қозғалысты жетілдіру, қателерді жою

Спорттық үйірмелерде жүргізілетін үйрету сабақтары

Дәлдік пен үйлесімділіктің пайда болуы

) Дене дайындығын, моралдық ерік қасиеттерін толығымен қалыптастыру

Е) Қимылдың жеке бөліктерін үйренуді және жекелеген қимылды біріктіру

Спорттық үйірмелерде жүргізілетін машықтану сабақтары

Артық қимылдарды, бұлшық еттің артықша күш жұмсауын толық жою

H) Дене қасиеттері мен дағды-машықтардың қалыптасуы

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$096

Үйрету мен машықтанудың бірлігінің көрінетін жері:

Спорттық үйірмелерде

Бекітілген бағдарламада

Түрлі үйірмелерде

Жаттығу сабақтарында

Балалар және жасөспірімдер спорт мектептеріндегі жаттықтыруларда

F) Жаттықтырудың жемісі ретінде жарыстық іс-әрекеттерде

Спорттық жиналыстарда

H) Туристік саяхаттарда

{Правильный ответ} = А, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$097

Жаттықтыру сабағындағы дайындық бөлімінің міндеттері:

А) Зейін аудару жаттығуларын игеру

B) Бұлшық еттер мен сіңірлерді алдағы жүктемеге даярлау

C) ж.ж.ж. иілгіштік, күш, икемділік қасиеттерін дамыту жаттығуларын игеру

D) Спорт түрінің техникасын игеру

E) Шапшаңдық, күш көрсеткіштерін өсіру

F) Реттік, саптық, жүру, жүгіру, секіру жаттығуларын игеру

G) Денені қыздырып, сабақтың негізгі бөлімін игеруге даярлау

H) Сабақ тақырыбын естірту, алдағы жаттығу түрлерін орындауға даярлық

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$098

Спорт үйірмелеріндегі машықтану кезеңдері:

А) Дайындық кезең

Спорт түрінің тактикасын меңгеру кезеңі

Арнайы жаттығуларды игеру кезеңі

) Жетілдіру кезеңі

Негізгі кезең

F) Таңдаған спорт түрінің техникасын меңгеру кезеңі

G) Өтпелі кезең

H) Таңдаған спорт техникасын жарыстарда қолдану кезеңі

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$099

Сыныптан тыс спорттық жұмыстардың міндеттері:

А) Таңдаған спорт техникасын меңгеру

В) Дайындық, негізгі және өтпелі қезең

С) Спорт түрінен разрядшылар даярлау

D) Таңдаған спорт түрлерін игере жетілдіру

Е) Мектепаралық жарыстар арқылы балаларды үлкен спортқа тарту

касын толық меңгеру

Дене жаттығуларымен айналыстыру

H) Өз Отанын құрметтеуге үйретеді

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 1

 

100

Дене дамуына әсер етуші факторлар:

А) Биологиялық жағдайлар

В) Адамның дағдыға айналған жүріс тұрыс, қозғалыс мәнері, сыры

С) Спорттық-көпшіліктік, үгіт насихат жұмыстарын жүргізу жолы

D) Мектепаралық жарыстар арқылы балаларды үлкен спортқа тарту

Е) Әлеуметтік жағдайлар

F) Кедергілері көп, ойлы қырлы жерлермен өткізілетін жүгіру түрі

G) Арнайы білім негіздерін тереңдете игеру

H) Экологиялық, географиялық жағдайлар

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$101

Күштілік дене қасиеті неғұрлым көп көрінетін спорт түрлері:

А) Жеңіл атлетика

В) Баскетбол, волейбол

С) Гимнастика, акробатика

D) Ауыр атлетика

Е) Қол добы, жүзу, секіру

F) Кір көтеру спорты

G) Футбол

H) Қылыштасу

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 1

 

$$$102

Иілгіштікті мына спорт түрлері дамытады:

А) Гимнастика

В) Баскетбол

С) Жеңіл атлетика

D) Ауыр атлетика

Е) Қол добы

F) Акробатика

G) Шейпинг, аэробика, стретчинг, аквааэробика

H) Су полосы, жүзу, ат спорты

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$103

Оқу-үйрету сабағының мақсаты:

А) Жаттығудың бөлшектерін үйрену, талдау, өткізе білу

В) Қимылды бұрмалау және толықтыру, үйрену

С) Қимылдың белгілі бір кешенін жасап үйрену

D) Жаттығулар түрлерін талдап, дағды-машықтар әліппесін үйренуді бастау

Спорт ойындарын қайталау және дамыту

F) Қозғалысты бағалау, бақылау, қадағалау түрі

G) Дене қасиеттерін жетілдіре, жарыстық іс-әрекеттерге үйрену

H) Жаттығуды нақты орындау қайталау әдістері

{Правильный ответ} = С, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$104

Жаттығу сабағының мақсаты:

А) Үйренген дағды-машықтарды одан әрі жетілдіру

В) Қимыл-қозғалысты бағалау, қадағалау

С) Қимылды дағдылы қозғалысқа айналдыру

D) Тәсілдерді бір-бірімен байланыстыру

Е) Дене салмағын өзгерту үшін қажет

F) Жаттықтыруда үйренген іс-қимылдарды жарыстарда автоматты қолдану

G) Дене жаттығуларын жан-жақты дамыту

H) Дене жаттығуларын нақты орындау, көрсету

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$105

Аралас оқу-жаттықтыру сабағының мақсаты:

А) Дене жаттығуларын пайдалану жолы

В) Тәсіл-әдістерді жаттығуларды пайдалану

С) Өткен мен жаңа сабақтағы жаттығуларды байланыстыру

D) Күрделі мен қарапайым жаттығулардың жиынтығын үйлесімді қолдану

Е) Динамикалық және статикалық жаттығуларды орындау

F) Дене жаттығуларын жаңа жаттығулармен байланыстыру

G) Қимыл-қозғалыстарды дамыту, жетілдіру, қайталау

H) Айналысушылардың жасы, тәжірибесі, шеберлігі ескеріледі

{Правильный ответ} = С, D, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$106

Педагогикалық тәжірибенің мақсаты:

А) Теориялық білімді іс-тәжірибеде бекіту

В) Құжаттарды жинау қорытындылау

С) Білімді саналы мұғалімдік даярлау

D) Тәжірибе жасау арқылы жетістіктерге жету

Е) Жеке оқушылармен жұмыс жасау

F) Оқушымен жұмыс жасау, бағалау

G) Әдістемелік білімді іс-тәжірибеде бекіту

H) Педагогикалық жаңашылықтарды практикада енгізу

{Правильный ответ} = А, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$107

Қайталау ұғымын түсіндіру жолдары:

А) Жаттығуларды жарыс жағдайында орындау

В) Айналысушының қимыл-қозғалыс сапаларын дамыту

С) Берілген жаттығуды үзіліспен бірнеше рет орындау

D) Жаттығулардың кешенін кезекпен орындау

Е) Үйрету әдісіндегі қолданылатын сапалы түрі

F) Күрделі жаттығуларды үйренуде қолданылады

G) Жаттығуларды тұрақты қайталап орындау

H) Спорт түрлерін дамытуға көмектеседі

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$108

Қазақтың ұлттық ойындарының түрлері:

А) Шахмат, жүзу

В) Волейбол, теннис

С) Суға секіру

D) Көкпар, қыз қуу, қойшытаяқ

Е) Қазақ күресі, алтыбақан, ұшты-ұшты

F) Бәйге, ақсүйек, теңге алу

G) Су полосы

H) Айкидо, самбо, дзюдо

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$109

Жыныстық ерекшеліктен иiлiмдiлiк көрсеткiшi 20-40% артық болады:

Әйелдерде

Қыздарда

Ұлдарда

Жасөспiрiмдерде

Ерлерде

F) Бастауыш, орта буын мектеп жасындағы қыздарда

G) Ұшқыштарда

H) 7-15 жас аралығындағы қыздарда

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$110

дене қасиеті неғұрлым көп көрінетін спорт түрлері:

Шахмат, дойбы

Спорттық ойындар

Кросс дайындығы, сайыстар түрлері

D) Гимнастика, акробатика

Жеңіл атлетика, биатлон, триатлон

Тоғызқұмалақ, қозғалмалы ойындар

G) Шаңғы спорты, теннис, пентатлон

Ауыр атлетика, жекпе-жек түрлері

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$111

Спортшының 3 құрауышты (компонентті) даярлық жүйесіне жататындар:

Қозғалыстың динамикалық, статикалық мінездемесі

Кеңшілік, уақыттылық

Қарапайымдылық, күрделілік, аралас

Спорттық жаттықтыру

Спорттық жарыс

Қозғалыстың аэробтық мінездемесі

Жаттықтырудан тыс факторлар

Солқылдақтық

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$112

Спортшының даярлық жүйесі Н.Г. Озолин бойынша:

Спорттық жаттықтыру

Қозғалыстың динамикалық, статикалық, аэробтық мінездемесі

Есепке алу мен бақылауды, оқуды ұйымдастыру

Кросс дайындығы, сайыстар түрлері

Спорттық жаттықтыру мен даярлықты, тұрмысты ұйымдастыру

F) Жаттығуларды тұрақты қайталап орындау

Қозғалыстың аэробтық мінездемесі

Шартты модельдеу, гигиеналық қамтамасыз ету, жұмысты ұйымдастыру

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 3

 

$$$113

Спортшының даярлық жүйесі В.В. Кузнецов бойынша:

Кросс дайындығы, сайыстар түрлері

Қозғалыстың динамикалық, статикалық, аэробтық мінездемесі

Шартты модельдеу, гигиеналық қамтамасыз ету, жұмысты ұйымдастыру

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету, болжамдау мен модельдеу

Іріктеу мен жаттықтырушының білімі

Спорттық жаттықтыру мен даярлықты, тұрмысты ұйымдастыру

Спорттық жаттықтыру

Жаттықтыру, жарыс және қайта қалпына келу жүйесі

{Правильный ответ} = D, Е, Н

{Сложность} = 3

 

$$$114

Спорттық жетістік дегеніміз:

Жан-жақты дене дайындығы

Спорттық жарыстарға қатысу

Спортшының өз мүмкіндіктерін паш ете алуы

Жалпы дене дайындығының жоғарғы сатысы

Спортшыларды дайындау

F) Жеңімпаз, жүлдегер атану

G) Жарыстық іс-әрекеттерде дағды-машық, дене қасиеттерін сәтті қолдану

Қарқынды және ерiктi дайындық

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$115

Спорттағы жаттығуларды iс жүзiнде жүргiзу тәсiлiне жатады:

Гимнастикалық дамыту жаттығулары

Ойын түрлерi мен жарыс жаттығулары

Ауыр атлетикада қолданылатын жаттығулар

Қатаң шектелген жаттығулар

E) Жарыстық іс-әрекеттердегі дағды-машық жаттығулары

Тұтас, бөлшектеп үйрету жаттығулары

Қайталау, бiрқалыпты, өзгермелi жаттығулар

Күрес түрлерiнде қолданылатын жаттығулар

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$116

Спорттағы әлеуметтік қызмет дегеніміз:

Спортшыларға қаржылай көмектеседі

Техникалық дайындыққа жатады

Жалпыәлеуметтік мәселелерді шешуге ықпал етеді

Тактикалық дайындыққа жатады

Психологиялық дайындыққа жатады

F) Спортшылардың тұрмыстағы мәселелерін шешеді

Педагогикалық дайындыққа жатады

H) Спорт саласындағы зейнеткерлерге көмектеседі

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$117

Спорттағы жалпыпедагогикалық қызмет дегеніміз:

A) Спорт саласындағы зейнеткерлерге көмектеседі

Күрес түрлерiнде қолданылатын жаттығулар

Психологиялық дайындыққа жатады

Адамды тәрбиелеу жүйесі мәселелерін шешеді

Спортшыларға қаржылай көмектеседі

F) Спортшыларды ізгілікке, әділ сайысқа шақырады

Әлеуметтік мәселелерді шешуге ықпал етеді

H) Жаттықтырушы мен жаттығушының арасындағы қатынас түрі

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$118

Спорттағы арнайы педагогикалық қызмет дегеніміз:

Адам ағзасының морфофункционалдық қасиеттері

Қозғалыс іскерлігі мен дағдысын меңгереді

Адамның дене жетілдіруі мәселесін шешеді

Арнайы дене білімін қалыптастырады

Икемділік іскерлігін игереді

Дене қасиеттері іскерлігін игереді

G) Қарым-қатынас орнатудағы әдістің бірі

H) Жарыстық іс-қызметтегі мәні зор

{Правильный ответ} = С, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$119

Спортшының қозғалыс қасиеттерiне (сапаларына) жатады:

Сальто жасап, екi қолмен тұру

Қарқынды қозғалыс

Қозғалыс көлемi

Қозғалыс ауданы

Күш, жылдамдық

Төзiмдiлiк, иiлгiштiк

Ептiлiк, тепе-теңдiк

Баяу қозғалыс

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$120

Спорттағы дайындық-еңбек қызметі дегеніміз:

Қорғанысқа әсер етеді

Саясатқа әсер етеді

Әлеуметтік ықпалы мол

Спортшының тұрмыстағы өмірі

Қозғалыс іскерлігі мен дағдысын меңгереді

Жеке тұлғаның жемісті еңбек етуіне ықпал етеді

G) Үлкен спортқа оң шешімді ықпалын жасайды

H) Басқа қызмет түрлерімен тығыз байланыста

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$121

Спорттағы қозғалыс жылдамдығы дегенiмiз:

Алдын ала орындау

Уақытында орындау

Берiлген уақытта орындау

Жылдамдық қозғалысы

Белгiлi бiр уақыт бiрлiгiнде жылдам орын ауысуы

F) Спорттың басым көптеген түрлеріндегі қажетті қасиет

Жылдамдық қуаттылығы

H) Уақыт өлшегіш құралдарды қолдануға да, қолданбауға да болады

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$122

Спорттағы дайындық-қорғаныс қызметі дегеніміз:

Стратегиялық маңызы зор іс-шара

Экономикаға әсер етеді

Әлеуметтік ықпалы мол

Спортшының тұрмыстағы өмірі

E) Сыртқы саясатқа мол ықпал етеді

Жеке тұлғаның жемісті еңбек етуіне ықпал етеді

G) Үлкен спортқа оң шешімді ықпалын жасайды

H) Кей спорттық жаттығуларды әскерилендіруге болады

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$123

Спорттың эталондық қызметі дегеніміз:

Жарыстық жаттығуарды орындау кезіндегі салыстыру

Жарыстық жаттығуарды орындау кезіндегі теңестіру

Жарыстық жаттығуарды орындау кезіндегі нәтижені жақсарту

Туризм

Спортта жаттықтану

Жарыс-сайыс

Таңертеңгі гигиеналық жаттығу

Жылдамдық қозғалысы

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 3

 

$$$124

Спорттағы әлеуметтік норманың түрлері:

Саяси

Қоғамдық

C) Кәсіподақтық

D) Тұрмыстық

Діни

дамгершілік

Рухани

H) Патриоттық

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 3

 

$$$125

Спорттың эвристикалық қызметі дегеніміз:

Ойындық сипат

Ақыл-ойлық сипат

Ізденімпаздық сипат

D) Өз бетінше жұмыс түрі

E) Ғылымдағы жаңалықтарды ашуға қатысты

Жарыстық сипат

Интерактивтік ойындар

Спортта жаттықтану

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$126

Спорттың мәдени-сауықтық қызметі дегеніміз:

Ескi жағдайдан жаңа жағдайға қарай қозғалу үдерісі

Жаңа жағдайдан ескі жағдайға қарай қозғалу үдерісі

Ағзадағы өсу мен қозғалу үдерісі

Спорттың эстетикалық қасиеттерін кең түрде қолдану

E) Жанкүйерлер мен көрермендер ләззат аларлық іс-әрекеттер

F) Жанкүйерлер мен көрермендерді іс-шараға белсенді қатысуға шақыру

Баланың ақыл-ой және дене жағынан жетiлуi

Адамның психикалық жағынан жетілуi

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$127

Спорттағы сауықтыру-реактивті қызметінің көріну саласы:

Демалысты ұйымдастыруда

Спорттың жалпы саласында

Кәсіптік-қолданбалы түрлерінде

Әскери-қолданбалы түрлерінде

Қалпына келтіру жүйесінде

F) Спорттық сауықтыру базаларында орындалады

G) Спорттық медицина қызметкерлерімен байланыста

H) Жалпы медицина қызметкерлерімен байланыста

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$128

Спорттың беделдік қызметі дегеніміз:

Жаттықтырушы мерейі

Іш бұлшық еттерін жаттықтыру

Жарыстарға қатысу

Жаттықтырушының еңбек әрекеті

Жаттықтырушының жарыстардағы әрекеті

Дүбірлі жарыстарда ел мерейін асыру

G) Атақты спортшыларды құрметтеу

H) Халықаралық саясатта ықпалы мол

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$129

Спорттың жалпы педагогикалық қызметіне жататындар:

Ой-саналық-тәрбиелік, рухани-тәрбиелік

Спорттың жалпы саласы

Эстетикалық-тәрбиелік

Еңбектік-тәрбиелік

Жаттықтырушының жарыстардағы әрекеті

F) Атақты спортшыларды құрметтеу

Ескi жағдайдан жаңа жағдайға қарай қозғалу үдерісі

Спорттың эстетикалық қасиеттерін кең түрде қолдану

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$130

Спортшының ой-саналық тәрбиелік қызметі дегеніміз:

Жарыстардан қалмау

Әртүрлі сипаттағы білімнің ерекше жүйесі

Жарыстарда ел мерейін асыру

D) Тактикалық дайындық жүйесінде қолданылады

E) Теориялық білімді практика жүзінде іске асыру

Дене бұлшық еттерін жақсарту

Жаттықтырушы мерейі

Ескi жағдайдан жаңа жағдайға қарай қозғалу үдерісі

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$131

Спорттың рухани-тәрбиелік қызметі дегеніміз:

Медициналық ерекшеліктер

Арнайы педагогикалық өзара қатынас ережелері

Басқалармен қатынас ережелері мен нормалары

Ізденімпаздық сипат

E) Барлық оң сипатты тәрбие түрлерінің өзара байланысын енгізу әдісі

F) Жарыстарда әділдік, ізгілік, адамгершілік қасиеттерін көрсету

Биологиялық ерекшеліктер

Жаттықтырушының жарыстардағы әрекеті

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$132

Спорттағы қимыл түрлерiне жатады:

Бiлген жаттығуларын байыпты орындау

Дұрыс орындау

Сәл қателесiп орындау

Дәлме-дәл қозғалыстар

Қозғалыс iскерлігi мен дағдысы

Үнемдi, байсалды қозғалыстар

Икемдi қозғалыстар

Спортшының тұрмыстағы өмірі

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$133

Спортшының қозғалыс дағдысының сипаттамасы:

Іскерлiктiң бiр түрі

Жылдамдық қарқынмен

Ой елегiнен өткiзiп орындау

Сапалы түрде орындау

Сананың қатынасуынсыз автоматты түрде басқару

Сапасыз түрде орындау

G) Дағды-машықтың әбден жетілуінің арқасында

H) Дене қасиеттерінің дамуының шарықтау шегі

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$134

Спорттағы іскерлiк (ебедейлiк) дегенiмiз:

Сананың басқаруымен орындалатын қозғалыстар

Автоматты түрде

Сананың қатысуынсыз

Қарқынды орындау

Қарқынсыз қайталау

F) Көп рет қайталауға қол жеткізу

Қарқынсыз орындау

H) Біреудің көмегінсіз, өз бетінше орындауға күш салу

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$135

Спорттағы дағдыны тасымалдау түрлерi:

Жылдамдата

Үйлесiмді

C) Тығыз байланыста

Үйлесiмсіз

Үйлесiмдi, үйлесiмсiз

Асықпай

G) Қарапайымнан күрделіге өте

H) Күшейте

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$136

Спорттық іріктеуге жатады:

Нормативтік негіз

Спорттық мүмкіндік моделі

Төтенше көп жоспарлы мәселе

D) Барлық қасиеттерді салыстыра, лайықтысын таңдау

Тәрбие үдерісі нәтижесі

F) Өзара жарыс арқылы анықтауға болады

Үйлесiмді жағдайда орындалады

H) Қарапайымнан күрделіге өту

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 3

 

$$$137

Спорттағы болжам түсініктемесі:

Арнайы мамандарға жүгіну

Жас ғылым

Үйлесiмді жағдайда орындалады

Адамның алдын-ала көру жүйесі

E) Жарыстар алдында жасалынады

Оккульттік ғылым

G) Болашақтық жоспар жасауда септігі тиеді

H) Ойыншылармен тығыз байланыста болады

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$138

Мәдениеттің бір түрі ретінде спорт кең түсінікте:

Мектепке дайын балалардың дене қимылын қамту жолдары

Өскелең ұрпақтың дұрыс дене бітімін қалыптастыратын іс-шаралар

Мектепке дейінгі балалардың дене мәдениеті

Мектептен кейінгі балалардың дене мәдениеті

Фәлсапамен байланысты

Ғылыммен, өнермен байланысты

Адамның алдын-ала көру жүйесі

Құқықпен байланысты

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$139

Денеге түсетiн ауырлықты реттеу жолдары:

Қиын жаттығуларды орындатып пайдасын түсiндiру

Жаттығу санын көбейту

Орындау санын көбейту

Күрделендiру, жеңiлдету

Қайталау, жетiлдiру, бақылау

F) Салмақты реттеу

G) Рекреативті, бейімделу, қайта қалпына келу іс-әрекеттері

Оқытуда сөзбен әсер ету мен қайталап түсiндiру

{Правильный ответ} = А, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$140

Мәдениеттің бір түрі ретінде спорт тар түсінікте:

Өмірдегі керекті қозғалыс әрекетін дамыту

Білім қызмет түрімен байланысты

Саяси-идеялық тәрбие

Моральдік тәрбие

Жаттығу санын көбейту

Өмірдегі керекті дағдыны дамыту

Қоғамдық қызмет түрімен байланысты

Кәсіби қызмет түрімен байланысты

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$141

Спорт пен экономикалық қатынастар түсінігі:

Педагогикалық бақылау

Ашық сабақ өткiзу

Еңбек өнімділігінің артуына септігін тигізеді

D) Халықаралық байланыстар орнатылады

Оқушылардың түсiнiктерiн талдау

Жоспарлау құжаттарын қарау

Кәсіби қызмет түрімен байланысты

H) Халықты жұмыспен қамтамасыз етуге көмектеседі

{Правильный ответ} = С, D, Н

{Сложность} = 3

 

$$$142

Спорт пен саяси қатынастар түсінігі:

A) Спорт саясатсыз дегенмен халықаралық саясатқа оң ықпал жасайды

Нәсілшілдік саясатты қолдайды

Жағдайды есептемей медаль жеңіп алуды көксейді

Әр елдермен жақындастыра қатынас орнатады

E) Әр түрлі деңгейдегі жарыстардың өтуіне оң ықпал жасайды

Басқа елдерге үстемдік көрсетуге тырысады

Еңбек өнімділігінің артуына септігін тигізеді

H) Халықты жұмыспен қамтамасыз етуге көмектеседі

{Правильный ответ} = А, D, Е

{Сложность} = 3

 

143

Спорт пен құқықтық қатынастар түсінігі:

Заңнама негізінде реттеледі

B) Қолданыстағы барлық заңдар мен ережелерге бағынады, сүйенеді

Төрешінің құқығын сақтау

Әр спортшы ойын ережесін біледі

Оқыту, үйрену

F) Спорт саласындағы барлық қызметкерлердің құқықтары қорғалады

Конструкторлық болып есептеледі

Әр елдермен жақындастыра қатынас орнатады

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 3

 

$$$144

Спорт пен этикалық қатынастар түсінігі:

Түсiндiру, үйрету, аралас

Тамақ ішу тәртібі

Сыйластық көрсету

Жаттықтыру әдісі

E) Сайыстарда әділ, ізгі болу

Аралас, кiрiспе, көрсету

Төрешінің құқығын сақтау

H) Жарыстарға шақырушы жергілікті елдің салт-дәстүрлерін сыйлау

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 3

 

$$$145

Спорт пен эстетикалық қатынастар түсінігі:

Тек жүзушілер қолданады

Жаттығуды сұлу, әдемі орындау

Хоккейде көрініс береді

Бокста көрініс береді

Тек гимнасттар қолданады

F) Сырт көрінісінің әсем, жинақы болуы

G) Жеке және қоғамдық гигиена талаптарын сақтау

Тек акробаттар қолданады

{Правильный ответ} = В, F, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$146

Спорт пен діни қатынастар түсінігі:

Жастармен жұмыс істеу тәсілі

Теократтық саясат қолданылады

C) Әр адамның діни сенім еркіндігі сақталады

Экономиканы арттырады

Діни мақсатқа жету құралы

Саясатқа ықпалын тигізеді

G) Кейбір жарыстарда діни салт-дәстүрлер, нанымдар қолданылады

H) Сайыстарда әділ, ізгі болу

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$147

Спорт пен жеке тұлғалық қатынастар түсінігі:

Жастармен жұмыс істеу тәсілі ретінде

Спортта жеңіске әкеледі

Жаттығуларды сұлу, әдемі орындауға ықпал етеді

Теократтық саясат қолданылады

Достастық пен қарсыластық қасиеттерін дамытады

F) Адами фактор есепке алынады

G) Әр адамның діни сенім еркіндігі сақталады

H) Адами байланыс орнаған спорт түрлерінің бәрінде бар

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$148

Спорттық жаттықтыруда тамыр соғуын тексерудің қолдану аясы:

Сабақ тығыздығын анықтау үшiн

Жаттықтырушы қызметiн талдау

Оқу-тәрбие үдерісіндегi элементтердi анықтау

D) Спортшының дене дайындығындағы жүктемесін реттеу

Шығын уақытын бағалау

Денеге түсiрiлген ауыртпалықты анықтау

Жаттықтырушы қызметiн бақылау

Дене тәрбиесi сабағын бақылау

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 3

 

$$$149

Спорт пен отбасылық қатынастар түсінігі:

Сабаққа дейiнгi гимнастика

Спортпен отбасымен айналысу

Ер спортшы мен әйел спортшының отбасы құруы

Отбасымен минуттық дене тәрбиесi

E) Спортпен айналысуға психологиялық оң әсер беретін тұстары бар

F) Заңнамада қарсы болу түсініктері жазылмаған

Үйірмелік сабақта түсіндіріледі

H) Спортшының дене дайындығындағы жүктемесін реттеу

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$150

Жаттықтыруды өткізудегі сүйенетін құжат:

Мемлекеттiк оқу бағдарламасы бойынша

Жаттықтырушының iрiктелуiмен

Мемлекеттiк білім беру стандарттары бойынша

Оқушылардың көңiлiне қарай

E) Күнделікті, тоқсандық, жылдық күнтізбелік жоспарлар, конспектілер

Әдiстеме қағидаларымен

Жаттықтыру материалының мазмұны бойынша

Үйірмелік сабақта түсіндіріледі

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$151

Спорттағы тәрбие түрлерінің өзара қатынастары:

A) Діни тәрбие

Сана-сезім, ақыл-ой тәрбиесі

C) Ұлтаралық тәрбие

Рухани тәрбие

E) Жеке ұлтқа ғана байланысты тәрбие

Эстетикалық тәрбие

Жастармен жұмыс істеу тәсілі ретінде

H) Заңнамада қарсы болу түсініктері жазылмаған

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 1

 

$$$152

Спорт пен ұлтаралық қатынастар түсінігі:

Командада тек бір ұлттан болу керек

Команданы ұлт сипаты бойынша бөлу

Спорттағы ұлтаралық байланыстар

Командада тек басқа ұлт болу керек

E) Ұлтаралық бірлікті сақтау, жақтау

Жаттықтырушы бөтен ұлттан болу керек

G) Құрама команда жасақтауда ондай мәселе болмауы тиіс

H) Жеке ұлтқа ғана байланысты тәрбие

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$153

Жаттықтыру тығыздығын арттырудағы қолданылатын әдiстемесi:

Жеке тапсырма беру

Қайталау, жетiлдiру

Сөзбен әсер ету

Айналмалы тәсiлдi қолдану

Жүйелiлiк пен бiрiздiлiк, қайталау

F) Жаттығушыларды топтарға бөліп, әр топқа әртүрлі тапсырма беру

Сабақты тұтас тәсiлмен өткiзу

H) Жаттығушылардың өздігінше жұмыс істеу қабілеттілігін арттырады

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$154

Спорттық жаттықтыру жүйесіндегі негізгі бөлімі:

Дене дайындығы

Техникалық дайындық

Психологиялық дайындық

Тактикалық дайындық

E) Дене қасиеттерінің дайындығы

Педагогикалық дайындық

G) Жарыстық дағды-машықтардың жетілдірілуі

Теориялық дайындық

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$155

Спорт пен таптық қатынастар түсінігі:

Әкімшілікке байланысты

Нарықтық экономикаға байланысты

Компания иесіне байланысты

Жаттықтырушыға байланысты

E) Компания иелерінің спорттық іс-шараларға қаржы бөлуі

F) Заманауи жағдайларға байланысты қоғамның таптық бөлінуі

G) Нарыққа байланысты компания иелерінің іс-әрекеттері

H) Үстем таптың спорт пен дене шынықтыруға деген көзқарасы

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$156

Циклдік спорт түрлеріне жатады:

Шаңғы жарысы

Спорттық ойындар

C) Жеңіл атлетиканың жүгіру түрлері

Акробатика

Гимнастика

Жекпе-жектер

G) Ескек есу

H) Су полосы

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 1

 

$$$157

Жаттықтырушының қызмет объектісі:

Жоғарғы оқу орны

Мектеп

Әскер

Балалар және жасөспірімдер спорттық мектептері

Еңбек ұжымдары

F) Бала бақшасы

G) Жоғары жетістіктер спорттық мектептері

H) Олимпиадалық резервтегі спорттық мектептері

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$158

Дене жаттығуының мазмұны дегеніміз:

Қозғалыс актілердің құрылысы

B) Дененің сауықтыру, бейімделу, қайта қалпына келу жұмыстары

Қозғалыс құрамы

Дене шынықтыру жұмысы

Негізгі үдерістердің бірлігі

Қозғалыс амплитудасы

Қосымша үдерістердің бірлігі

H) Дағды-машықты қалыптастыра, спорттық іс-әрекеттерге баулу

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 1

 

$$$159

Жұлқу күшінің дамуына әсер ететін жаттығулардың түрлері:

Изометриялық жаттығулар

Өте жоғары деңгейлік қарқынында орындалатын жаттығулар

Ауыр жүктермен орындалатын динамикалық жаттығулар

Ауыр жүктермен орындалатын статикалық жаттығулар

Реактивтік соққылар жаттығуы

Динамикалық шапшаңдық жаттығулары

Жеңіл жүктермен орындалатын динамикалық жаттығулар

Орындалуы кезінде өте жоғары жылдамдықты қалайды

{Правильный ответ} = В, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$160

меңгеру түрлері:

Жүгіру

Шаңғыда тебу, ату

Гимнастика, жүгіру

Өрмелеу

Секіру

Баскетбол, футбол

Волейбол

Айналу

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$161

Дене жаттығуларында көбірек, кең қолданылатын спорт түрлері:

Гимнастика

Қозғалмалы ойындар

Спорттық жаттығулардың қысқы түрі

Баскетбол, волейбол, күрес

Жеңіл атлетика, гимнастика, ату

Шаңғы, спорттық жүріс, жеңіл атлетика

Футбол, хоккей, гандбол

H) Су спортының түрлері

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 1

 

$$$162

Семіздіктен сақтандыруға әсер ететін амал-құралдарды көрсетіңіз:

Тыныс алу жаттығуы

Біркелкі қарқындағы жаттығулар

C) Диета ұстап, тамақ тәртібін сақтау

D) Жүзу, ескек есу, теннис

Күрделі күштік жаттығулар

Дене мүшесінің бір бөлігіне ғана әсер ететін жаттығулар

Орташа күштік жаттығулар

Қозғалмалы ойындар

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$163

Семіздікке қарсы күрестегі орындалатын негізгі жаттығулар:

Тыныс алу, икемділік жаттығулары

Үйлесімдік, күш жаттығулары

Бір қарқында жүгіру

Жүру, жүзу

Шаңғымен серуендеу

Қысқа және орта қашықтықтарға жүгіру

Спорт ойындары

Акробатикалық, гимнастикалық жаттығулар

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 1

 

$$$164

Ептіліктің дамуына әсер ететін спорт бөлімдері:

Жеңіл атлетика

Дала жарысы

Қозғалмалы ойындар

Гимнастика

Акробатика

Жекпе-жек түрлері

G) Спорттық ойындар

H) Ат спорты түрлері

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$165

Адамның дене дамуы:

Қозғалыстың дамуы

Қоғамдық құбылыс

Адамгершіліктің дамуы

Ерік дамуы

Табиғи даму

Морфологиялық даму

Жас айырмашылығындағы ағзаның өзгеруі

Рухани даму

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$166

Спорт тәжірибесіндегі іс-әрекет құралдары:

Тәсілдер, әдіс-айла

Әдістер

Қозғалыс іскерлігін қалыптастыру

Дене тәрбиесі ғамалиясын іске асыру (мұғалім, бапкер)

Дене жаттығуларымен шұғылданушылар, спортшылар, оқушылар

Объектіге әңгіме көмегімен субъект әсер етеді

Объектіге көрсету көмегімен субъект әсер етеді

Дене жаттығуларының техникасын бейнелеу

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$167

Спорт пен кәсіби қатынастар түсінігі:

Спортшылар үшін кәсіп болып табылады

Қаражат табу үшін қосымша амалдарды қолдану

Дәрігерлік бақылауды күшейту

Негізгі спорт

Жоғары көрсеткіштер спорты

Қара жұмыс

G) Спортшылар жұмыс, қаражат табу көзі ретінде қабылдайды

H) Келісім-шарттар, контрактілер жасалынады

{Правильный ответ} = А, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$168

Сауықтыру-қалпына келу қызметінің айқындалу саласы:

Арнайы қалпына келу жүйесінің өлшемінде

B) Жарыстардан кейінгі спорттық-медициналық іс-әрекеттер

Спортта жаттықтануда

Тынығуды ұйымдастыруда

Дене тәрбиесі сабағында

Дене тәрбиесін насихаттауда

Қаражат табу үшін қосымша амалдарды қолдануда

H) Оқу-жаттықтыру, оқу-сауықтыру жиындарындағы міндетті іс-шара

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 2

 

$$$169

Тұлғаны дамыту факторлары:

Тұқымқуалаушылық

Оқуға қызығушылық

Орта, тәрбие

Жетiстiк дәрежесi

Өзiн-өзi тәрбиелеу

Оқу пәндерi бойынша бiлiм деңгейi

Оқыту мен тәрбиенiң әдiстерi

Тұлғаның ұжымдағы мәртебелiк дәрежесi

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$170

Спорт пен мемлекетаралық қатынастар түсінігі:

Спортшының білім деңгейі

Спорттық жарыстар арқылы халықаралық қатынастар орнату

Дәрігерлік бақылауды күшейту

D) Халықтар достығын нығайту

Ақша табу жолы ретінде қолдану

F) Спорттық кездесулер арқылы экономикалық қатынастар орнату

Өзiн-өзi тәрбиелеу

Арнайы қалпына келу жүйесінің өлшемінде

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$171

Қозғалыс іс-әрекетіне үйретуге жатады:

Тәрбиелік тапсырмалары

Сауықтыру тапсырмалары

Білім берушілік тапсырмалары

Дамытушылық, сауықтыру тапсырмалары

E) Дене қасиеттерін жетілдіру амалдары

Коррекциялық дамытушылық тапсырмалары

G) Машықтану арқылы жарыстық іс-әрекеттерді дамыту

H) Бейімделу, қайта қалпына келу тапсырмалары

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$172

Қарсылық әрекеті әдісінің бағытталу бағыты:

Қозғалысты үйренуге

Қозғалыс әрекеттерінің сапалылығын жетілдіруге

Қозғалыс әрекеттерінің қозғалыс құрылымын жетілдіруге

Дене қимылы сапалылығын тәрбиелеуге

Қозғалыс әрекеттерін жетілдіру мен бекітуге

F) Меңгерген әдіс-айлаларды одан әрі жетілдіруге

Төзімділікті жетілдіруге

H) Дағды-машықтарды автоматтандыруға

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$173

Спорттық тәжірибедегі қызмет объектісі:

Төреші

Мұғалім

Спортшы

Бапкер

Жас спортшылар

F) Қызметкер

G) Қарсылас

H) Спортпен айналысушылар

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 1

 

$$$174

Дене дамуының көрсеткіштеріне жататындар:

Күш, жылдамдық, төзімділік қасиеттері дамуының көрсеткіштері

Икемділік пен ептілік қасиеттері дамуының көрсеткіштері

Өмір сүруге өте қажетті денсаулығы

Өмір сүруге өте қажетті дене бітімі

Дене қимылы дайындығының, жоғары спорттық нәтиженің жалпы деңгейі

Адамның дене қимылы қасиеттерінің дамуының көрсеткіштері

Дене қимылы білімінің, дене қасиеттерінің дамуының көрсеткіштері

Күш сапасының көрсеткіштері

{Правильный ответ} = А, В, F

{Сложность} = 2

 

$$$175

Дене қимылы жаттығулары дегеніміз:

Жаттығулардың орындалуы

Қимыл құрамының негізгі үдерісінің жиынтығы

Дене қимылының жаттығу ауыртпалығы

D) Адам денесінің дамуына арналған іс-қимылдар жиынтығы

Қимыл құрылымы

Дене қимылының жаттығу жүктемесі

Қимыл әдістері

Дене қимылы жаттығуларының техникасы

{Правильный ответ} = А, В, D

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$176

Қимылдың құрылысын, негізгі бөлімдердің жиынтығын шешеді:

Қозғалыс техникасының қосымшасы

Қозғалыс техникасының негізгі бөлімі

C) Жаттықтыру сабағында берілген тақырыптың орындалу міндеттері

Қозғалыс техникасының бөлшектері

E) Қимыл машықтығын одан әрі ұштау әдістері қолданылады

Қозғалыс техникасы

Дене қимылы жаттығуларының техникасы

Дене қимылы жаттығуларының тактикасы

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$177

Жаттықтырудағы дайындық түрі:

Қозғалыс дағдыларын жетілдіру

Тұлғаның шынығуы

Тұлғаның ерік-жігер сапаларын дамыту

Тұлғаның моральдік, адамгершілік сапаларын дамыту

қалыпқа келуі

Тұлғаның рухани, патриоттық сезімдерін дамыту

Дене сапаларын дамыту

Қозғалыс ептілігін қалыптастыру

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$178

Адам дене қасиеттерінің шектік мүмкіндіктерін анықтайтын спорт түрлері:

A) Спорт ойындары

B) Гимнастика

C) Ат спорты

Жеңіл атлетика, теннис

E) Су спорты түрлері

F) Бокс, күрес

Ауыр атлетика

H) Шахмат, дойбы

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$179

Қимыл қозғалыс әрекетінің уақытша сипаттамасы:

Қимылдың дұрыстығы

Қимылдың ұзақтығы

Дене қимылы жағдайы

Қимылдың ырғақты орындалу ұзақтығы

Қимылдың қозғалу бағыты

Қозғалыс ептілігін қалыптастыру

Дене қимылы жолы

Қимылдың ырғақтығы

{Правильный ответ} = В, D, Н

{Сложность} = 3

 

$$$180

Дене тәрбиесінің коррекциялық тапсырмалары:

A) Тұлғада кемшілігі бар дене қасиеттерін дамыту

Дене тұрқының әдемі болуына күш салу

Кез келген дене жаттығуларын әсем орындауды үйрету

Дене дамуында кемшіліктерді түзету

Қозғалыс әрекеттеріне үйрету

F) Үй тапсырмасын беру

Ағзаны бейімдеу, қайта қалпына келтіру

Ағзаны босаңсыту

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$181

Адамның өжеттілігінің анықталу аясы:

Субъектілік қызмет

Жеке тұлға

Объектілік қызмет

Ағзаны сауықтыру арқылы

Индивидуум

F) Кенет берілген тапсырмаларды орындау

Индивидуумды қалыптастырушы жеке тұлға

H) Айдалада жеке өзі ұзақ уақыт өмір сүруі

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$182

Қозғалыстарды реттеуге қатысу арқылы психологиялық негіз құрайтын психикалық үдерістерді жетілдіру:

Дағды-машық үйлесімділігі

Теориялық дайындық

Арнайы дене дайындығы

Тактикалық дайындық

Психологиялық дайындық

Педагогикалық дайындық

Техникалық дайындық

Дағды-машық автоматтық шеберлігі

{Правильный ответ} = А, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$183

Спорттық іс-әрекет қорытындысының кең мағынасы:

Спорттық мінез-құлық

Мінез-құлық стилі

Спортшының қозғалысы

Нақты спорттық жетістік

Спорттың адам дамуына әсері

Объектілік қызмет

G) Халықаралық аренада елдің мәртебесін көтереді

H) Атақты спортшылардың жас ұрпаққа өнеге болар жетістіктері

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$184

Спорттағы еріктің шарттары:

Жарыс кедергілері

Уәждеме

Субъективті қиындықтардың болуы

Күш-ерікті дамыту

Моральдік, рухани тәрбие жолдары

Мінез-құлық стилі

Объективті қиындықтардың болуы

Психологиялық дайындық

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$185

Спортшыны дайындау жүйесі:

Спорт жарыстары

Қимыл лездігі

Жылдамдық сапасы

Бекетті тапсырма, аяқтын жылдамдығы

Арнайы жалпы жаттығулар

Спорттық жаттықтыру

Денені дамыту

Эгзо әсерлер

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

$$$186

Жылдамдық-күш сапасын тәрбиелеу үшін кажетті жаттығулар:

Қимыл жылдамдығын орындау

Жаттығуды тез екпінмен орындау

Жүгіру, секіру,ойын

Аяқ, бас, иықты түзу ұстау

Жатығу көлемін күрделендіру

Жарысу әдісін қолдану

Ойын әдісі

Төзімділікті дамыту

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$187

Спорттық жаттықтырудың негізгі мақсаты:

Дене қасиеттерін жетілдіре, жарыстарға дайын болу

Жарыстық іс-әрекеттерді меңгеру

Максималды жаттығулар

Субмаксималды жаттығулар

Ойын әдісі

Төзімділікті дамыту

Жатығу көлемін күрделендіру

Әдісті үйрену

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 1

 

$$$188

Төзімділікті дамыту үшін қажетті жаттығулар:

Максималды жаттығулар

Қимыл тездігі

Арнайы жаттығулар

Субмаксималды жаттығулар

Үлкен, кіші жылдамдықтағы жаттығулар

Жалпы жаттығулар

Абсолюттік максималды жаттығулар

Күрес, бокс, қылыштасу

{Правильный ответ} = А, D, Е

{Сложность} = 1

 

$$$189

Жарыстық жатығуларға мыналар жатады:

Күрес, бокс, қылыштасу

Арнайы жаттығулар

Спорттық ойындар

Бекетті тапсырма

Төзімділікті дамыту

Спорттық жарыс түрлері

Жеке жарыс түрлері

Жалпы жаттығулар

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$190

Дене тәрбиесі жарыстарының түрлері:

Күрес, бокс, қылыштасу

B) Кәсіподақтық жарыстар

C) Сыныпішілік жарыстар

Үгіттеу жарысы

E) Болжамдау жарыстары

F) Субмаксималды жарыстар

Оқу жаттықтыру сынақ алу жарыстары

Меншікті спорттық жарыстар

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$191

жататындар:

Оқу жаттықтыру жарыстары

Сынақ алу жарыстары

Абсолютті біріншілікті айқындайтын жарыс

Көрсететін жарыстар

Үгіт жүргізу, эстафета жарыстары

Қатысты біріншілікті айқындайтын жарыстар

G) Кәсіподақ жарыстары

H) Жарыстар арқылы тесттер қабылдау

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 1

 

$$$192

Дене тәрбиесі мен спорттың мақсаты мен міндеттері:

A) Жаңалықтарды оқу үдерісіне енгізу

Жасөспірімдік спортты дамыту

Дене мәдениеті кадрларын қайта даярлау

Салауатты өмір қағидаларын қоғамда бекіту

E) Әдіс, қағида, ереже, ұстанымдарды үнемі жетілдіріп тұру

F) Жарыстар арқылы тесттер қабылдау

Оқу жаттықтыру сынақ алу жарыстары

Дене мәдениетін тұратын мекен жайда жетілдіру

{Правильный ответ} = С, D, Н

{Сложность} = 1

 

$$$193

Техникалық қозғалыс құралдары қолданылатын спорт түрлері:

A) Жүзу

B) Футбол

C) Волейбол

Ауыр атлетика

Авто-мото-велоспорт

F) Баскетбол

Жеңіл атлетика

H) Гандбол

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 2

 

$$$194

Адамның жан-жақты үйлесімді дамыту қағидасы:

Тәрбиелеу жүйесінің бағытын толық көрсетеді

Дене тәрбиесінің басқа тәрбие түрлерімен үйлесімділігі

Дене мәдениетін тұратын мекен жайда жетілдіру

Тәрбие түрлерінің өзара үйлесімді байланысы

Дене мәдениеті кадрларын қайта даярлау

Іс жүзінде тәрбиелеудің көптеген түрлерін біріктіруді қажет етеді

Денені тәрбиелеу мағынасындағы екі талапты көрсетеді

Абсолютті біріншілікті айқындайтын жарыс

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$195

Тәжірибелік әдіс дегеніміз:

Оқушыларға өткен сабақтарды тәжірибе жүзінде көрсету

Арнайы бір объектіні зерттеу

Зерттеушінің тікелей қатысуымен жүретін ғылыми зерттеу

Мектептегі теориялық сабақтар

Зерттеушінің бақылауымен жүретін ғылыми зерттеу

Арнайы бір субъектіні зерттеу

Тәжірибелік жұмыстарды жинақтау

Ғылыми-зерттеу жұмысының міндетті бөлімі

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$196

Спорттық жаттығу сатыларының бөлімдер саны:

A) 4

B) 5

C) 6

D) 3-тен көп, 5-тен аз

E) 8

F) Кіріспе, дайындық, негізгі, қорытынды

G) 10

H) 2

{Правильный ответ} = А, D, F

{Сложность} = 3

 

$$$197

Спорттық қарулар қолданылатын спорт түрлері:

Күрес, бокс

Теннис

Спорттық ойындар

Ауыр атлетика

Мылтықтан ату

Пистолеттен ату

G) Ат полосы

Садақ ату

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$198

Спортшының модельдік-конструкторлық қызметі спорт түрлері:

Авиамодельдік спорт түрлері

Жеңіл жүгіріспен жүгіру

Кемемодельдік спорт түрлері

Көңілді старттар

Авто-мотомодельдік спорт түрлері

Қозғалмалы ойындар

G) Спорт ойындары

H) Жүзу спорты

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 2

 

$$$199

Қарсыласты абстрактілік-логикалық жеңу спорт түрлері:

Баскетбол, волейбол, жүзу

Шахмат

Нарды, домино, күрес

Дойбы

Футбол, шахматы, нарды

Тоғызқұмалақ

Бокс, жүзу, күрес, футбол

H) Жеңіл атлетика, ауыр атлетика

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 1

 

$$$200

Спорттық жаттықтырудағы машықтық:

Қозғалыс әрекетiне ұсыныс жасау

Дене тәрбиесiнiң сапасы

Қимыл-қозғалыс автоматтығы

Мектептегі теориялық сабақтар

Дағдылы қозғалыс

Дағды-машық шеберлігі

Қозғалысқа үйрету

Арнайы бiлiмiнiң қалыптасуы

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$201

Дене қимылын дамыту дегеніміз:

Ағзаның табиғи морфофункционалды ерекшеліктерін өзгерту

Дененің көлемінің өзгеруі

Дене қасиеттерін жетілдіру

Алғашқы постнатальді кезең

Бұлшық еттердің жаттықтыру арқасында өсуі

Алғашқы пренатальді кезең

Кейінгі постнатальді кезең

Дененің функционалды мүмкіндіктерінің өзгеруі

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 3

 

$$$202

Жеңімпазды анықтау ерекшеліктері бар спорт түрлерінің бөліну саны:

A) 2 топқа

B) Ойын нәтижесіне орай

C) 3 топқа

D) Олимпиадалық және шеңберлік жүйе бойынша

E) 6 топқа

F) 7 топқа

G) 8 топқа

H) 9 топқа

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$203

Кәсіптік-қолданбалы қызметтің дайындық түрі:

Дене мәдениеті сабағын оқыту түрі

Арнайы жабдықтарының түрі

Практикалық түрі

Арнайы мамандырылған түрі

Спорттық дайындық түрі

Өндірістік түрі

Кәсіптік дағды-машықтарды жетілдіреді

Спорттық қызмет түрі

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 2

 

$$$204

Ауырлыққа қажетті дене сапасы:

Ептілік

Жылдамдық

Күштілік-төзімділік

D) Статикалық

Күштілік

F) Циклдік-ациклдік

G) Динамикалық

Арнайы күш төзімділігі

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 1

 

$$$205

Шаршау дегеніміз:

Адамның берілген уақыт аралығында жұмыс істеу қабілетін ұстап тұруы

Жүктеме түсіру кезіндегі ағзада болатын табиғи құбылыс

Жүгіру, жүзу сияқты жаттығуларды орындағанда бұлшық ет жұмысы

Адамның берілген уақыт аралығында жұмыс істеу қабілетін ұстамауы

Ағзаның қарсылық мүмкіндігінің төмендеуі

Жұмыс істеуде адам денесінің жұмыс істеу қабілетінің уақытша төмендеуі

Жаттығулардың орындалу уақыты арасындағы байланыс

Шаңғы тебу сияқты жаттығуларды орындағанда бұлшық ет жұмысы

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$206

Спорттық жаттықтырудағы зерттеу тәсiлдерi:

Тәжiрибе жүзiнде

Сөзбен әсер ету

Өзiндiк теория жолымен

Көрнекiлiк тәсiлдердi қолдану

Түсiндiрме, ескертпе және дыбыстық көрнекiлiктi қолдану

Эксперимент пен суреттеме жолымен

натомиялық жол

Сөзбен әсер ету және анатомиялық жолмен

{Правильный ответ} = В, G, Н

{Сложность} = 2

 

 

$$$207

Жаттығуларды iс жүзiнде жүргiзу жататын тәсiлдер:

Қатаң шектелген жаттығулар

Тұтас үйрету тәсілдері

Бөлшектеп үйрету тәсілдері

Ойын түрлерi

Жарыс жаттығулары

Гимнастикалық дамыту жаттығулары

Ауыр атлетика, күрес түрлерiнде қолданылатын жаттығулар

Көлемдiк, көрнекiлiк және дыбыстық жаттығулар

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 1

 

$$$208

Сөзбен әсер етуге жататын тәсiлдер:

Жарысты бөлшектеп өткiзу тәсiлi

Әңгiме, суреттеме

Түсiнiктеме

Бұйрық, нұсқау

Ойын түрлерi

Гимнастикалық дамыту жаттығулары

Көрнекiлiк тәсiлдердi қолдану

Жарыс жаттығулары

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 1

 

$$$209

Қозғалыс кезеңдерінің сипаттамасы:

Көрнекiлiк кезең

Жарысты бөлшектеп өткiзу кезеңі

Дайындық кезең

Негiзгi кезең

Қорытынды кезең

Бөлшектеп үйрету кезеңі

Гимнастикалық дамыту кезеңі

кезеңі

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$210

Кеңiстiктегi уақыт мiнездемесiнiң негiзi:

Қозғалыс жеделдігі

Қозғалыс қарқыны

Жылдамдық күшi

Жылдамдық ептілігі

Қарқынды қозғалыс жеделдігі

Жылдамдық икемділігі

Жылдамдық төзімділігі

Қозғалыс жылдамдығы

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

$$$211

Қозғалыс жылдамдығының сипаттамасы:

Берiлген уақытта орындау

Алдын ала орындау

Қарапайым жылдамдықпен сипатталады

Уақытсыз орындау

Жылдамдық қозғалысы

Күрделі жылдамдықпен сипатталады

Жылдамдық ептілігі

Уақытсыз даярлық

{Правильный ответ} = А, С, F

{Сложность} = 2

 

$$$212

Қозғалыс әрекеттері құрылымы ерекшеліктері бар спорт түрлері:

Динамикалық

Аэробты

Негiзгi кезеңді

Циклдік

Ациклдік

Аралас

Анаэробты

Статикалық

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$213

Ретроспективті ақпараттарды қабылдау әдісі:

Педагогикалық әдіс

Оқу тәрбие үдерісімен жұмыс істеу

Гипотезаның жасалынуы

Зерттеу жоспарын жасайды

Бұрынғы зерттеулерді қайтадан жаңаша етіп қабылдау

F) Қайта қолданылған ескі әдістер, қағидалар, ережелер

G) Зерттеудің классикалық әдістер түрлерінің ескісі болмайды

Гипотезаның қайта құрылуы

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$214

Ақпараттарды жинау әдісі:

Нәтижелерді қадағалау

Талаптарды жүзеге асыру

Құжаттарды жинастыру

Зерттеу әдісін таңдау

Гипотезаның қайта құрылуы

Педагогикалық үдерістің қорытындысы бойынша оқыту

G) Ғылыми әдебиеттерге шолу жасай, зерттеудің барлық әдістерін қолдану

Педагогикалық үдерістің қорытындысы бойынша тәрбиелеу

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 3

 

$$$215

Жеке әдіс дегеніміз:

Педагогикалық әдістің кешені

Жаттықтырушы жеке жоспармен жұмыс істейді

Физиологиялық әдістің жиынтығы

D) Айналысушыларды жеке қасиеттері бойынша іріктей жұмыс жасайды

E) Оқыту үдерісінде әр айналысушының жеке қасиеттері ескеріледі

Тақырыптық өңдеу

Педагогикалық үдерістің қорытындысы бойынша оқыту

Бұрынғы зерттеулерді қайтадан жаңаша етіп қабылдау

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$216

Бақылау әдісінің түсінігі:

Жалпы оқу-тәрбие жұмысының түрі

Ақпараттық жинау

Математикалық өңдеу

Психологиялық әдістердің кешені

Жалпы оқу-тәрбие жұмысының мазмұны

F) Айналысушылардың нәтижесін қорытындылайды

Ұйымдастыру әдісі

Жаттықтырушы жеке жоспармен жұмыс істейді

{Правильный ответ} = А, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$217

Тәжірибелік әдістің түсінігі:

Оқытудың деңгейі

Педагогикалық үдеріске жаңа педагогикалық фактор енгізу

C) Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезекті этапы

Мінездемені анықтау

Ғылыми зерттеу

F) Алынған теориялық білімдерді практикада қолдану

Ұйымдастыру әдісі

Педагогикалық құбылыстарды сипаттайды

{Правильный ответ} = В, С, F

{Сложность} = 3

 

$$$218

Зерттеу әдістерінің сипаттамасы:

Деңгей дәрежесін анықтайды

Тақырыптық өңдеуді анықтайды

Ғылыми жұмыстардың міндеттері

Сапалылық талдауды анықтайды

E) Ғылыми-зерттеу жұмыстарында үлесі мол

Оқыту деңгейін шешеді

G) Ғылыми жаңалықтар аясындағы әр әдістің міндеттері алуан

Педагогикалық құбылыстарды сипаттайды

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$219

Спорттық дайындықтың мақсаты:

Еңбек ету және Отан қорғау

Денсаулықты жақсарту

Дәрежелі қызмет ету

Спорт түрінен жоғары нәтижеге жету

Дене бітімін жетілдіру

F) Жарыстық дағды-машықтары жетілдіру

G) Теориялық біліммен қарулану

H) Дайындықтың барлық түрлерінен жоғары деңгейде болу

{Правильный ответ} = D, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$220

Дененің рекреациясы:

Пайдалы үзіліс

Әңгімелесу

C) Дайындықтың барлық түрлерінен жоғары деңгейде болу

Қалыпқа келу

E) Ауыр жүктемені орындағаннан соң, демала жеңіл жүктемені орындау

Пайдалы ақылы кеңес

G) Дене қасиеттері мен техникалық даярлықтың дамуына зор үлес қосады

Күш-жігерден айырылу

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$221

Дененің реабилитациясы:

A) Жарыстық дағды-машықтары жетілдіру

Қалыпқа келу

C) Ауыр жүктемеден соң бұлшық еттердің демалуы

D) Теориялық біліммен қарулану

Күш-жігерден айырылу

Пайдалы ақыл-кеңес

G) Қан, тер арқылы денедегі зиянды қалдықтардан арылу

H) Ғылыми-зерттеу жұмыстарында үлесі мол

{Правильный ответ} = В, С, G

{Сложность} = 3

 

$$$222

Тамыр соғысын есептеу жолымен зерттеу әдісі:

Теориялық

Зертханалық

Сызбалық

Хронометраж

Пульсометрия

F) Субмаксималдық

G) Графикалық қисық сызық арқылы анықталады

H) Секундомер, тонометр қолданылады

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 3

 

 

223

Хронометраж өткізу жолы:

Пайдалы уақыт

Жоғалған жұмыс уақыты

Жіберілген уақытты есептеу

Жүрек соғысының есебі

E) Сабақтың жалпы тығыздығын анықтайды

F) Сабақтың моторлық тығыздығын анықтайды

Бос уақыт

Артық уақыт

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 3

 

$$$224

Қарапайым спорт түрлеріне кіреді:

Баскетбол, волейбол, күрес

Жүзу, волейбол, гандбол

Регби, гандбол, ватерполо

Туризм

Жеңіл атлетиканың жүгіру жаттығулары

Баскетбол, регби

Дала жарысы

H) Футбол, гандбол, ат полосы

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$225

Ауырлыққа бейімделу байланыстылығы:

Дене мүмкіндігіне байланысты

Жасына және қабілеттілігіне байланысты

Витаминдерді көп қабылдауға байланысты

D) Табиғи дарын мен тұқымқуалаушылыққа байланысты

Оқушының білім дәрежесі

F) Күш-ерік пен жаттықтырушының психологиялық дем беруі

Оқу саласындағы мінездемесі

H) Сабақтың жалпы тығыздығына байланысты

{Правильный ответ} = А, D, F

{Сложность} = 1

 

 

 

$$$226

Күрделі-координатталған спорт түрлері:

A) Садақ ату

Жеңіл атлетиканың жүгіру түрлері

C) Дартс

D) Мылтық ату

Спорт ойындары түрлері

F) Дала жарысы

Жекпе-жек және жеңіл атлетиканың секіру түрлері

Спорттық, көркем гимнастика, акробатика

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$227

Жынысы бойынша шұғылданушылар тобының бөліну саны:

A) 1

B) 2

C) 3

D) Ерлер мен әйелдер

E) Ұлдар мен қыздар

F) 6

G) 7

H) 8

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 1

 

$$$228

Спорттық бап дегеніміз:

Қозғалыстың жиілігі

Жаттығуларды орындағанда жұмсалатын энергия қоры

Спортшының оңтайлы дайындығы

Алдын-ала қозғалысқа берілетін жауаптың белгілі болуы

E) Жарыстық іс-әрекетке дайындықтың жоғарғы шегімен келу

Спортшының жеке дайындығы

G) Дене қасиеттері мен дағды-машықтардың жетілдірілген кезі

H) Спорт бапкерінің жұмысының нәтижесі

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$229

Әйелдер ғана айналысатын спорт түрлері:

Көркем гимнастика

Спорттық гимнастика, ат спорты

Синхрондық жүзу

Спорттық ойындар, жеңіл атлетика

E) Мәнерлеп сырғанау

F) Акробатика

Аэробика, ырғақты гимнастика

H) Суға секіру

{Правильный ответ} = А, С, G

{Сложность} = 1

 

 

$$$230

Айналысу мүмкіндігіне орай, спорт түрлерінің маусымдық бөлінуі:

Көктемгі, жазғы

Жазғы, қысқы

Көктемгі, күзгі

Қысқы, күзгі

Қысқы да, жазғы да

Қысқы, көктемгі

G) Жазғы, күзгі

H) Күзгі және көктемгі өткізілмейді

{Правильный ответ} = В, Е, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

$$$231

Қайталау әдісі дегеніміз:

Қозғалыстың дамуы

Жаттығудың ұдайы қайталануы

Қимыл-қозғалыстың жетілуі

Іс-әрекеттің дамуы

Жаттығудың салалы игерілуі

Қимыл-қозғалыстың құрылуы

G) Дағды-машықтардың автоматтандырылуына септігін тигізеді

Жаттығуды пысықтау

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$232

Қайталау қағидасын жүзеге асыру жолдарының саны:

A) Негізінде 3

B) Кейде 2

C) Көбіне үш

D) Тұрақты түрде 3

E) Мүмкін болған жағдайда 5

F) Көбінесе 6

G) Әр рет 7

H) Жаттықтырушы нұсқауымен 8

{Правильный ответ} = А, D, С

{Сложность} = 2

 

$$$233

Жазғы спорт түрлерінің саны:

50-ден астам

0-тан астам

70-тен астам

80-нен астам

72-ден астам

75-тен астам

40-тан астам

100-ге таяу

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$234

Қысқы спорт түрлеріне жататындар:

Могул, фристайл

B) Көгалдағы, допты хоккей

Шайбалы хоккей

D) Виндерсфинг, гольф

E) Бодибилдинг

F) Серфинг

G) Стретчинг

Шаңғы спорты, биатлон

{Правильный ответ} = А, С, Н

{Сложность} = 1

 

$$$235

Олимпиадалық ойындардың бөліне аталу сипаты:

Көктемгі, жазғы

Қысқы, көктемгі

Көктемгі, күзгі

Қысқы, күзгі

Қысқы, жазғы

Жазғы, қысқы

G) Жазғы, қысқы Ойындардың өткізілу жылдары бөлек

H) Күзгі, қысқы

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$236

Жазғы Олимпиадалық ойындардағы спорт түрлерінің саны:

35-тен астам

33-тен астам

40-тан астам

50-ден астам

60-тан астам

70-тен астам

80-нен астам

30-дан астам

{Правильный ответ} = А, В, Н

{Сложность} = 1

 

 

$$$237

Күшті дайындау бағытына қарай жұмсалатын күш сипаты:

Тартымдылық күшін қайталау

Изометриялық жаттығулар

Тартымдылық күші

D) Жүктеме салмағын біртіндеп көтеру

Үлкен жылдамдық күшімен орындау

Статикалық жаттығулар

G) Қайталау санын тұрақты өсіріп, жаттығуды үзбеу

Динамикалық жаттығулар

{Правильный ответ} = А, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$238

Қысқы Олимпиадалық ойындардағы спорт түрлерінің саны:

18-ден астам

17-ден астам

12-ден көп

30-дан астам

20-ға жеткен жоқ

12-ден астам

50-ден астам

6-дан астам

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$239

Жаттықтырудағы зерттеу тәсілдеріне жататындар:

Қозғалыс әрекеттерін тіркеу тәсілі

Педагогикалық бақылау

Зертханалық тәжірибе

Математикалық зерттеу әдістері

Тәжірибе

Тәжірибе және өзіндік теория жүзінде

Қозғалыс әрекеттерін құру тәсілі

Математика тәсілі

{Правильный ответ} = В, Е, Н

{Сложность} = 3

 

$$$240

Олимпиадалық емес спорт түрлерінің саны:

10-нан астам

20-дан астам

30-дан астам

40-тан астам

50-ден астам

30-дан көп

70-тен астам

40-қа жеткен жоқ

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

$$$241

Спорттық жарыстарды жіктеудегі нұсқалар саны:

A) 10-11-ден көп, 13-14-тен аз

B) 8

C) 7

12

E) 20

F) 30

G) Ресми нұсқалар саны он екі

H) 5

{Правильный ответ} = А, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$242

Кедергімен жүгірген кездегі жылдамдық жолының өсуі:

Кеш мамандандырудың әржақты дене дайындығы

Жаттығуды күшті, жылдам және үлкен көлеммен қолдану

Статикалық жаттығуды үлкен көлеммен қолдану

Жаттығуды жылдам және үлкен көлемде қолдану

Ерте мамандандыру

F) Бұлшық еттердегі сүт қышқылының бөлінуінің көбеюі

Ерте мамандандырудың біржақты дене дайындығы

H) Негізгі дене қасиеттерін жақсы жетілдіреді, дағды-машықтар дамиды

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$243

Спорттық жаттықтырудағы қосымша құралдар:

Ауа ваннасы, қыздырыну

Еңбек ету

Сумен шынығу

Демалу

E) Бейімделу, қайта қалпына келу, рекреациялық іс-әрекеттер

Дұрыс тамақтану

Жеңіл атлетика, әдіс, тәсіл

Статикалық жаттығуды үлкен көлеммен қолдану

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$244

Жаттықтырудың көмекші құралы:

Ерте мамандандырудың біржақты дене дайындығы

B) Бұлшық еттердегі сүт қышқылының бөлінуінің көбеюі

Табиғаттың сыртқы күшінің әсері

Кеш мамандандырудың әржақты дене дайындығы

Спорттық киім

Спорт алаңы

Жеңіл атлетика, әдіс, тәсіл

H) Спорт және қозғалмалы ойындар

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$245

Табиғаттың сыртқы күш факторлары:

Ауа

Қимыл-қозғалыстар

Жаттығулар

Әдістер, тәсілдер

Су

Тамақтану

Тынығу

Күн көзі

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$246

Спорттағы гигиеналық факторлар:

Ауа, су, күн көзі

Теріні күту

Шынығу

Жеке бас гигиенасы

Дене қимылы жаттығулары

Ауыр қимыл жасау

Кеш мамандандырудың әржақты дене дайындығы

H) Бейімделу, қайта қалпына келу, рекреациялық іс-әрекеттер

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 1

 

$$$247

Спорттың жалпы педагогикалық қызметінің бөліну саны:

A) Көбіне 2

B) Тұрақты түрде 4

C) Кейде 3

D) Мейлінше 7

E) Сан есебімен 9

F) 2-3-тен көп, 5-6-дан аз

G) Қызметтік деңгейі бойынша төртеу

H) 10 болуы мүмкін

{Правильный ответ} = В, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$248

Зияткерлік дайындықтың пайдаланылу аясы:

Спортшының теориялық білімі

ойын дамыту үшін

C) Тактикалық дайындықтағы септігі мол

Бұлшық етті өзгерту

Қара жұмыс істеуге дененің қалыптасуы

Мінез-құлқын жаттықтыру үшін

Күш-ерік қасиеттерінің қалыптасуы

H) Бұлшық еттердегі сүт қышқылының бөлінуінің көбеюі

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 3

 

$$$249

Спорттық мамандандырудың басталу кезеңі:

Балауса кезеңнен

Төменгі сыныптан

Баланың сәби кезеңінен

D) Мектепке дейінгі кезеңде

E) 5-6 жастан бастап

Орта сыныптан

Егделік шақ

Орта жастан

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$250

Алдын-ала спорттық дайындықтың басталу кезеңі:

A) Мектепке дейінгі кезеңде

Егделік шақта

Орта жастан

Төменгі сыныптарда

E) 6-7 жастан бастап

F) 8-9 жастан бастап

Студенттік өмірде

Орта жастан асқанда

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$251

Маңызы бойынша жарыстардың бөліну сипаты:

Дайындық және қосымша

Дайындық

Ойын және еңбек

Дайындық пен негізгі

Негізгі және қосымша

Студенттік және кәсіптік

Негiзгi

Негізгі және қорытынды

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$252

Генетикалық байқауда өте қажет дене қасиеттері:

Жылдамдық пен күш

Негiзгi

Ептілік пен икемділік

Дайындық

Төзімділік

F) Қосымша

Қорытынды

H) Дайындық-қосымша

{Правильный ответ} = А, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$253

Спорт ерекшеліктерінің негізін құрайтын іс-әрекет:

Қоғамдық көріністің көп қырлылығы

Жарыс қимылдары

Адамның өз мүмкіндік шешендігін әрі қарай дамыту

D) Жеңімпаз болуға арналған мақсатты іс-әрекет

Қоғамдық қатынастардың белгілі бір әлеуметтік бағыты

F) Дене қасиеттері мен дағды-машықтардың жоғарғы шегінде болуы қажет

Қимыл-қозғалыстар

H) Бұлшық еттердегі сүт қышқылының бөлінуінің көбеюі

{Правильный ответ} = В, D, F

{Сложность} = 2

 

$$$254

Дене тәрбиесінің пайда болу себептері:

Аң аулаудан

Жаттығудан

Шаруашылық жұмыстардан

Еңбектен

Секіруден

F) Жүгіруден

G) Лақтырудан

H) Жұмыс әрекеттерінен

{Правильный ответ} = С, D, Н

{Сложность} = 1

 

$$$255

Пульсометрия мақсаты:

Оқушылардың белсенділігін арттыру

Қимыл-қозғалысты анықтау

Оқушылардың дене қимылы қозғалысын тамыр арқылы анықтау

Дене сапаларын жетілдіру

Оқушылардың ағзасына түскен жүктемені тамыр арқылы анықтау

Іс-әрекеттің жылдамдығын бақылау

G) Сабақ бойы жүктемені реттеп тұруға көмектеседі

H) Жеңімпаз болуға арналған мақсатты іс-әрекет

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$256

Пульсометрия зерттеуінде қолданылатын құрал:

Тор, доп, ысқырық

Доп, жалау

Таяқшалар, матылар

Секундомер

Ысқырық, жалаушалар

Бақылау хаттамасы

Жаттығу

H) Тонометр

{Правильный ответ} = D, F, H

{Сложность} = 3

 

$$$257

Айналысу барысында көп қолданылатын әдістер:

Жарыс әдістері

Түрлендіру әдісі

Көрнекі ықпал ету әдісі

Қайталау әдісі

Ойын әдістері

Жеке әдіс

G) Көрсету, айту әдістері

Топтық әдіс

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 1

 

 

$$$258

Ұлттық ойындар түрлері:

Тұрмыс-салт, ақыл-ойды кеңейту ойындары

Дене шынықтыру, спорттың салт-дәстүр ойындары

Оймен ойналатын ойындар, қазақтың спорттық ат ойындары

D) Спорттық ойындар

E) Техникалық спорт түрлері

F) Бадминтон, теннис, сквош

G) Күрес, бокс, шахмат

H) Дойбы, нарды, әткеншек

{Правильный ответ} = А, В, С

{Сложность} = 1

 

$$$259

Жалпы қозғалыс түрлеріне жататындар:

Қозғалыс динамикасының мінездемесі

Кеңшілік

Қозғалыс ырғақтылығы

Уақыттық

Ырғақтылық ұзақтығы

Қарапайымдылық

G) Күрделі қоғалыс

Ырғақты қозғалыс

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 3

 

$$$260

Мазмұны бойынша жарыстардың бөлінуі:

Спорттың жеке түрлері бойынша

Қатаң регламенттік

Дайындық

Спорттың жеке және кешендік түрлері бойынша

Ойындық

Жарыстық

Қосымша регламенттік

Спорттың кешендік түрлері бойынша

{Правильный ответ} = А, D, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

$$$261

Көлемі бойынша жарыстардың бөлінуі:

Жарыстық

Аулалық

Аудандық

Қалалық, облыстық

Негізгі

Дайындық

Регламенттік

H) Салалық

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 2

 

$$$262

Салалық бағыныштылығы бойынша жарыстар бөлінуі:

Негізгі

Қосымша

Министрлік

Салалық

Ерікті қоғам

Регламенттік

Дайындық

Жарыстық

{Правильный ответ} = С, D, Е

{Сложность} = 2

 

$$$263

Спорттың кейбір түрлерінің әрекеті дене тәрбиесінің құралдары қатарына кірмейді:

Волейбол, күрес

Баскетбол, бокс

Футбол, гандбол

Шахмат

Дойбы

Тоғызқұмалақ

Шаңғы тебу, хоккей, теннис

Жүзу, секіру, жүгіру

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 2

 

$$$264

Күрделі қозғалысқа үйретуде көбінесе қолданылатын әдіс:

Қатаң тәртіптегі әдіс

Ойын әдісі

Бүтін-конструктивті жаттығулар

Жарыс әдісі

Бөліп үйрету әдісі

F) Жаттығуды қарапайымнан күрделіге қарай үйрену

G) Жаттығуларды қайталай орындау

Регламенттік әдіс

{Правильный ответ} = Е, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$265

Жылдамдықты тәрбиелеуде негізгі мына әдістер қолданылады:

Іріктеу жаттығулар әдісі

Төтенше қимыл жасау әдісі

Ойын әдісі

Бүтін-конструктивті жаттығулар

Бөліп үйрету әдісі

Нақты арнайы бағытталған жаттығулар әдісі

G) Қысқа қашықтықты жарыс әдісімен көп қолдану

H) Сөрелік жүгіру, мәрелік келу жаттығуларын автоматтыққа жеткізу

{Правильный ответ} = F, G, Н

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$266

үйрету кезеңінде өте жақсы нәтиже беретін тәсіл:

Сөзбен әсер ету тәсілі

Көрнекілік тәсілі

Айту тәсілі

Жарыс тәсілі

Қатаң шектелген жаттығулар тәсілі

Ойын тәсілі

Жарысу арқылы

Оқыс, төтенше жағдайларды еңсере үйрену тәсілі

{Правильный ответ} = D, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$267

Жаттығудың орындалу талабын үздіксіз арттыратын жағдайлар:

Залда

Үй ішінде

Алаңда

Сыныпта

Сыртта

F) Стадионда

Белгілі бір жерде

H) Далада

{Правильный ответ} = А, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$268

Шешіліп жатқан міндеттер бойынша жарыстардың бөліну реті:

Іріктеу, бақылаулық, көмекші

Бақылау, жіктеулік

Шешуші, іріктеулік, бақылау, қосымша

Іріктеу-жіктеулік

Қосымша, көмекші, негізгі, бақылау

Негізгі

Біріншіліктер, чемпионаттар

Қосымша

{Правильный ответ} = В, D, G

{Сложность} = 2

 

$$$269

Ұйымдастырылуы бойынша жарыстардың бөліну реті:

Іріктеу-жіктеулік

Бақылау, жіктеулік

Дәстүрлі, матчтық

Қосымша, көмекші, негізгі, бақылау

Блиц-турнирлер, ашық, жабық, сырттай

Біріншіліктер, чемпионаттар

Негізгі

Теңестірілген текшелік (кубоктық)

{Правильный ответ} = С, Е, Н

{Сложность} = 2

 

$$$270

Қозғалыс әдісінің құрамы:

Әдістің негізі

Әдістің негізгі сиқын бұзуға әсер етпейтін қозғалыстар

Динамикалық құбылыстардан тұрады

Әдістің анықтайтын білімі

Кинематикалық құбылыстардан тұрады

бөлшектерінен тұрады

Ырғақты құбылыстардан тұрады

Әдістің анықтайтын бөлімінен

{Правильный ответ} = А, D, F

{Сложность} = 3

 

 

 

 

$$$271

Дүние жүзінде ең көп тараған спорт түрлері:

Гольф, дойбы, шахмат

Бильярд, шаңғы тебу, триатлон

Еркін, грек-римдік, дзюдо, самбо күрестері

Волейбол, теннис

Бокс, баскетбол

Футбол, хоккей

G) Ат полосы, допты хоккей

H) Жүзу, теннис, бадминтон, каратэ

{Правильный ответ} = D, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$272

Ағзаның өмір сүру мүмкіншілігінің негізгі ролі бар спорт түрі:

Спорт ойындары

Циклді спорт түрінде

Спорттық жекпе-жек

Баскетбол, волейбол

Тездік күші спорт түрінде

F) Виндерсфинг, жүзу

Футбол, хоккей

Ациклді спорт түрінде

{Правильный ответ} = А, D, G

{Сложность} = 1

 

$$$273

Спорттық жаттығудың негізгі құрамына кіреді:

Дене тәрбиесінің теориясы

Спортшының дене тәрбиесі

Дайындықтың үздіксіздігі

Арнаулы дайындық қажет

Спорттық қалып

F) Дене қасиеттерін үнемі жетілдіру

G) Жарыстық іс-қимылдар

Дайындықтың үздіктігі

{Правильный ответ} = В, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$274

Спорттық жаттығу кезіндегі басты заңдылықтарға кіреді:

Спорттық шеберлік

Көздеген мақсатқа жету

Жаттығуларды қайталап отыру

Бөлінген жаттығуларды біріктіре орындау

Жеңімпаз атану

Дайындықтың үздіктігі

G) Қарапайымнан қиынға өту

H) Дағды-машықтарды ұштай беру

{Правильный ответ} = С, G, Н

{Сложность} = 2

 

$$$275

Жекеленген жаттығу тапсырмалары мынадай бөлімдерден тұрады:

Дайындық және негізгі бөлім

Спорттық шеберлік

Көздеген мақсатқа жету

Жаттығуларды қайталап отыру

Аяқтау кезеңі

F) Қарапайымнан қиынға өту

Спортта денені қыздыру бөлімі

H) Дағды-машықтарды ұштай беру

{Правильный ответ} = А, Е, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$276

Спорттық жарыстардың өлшем бойынша жіктелуі:

Жаттығуларды қайталап отыру

Мамандығы, жасы, ұйымдастыруы, денсаулығы, сынақ түрі

C) Негізгі, қосымша

D) Регламенттік, жарыстық

E) Салалар бойынша

Мәні, өткізу жүйесі, мазмұны және көлемі жағынан

Спортта денені қыздыру бөлімі

Ұжымдық бағыныстық, міндеттер, жынысы

{Правильный ответ} = В, F, Н

{Сложность} = 2

 

$$$277

Жеңіл атлетикаға кіреді:

Көкпар

Тоғызқұмалақ

Секіру

Қатаң шектелген жаттығулар әдісі

Волейбол, баскетбол

Қара жұмыс

Жүгіру

Лақтыру

{Правильный ответ} = С, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$278

Өткізу жүйесі бойынша жарыстардың бөліну реті:

Шеңбер жүйесі

Шығып кету

Дене тәрбиесі сабағында

Аралас жүйе бойынша

Демалу сабағында

Жаттықтыру, аралас, негізгі, қосымша

Салалық, министрлік, бақылаулық

үйірмелеріне барғанда

{Правильный ответ} = А, В, D

{Сложность} = 1

 

$$$279

Сынақ түрі бойынша жарыстардың бөліну реті:

Қосымша, негізгі

Жеке

Командалық

Министрлік

Жеке-командалық

Салалық, негізгі, қосымша

Бақылаулық, қосымша, негізгі

Көмекші, салалық, министрлік

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$280

Жарыс өткізу үшін келесі ұйымдастыру жұмыстары қажет:

Жеңімпаз өкілдерді бөлу

Әр спортшының мінезін анықтау

Топ құру

Жарыс ережесін жасау

Жарысқа қатысушылардан интервью алу

Бас төреші, қазылар алқасын анықтау

Жеңімпаз өкілдерді марапаттауға шақыру

Гимнастикалық жаттығулар өткізу

{Правильный ответ} = С, D, F

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$281

Жаттығуды үзіліспен бірнеше рет орындау:

Ауыртпалық түсіруде спортты реттеу

Ауыспалы тәсіл

Сабақтың мақсатымен сай жаттығуды топтастыру

Қайталау тәсілі

E) Жаттығуды меңгеру сапасын арттырады

Сабақтың мақсатымен сай жаттығуды шашып тастау

G) Қимыл-қозғалыстарды автоматтандырады

Дайындық тәсіл

{Правильный ответ} = D, Е, G

{Сложность} = 1

 

$$$282

Жаттығуды жасаудан бұрын орындалатын іс-қимылдар:

Өте үлкен және оған жақын салмақты қолдану

Изометриялық әдісті қолданғандағы денедегі өзгеріс

Жұмыс істеу қабілеті жоғары болуы қажет

Өте ауыр салмақты көтеру керек

Спортшы денесін міндетті түрде қыздыру

Орта салмақты көтеру керек

G) Бапкер берген тапсырманы мұқият тыңдап, жазып алу

H) Ағза тонусын алда орындалатын жүктемеге даярлау

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$283

Жасы бойынша жарыстардың бөліну реті:

Ересектер арасында

B) Әйелдер арасында

C) Орта жастан асқандар үшін

D) Егде жас арасында

E) Сәбилер арасында

F) Балалар және жасөспірімдер арасында

G) Мектепке дейінгі жастағылар үшін

Жастар арасында

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$284

Жаттығу нәтижесінде дененің белгілі бір жұмысты істеуге дайын болуы:

Спорттық қалыптың дамуы

Жарыстық іс-әрекеттерді жетілдіру

Дағды-машық автоматтандырылады

D) Тактикалық амал-тәсілдер

Жаттықтыру

F) Жарыстар

Спорттық қалыпқа келтіру

H) Оқу-жаттықтыру жиыны

{Правильный ответ} = В, С, Е

{Сложность} = 1

 

$$$285

Спорттың әлеуметтік қатынастарына жатады:

Жеке меншіктік, отбасылық, ұлттық, этникалық қатынастар

B) Тактикалық дайындықтың қатынасы

Экономикалық, саяси, құқықтық, эстетикалық қатынастар

Таптық, кәсіби, мемлекетаралық, діни қатынастар

E) Техникалық дайындықтың қатынасы

F) Психологиялық дайындықтың қатынасы

G) Теориялық дайындықтың қатынасы

H) Педагогикалық дайындықтың қатынасы

{Правильный ответ} = А, С, D

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$286

Жынысы бойынша жарыстардың бөліну реті:

Балалар, әйелдер

Ерлер

Жасөспірімдер, ерлер

Әйелдер

Аралас

Ерлер, балалар

Әйелдер, балалар

H) Ерлер, қыздар

{Правильный ответ} = В, D, Е

{Сложность} = 1

 

$$$287

Жаттықтыру кезіндегі ең басты міндеттердің бірі:

Жарыс түрінде жоғары орын алу

Денені суыту

Бұрын өткен қимыл-қозғалыстарды жоғары дәрежеде орындау

Қарсыласты жеңу

E) Дағды-машықтық қасиеттерді жоғалтпай, одан әрмен ұштау

F) Дене қасиеттерін жарыстық іс-әрекеттерге жетілдіре даярлау

Денені қыздыру

H) Динамикалық жаттығуларды орындау

{Правильный ответ} = С, Е, F

{Сложность} = 1

 

$$$288

Тамыр соғуын есептеу үшін мынандай жүктемені орындауы қажет:

Серуенге шығу

Тамақтанудан бұрын

Түрлі фильмдер көрсету

Отырып-тұру, еңкею, негізгі тақырыпты өту кезінде

Тамақтанудан кейін

Бір орында секіру, әр жүктеменің басы мен соңында

Арқанға өрмелеу, берілген дене жаттығуларын орындау

Ұйықтау алдында және кейін

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 3

 

$$$289

Мамандығы бойынша жарыстардың бөліну реті:

Әйелдер мен қыздар арасында

Қыздар мен балалар арасында

Ерлер мен балалар арасында

Әйелдер, балалар, қыздар арасында

Оқушылар, студенттер арасында

F) Ерлер мен қыздар арасында

Жұмысшылар арасында

Қызметкерлер арасында

{Правильный ответ} = Е, G, Н

{Сложность} = 1

 

$$$290

Дене шынықтыру және спорт ойындары дегеніміз:

Ептілікті көрсету

Спорттық жарыс ойындары

Бұқаралық спорт жарыстары

Халықтың арасында салауатты өмір салтын насихаттау

Қара жұмыс істеуге үйрету

Төзімділікті көрсету

Жылдамдықты көрсету

Икемділікті көрсету

{Правильный ответ} = В, С, D

{Сложность} = 1

 

 

 

 

$$$291

Оймен келетін ойындар:

Ми жұмысын қажет ететін ойындар

Статикалық жаттығулар

Спорттық ойындар

Қозғалмалы ойындар

Циклді-ациклді жаттығулар

F) Шахмат, дойбы

Динамикалық жаттығулар

H) Тоғызқұмалақ, нарды

{Правильный ответ} = А, F, Н

{Сложность} = 1

 

$$$292

Жылдамдықты, икемділікті, күшті жетілдіретін спорт түрлері:

Жеңіл атлетика, акробатика, жекпе-жек түрлері

Гимнастика, дала жарысы, кір көтеру спорты

Футбол, каратэ, күрес

Баскетбол, волейбол, жүзу

Гольф, ат полосы, гандбол

Регби, гольф, хоккей

Ауыр атлетика, көркем гимнастика, спринтерлік қашықтықтар

Статикалық жаттығулары бар спорт түрлері

{Правильный ответ} = А, В, G

{Сложность} = 1

 

$$$293

Денсаулығы бойынша жарыстардың бөліну реті:

Әйелдер мен қыздар арасында

Көзі нашар көретіндер мен құлағы естімейтіндер арасында

Соқырлар арасында

Қыздар мен балалар арасында

E) Студенттер мен оқушылар арасында

Оқушылар, студенттер, жұмысшылар, қызметкерлер арасында

Әйелдер, балалар, қыздар арасында

Мүгедектер арасында

{Правильный ответ} = В, С, Н

{Сложность} = 1

 

$$$294

Көріністің негізгі бөлігін дұрыс талдай алу дегеніміз:

Ақыл-ой тәрбиесі

Жарыстар күнтізбесі

Жаттықтыру үдерісі

Жаттықтыру жоспары

Спорттық іріктеуде қолданылады

Адамды алдын-ала көре болжау жүйесі

Жарыстар жоспары

Жаттықтырушының болашақ спортшыны таңдай алуы

{Правильный ответ} = Е, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$295

Спорттағы болжамдау нысанына кіретіндер:

Жарыстар жоспары

Рухани, күш-ерік тәрбиесі

Мүмкін болар жеңімпазды болжамдау

Жарыстар күнтізбесі

Нақты спорттық нәтижелерді болжамдау

Ақыл-ой тәрбиесі

Ірі және кешенді спорттық жарыстардың нәтижелерін болжамдау

H) Динамикалық жаттығуларды орындау кезінде

{Правильный ответ} = С, Е, G

{Сложность} = 2

 

 

 

 

$$$296

Ұлттық ойындар сипаттамасы:

Дене мәдениетінің бір бөлігі, тәрбие жұмысына көмектеседі

B) Тек бір ұлт өкілдері ғана қолданады

Ірі шараларда көңіл көтеру құралдары

D) Спорттық ойындарды ұлттарға бөлу

E) Көбінесе статикалық жаттығулардан құралған

Дене тәрбиесінің халықтық құралы

G) Көбінесе динамикалық жаттығулардан құралған

H) Күштілік пен өжеттілікті, асаулықты дәріптейді

{Правильный ответ} = А, С, F

{Сложность} = 1

 

$$$297

Болжамдау пәніне кіретіндер:

A) Көбінесе динамикалық жаттығулардан құралған

Болашақ спорттағы материалдық-техникалық базаны болжамдау

Дене тәрбиесінің халықтық құралы

Ірі шараларда көңіл көтеру құралдары

Спорттың ойындық түрлеріндегі жағдайларды болжамдау

Дене мәдениетінің бір бөлігі

Престижді, бейресми командалық сынақтың мүмкін болар нәтижелері

Тәрбие жұмысына көмектеседі

{Правильный ответ} = В, Е, G

{Сложность} = 3

 

$$$298

Спорттағы болжамдаудағы уақыттық диапазондар:

A) 1-2 күндік – шұғыл деп аталады

B) 2-3 ай арасында – мүмкін болар деп аталады

1 аптадан 2 айға дейін – оперативті; 2 айдан 12 айға дейін – қысқа мерзімді деп аталады

D) 1-2 сағаттық – мезеттік деп аталады

E) Ойынның алдында – букмекерлік деп аталады

1 жылдан 4 жылға дейін – орта мерзімді деп аталады

G) Ойыннан соң – ұтып алған қаражатты күту уақыты деп аталады

4 жылдан 8 жылға дейін – ұзақ мерзімді деп аталады

{Правильный ответ} = С, F, Н

{Сложность} = 3

 

$$$299

Балалардың ақыл-ойын дамытатын қазақтың ұлттық ойыны:

Дойбы

Ләңгі

Тоғызқұмалақ

Шахмат

Асық

F) Орамал тастау

G) Көрші

H) Алтыбақан

{Правильный ответ} = С, F, G

{Сложность} = 1

 

$$$300

Тактикалық шеберлікке жататын құрамдар:

Тактиканың нақты түрлері мен тактикалық тәсіл, дағды түрлілігі

B) Тактикалық есеп шешу

C) Қимыл дағдысын үйрену

D) Жарыстық іс-әрекеттерді қайталау

Жарыстағы жалпы нәтижелілік

F) Дене қасиеттерін жетілдіру

Ірі шараларда көңіл көтеру құралдары

Игерілген тактикалық білімдер

{Правильный ответ} = А, Е, Н

{Сложность} = 2

 

 

Share
Tags :
10.04.2017